Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bctnlvtntlvn (49)

bctnlvtntlvn (49)

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Công Huy

More info:

Published by: Công Huy on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2012

pdf

text

original

 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 Đề tài : Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua
 ............, Tháng .... năm .......
 
1
 
Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................................3CHƯƠNG I – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG ..................................................................5I. Lý luận chung về hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) ..................................................51. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài ....................................................................................52. Phân loại ........................................................................................................................................62.1. Phân loại theo tỷ lệ sở hữu vốn ..............................................................................................62.2. Phân loại theo mục tiêu ..........................................................................................................72.3. Phân loại theo phương thức thực hiện ...................................................................................83.2. Vai trò đối với nước chủ nhà .................................................................................................9II. Lý luận chung về FDI vào lĩnh vực nông nghiệp .......................................................................121. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Việt Nam ...........................................................................122. Vai trò, vị trí của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân ..........................................133. Tính khách quan đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam ....................................................144. Vai trò FDI đối với phát triển nông nghiệpViệt Nam .................................................................14CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.......................................................15I. Chính sách thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp ......................................................................15II. Thực trạng đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian qua ......................................181. Tỉ trọng đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp .......................................................................182. Phân bố FDI theo địa phương .................................................................................................193. Phân bổ FDI theo cơ cấu vùng, miền ......................................................................................204- Cơ cấu đầu tư FDI trong lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư ..............................................................215. Cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư và nguồn gốc đầu tư ........................................................226. Các chính sách thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam .....................................23III. Những thành tựu và hạn chế của FDI vào lĩnh vực nông nghiệp trong những năm qua .........281. Những thành tựu ......................................................................................................................282. Những hạn chế ........................................................................................................................28KẾT LUẬN .....................................................................................................................................45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH..........................................................................472
 
LỜI MỞ ĐẦU
 Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ mộtvai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyênliệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu (khi ngoại thương phát triển). Bướcvào thế kỷ XXI, với những thách thức về an ninh lương thực, dân số, môi trường sinhthái,… nông nghiệp được dự báo là vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng ấy. Trong thế kỷXX, nông nghiệp thế giới đã có những bước tiến vượt bậc, phát triển từ giai đoạn sảnxuất nông nghiệp truyền thống sang giai đoạn hiện đại hoá nông nghiệp, nhờ vậy kinhtế nông thôn và đời sống của người dân nông thôn cũng có nhiều chuyển biến. Đặc biệt,trong vài thập kỷ trở lại đây, với sự tiến triển nhanh chóng của những xu thế lớn trên thếgiới, như cách mạng khoa học và công nghệ, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế,kinh tế thị trường hiện đại, kinh tế tri thức,… nhận thức về nông nghiệp, nông thôn vànông dân đã có những sự thay đổi.Ở Việt Nam chúng ta, một đất nước còn nặng về nông nghiệp, những thành tựucủa 20 năm đổi mới vừa qua, đặc biệt là công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước, việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, việc chủ động hội nhậpkinh tế quốc tế,… đã góp phần làm thay đổi nhận thức về nông nghiệp, nông thôn vànông dân. Nghị quyết 5 của Trung ương khoá IX đã đặt giải pháp về công tác quyhoạch ở vị trí đầu tiên trong hệ thống giải pháp nhằm đẩy nhanh CNH, HĐH nôngnghiệp, nông thôn trong thời kỳ 2001- 2010. Nghị quyết khẳng định: “Quy hoạch pháttriển nông nghiệp, nông thôn phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế- xãhội cả nước, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoahọc, công nghệ và thị trường;… Chú trọng làm tốt quy hoạch những vùng sản xuấthàng hoá tập trung(cây con, sản phẩm, ngành nghề…); quy hoạch xây dựng kết cấu hạtầng kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển khu dân cư, xây dựng làng, xã, thị trấn; gắn
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->