Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Profeţii despre România - Cuvântul lui Dumnezeu pentru Ponta, Antonescu şi parlamentarii care-i susţin

Profeţii despre România - Cuvântul lui Dumnezeu pentru Ponta, Antonescu şi parlamentarii care-i susţin

Ratings: (0)|Views: 599|Likes:
Published by Billy Dean
Amin, amin zic vouă: nu puteţi voi cârmui soarta neamului român, căci sunteţi nedrepţi cu el, şi unii pentru alţii sunteţi nedrepţi, şi se vede bine aceasta.
Amin, amin zic vouă: nu puteţi voi cârmui soarta neamului român, căci sunteţi nedrepţi cu el, şi unii pentru alţii sunteţi nedrepţi, şi se vede bine aceasta.

More info:

Published by: Billy Dean on Aug 12, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
1
Cuvântul lui Dumnezeu pentru Ponta, Antonescu şi parlamentarii care
-
i susţin
 
La fiecare coborâre a Mea cuvânt pe pământ Eu, Domnul, trebuie să Mă vestesc cine sunt. Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Alfa şi Omega şi sunt Cuvântul Tatălui Savaot peste pământ şi
 
grăiesc din văzduh şi stau pe scaun de heruvimi, iar serafimii cântă imnul slavei Domnului: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu Tatăl Savaot, şi Fiul Său Cel Unul născut dintr 
-
Însul, şi Cuvântul Duhului Sfânt; plin este cerul şi pământul de mărirea Lui!
Amin.
 Numai cei ce au în ei lumina, numai ei sunt cei care Mă cunosc şi Mă primesc în acest cuvânt, căci Eu sunt lumina lumii când am cuvânt de cuvântat, când am cum să cuvintez peste  pământ şi
-
Mi fie scris cuvântul şi să fie împărţit apoi. La fiecare coborâre a Mea ar fi să
-l
fac pe tot omul să înţeleagă calea Mea cea de azi, mersul Meu şi cuvântul Meu aşezat de gura Mea pe pământ şi în cartea sa, ca să fie scris şi cunoscut numele Meu şi cuvântul Meu. Cobor cuvânt, cobor pe nori şi cuvintez din văzduh,
 
iar norii slavei Mele Îmi sunt acoperământ când glasul Meu se face auzit ca să
-
Mi fie scris cuvântul, iar rădăcina lui este în Mine. Mă fac carte pe vatra neamului român şi
-
i grăiesc lui grăirea Mea cea de azi, căci stau în mijlocul lui de mai bine de cincizeci de ani şi am un popor care
-Mi deschide glasului Meu
şi îl aşează în cartea sa, iar cartea aceasta este mare atât prin Duhul care o aşează pe ea pe  pământ, cât şi prin multul ei cuvânt, cum n
-
a mai grăit Domnul mai mult în vremile de până
acum. O,
neam român, dacă atâtea cărţi scriu oamenii pe pământ şi
-
şi pun numele pe ele,
Eu,
 
Domnul, Eu, Cel ce am făcut cerul şi pământul, trebuie şi mai mult să Mă fac carte şi să Mă împart oamenilor.
Nu da pe seama omului cuvântul gurii Mele! Să nu faci aceasta, neam român!
 
Tot cel ce are în el lumina va cunoaşte că Dumnezeu este cuvântul acesta. Eu sunt lumina lumii, şi tot omul care Mă are în el Mă iubeşte şi Mă aşteaptă şi Îmi deschide când Mă descopăr lui, şi se aşează la masa cuvântului Meu şi Mă primeşte şi Mă face faptă în el şi se hrăneşte din gura Mea, iar Eu Mă scriu cu el în cartea Mea cea de azi, în cartea mărt
u-
riilor, carte care Îl aşează pe Domnul cuvânt pe pământ.
 
O, neam român, Mă doare mult, Mă doare adânc în Mine pentru tine în zilele acestea. Mă strâng cu Tatăl şi cu sfinţii deasupra ieslei coborârii cuvântului Meu şi
-
ţi dau din gura Mea, chiar dacă tu stai departe de sfatul Meu de peste tine, dar să ştii că lucrează cuvântul Meu dacă este el grăit.
Am de nimicit în tine minciuna cea ivită din întuneric şi toată l
u-
crătura ei cea stricăcioasă mult.
 
Rostesc peste ea şi
-
i spun să se ascundă la locul de unde se naşte ea şi să strice acolo, şi nu în altă parte, căci Eu, Domnul, stau cu slavă mare de veghe  peste pământul român şi
-
Mi curăţ calea, căci calea Mea este pământul român şi ieslea cuvâ
n-tului Meu cea din mijlocul lui.
Dau să te scot de sub robia minciunii care s
-
a năpustit peste tine acum, neam r
o-
mân.
 
Le spun cu cuvântul gurii Mele celor ce au năpustit
 (
 Ponta, Antonescu şi susţinătorii
lor, nota redactorului.
)
 în zilele acestea să lovească scaunul de veghe şi pe cârmaciul de pe
el,
(
 Preşedintele ales Traian Băsescu, n.r.
)
 
neam român, şi le spun lor aşa:
 
Luaţi aminte la cuvântul lui Dumnezeu, care grăieşte acum peste voi, îndrep
-
tându
-se spre voi!
 
 Nu puteţi să vă ascundeţi sub necredinţă sau sub urechi astupate când Eu grăiesc peste voi şi trimit spre voi prin îngeri grăirea Mea. Rămâne scris între Mine şi voi c
u-
vântul acesta şi vă spun prin el că
vă judecă pe voi cartea Scripturii, pe care aţi ţinut mâna când aţi jurat înaintea Mea şi a neamului român că veţi fi drepţi, şi aţi spus fiec
are din voi:
 „Aşa să
mi ajute Dumnezeu!” 
.
 
Şi iată ce aţi făcut voi, căci n
-
aţi ajutat, ci aţi dărâmat şi ceea ce a fost zidit până acum. Aţi făgăduit că veţi fi drepţi şi v
-
aţi însemnat cu se
mnul crucii
Mele, şi iată, vă judecă pe voi acum legea dreptăţii şi cuvântul jurământului făcut pentru ea, căci este scris în lege:
«Să nu mărturiseşti strâmb, să nu furi, să nu iei ceea ce este al aproapelui tău!»
, iar voi aţi greşit faţă de toate acestea. Vă judecă acum pe voi puterea sfintei
 
2
cruci, crucea pe care am stat Eu răstignit ca să
-
i dau omului pildă de supunere şi de umilinţă şi de răbdare şi de iertare şi de iubire şi de biruinţă prin cruce. Înspăimântaţi
-
vă acum de cee
a ce
aţi săvârşit î
m
 potriva dreptăţii şi împotriva neamului român!
Şi iată, nu daţi încă să vă opriţi din săvârşirea răului pus la cale pe hoţeşte ca să loviţi mersul acestui neam, din care şi voi vă trageţi.
 
Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Fecioare Născătoarea de Dumnezeu, vă spun vouă în zi de odihnă a Domnului în cer şi pe pământ: Voi ziceţi că staţi  judecaţi toate în numele poporului român,
dar v-
a spus vouă poporul român să alungaţi pe conducătorul lui
(
Traian Băsescu, n.r 
.
)
 
de la locul cârmei şi al veghii cea pentru el? O, iată ce aţi fă
cut!
 
V-
aţi adunat în numele lui şi aţi săvârşit nelegiuire mare, după ce aţi minţit mult acest neam, şi veţi cădea prin ea dacă nu vă veţi cuminţi de acum.
 O, unde
vreţi voi să duceţi paşii
 poporu
lui român? La suferinţă şi la robie sub mâna voastră vreţi să duceţi acest neam? O, cine v
-
a învăţat pe voi să săvârşiţi nelegiuirea aceasta? V
-
aţi ascuns  pentru sfatul cel rău dintre voi şi aţi dat apoi
-
l lucraţi şi să
-
l aşezaţi în locul cărţii judecăţii, cartea ţării.
Vai vouă! Vai v
o
uă acum! Opriţi
-
vă, rostesc Eu, Domnul, vouă!
 
O, cum de ai uitat tu, neam român, ce ţi
-
a făcut ţie mereu această ceată de o
a-meni
 (
 Fii fiarei roşii, urmaşii comuniştilor şi securiştilor, n.r.
)
din unii în alţii, şi
care mint
 în numele tău şi înaintea ta, ducându
-
te cu vorba că
-
ţi sunt ţie binefăcători?
 Te-am stri-
gat mereu, popor român, şi am dat să te scol la veghe şi ţi
-
am grăit blând, căci ochiul Meu vedea nelegiuirea cea în ascuns lucrată ca să l
o
vească ea în tine, ieşind din ascuns cu lucrarea
ei. Te-
am strigat să Mă auzi, dar ai primit cu nepăsare str 
i
garea Mea la tine. Eu, Domnul, încă te strig, mai mult ca oricând te strig acum, căci viaţa ta este supusă sub ispită grea acum.
Vo-
iesc să
-
ţi dau salv
a
re, voiesc să
-
ţi păzesc paşii de robie, căci dau iar să te robească cei ce
-
şi vor slava lor. Te mint cu putere aceştia, fiu român. Priveş
te-
i bine ca să
-
i vezi şi ca să  înţelegi.
 
Voiesc să trezesc dintre ei, ca nu cumva să
-
şi semneze cu mâna lor pieirea cea ruş
i-
noasă, căci
le voi cere greu răspuns pentru tot ce au săvârşit şi au stricat ei în zilele ace
s-
tea, că în puţine zile au stricat mult de tot, şi zile de doliu pentru cer sunt aceste zile.
 Eu,
Domnul, preţuiesc mult pământul român şi neamul de pe el şi lucrez mult cuvânt peste el, iar cei din cer aşteaptă ră
s
cumpărarea lor prin cei urmaşi lor, prin cei drepţi cu inima şi cu fapta şi sfinţi cu viaţa lor.
 
Rostesc cuvânt mare şi spun celor ce au săvârşit fărădelegea
(
U.S.L.-ul, n.r.
) prin du-hul minciunii lor peste neam
ul român:
Daţi înapoi acum! Trageţi
-
vă înapoi!
 
Eu, Domnul, ros
tesc acest cuvânt peste voi.
 
Ocrotiţi
-
vă viaţa şi umiliţi
-
vă şi pocăiţi
-
vă şi cereţi iertare la Dumn
e
zeu, şi cereţi neamului român iertare pentru stricăciunea pe care aţi făcut
-o peste el!
Fiţi înţ
e
lepţi şi faceţi
-
vă drept socoteala acum, după ce atâta vreme v
-
aţi zbătut să puneţi mâna pe putere şi să daţi din calea voastră pe cei ce veghează drept
pentru neamul ro
mân.
 
Lăsaţi armele jos, lăsaţi răzvrătirea, căci armele voastre sunt minciuna şi ur
a. Ajunge!
 
Şi dacă nu veţi da să ascultaţi aşa, voi veţi vedea. Eu, Domnul, am grăit peste voi acest cuvânt. Amin.
Eu sunt Cel ce sunt. În zi de sărbătoare de sfinţi Mă fac cuvânt pe pământ peste ne
a-
mul român şi Mă fac carte scrisă şi Mă dau de ştire că Eu sunt Cel ce sunt şi că grăiesc ca să
fiu auzit. Amin.
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în acest nume vine cuvântul Domnului peste pământ
 
şi grăieşte peste neamul român, din mijlocul căruia se suie la Du
m-nezeu ves
te prin îngeri că este în durere şi în primejdie acest neam. Eu, Domnul Iisus Hristos, veghez mult acum ca să nu se prăbuşească la pământ ne
a-
mul român, şi veghez cu sfinţii, dar
trebuie să grăiesc celor ce dau să ajungă prea departe cu păcatul lor cel greu,
 (
 Ponta, Antonescu şi susţinătorii lor, n.r.
)
păcatul care a lovit în
cre
ştet neamul român.
 
 Nu pot să stau în cer şi să nu aduc de ştire prin duhul proorociei
 
3
 păcatul acesta trebuie oprit şi trebuie ispăşit apoi. Dacă duhul căinţei şi al părerii de rău se va sui în
a
intea Mea de la cei ce au lovit acum greu soarta acestui neam, Eu, Domnul, Mă voi linişti şi voi ridica la cer fapta păr 
e
rii de rău de la cei ce atât de greu au păcătuit acum şi au zdruncinat şi au zgâriat mersul şi faţa neamului român, dar trebuie să le grăiesc lor, celor ce s
-
au încumetat să facă acest cutremur peste pământul român şi peste inimile celor zdrunc
i
naţi de lovitura adusă de ei peste acest neam.
Amin, amin zic vouă:
 
op
riţi
-
vă de la fapta fărădelegii lucrată de voi în ascuns şi scoasă apoi spre lucrarea ei ca să aduceţi prin ea război peste sufletul neamului român!
 
Aţi pus pată ruşinoasă pe fruntea acestui neam. Aţi gândit că veţi face bine şi că lucraţi spre
 bine, dar c
ine poate să aducă vreun bine după ce stârneşte duhul urii între frate şi frate, hră-nind acest duh între fraţi ca să facă ei păcatul urii şi al dezbinării şi lovire apoi dinspre ei peste scaunul cel de cârmuire al acestui neam?
N-
aţi făcut decât să aduceţi
 
ruşine peste neamul român. O, cu ce vă veţi spăla ruşinea aceasta, care a ajuns cu fapta ei până departe la neamurile pământului,
(
Vezi îngrijorarea oficialităţilor europene şi americane faţă de n
e-
respectarea statului de drept de către noii guvernanţi, n.
r.
)
 
aşa cum merg în zilele acestea
repede de la margini la margini faptele de pe p
ământ?
 
Amin, amin zic vouă: fiţi cuminţi de acum!
 
Cuvântul lui Dumnezeu grăieşte din nori
 peste voi.
Este Dumnezeu şi lucrează Domnul cu îngerii în cete
-
cete şi coboară cuvâ
ntul
Său peste pământ.
 
Mai bine de cincizeci de ani Mă las cuvânt pe vatra neamului român şi
-Mi
 pregătesc un popor, care stă înaintea Mea şi
-
Mi primeşte venirea Mea în cuvânt ca să grăiască Domnul pe pământ, aşa cum în vremi a grăit prin duhul proorociei. Am înaintea Mea din mi
 j-
locul neamului român, ales pentru Mine, am un popor stăruitor prin sfinţenie şi mult rugător  pentru soarta cea de la Mine a acestui neam, acum, la sfârşit de timp, iar rugăciunea lui stă de
-
a pururi stăruind înaintea tronului Meu şi al Tatălui Meu Savaot, iar Eu vin de lângă Tatăl cuvânt peste pământ la rugăciunea poporului Meu cel de azi, pe care Eu l
-
am născut de sus şi
l-
am pregătit rugător să stea ca să împlinesc Eu strigarea lui spre cer, iar Eu, Domnul, îi spun lui cum să ceară la Dumnezeu în vreme de ispită şi de durere, ca să vină Domnul cu izbăvirea şi cu mângâierea pentru cei îndureraţi şi mult încercaţi.
Amin, amin zic vouă: aţi
 
adus ispită ruşinoasă peste neamul român,
 
din a cărui rădăcină sunteţi şi voi. Cei ce aţi făcut fapta alungării cârmaciului
(
Traian Băsescu, n.r.
)
 
de la cârma acestui neam v
-
aţi luat unii după alţii pentru fapta trădării de fraţi, fa
p
 împotriva legii dragostei, legea cea de la Dumnezeu între fraţi.
 
O, fiţi cuminţi de acum! Ajunge cât aţi stricat, cât mers aţi strivit, cât aţi risipit, câtă faţă aţi strivit neamului român înaintea neamurilor de pe pământ, care priveau cu laude
(
Că au trecut prin criza economică cu sacrificii materiale, n.r.
)
 spre mersul acestui neam.
 
Citiţi în Scripturile pe
ca
re aţi ţinut mâna şi aţi jurat că veţi veghea pentru soarta neamului român ajutaţi de Dumn
e-
zeu, dar cum să vă ajute Dumnezeu pentru păcatul urii, cu care aţi hrănit voi poporul român
(
 În special cu ajutorul televiziunilor, n.r.
)
şi aţi putut să
-
l hrăniţi ca să
-
l chemaţi apoi la într 
e- bare (
 La referendum, n.r.
)
şi ca să vă spună el ceea ce voi aţi pus în el ca să vă răspundă la întrebare cu ura cu care voi l
-
aţi hră
nit?
Numai că el se trezeşte acum, căci neamul acesta vede cât l
-
aţi lovit voi şi câtă faţă i
-a
ţi strivit şi la cât păcat l
-
aţi îndemnat, căci n
-
aţi stat cuminţi,
 ci l-
aţi hrănit şi încă îl hrăniţi pe el cu d
u
hul urii, ca să fie şi ei fiii urii, păcat prin care voi vreţi să ajungeţi drepţi şi mari peste acest neam.
O, iată cât aţi strivit de când v
-
aţi suit la cârmă prin păcatul trădării,
(
 Din Parla-ment, c
ând au dat jos guvernul Ungureanu, n.r.
)
 
lăsând fără cârmă acest neam, căci voi n
-
aţi cârmuit, ci aţi stricat şi aţi lăsat descoperită paza cea pentru el şi pentru viaţa lui de
fie
care zi, căci n
-a
veţi milă.
 
O, citiţi în Scripturi şi vedeţi în ele ce şi
-a atras Egiptul, care s-a
împotrivit lui Dumnezeu şi lui Moise, salvatorul cel de la Mine pentru poporul lui Dumn
ezeu
cel de atunci până ce el M
-
a dat din mijlocul lui şi M
-
a răstignit pe cruce, după
 ce am venit
din cer la el prin naştere sfântă, din trup de Fecioară născut, ca să fie Dumnezeu cu oam
enii

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
doru.aurel liked this
Burcan Adrian liked this
591800 liked this
mariut_adrian liked this
Florin Valeriu liked this
Zaharia Elena liked this
Manuela Cojocar liked this
mariut_adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->