Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
WHAT if 1

WHAT if 1

Ratings: (0)|Views: 255 |Likes:
Published by Hercules712
Πρόλογος
«Η Ιστορία δ ε ν γ ρ ά φ ε τ α ι με αν». Α υ τ ό ς είναι ο πρώτος, ο θ ε μ ε λ ι ώ δ η ς κανόνας που ε π ι κ ρ έ μ α τ α ι σαν δ α μ ό κ λ ε ι ο ς σ π ά θ η π ά ν ω α π ό κ ά θ ε ι σ τ ο ρ ι κ ό ε ρ ε υ ν η τ ή κ α τ ά τ η σ υ γ γ ρ α φ ή τ ω ν μ ε λ ε τ ώ ν τ ο υ . «Τα συμπεράσματα της ιστορικής έρευνας οφείλουν να στηρίζονται σε ακλόνητα δεδομένα και τεκμήρια, εάν πρόκειται να φ έ ρ ο υ ν τη σφραγίδα της εγκυρότητας». Με δάση αυτό το θεώρημα έχουν γραφεί ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς ιστορι
Πρόλογος
«Η Ιστορία δ ε ν γ ρ ά φ ε τ α ι με αν». Α υ τ ό ς είναι ο πρώτος, ο θ ε μ ε λ ι ώ δ η ς κανόνας που ε π ι κ ρ έ μ α τ α ι σαν δ α μ ό κ λ ε ι ο ς σ π ά θ η π ά ν ω α π ό κ ά θ ε ι σ τ ο ρ ι κ ό ε ρ ε υ ν η τ ή κ α τ ά τ η σ υ γ γ ρ α φ ή τ ω ν μ ε λ ε τ ώ ν τ ο υ . «Τα συμπεράσματα της ιστορικής έρευνας οφείλουν να στηρίζονται σε ακλόνητα δεδομένα και τεκμήρια, εάν πρόκειται να φ έ ρ ο υ ν τη σφραγίδα της εγκυρότητας». Με δάση αυτό το θεώρημα έχουν γραφεί ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς ιστορι

More info:

Published by: Hercules712 on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
Πρόλογος
«Η Ιστορία δεν γράφεται με αν». Αυτός είναι ο πρώτος, ο θεμελιώδης κανόνας που επικρέμαται σανδαμόκλειος σπάθη πάνω από κάθε ιστορικό ερευνητή κατά τη συγγραφή των μελετών του. «Τασυμπεράσματα της ιστορικής έρευνας οφείλουν να στηρίζονται σε ακλόνητα δεδομένα και τεκμήρια, εάνπρόκειται να φέρουν τη σφραγίδα της εγκυρότητας». Με δάση αυτό το θεώρημα έχουν γραφείεκατοντάδες ιστορικές μελέτες μέχρι σήμερα συμβάλλοντας κατά ποικίλους τρόπους στην καλύτερηγνώση του παρελθόντος και συχνά ανατρέποντας παγιωμένες γνώμες και αντιλήψεις. Από την άλληπλευρά, όμως, ακόμη και οι πιο έγκυροι ερευνητές δύσκολα μπορούν να αρνηθούν ότι δεν τους έχειπεράσει ποτέ από το μυαλό το γαργαλιστικό ερώτημα "τι θα είχε συμβεί αν" κάποιο γεγονός είχε εξελιχθείδιαφορετικά ή αν κάποιο πρόσωπο (όχι απαραίτητα από τους πρωταγωνιστές της Ιστορίας, αλλά πάντως"πρόσωπο-κλειδί") είχε δράσει με διαφορετικό τρόπο σε κάποια δεδομένη στιγμή η οποία καθόρισε τηνεξέλιξη ενός δραματικού γεγονότος. Π.χ, τι θα είχε συμβεί εάν ο Εφιάλτης δεν είχε προδώσει την ύπαρξητης Ανοπαίας Ατραπού στους Πέρσες και δεν τους είχε οδηγήσει στα μετόπισθεν των Σπαρτιατών του Λεωνίδα; Ή, ποιά θα ήταν η πορεία της Γαλλικής Επανάστασης εάν, την παραμονή της ανατροπής του, οΡοβεσπιέρος, εν γνώσει του ότι οι εχθροί του είχαν αρχίσει να συσπειρώνονται για να τον ανατρέψουν, είχεκινηθεί πρώτος εναντίον τους με αποφασιστικό τρόπο, αντί να περιμένει μοιρολατρικά τη ροή τωνεξελίξεων;Παρόμοιοι προβληματισμοί έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου κινήματος στο εξωτερικό,αυτού της "εναλλακτικής Ιστορίας", το οποίο γνωρίζει σημαντική άνθηση κατά τα τελευταία χρόνια,ιδιαίτερα μάλιστα στις αγγλοσαξωνικές χώρες. Εξέχοντες ιστορικοί, κυρίως νεώτεροι, έχουν διατυπώσειποικίλα σενάρια εναλλακτικής Ιστορίας για διάφορα γεγονότα και ιστορικά ζητήματα καταθέτοντας τιςαπόψεις τους σε συλλογικά έργα τα οποία γνωρίζουν ευρεία κυκλοφορία. Φυσικά, το γεγονός ότι παρόμοιαέργα κυκλοφορούν με επιτυχία στο εξωτερικό δεν προϋποθέτει την αναγκαιότητα έκδοσης παρόμοιωνέργων και στη χώρα μας. Αλλωστε, για κάθε ιστορικό σενάριο μπορούν να διατυπωθούν ποικίλεςαντιρρήσεις και ενστάσεις. Δεδομένου ότι κανένα ιστορικό συμπέρασμα δεν αποδεικνύεται πειραματικά,σχεδόν κάθε συλλογισμός μπορεί θεωρητικά να καταρριφθεί από κάποιο αντεπιχείρημα. Αυτή ακριβώς,όμως, είναι η γοητεία των ιστορικών σεναρίων, το γεγονός δηλαδή ότι, χωρίς την παρεμβολή φανταστικώνπροσώπων (όπως γίνεται στα ιστορικά μυθιστορήματα), αλλά με μόνη τη γνώση των ιστορικών συγκυριών,επιτρέπουν τη διατύπωση ευλογοφανών υποθέσεων οι οποίες ωθούν τον αναγνώστη να προβληματισθείμέσα από ένα πνευματικό παιχνίδι.Στην Ελλάδα οι καταξιωμένοι ιστορικοί, ιδίως οι πανεπιστημιακοί, έχουν επιδείξει αδιαφορία μέχρισήμερα ως προς τη διατύπωση παρόμοιων εναλλακτικών σεναρίων Ιστορίας, προφανώς θεωρώντας τααντιεπιστημονική απασχόληση, ανάξια λόγου. Θα πρέπει να τους συγχωρήσουμε, αφού αυτή δεν είναι ημόνη περίπτωση κατά την οποία επιδεικνύουν απροθυμία να βγουν από τον "γυάλινο πύργο" τους. Πάντως,παρά την αδιαφορία τους, υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι και καταξιωμένοι ερευνητές της Ιστορίας στη χώραμας, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων Ιστορίας και μη, οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς προϋποθέσειςκαι δεδηλωμένο ενδιαφέρον για να εμπλακούν σε ένα τέτοιο πνευματικό παιχνίδι. Ορισμένοι δίνουν τοπαρόν σε αυτό το βιβλίο. Ευελπιστούμε ότι στα επόμενα βιβλία αυτής της νέας σειράς θα καταγράψουντην παρουσία τους και άλλοι, με εξίσου ενδιαφέροντα σενάρια, ώστε το ελληνικό αναγνωστικό κοινό ναμπορέσει να συμμετάσχει στις πνευματικές ζυμώσεις που διαμορφώνουν διεθνώς το ευρύτερο "τοπίο τηςΙστορίας".
Νίκος Νικολούδης
 Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->