Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de Toan Suy Luan Logic 749

Chuyen de Toan Suy Luan Logic 749

Ratings:
(0)
|Views: 82|Likes:
Published by Shinichi Kudo

More info:

Published by: Shinichi Kudo on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2012

pdf

text

original

 
1
M
T S
BÀI TOÁN SUY LU
N LÔGICBài 1: Trong m
t l
ớ 
p h
c, t
t c
n
ữ 
sinh
đề
u tham gia các nhóm h
c n
ữ 
 công g
m: thêu, làm hoa, làm bánh. Bi
ế
t r
ng có 7 b
n h
c thêu, 6 b
nh
c làm hoa, 5 b
n h
c làm bánh, 4 b
n v
ừ 
a h
c thêu v
ừ 
a h
c làm hoa,3 b
n v
ừ 
a h
c thêu v
ừ 
a h
c làm bánh, 2 b
n v
ừ 
a h
c làm hoa v
ừ 
a h
clàm bánh, 1 b
n h
c c
ba nhóm. H
i l
ớ 
p h
c
đ
ó có bao nhiêu n
ữ 
sinh?
Gi
i:
Ta v
ba vòng tròn giao nhau
để
bi
u di
n s
n
sinh h
c các nhóm thêu,làm hoa , làm bánh. Giao c
a hai, ba vòng tròn bi
u di
n s
ng
ườ 
i tham giahai, ba nhóm. Ba vòng tròn này chia nhau thành các ph
n a, b, c, m, n, p, qkí hi
u nh
ư
hình v
.Các bài toán suy lu
n lôgic th
ườ 
ng không
đ
òi h
i nhi
u v
 ĩ 
n
ă
ng tính toán,
Để
gi
ichúng,
đ
i
u c
n thi
ế
t h
ơ 
n c
là ph
i có ph
ươ 
ng pháp suy lu
n
đ
úng
đắ
n, ch
t ch
,h
ợ 
p lí và sáng t
o. Ta có th
s
d
ng m
t s
s
ơ 
 
đồ
( s
ơ 
 
đồ
“cây”, s
ơ 
 
đồ
“vòngtròn”…) l
p b
ng…
để
giúp cho suy lu
n
đượ 
c d
dàng h
ơ 
n. Do tính phong phú và
đ
a d
ng c
a các bài toán này nên
ở 
 
đ
ây ta c
ũ
ng ch
 
đề
c
p
đế
n m
t s
bài d
ngth
ườ 
ng g
p nh
t.abmqnpc
ThêuLàm bánhLàm hoa
 
2
Theo
đề
bài ta có :a + m + n + q = 7 (1)b + m + p + q = 6 (2)c + n + p + q = 5 (3)m + q = 4 (4)n + q = 3 (5)p + q = 2 (6)q = 1 (7)T
(6) (7) ta : p = 1. (8)T
(8), (4) và (2) suy ra : b = 1.T
(8), (5) và (3) suy ra : c = 1.V
y t
ng s
n
sinh c
a l
ớ 
p h
c
đ
ó là :a + m + n + q + b + c + p = 7 + 1 + 1 + 1 = 10.
Bài 2: Tính
đế
n n
ă
m 1994, dân s
 
ở 
th
 
đ
ô Hà N
i là 2052116 ng
ườ 
i.Bi
ế
t r
ng trên
đầ
u m
i ng
ườ 
i có không quá 100000 s
ợ 
i tóc. Ch
ứ 
ng minhr
ng
ở 
Hà N
i ít ra c
ũ
ng có 20 ng
ườ 
i có cùng m
t s
s
ợ 
i tóc.
Gi
i:
Ta chia s
dân
ở 
N
i theo s
s
ợ 
i tóc t
0
đế
n 100 000 t
c là thành100 001 nhóm. N
ế
u m
i nhóm có không quá 19 ng
ườ 
i thì t
ng s
dân ch
 là : 19.100 001 = 1 900 019 < 2 052 116. V
y ít nh
t ph
i có m
t s
nhómcó 20 ng
ườ 
i t
c là ít ra c
ũ
ng có 20 ng
ườ 
i có cùng m
t s
s
ợ 
i tóc.
 
3
Bài 3: Trong m
t b
ng
đấ
u lo
i bóng
đ
á có 4
độ
i A, B, C, D. Ng
ườ 
i ta
đư 
a ra 3 d
ự 
 
đ
oán :a/ 
Độ
i A nhì,
độ
i B nh
t.b/ 
Độ
i B nhì,
độ
i D ba.c/ 
Độ
i C nhì,
độ
i D t
ư 
.K
ế
t qu
d
ự 
 
đ
oán
đề
u có m
t ý
đ
úng, m
t ý sai. Hãy xác
đị
nh th
ứ 
t
ự 
c
am
i
độ
i.Gi
i
: Ta ghi ba d
 
đ
oán vào ba dòng trong b
ng sau :Th
 t
 D
 
đ
oán1 2 3 4a B Ab B Dc C DVì có nhi
u d
 
đ
oán
đề
c
p
đế
n
độ
i v
nhì nên ta xét
độ
i nào v
nhì.Gi
s
 
độ
i A v
nhì là
đ
úng thì các
độ
i B và C v
nhì là sai, do
đ
ó D v
th
 ba ( theo b) và v
th
t
ư
( theo c) , vô lí.V
y
độ
i A v
nhì là sai, do
đ
ó theo a thì
độ
i B v
nh
t.
Độ
i B v
nhì là sainên theo b thì
độ
i D v
th
3.
Độ
i D v
th
t
ư
là sai nên theo c thì
độ
i C v
 th
nhì. Còn l
i
độ
i A v
th
t
ư
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->