Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kat Mulkiyeti Yasasi

Kat Mulkiyeti Yasasi

Ratings: (0)|Views: 111 |Likes:
Published by Ugras SEVGEN

More info:

Published by: Ugras SEVGEN on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2009

pdf

text

original

 
KAT MÜLKİYETİ - KAT İRTİFAKI - YAPI RUHSATI - YAPI KULLANMA İZNİ
634 Sayılı Kat Mülkiyeti yasası (2.7.1965 tarih 12038 sayı R.G.)Madde 1 -
Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depogibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli olanlar üzerinde, ogayrimenkulun maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsızmülkiyet hakları kurulabilir.Yapılmakta veya ileride yapılacak bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleriüzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsamaliki veya arsanın ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kat irtifakıkurulabilir.
Madde 2 -
Bu kanuna göre :a-Kat mülkiyetine konu olan yapının bütününe (Ana gayrimenkul); Yalnız esas yapıkısmına (Ana yapı); ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişliolup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsızbölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmişolan yerlere (Eklenti); Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Katmülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);b-Ana gayrimenkulun bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanmaveya faydalanmaya yarayan yerlerine (Ortak yerler); Kat maliklerinin ortak malik sıfatıile paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (kullanma hakkı)c-(2814 sayılı yasayla değişik bent) Bir arsa üzerinde ilerde kat mülkiyetine konu olmaküzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleriiçin o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulanirtifak hakkına (Kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (Kat irtifakı sahibi)d-Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyetpaylarına (Arsa payı)e-kat mülkiyetine veya kat irtifakının kurulmasına esas resmi senede (Sözleşme) denir.
Kart irtifakı kurulmasıA. Gerekli belgeler :
1.Dilekçe : Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ileorantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe(istenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılır)2.Genel inşaat projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması vedoğruluğu Belediyece (Belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce)tasdik edilmiş olması gerekir.Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrıgösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.3.Vaziyet planı : Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (Blok veya ayrı ayrı)arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha spor tesisleri gibi ortak yerlerininaçıkça gösterilmesi ve Belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaatprojesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.4.Yönetim planı : Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planının bütünmaliklerce her sayfası imzalanmış olması gerekir.5.Liste : Listenin her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini vebunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile anagayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterdentasdikli olması gerekir.6.Maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları7.Maliklerin 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafı (Resmi senet ve tapusenetlerine yapıştırılması için)
Kat Mülkiyeti KurulmasıA. Gerekli belgeler 
:1.Dilekçe : Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ileorantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe(istenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılır.)2.Genel inşaat projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması vedoğruluğu Belediyece (Belediye sınırlan dışında Bayındırlık ve İskan müdürlüğünce)tasdik edilmiş olması gerekir.Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrıgösterilmesi ve her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->