Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Projeler İçin Belediyelerden İmar Ruhsatı Nasıl Alinir

Projeler İçin Belediyelerden İmar Ruhsatı Nasıl Alinir

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 3,884 |Likes:
Published by Ugras SEVGEN

More info:

Published by: Ugras SEVGEN on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Projeler İçin Belediyelerden İmar Ruhsatı Nasıl Alinir?Her belediyenin farklı uygulamaları olabiliyor, o yüzden ruhsat alacağınız belediyenin "belediye imaryönetmeliği"nin bulup, ruhsat başvurusu için gerekli belgelere bakmanız gerekir.Genellikle istenenler;1) Dilekçe2) Tapu (Malikler listesi ruhsat aşamasında alınacaktır.)3) Çap4)İmar Durumu (Son bir yıl içinde verilmiş ve ruhsat aşamasında geçerliliği kontrol edilecektir.)5) Röperli Kroki_Aplikasyon krokisi6) Kotlu Kroki (İlgili Belediyenin Harita Bürosunca verilecektir.)7) Zemin Etüd Raporu8) Uygulama projeleria-Mimari projelerb-Statik Projelerc-Elektrik Projelerid-Tesisat Projelerie-Harita Uygulama Sorumluluğu Projelerif-Peyzaj Projeleri9) Sığınak yazısı (proje tetkik aşamasında)10) Yapının denetimini üstlenen kuruluş veya kişilerin vereceği taahhütname .Çok önceden, bir zamanlar çizilmiş, elde varolan bir projeyi, ruhsat alınacak parseleuyarlamaya/uydurmaya çalışan projeler, ruhsat alma safhasında zorluklar yaşamaktadırlar. Halbukiparsele uygun olarak tasarlanan projelerde aksaklık en azdır!Bu nedenle Belediye ile irtibat kurulması gereken zaman iki kısma ayırabiliriz:-Parsel verileri/istenenleri öğrenmek için. Mimari tasarma başlamadan önce!-Başvuru dilekçesi ile, ruhsat dosyası hazırlandıktan sonra!
 
Mimari proje tasarlamaya başlamadan önce:
-Ruhsat alınacak belediyeden, inşaat yapılması tasarlanan parsele ait “imar durumu”, “kotlu kroki” ve “çap”alınmalıdır.-“İmar durumu”nda belirlenen yapılaşma koşullarına uygun mimari proje bir çok sorunu işin başındanönleyecek, proje tadilatlarını azaltacaktır.-“kotlu kroki” tasarladığınız yapıyı 3.Boyutta araziye en uygun koşullarda oturtabilmeniz için gereken ülkekotlarını ve yol kotlarını size sağlayacaktır.-“Çap” ise komşu parseller ile tasarım yapılacak parselin 2 boyutlu düzlemdeki ölçülerini size sağlar. (Parselinyola cephesi/derinliği/bitişik nizam ise komşu parsel ile irtibatı/ ayrık nizam ise yine yolların konumu/ yapınızıncephelerini tespit etmenizi sağlar...)Belediyeden alınacak bu “yasal” veriler; yapınızı çevresine uygun tasarlamayı sağlayacak kolaylıklar,tasarımınıza zenginlikler kazandıracak, kafayı çalıştırmayı gerektirecek, yapınızın özgünlüğünü sağlayacak  bilgiler olarak düşünülmeldir.Asla, bir kısıtlama olarak görülmemelidir. Eğer daha iyi bir yapılaşma önerinizvarsa imar planı değişikliği talep ediniz.-Belediyeden alınacak verilerle tasarlanan mimari proje.-Tasarlanan mimari projeye uygun statik/tesisat/çevre düzenleme projeleri.vs vs.-Oda vizeleri, maliklerden alınacak noter tasdikli muvafakatlar, vs vs.-Belediye çalışanlarından tetkikte önceliklerin bir listesi varsa alınmalı, kendi dosyanızın öncelikle kendiniztarafından tetkikinin yapılması “eksik evrak” sorununu ortadan kaldırır.
Dosya hazırlama/sunma/ruhsat alma safhaları.1.Belediyeye verilecek ruhsat dosyalarındaki tertip/düzenlilik işi daima kolaylaştırır. Bu nedenle, istenilenevraklar bir dosyada derli toplu olmalı... hatta, bir A4’te sıralı olarak yazılmalıdır. Dilekçeniz, en üst
 
dosyanın üzerinde yapıştırılmış, görünür olmalıdır. Ataçla tutturuluvermiş ise, oradan orayagötürülürken dilekçeniz yırtılabilir, hatta kaybolabilir.2.Mimari projeler bir veya daha çok klasörlü dosyada olmalı, dosyaların sırtına Ada/pafta/parselnumaraları ve içeriği mutlaka yazılmalıdır. Ayrıca, mimari projelerin en başında çap ve kotlu krokiölçülerini içeren bir vaziyet planı olmalı, kuzey işareti asla unutulmamalıdır. (Projeniz sizin için ne kadartanıdık olsa da, tetkik eden için o kadar yabancı ve bilinmediktir. Sunumunuzun kalitesi inceleyeninprojeyi anlamasını daha çabuk sağlar veya sağlamaz.)3.Çatışmalar genellikle eksik evrak yüzünden, bitişik nizamda sığınak yeri, asansör yeri, çatı , merdivenkovası vs ortak alanlarda, ayrık nizamda ise TAKS ve KAKS hesaplarında, bahçe mesafelerinde, katyüksekliklerinde, gabari ölçüsünde vs vs çıkmaktadır.4.Belediye çalışanları ile kurulacak dialoglar da ise; Unutulmamalıdır ki, belediye çalışanları da ellerindeki yasa/yönetmelik/kanunları anladıkları gibi uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden çıkan ilk anlaşmazlıkta memur arkadaş, üst makama şikayet edilmekle tehdit edilmemelidir. İş yükü altında ezilenmeslektaşlarımızla uzlaşmak, tepeden inme emirlerle yapılan zorlamalardan daha sağlıklıdır, üstelik belediye üstyönetimden kimsenin peşinden koşmak zorunda kalmazsınız.5.Diğer istenen projeler de (statik/tesisat) aynı tarz dosyada, dosya sırtları içeriğini belirtecek bilgi ilesunulmalıdır.6.Tüm dosyalar birbirinden ayrılmayacak bir şekilde bağlanmalı, inceleme safhasında, bir de mimariproje dosyanızın aranması/nerede olabileceği sorunları ile uğraşılmamalıdır.7.Tüm birimlerde atılacak son imzalar, son dakikada fark edilen aksaklıklar, harçlar, SSK primleri, sinirharpleri, koşuşturma, proje tadilatları, yeni ozalit çektirmeler vs vs den sonra ruhsat tabelanızıyaptırabilir, temelinizi atabilirsiniz...ÜMRANİYE BELEDİYESİ.si Tescil Belgesi için yapılacaklar:mimarı,statikçisi,makinecisi,elektrikçisi ve zemin etüdçüsü,nün tümünden istenenler (belgelerin hepsifotokopi olabilir, asıllara gerek yok)1- oda sicil belgesi (proje odadan vizelenince veriliyor)2- imza sirküleri3- anakent belediye kayıt numarası veya kadıköy kayıt no(her mimar-mühendis veya büro kayıt olup her sene kaydını yenilemek durumundaymış, bu kayıt belgesiisteniyor. yenileme işlemi için de para alıyorlarmış. Anakente kayıt yeterli)Ayrıca ;4- muvaffakatname fotokopisi (Mütahitin hazırlayacağı muvafakatname)5- taahütname fotokopisi (Tapuda hisse sahiplerinin noterden birbirlerine bina yaptırmaya dairverecekleri taahütname)6- ve orda bulunan bir bilgi formu (proje (arsası, ada pafta parseli vs.) ve projenin müellifleri hakkında)tüm taraflar tarafından imzalanarak doldurulacak.Her proje başvurusunda bu işlemler tekrarlanıyorB blok 2. katta Nazım Bey bu tescil işlerini yapıyorTel: 0 216 414 38 00 / dahili 353Tescil ile ilgili Suat Hanım, Aysel Hanım var /dahili 331Ruhsat
 
 
Başvurusuna Gereken belgeler:
• Orjinal imar durumu belgesi ve arkası (yeni tevhid sonrası)• İski belgesi• Denetim sözleşmesi• Isı yalıtım kaşesi• Mimarlar odasından tasdik • İmar ‘dan tescil• Belediyeden mekanik elektrik statik vs vizesi alınacak ama bunları ruhsat için projeye eklemeye gerek yok • Tüm belgelerin orjinalleri isteniyor.
Sığınak Onay Yazısı için GerekenlerÜmraniye Kaymakamlığı
 • Sadece mimari proje yeterli• Mekanik havalandırma yerleri ve menfezler nokta nokta belli olacak • Demir kapı olacak • Wc ve çöp odası olacak • Duvarlar betonarme ise 60 cm olacak • Sığınağın olduğu paftada bağımsız bölüm listesi ve kaks taks hesabı olacak.
İSKİ KANAL YAZISI
Kanal projesinde detaylı rotar numaraları, kotları vb isteniyor.Sığınak wc ye de rogar bağlaHer iki vaziyet kesitinde de detaylı olarak rogarlar bağlantılar akış yönü gözükecek.Vaziyet planında bina içlerindeki rögar yerleri de gözükecek Doğal akış yok ise pompa yapılacak Ayrıca tüm belgelerin 1 adet aslı 1 adet de fotokopisi olacak, 2 ayrı dosya halinde, fotokopilerin olduğu dosyaiski’de kalıyor.Proje sadece malsahibi veya vekiline veriliyor.
ELEKTRİK TRAFO YAZISIDudullu Tedaş
ELEKTRİK TRAFO BAŞVURUSU İÇİN ELEKTRİK PROJECİYETAPU, ÇAP VE EN YAKIN YERDEN TESİSAT NUMARASINI VER, O BAŞVURUYU YAPIYOR. ANCAK CEVABINI MALSAHİBİ VEYA VEKİLİ ALABİLİYOR.
ÜMRANİYE BELEDİYEYE BAŞVURUKENÜMRANİYE BELEDİYESİNE ÖNCEYAPI DENETİM SÖZLEŞMESİMALSAHİBİ VEKALETİ İLE BAŞVURUYORSUNVEKALET 5 TANE MÜHENDİSE ŞU ŞU ARSADA PROJE YAPTIRMAK ÜZERE VERİLEN BİR VEKALET
.
DOSYA KABULE GİDİP NUMARA ALIYOR SONRA PROJELERİ VERİYORSUNBELEDİYE 4 TAKIM PROJE İSTİYOR.MÜHENDİSLERİN İMZA SİRKÜLERİNİ İSTİYOR FEN İŞLERİNDEN YOL YAZISI ALNIYOR VE YOL HARCI VERİLİYOR 
.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dilsadk liked this
merahli liked this
muchy_t liked this
dormansi liked this
malper_78 liked this
ömer çelik liked this
Muammer Sümer liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->