Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TESLINA_TAJNA

TESLINA_TAJNA

Ratings: (0)|Views: 447|Likes:
Published by 7b

More info:

Published by: 7b on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPS, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/22/2012

pdf

text

original

 
NAJVEĆE TESLINO OTKRIĆE GLASI:
 
UPALITE ZVUĈNIKE
 
ENERGIJA STALNO IZNOVA IZVIRE IZ KOSMOSA I ŠIRI SE SVUDA OKO NAS !
POSLEDNJE GODINE ŢIVOTA PROVEO
JE U HOTELSKOM PRITVORU,
IZOLOVAN OD “VLADARA IZ SENKE”
 
BESPLATNA ENERGIJA ZA SVE NIJE U INTERESU 
SVETSKOG MENADŽMENTA ! 
 
Nikola Tesla, 10.07. 1856
 –
7.01. 1943
 
NAJGENIJALNIJI PRONALAZAK U ISTORIJI 
JE ZATAŠKAN, NARAVNO. Jer, budimo realni :
 
 
-
pps spotovi sledeće generacije
-
MONOATOMSKI VODONIK JE ULAZNA KAPIJA ZA
“ENERGIJU NULTE RADIJACIJE” 
 
Po onome što je Nikola Tesla shvatio još krajem 19. veka, energija je i vodoniku i ostalim atomima stizala kontinuiranodirektno iz svemira i to sićušnim energetskim kanalima (poput cevi) kroz koje je putovala na veoma visokoj frekvenciji i koji
 su kao medijum nju prenosili do svakog atoma i
do svake subatomske ĉestice (elektrona i protona) na Zemlji. Taj medijum
 je nazvan eter, a
zadatak Ajnštajna bio
je da svojim velikim
“nauĉnim”
 
imenom i slavom, skrene druge nauĉnike od sliĉnogzakljuĉka. I nauka je postojanje etera decenijama maksimalno ignoris
ala...
U obimnoj studiji
n
 
autor Kristofer Dţon Bjerknes navodi da Ajnštajnliĉno nikada nije bio spreman za nauĉnu
polemiku
sa drugim nauĉnicima koji su u to vremeosporavali njegove ideje. Umesto njega , braneći
njegove teorije je istupala jedna grupa ljudi iz
nauĉnog establišmenta kojima su uvek bila otvorena
vrata svih najuticajnijih medija. Drugima nije bilo
omogućeno da preko istih medija diskredituju"sveto nauĉno ime" Ajnštajna.
 
E = MC² 
 AJNŠTAJNOVA TEORIJA JE PLAGIJAT,NETAČNA I NEDOKAZIVA ! (ŠTO JE I SAM REKAO)
 
SAMO GLUMACVLADARA IZ SENKE !
 
SAVREMENA “KVANTNA MEHANIKA” I TEORIJA “VELIKOG PRASKA”SU NEVEŠTO ISKONSTRUISANE PRIĈE ZA SKRETANJE PAŢNJE SAPRAVE NAUĈNE ISTINE
-
TESLINOG OTKRIĆA ! DOKAZA JE VIŠE;
PODEŠAVANJE NAUĈNIH TEORIJA KVANTNE MEHANIKE
N
ajveći problem sa teorijom kvatne mehanike je energija monoatomskog vodonika, koji je svrstan u element broj jedan, jer 
se sastoji samo od
dve ĉestice, jednog elektrona i jednog protona, a oslobaĊa u reakciji sa kiseonikom mnogo većukoliĉinu energije nego kada je u molekularnom stanju npr.
 
H
2...
Pošto se u stvaranju molekula, po teoriji kvantne
 mehanike,
obavlja neki rad, to znaĉi da se deo energije
u
troši na atomskom nivou kombinovanjem atoma u neki
molekul,
na primer vode, koji ĉine dva atoma vodonika i jedan atom kiseonika (
H
2
O
). I to logiĉno treba da smanji energetski
potencijal samog molekula.
..Realnost je drugaĉija; Kako za Ajnštajnove sledbenik
e
eter ne postoji, te se iz njega ne moţe
crpeti dodatna energija atoma, znaĉi da njihovi molekuli moraju imati više energije nego atomi koji ga saĉinjavaju. Jer  jednaĉina kaţe
E=MC
2
. Energija je dakle jednaka masi umnoţenoj sa brzinom na kvadrat..pošto to nije tako u praksi,smišlja se i lansira niz smešnih “nauĉnih” objašnjenja...
 
“BOŢIJA ĈESTICA” ; VERUJE SE
DA JE 90 % ATOMA UUNIVERZUMU
 –
VODONIK !

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->