Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lektsionaar I (Advendiaeg, Jõuluaeg, Tavalisaeg I-IX)

Lektsionaar I (Advendiaeg, Jõuluaeg, Tavalisaeg I-IX)

Ratings: (0)|Views: 429 |Likes:
Published by igorgvr

More info:

Published by: igorgvr on Jan 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Advendiaeg
ADVENDI1. PÜHAPÄEV A
(Js 2:1-5; Ps 122; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44)
 Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Ilmutus, mida nägi Jesaja Aamose poeg Juuda jaJeruusalemmakohta:„Ja viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindel,kõrgem teistest mägedest, ülem kõigist küngastest ja kõik rahvahõimud voolavad tema juurde.Palju rahvaid tuleb ja nad ütlevad:„Tulge, läheme üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta,et Tema õpetaks meile oma teed, et me käiksime Tema rada!Sest Seadus tuleb Siionist, Issanda SõnaJeruusalemmast.Tema mõistab kohutrahavahõimudeleja õigust paljudele rahvastele. ”Siis nad taovad oma mõõgad atradeks ja piigid sirpideks.Siis rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima.Jaakobi koda! Tulge, kõndigem Issanda valguses!”
See on Jumala sõna
.
R: Me läheme rõõmuga Issanda kotta.
Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: „Me läheme Issanda kotta!”Juba seisavadki meie jalad sinu väravais,Jeruusalemm – Jeruusalemm, Tema ehitatud linn, Tema enda üheks tehtud!
R: Me läheme rõõmuga Issanda kotta.
Sinna lähevad üles suguharud, Issanda suguharud,nii nagu kästud Iisraelile, kiitma Issanda Nime.Sinna on seatud kohtujärjed, Taaveti koja aujärjed.
R: Me läheme rõõmuga Issanda kotta.
Paluge rahuJeruusalemmale!Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!Rahu olgu sinu müüride vahel,hea põli sinu kantsides!
R: Me läheme rõõmuga Issanda kotta.
Oma vendade ja oma sõprade pärasttahan ma öelda: Rahu sinule!Issanda, meie Jumala koja pärasttahan ma teha head sinule.
R: Me läheme rõõmuga Issanda kotta.
 Lugemine apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, te teate, mis aeg on käes: et on tund unest juba üles ärgata, sest nüüd on meie pääsemine lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev onhedal. Pangem siis maha pimeduse teod, pangem ülle valguse relvad! Elagemkombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses egakõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid võtke oma rüüks Issand Jeesus Kristus!
See on Jumala sõna.
 
Halleluuja.
Issand, näita meile oma heldust ja anna meile oma abi!
Halleluuja.
 Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:
Jeesus ütles oma ngritele: „Nii nagu olid Noa evad, nda on Inimese Pojatulemine, sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust – sõid ja jõid, võtsidnaisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi, enne kuituli veeuputus ja võttis kõik nad ära –, nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Siis on kaks põllul: üks etakse vastu ja teine etakse maha; kaks naist jahvatavad samaveskikiviga: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Valvake siis, sest te ei tea, mil päeval teie Issand tuleb! Küllap te taipate, et kui peremees teaks, mil ajal varas ööseltuleb, siis ta valvaks ega laseks oma majja sisse murda. Sellepärast olge ka teie valmis,sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!”
See on Issanda sõna
.
ADVENDI 1. PÜHAPÄEV B
(Js 63:16b-17. 19b; 64:3-7; Ps 80; 1Kr 1:3-9; Mk13:33-37)
 Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sina, Issand, oled meie isa, „Meie Lunastaja muistsest ajast,” see on su nimi.Mispärast sa lased, Issand, meid eksida sinu teede pealt ja lased meie südamel kõvaks jääda, nii et ta sind ei karda?Tule tagasi oma sulaste pärast, nende hõimude pärast, kes on sinu pärisosa!Kärista lahti taevad ja tule alla, las' mäed vappuvad su palge ees!Ei ole sellest kuuldud muistsest ajast peale – ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinudet oleks muud jumalat peale sinu, kes teeb head neile, kes tema peale loodavad.Tule siis selle juurde, kes teeb rõõmsasti õigust, kes mõtleb järele sinu teede üle.Jah, sina oled väga vihaseks saanud, sest meie oleme sinu vastu pattu teinud,muistsest ajast peale me pole olnud ustavad;me oleme kõik kui roojased, kõik meie õigus on kui määrdunud kaltsuke;me oleme kui närtsinud lehed, meie ülekohus pühib meid minema kui tuul.Keegi ei hüüa appi sinu Nime, keegi ei aja ennast sirgu, et sinust kinni haarata,sest sina oled oma palge meie eest ära peitnud ja oled meid jätnud meie oma ülekohtu meelevalda.Ometi oled sina, Issand, meie isa: meie oleme savi, sina oled see, kes meid voolib,me kõik oleme sinu kätetöö.
See on Jumala sõna.
R: Jumal, uuenda meie elu ja päästa meid!
Sina, Iisraeli karjane, kuulata,sina, kes sa keerubitel istud, hakka kumama!Virguta oma vägevus ja tule meid aitama!
 
R: Jumal, uuenda meie elu ja päästa meid!
Vägede Jumal, pööra ometi meie poole,vaata taevast alla, vaata meie peale!Tule katsuma seda viinapuud,seda viinamäge, mis su parem käsi on istutanud!
R: Jumal, uuenda meie elu ja päästa meid!
Sinu käsi kaitsku meest su paremal käel,inimesepoega, kelle sa oled teinud tugevaks.Hoia meid elus ja me hüüame appi sinu Nime,me ei tagane sinust enam ära.
R: Jumal, uuenda meie elu ja päästa meid!
 Lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad! Armu teile ja rahu Jumala, meie Isa, ja Issanda Jeesuse Kristuse käest! Matänan aina Jumalat teie pärast, Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses,nii et te olete kõige poolest rikkaks saanud, õpetusesõnade ja Jumala tundmise poolest.Sellepärast, et tunnistus Kristusest on teie keskel kindlaks saanud ei ole teil puudustühestki Jumala annist sel ajal kui te ootate meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist.Tema kinnitab teid lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Jumal onustav– ja tema on teid kutsunud osadusse oma Poja, meie IssandaJeesuse Kristusega.
See on Jumala sõna.
Halleluuja.
Issand, Sinu heldus olgu meiega,tulgu meile Sinu lunastus!
Halleluuja
 Lugemine püha Markuse evangeeliumist:
Jeesus ütles oma jüngritele:„Vaadake ette ja valvake, sest te ei tea, millal see aeg on käes. Sellega on nii nagumehega, kes läks oma kodust välja reisile ja andis kõik sulaste kätte, igaühele oma töö,ning käskis uksehoidjat valvata. Valvake siis, sest teie ei tea, millal majaisand tuleb, kasõhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul – et ta ei leiaks teid magamast, kui ta äkki tuleb. Aga mis ma
teile
ütlen, seda ütlen makõigile: Valvake!”
See on Issanda sõna.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->