Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
30Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skema p.am Kertas 2 2012

Skema p.am Kertas 2 2012

Ratings: (0)|Views: 4,799|Likes:
Published by hj_amli

More info:

categoriesTypes, Recipes/Menus
Published by: hj_amli on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
1
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK STPM 2012ANJURANMAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )
 
SKEMA PENGAJIAN AMKERTAS 2
 
BAHAGIAN A
SULIT900PENGAJIAN AMOGOS2012 
900
 
2
Pilih
satu
daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga300 patah perkataan. [25 markah]
1
Kerajaan elektronik (e-kerajaan) merupakan satu inisiatif pihak kerajaan memanfaatkan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk kepentingan masyarakatdan negara.Bincangkan kepentingan kerajaan elektronik kepada negara dan langkah yang perludiambil bagi melancarkan pelaksanaannya.BilIdea/IsiHuraian1
A: KEPENTINGAN
Kerajaan lebih terbuka dantelus
-
Orang ramai boleh mengakses maklumat tersebutdengan mudah pada bila-bila masa.
-
Menerbitkan debat dalam Parlimen dan minitmesyuarat pentadbiran pada laman web kerajaan.2Menyebarluaskan dasakerajaan
-
Mempercepatkan sistem penerangan dan penyampaiankerajaan
-
Masalah yang berpunca daripada ‘karenah manusiadapat dihindari3Memudahkan perkhidmatan
-
Alat pencegahan rasuah yang sangat berkesan.
-
Menyediakan borang dan perkhidmatan pelesenan atastalian untuk mengelakkan individu pergi ke pejabatkerajaan dengan risiko pembuangan masa dan kejadianrasuah.
-
Urusan dapat dijalankan dengan cepat4Meningkatkan mutu dankecekapan sektor awam
-
Pelanggan menggunakan kemudahan untuk berurusandengan lebih cekap dan pantas melalui laman web
 
-
Pengguna tidak perlu ke kaunter pejabat perkhidmatanawam kerana perkhidmatan tersebut boleh diakses dihujung jari.
-
Pembayaran bil kemudahan asas, semakan saman trafik , penghantaran tender kerajaan dan pendaftaran perniagaan dapat dilakukan secara terus dalam talian.
-
Kurang berlakuny
 
a kesilapan dalam pengiraan data5Mempelbagaikan jenis
-
Pelbagai perkhidmatan ditawarkan melalui penggunaan
 
3
 perkhidmatan berasaskanICTinternet sebagai mediumnya , contoh e-dagang, e- perubatan, e-filing dan sebagainya.
-
Contohnya: E-dagang merangkumi penggunaan lamanweb bagi tujuan penjualan produk atau perkhidmatankepada pelanggan, melakukan pemasaran , menerima bayaran melalui internet dan pengurusan khidmat pelanggan online.6
B: LANGKAH
Menambah jumlah tenaga pakar 
-
Menambah jumlah tenaga pakar sekurang-kurangnyaseorang untuk setiap jabatan.
-
Menyediakan kursus-kursus kepada kakitangan awam
-
Tambah kursus berkaitan ICT di IPT7Meningkatkan infrastruktuICT
-
Kerajaan membina infrastruktur bertaraf dunia danmemastikan bekalan elektrik disalurkan kepada rakyatdi seluruh negara
-
Pemberian komputer 1 Malaysia untuk mendedahkan para pelajar tentang ICT
-
Penubuhan Makmal ICT di sekolah-sekolah8Pendidikan
-
Anjakan paradigma dalam kalangan masyarakat untumenerima sepenuhnya penggunaan teknologi dalamsistem penyampaian awam.
-
Pihak kerajaan memberi maklumat tentangkemudahan yang diperoleh oleh orang ramai yangmenggunakan perkhidmatan e-kerajaan
-
Pendedahan kepada orang ramai tentang cara-caramenggunakan aplikasi e-kerajaan sama ada melaluikempen-kempen mahupun pendidikan di sekolah9Menyediakan dana yangmencukupi
-
Menambah peruntukan kewangan bagi menjaminkemudahan kerajaan dinikmati oleh rakyatkeseluruhannya
-
Kerajaan memperuntukkan RM 12.9 bilion bagiaplikasi teknologi maklumat di bawah RancanganMalaysia Kesembilan (RMK-9)10Insenti
-
Pengecualian cukai pendapatan ke atas individu-individu yang membeli peralatan ICT
-
Pemberian status MSC

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Syatoza Zai liked this
Apix Fara liked this
pengajian liked this
Fauziah Salleh liked this
Nurul Haslynda added this note|
TERIMA KASIH..
Sue Suhaida added this note|
the best...
Intan Nazuha liked this
Fadhlin Zahirah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->