Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhammed Nasir El

Muhammed Nasir El

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by Ardit Kraja

More info:

Published by: Ardit Kraja on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2012

pdf

text

original

 
Muhammed Nasir el-Din el-Albani: Ikonoklast i jashtëzakonshwmJonathan A. C. BrownFragment nga Libri, The Canonization of Al-Bukhari and Al-Muslim, faqe 321-334Pwrktheu Ardit KrajaMuhammed Nasir el-Din el-Albani ka lindur nw 1914 nw Shkodwr, Shqipwri,tek njw familje dijetarwsh tw fortw Hanefi. Kur ishte nwntw vjec, megjithatw,familja e tij emigroi nw Siri. Atje Albani i ri ndoqi hapat e babait tw tij dhe studjoijurispondencwn Hanefite me student tw tjerw shqiptar nw Damask. Si djalw i ri, aihyri njw ditw nw njw librari afwr Xhamisw Umejad dhe gjeti njw kopje tw revistwssw Rashid Ridws dhe Muhammed Abdus, el-Manar. Njw artikull i shkruar nga Ridanw vecanti e goditi Albanin. Rida po kritikonte kampionin e madh tw sufizmit klasik,Ebu Hamid el-Ghazali, pwr mwsimet e tij sufiste dhe pwrdorimin e tij tw haditheve
tw pambwshtetura pwr t’I
justifikuar ato. Albani gjithashtu gjeti librin e dijetarit twhadithit Zejn el-Din el-Iraki (vdiq 806/1404) duke i detajuar ata hadithe tw dobwtaqw el-Ghazali I kishte pwrfshirw nw veprwn e tij klasike
Ihja ulum el-Din
 (Rigjallwrimi i Shkencave Islame). Kwto vepra mbodhwn farat e dyshimit nwzemrwn e Albanit pwr Sufizmin dhe hadithet e dobwta; pwr tw ata ishin disa vrima
pwrmes tw cilave praktikat “joautentike” mund tw
hynin nw Islam. I twrhequr ngathirrja e El-Manar-it pwr Islamin e pastwr arab tw kohws sw Profetit, filloi twstudjonte shkencat e hadithit nw mwnyrw tw pavarur.Si Ibwn Tejmija dhe Ibwn Abd el-Uehabi para tij, Albani u kthye kundwrpraktikave popullore tw sufizmit dhe pwrkatsimit strikt ndaj njw shkolle ligjorepwrballw haditheve kontradiktore. Ai lexoi gjithw kryeveprwn e Ibwn Asakirit 
Tarikh Medinat Dimashk 
dhe duke zbuluar se Xhamia Umejade kishte qenw Kisha eShwn Gjonit e ndwrtuar mbi varrin e tij, refuzoi tw falej aty. Si selefi tw tjerw, Albanie shikonte veprwn e pwrfshirjes sw varreve nw adhurim si bidat. Kwto mwnyrajokonformiste rrjedhimisht zemwruan babain e Albanit, I cili I tha atij qw ai duhej
tw zgjidhte midis “mosbesimit dhe monoteizmit (
kufwr ue el-teuhid 
)”. Albani jupwrgjigj qw ai njwsoj duhet tw zgjidhte midis “sunnetit (tw Profetit) dhe taklidit”. I
hedhur nw rrugw pa njw kokwrr lekw nga babai I tij, Albani u bw riparues orwshdhe filloi tw shpenzonte orw tw gjata nw biblotekwn Zahirija nw Damask (ethemeluar nga Tahir el-Xhezairi) duke shfletuar dorwshkrimet mbi hadithin.Albani ja pwrkushtoi veten diturisw sw hadithit nw idiomwn selefite. Aindwrmori cfarw do tw bwhej njw projekt i gj
wrw qw mw vonw do tw ... “ sillte
sunnetin afwr ummetit (
takrib el-sunnah bejn jedek el-umma
)
” qwllim parwsorw I
tw cilit ishte tw hiqte cfarw ai konsideronte hadithet e dobwta nga tekstet erwndwsishme klasike islame. Pra, ishin kwto efekte tw kwtyre haditheve tw dobwtaqw kishin lejuar komunitetin musliman tw largohej aq shumw nga trashwgimia eProfetit. Kjo filozofi selefite wshtw pwrmbledhur mw sw miri nw veprwn masiveprej tremwdhjetw volumesh tw cilat identifikojnw hadithet e dobwta tw titulluara
Silsilat el-hadith el-daifah we el-
maudu’a ue tethir 
iha el-saji fi el-umma
(Seritw ehaditheve tw dobwta dhe shpikura dhe efekti I tyre negativ mbi ummetin). Aigjithashtu pwrpiloi libra tw cilwt identifikojnw hadithet e dobwta tw gjetura nwveprat e famshme tw tilla si
el-Terghib ue el-terhib
tw el-Mundhirit (vdiq 656/1258),
 
el-Adab el-Mufrad 
tw Imam Bukharit dhe sw fundmi katwr
Sunan
-net e Ebu Daudit,Tirmidhiut, Nasait dhe Ibwn Maxhas.Albani ndwrthuri diturinw aq tw pwrqwndruar tw hadithit me aktivizminintensivw prej dijetari. Pwrmes librave dhe ligjwrimeve tw tij, ai mendoi se do twreformonte komunitetin rreth tij duke I ftuar ata
qw t’i kushtojnw vwmendjeKur’anit dhe Sunnenit tw Profetit mbi tw gjitha.
Ai udhwtoi nga njw qytet mw qytet,
duke sulmuar nw ligjwrata dhe shkrime cfarw ai quante “morale t 
w korruptuara,
format ilegjitime tw adhurimit dhe besimet fallse”. Ai I bwri thirrje mw sw shumti
dijetarwve hanefi rreth tij qw tw sigurohen qw gjykimet e shkollws sw tyrepwrputheshin me sunnetin e Profetit sic paraqitet nw korpusin e haditheve. Njwmufti mund tw mbronte pozicionin e shkollws sw tij mbi ndonjw cwshtje por ai
duhet gjithmonw tw ofrojw fakte direkte nga Kur’ani dhe hadithi pwrpara sw
gjithash. Librat e tij sulmojnw praktikat e shpikura fetare (bidatet) dhe kwrkojnwtw fshijnw ato nga institucionet sociale tw tilla si varrimet, ceremonitw dasmoredhe Haxhi pwrvjetor. Kriticizmi I tij u zgjerua tek ndwrhyrja e shtetit nw cwshtjet fetare, sepse ai refuzonte mbwshtetjen e qeverisw Siriane pwr Kodin ligjorw hanefisic wshtw pwrpiluar nw
Maxhelwn
Osmane po ashtu edhe pozicionin e dijetarwvetw cilwt lejonin interesin pwr hatwr tw lehtwsimit tw financws moderne. Sirrjedhim, ai u burgos nw Siri, ku ai shkroi njw vepwr madhore mbi Sahihun eBukharit dhe u detyrua tw emigrronte nw Jordani nw 1980.Albani, si Abdul Uehabi dhe Sheh Uali Allah, vuri nw mikroskop dimensioninnormativ tw kohws nw historinw fetare islame. Ai refuzoi logjikwn atavistike twtraditws intelektuale islame dhe e konsideroi veten tw aftw tw shikonte punwn edijetarwve klasik tw islamit. Albani nuk po thwrriste pwr anarki intelektuale apo twneglizhimin e hoxhallarwve; si tw gjithw dijetarwt muslimanw, ai qartwsisht 
identifikoj njw grup tw vecantw tw njohur si “njerwz tw diturisw (ahl el
-
Ilm)” tek tw
cilwt cdo ditw muslimanwt duhet t 
’ju kthehen pwr ekspertiza fetare.
As nuk refuzoipunwn e dijetarwve klsik musliman; me tw vwrtetw Albani u mbwshtet twrwsisht mbi kriticizmin e mwpwrparshwm tw haditheve dhe transmetuesve tw tyre nwrivlerwsimin e pwrmbatjeve tw vepra tw famshme. Megjithwse ai e konsideroiveten aq tw aftw sa tw riekzaminonte tekstet klasike, ai nuk mund tw rikrijonte
intimitetin qw dijetarwt klasik kishin me …
kriticizmit tw hadithit. Librat e Albanit,tw tillw si
Silsilat el-Hadith el-Daifa
, pra I aplikohen opinioneve tw mjeshtwraveklasik tw hadithit dhe kritikwve tw mwvonshwm tw tillw si Ibwn Abi Uafa ndajteksteve klasike. Ata janw plotw me citime nga autoritete sunnite tw shumta, dukepwrfshirw Shafiun, Ibwn Haxherin dhe Ibwn Hazmin.Ky vizion nw mikroskop I historisw fetare u pwrqwndrua mbi studimin ehadithit si njw traditw e vazhdueshme dhe e gjallw me njw gjendje konstanterivlerwsimi. Kur u pyet rreth kritikws kontraverse tw tij ndaj njw transmetuesihadithi tw famshwm nga periduha e hershme islame, Albani ju pwrgjigjqw shkenca
e kritikws sw hadithit “nuk wshtw thjeshtw e mbyllur nw libra (
mastur fi kutub
)”,
por wshtw njw proces dinamik rishikimi kritik. Albani shpjegoi qw njw nga
principet e diturisw islame wshtw qw “dituria fetare (ilm) nuk mund tw bie nw
ngurtwsi (
la jekbelu el-xhumud 
)”. Kwshtu nuk wshtw pwr tu habitur qw Albani dhe
studentwt e tij janw dijetarwt e parw muslimanw nw shekuj tw prodhojnwkoleksione tw mwdha tw rivlerwsimit tw traditave tw Profetit.
 
Karriera e Albanit sigurisht qw ka qenw njw nga mw kontraverset nwhistorinw intelektuale muslimane. Nw tw dyja gjykimet ligjore dhe vlerwsimet e tijatw hadithit, Albani u nda nga konsensusi i pwrbashkwt i traditave medhhebore. SiIbwn Abd el-Uehabi, ai u sulmua pwr shkak se u nda nga ixhamaja e pagabueshme eummetit. Megjithwse ai u mbwshtet gati twrwsisht mbi veprat e dijetarwve klasik,rivlerwsimet e tij e haditheve deri vonw tw konsideruara autentike ose twmbwshtetura mbi elementet e komunitetit musliman provokuan kundwrshtime.Tradicionalistwt medhh
eborw … tek kritika me influencw dhe … e shkollave
tradicionale tw jurispondencws, refuzimin e gjwrw tw sufizmit dhe gjykimet ligjorekontraverse. Ndalimi i tij mbi gratw pwr veshjen e byzylykwve prej ari, ndryshe twkonsideruara njw privilegj i femrave, i zemwroi tradicionalistwt, ndwrsa dwshmia etij qw gratwnuk kanw nevojw tw m
bulojnw fytyrat e tyre twrhoqi … e
konservatorwve tw cilwt ndryshe mund tw kishin pwrqafuar thirrjen e tijfondamentaliste. Madje edhe sipas vetw studentwve tw tij personaliteti i Albanit 
mund tw jetw … .
 Njw mori librash si rezultat kanw dalw duke sulmuar Albanin dhe refuzimine qwndrimeve tw tij, pjesa mw e madhe e tyre nga penda e tradicionalistwvemedhheborw. Teologu jordanez esharit, Hasan b. Ali Sakaf, pwr shembull, kashkruar njw libwr tw titulluar
Kamus shata’im el 
-Albani
(Fjalori i shpifjeve twAlbanit). Dijetarw tw tjerw i kanw pwrqwndruar kritikat e tyre vecanwrisht tek gjykimet e Albanit bmi autenticitetin e haditheve nw
Silsilat el-Hadith el-Daifa
-n e tij,
Silsilat el-Hadith el-Sahiha
-n e tij dhe listwn e tij tw gjatw tw traditave tw dobwtanga katwr Sunenet.Ngandonjwherw edukimi autodidaktik i Albanit ishte pwrpara shumwdijetarwve muslimanw, tw cilwt kwrkonin qw njw student tw lexonte tekstet nwduart e njw dijetari tw trajnuar brenda njw shkolle interpretative dhe si rrjedhimmerrte licencwn (
ixhaza
) pwr tw kuptuarit tw tij tw atij libri. Ashtu si Taki el-Din el-Subki (vdiq 756/1356) e ka akuzuar Ibwn Tejmijwn se nuk ka mwsuarinterpretimin e duhur tw teksteve klasike nga transmetues tw aftw, kwshtu edheshumw dijetarw ja kanw atribuar qwndrimet e papranueshme tw Albanit pwr shkak tw mungesws sw tij tw
ixhazasw 
.
Kundwr Koleksionit: Kritika e Albanit ndaj
 Sahihwve
dhe sulmuesit e tij
Albani i pwrdori koleksionet e Sahihwve pwr qwllimet e njwjta dialektike sigjeneratat e dijetarwve muslimanw pwrpara tij: ata i
ofruan atij njw kartw … nw
debatet mbi autenticitetin e haditheve. Ai e kuptoi fuqinw retorike tw dy librave,
duke thwnw qw, “wshtw bwrw si njw traditw e pwrgjith
shme (
urf en amm an
)”
midis dijetarwve sunni qw cdogjw e pwrfshirw nw
Sahihejnwt 
wshtw pa asnjwdyshim autentik. Kur u pyet rreth disa haditheve pro-shiite qw pohonin tw drejtwne vendit tw Aliut si pasardhws i Profetit, Albani ju pwrgjigjse nwse dikush me twvwrtetw i besonte kwtyre traditave, a
i duhet “t’i
paraq
itnin Sahihwt para tij” dhe t’i
gjenin hadithet nw njw prej tyre si fakt.Akoma si Damaskeni i nxehtw Ibwn Tejmija, Albani hapur mwkwmbi cdostatus ikonash pwr dy veprat pwrtej pwrshtatshmwrisw si referenca autoritativenw debat. Ai refuzoi praktikwn disa bicim juristwve, si Hakim el-Nejsaburi, do tw

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->