Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23586, 13.8.2012]

Oslobođenje [broj 23586, 13.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 149 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
MHCHY _R@JKF
226 pkf`cqj`d `8#94? pkwr`eazac`d
KYJKBKZACEA
_KCAMEAJEHL* 89# 4# 2?82#
Fkm`ch JTW@@@
Brke 29#147I`each5 8 LN+7 LC
BD CAUHW@YC@ MCAWC@L
Yhrheawk
 vvv#kyjkbkmeacea#bh
I@EACA WA^ RHY]Q
84# y}rhch
Uhwr|ach pk}rhfh uh prao`weaj`n q uanjek}rayq q @rhcq
Raq}ary
8=# y}rhch
Ypkrhuqn kp}qoackf q pramna}q ]qrlkw`~ ch mqfkn |}hpq
HJEKW@^ _R@Y]HEA CHFKM@CQ* ]QO@JH\]WKCQM@ _KJH MAIAC@EA;
0# y}rhch
W@EA^AN@C@Y]HRH B`DEA CADQNHCK
Mq|hc \adkwhi* pramyeamc`l Qprhwckf kmbkrh @cy}`}q}h uh cay}hja B`D
=.1# y}rhch
Hj`eh \hbhckw`~* m`ral}kr O`}kuheamc`ia B`D
 
KYJKBKZACEA
pkcameajehl*
89
#hqfqy}+lkjkwku2?82#
2
Q O@O@
W@EAY]@
\HRKW@^ K @UWKUQ Q DRWH]YLQ @ AQ
_r`kr`}a} qywhehcea‚d`f`eacylkf phla}h„
N`c`y}hr ypkjeca }rfkw`ca ` alkcknyl`d kmckyh B`D N`rlk \hrkw`~ `uehw`k ea mh yq lhciajhr` ea uh wa}ar`chr. y}wk ` uh uh|}`}q umrhwjeh ` b`jeh* }a Hfaci` eh uh baubea. mcky} drhca B`D mqoca mh q chelrh~an rklq Yhwea}q n`c`y}hrh B`D mky}hwa qyhfjh|ac pr` eamjkf ‚d`f` eacylkf phla}h„* kmckyck kmfkwkr ch pa} awrkpyl`d m`ral}`wh q wau` yh `uwkukn drhca `u B`D q Drwh}ylq ` AQ# ‚‐D`f` eacyl` phla}‐ ea chu`w uh pa} awrkpyl`d m`ral}`. wh lk ea B`D nkrh mh pr`n` eac` qlkj`lk oaj` mh mknh~`n prk`uwkzhs`nh drhca b`jeckf ` o`wk}`ceylkf pkr` ealjh kba. ub` eam` `uwku q mrohwa AQ* qljeqsq eq~` ` Drwh}ylq km 8#  ehcqhrh yjeama~a fkm`ca„* `uehw`k ea eqsar \hrkw`~ uh Yrcq# Kc ea chpknacqk mh ~a prk`uwkzhs` drhca q B`D nk. rh}` mh c`wk ywk ea prk`uwkmcea qyhfjhya yh awrkpylkn ja. f`yjh}`wkn* lhlk ch n`lrkb`kjk|lkn pjhcq* }hlk ` q yga. r` ajanac}hrca pr`nhrca pkjekpr`wramca meajh}cky}`* km prk`. uwkmcea* pralk phlkwhceh mk pjhynhch ch }ro`|}a AQ# ‚]he qyhfjh|ac` ‐d`f` eacyl` phla}‐ uh AQ }rabhjk b` che. pr` ea mh rhunh}rh Majafhi` eh Awrkpyla lkn`y` ea q B`D rhm` prkweara y}apach qyhfjh|acky}`* ph ~a chlkc }k. fh lkchshc y}hw mh}` Yhwea} n`c`y}hrh B`D„* mkmhk ea \hrkw`~#Kc ea `y}hlhk mh ea ljeqsc` prkbjan ch kwkn pjhcq mk yhmh b`jk ‚chmnqmr`whcea ` yqlkbjehwhc ea„ kw`d `c. y}`}qi` eh ` hfaci` eh k chmjaocky}` uh pkyhk lk e` B`D }ra. bh mh qrhm` hlk oaj` mh uh|}`}` mknh~q prk`uwkmceq ` mh mknh~`n prk`uwkm`nh knkfq~` pjhynhc ch }ro`|}a AQ# ‚Ubkf }`d prap`rl` B`D }rp` wa~ mqoa wr` eana# B`D ea yh. mh ch chebkjean pq}q mh prawhu`za kwq prapralq* }`n pr`.  ea ear ea N`c`y}hry}wk ch s` ean yhn sajq `uwr|`jk waj`l` pr`. }`yhl ch pknacq}a hfaci` ea* }hlk mh }klkn yjeama~a ya. mn`ia ksalq ean mh qyhfjh|ac` prhw`jc`i` bqmq mky}hwjea. c` q Majafhi` eq Awrkpyla lkn`y` ea q Yhrh eawq* h pk}kn ` q Yhwea} n`c`y}hrh B`D„* ch ehw`k ea \hrkw`~#
Yki` ehjmanklrh}ylh phr}` eh eq. sar ea yhkp~`jh mh Yqjaenhc ]`d`~ }rabh mh pkmcaya ky}hw lq* kmck. yck mh bqma yn` eaceac ubkf5 8# @cy`y}`rhceh mh q W` ea~q n`. c`y}hrh B`D pk ywhlq i` eacq uh. mro` ywk ea n`c`y}ra ` mh ubkf }k. fh w`}hjc` bk|cehsl` chi`kchjc` `c}aray ywama ch mw` ea k}ajea uh lhmrk wa YMH<2# @ubhi` whceh kbh DMU.h `u  Wjhma Gamarhi` ea B`D ` chrq|h wh. ceh pkj`}`sl`d kmckyh `unazq lkcy}`}q}` wc`d chrkmh* }a qpkr. ckf ]`d`~a wkf `cy`y}`rhceh mh q prhly` uho` w` gjmohc.mroh wh fmea ~a weasck wjhmh}` kc ` YMH< 9# _ramy}hw jehc eh ywk e`d w`lacm. `uja}h qu mwhmaya}sa}warkshyk.  wcq y}rhoq NQ_.h RY.h q Bkyhc. ylkn \hniq lhk mkpr`cky bkr. b` uh pk wrh}hl Bk|cehlh ` Drwh. }h q Rapqbj`lq Yrpylq< =# Kmb` ehceh mh fjhyh uh bqmoa} B`D `u pkj`}`lhc}yl`d rhujkfh ` ch }he chs`c ch|q mroh wq uhqy}h w` ch pq}q pranh AQ ` CH]K.q#
_r`}`yhl ch ehwc` yarw`y
1# _klq|h eh mh YM_* lhk jaf`}`. nckf ` qwearje` wkf pkbeamc`lh pkyjeamce`d `ubkrh* `ubhi` `u wjhy. }` ch yw`n c` wk`nh<7# Cauhlkc`}kf praqu`nhceh lkc}rkja chm G]W.kn ` k}wkra. ckf pkj`}`slkf pr`}`ylh ch eh wc` yar w`y<6# @cy`y}`rhceh mh uhmro` lkc}rk. jq chm pkj`i` ekn ` chy}h w` qfrk. oh wh}` ceacq kparh}` wcq ` gchc. y`eylq yhnky}hjcky} q bkrb` prk. }`w krfhc`u`rhckf lr`n`chjh ` lk. rqpi` ea* }a chy}hw lh nkc}`rhceh harh kc`nh lk e` c`yq q YMH< 4# Brq}hjc`d ` lkc}`cq`rhc`d chphmh ch cauh w`ycky} prh wkyq. mckf y`y}anh<0# _k wauhcky}` yh che wa~`n lkrqpi`eyl`n ` lr`n`chjc`n harhnh<8?# _k}p`y` whceh rhuc`d prk}k. lkjh yh hc}knyl`n grnhnh ` }helqc`nh lk e` yq qc`|}`j` calh. mh|cea pr` wramca f`fhc}a ` mknh. ~a grna q Bkyc` ` Dariafk w`c` lhk |}k yq Acarfkpa}rkj* ]arn`. chj` GB`D* Garkajal }rk* Yhrhbkc* B`chy* Acarfk`c way}* _ra}`y* Wrh. c`ih* Lr` wh eh* Lkceqd* Frhc`}*  W`}au`}* Hfrklknari* Oajeauc`ia GB`D* L]L* Ghbr`lh mqdhch Nky. }hr###<88# _k}p`y` whceh eamckf km che. yrhnc` e`d ypkrhuqnh q pk w` eay. }` ch|a uanjea q _rqmq k qy}h.  wc`n rea|ace`nh s`na b` ya jafh. j`u`rhjh a}c`slh pkmeajh Bkyca ` Dariafk w`ca< 82# Chrq|h whceh kyck wc`d pky. }qjh}h manklrh}` ea* bjkl`rhceh `c. y}`}qi` eh ` pklq|h eh ql`mhceh prh wh ck wke phrjhnac}hrcke wa~`c` mh bau ]`d`~h ` YMH krn`rh wjhy}#
Lr`n`chjca hgara
YM_ ksalq ea mh chmjaoca `cy}`. }qi` ea lkchsck `yp`}h eq kp}qoba ` ch wkma Yqjaenhch ]`d`~h ` YMH lk.  ea y}hw jeh eq ch }ara} YM_.q ` cea. fkwkn pramyeamc`lq* h kcmh ` kck |}k ya y}hw jeh ch }ara} sajc`|}wq YMH* h pkyabck lr`n`chjca hara klk Acarfkpa}rkjh* ]arn`chjh GB`D* Garkajal }rh* Yhrhbkch* B`ch. yh* Acarfk`c way}h* _ra}`yh* Wrhc`. ia* Lr` wh ea* Lkceqdh* Frhc`}h* W`}a. u`}h* Hfrklknarih* Oajeauc`ih GB`D* L]L.h* Ghbr`la mqdhch Nky. }hr ` nckf`d mrqf`d pramqua~h lk eh yq pkj`}`lkn YMH ` ce`dk w`d jeqm` mk wamach q y}hcea q lk ean ya mhchy chjhua* yhkp~`k ea Iac}hr uh `ckrn`yhcea YM_.h B`D#
]`d`~ }rabh mhbqma yn`eaceac
Q @rhlq uhrhma
2*4 n`j`kch mkjhrh
‚Nazqchrkmch lkn`y` eh uh cay}hja $@IN_) rhm` ch calkj`lk prkfrhnh q @rhlq km 2??4# fkm`. ca# Fkm`|ceh wr` eamcky} ywhlkf km }`d pk eam`chsc`d prk ealh}h whr`. rh* hj` q prkyealq `ucky` 2*4 n`j`. kch hnar`sl`d mkjhrh# Ky`n }kfh* @IN_ pr`n` fkm`|cea klk 2??#??? hnar`sl`d mkjhrh km }ay}`rhceh MCL uh rhuca wjhma q yw` ea}q„* yhk. p~ack chn ea `u Yjqoba uh kmck. ya y eh wck|~q @IN_.h# _r` ea calkj`lk mhch eh wcky} ea `c. krn`yhch k ek| eamckn hcfh. onhcq kwa nazqchrkmca krfhc`. uhi` ea* h lk e` ya kmcky` ch cay}hja `uwhc B`D#
K}wkrach prkiamqrh
R` eas ea k rahj`uhi` e` ypkrhuqnh y cauh w`yckn lkn`y` ekn yh L`prh* lk e` ya kmcky` ch faca}ylk prkia. y`rhcea pkynr}c`d qukrhlh ` quk. rhlh ce`dk w`d yrkmc`lh# ‚Ypkrhuqn ea rauqj}h} k}wkraca }acmaryla prkiamqra„* `y}`sq q @I. N_.q* chpkn`ceq~` mh ea ‚`c`i` ehj. c` 248 qukrhl yh pkynr}c`d ky}h. }hlh mky}hjeac q Yhrh ea wk ch hch. j`uq# _ra}pky}hw lh ea mh ya rhm` k cay}hj`n L`prhc`nh# Ca pkyea. mq eank c`lhlwa `ckrnhi` ea k ce`. dk wke chi`kchjcky}`* ypkjq `j` qjk. u` q yqlkbq„#_kram pkyjk wh wauhc`d uh `mac. }`glhi` eq cay}hj`d q B`D* ch prky. }krq b`w |a Eqfkyjh w` ea ` wa~ pk. nacq}kf @rhlh* @IN_ ea }hlkzar prqohk `j` prqoh pknk~ S`jaq* Eq. ocke Hr`i`* Lkjqnb` e`* YHM.q* G`. j`p`c`nh* ]hejhcmq* Ceanhslke ` Ckr wa|lke#‚]a hl}` wcky}` ya lra~q km pknh. fhceh wjhmhnh lk ea ya yqksh wh eq yh kw`n prkbjankn q mkck|aceq ypai`gsc`d uhlkcyl`d rea|aceh ` lra`rhceq raja whc}c`d mroh wc`d `c. y}`}qi` eh uh ceafk wk rea|h whcea* prq. ohceq }adc`sla pknk~` ch pkjeq k. racu`sla hrdakjkf` ea ` hc}rkpkjkf`.  ea* w`yklkprkpqyckf }ay}`rhceh MCL* mk rhmh ch kycho` whceq krfh. c`uhi` eh i` w`jckf mrq|}wh# Q yw`n ch.  wamac`n yjqsh ea w`nh }a hl}` wcky. }` gchcy`rh eq uanjea mkch}kr`ia @IN_.h `j` ce`dk wa nazq wjhm`ca kr. fhc`uhi` ea„* chpkn`ceq q @IN_.q#  Hlk ya ywa }k quna q kbu`r* c`. ea j` kcmh jkf`sck pky}h w`}` p`}h. cea mh j` ypkrky} q `mac}`glhi` e` cay}hj`d q B`D prk`u`jhu` ` k}qm |}k @IN_ `nh pjhca}hrck rhufrh. ch}q meajh}cky};
Bau pkyjeam`ih pk B`D
Q@IN_.q caf`rh eq ch|q }wrmceq5‚_rkiay `mac}`glhi` ea cay}hj`d q B`D c` ea ypkr* |}k pklhuq ea s`cea. c`ih mh ea pralk 6? pky}k cay}hj`d mk yhmh prkchzack ` wrh~ack pk. rkm`ihnh# Nazq}`n* s`ceac`ih ea mh ea prkiay prkchjhylh pkynr}c`d ky}h}hlh cay}hj`d kykbh q phmq* m`.  eajkn ` uh}k |}k ea wa~`ch cay}hj`d prkchzach# @IN_ ea @cy}`}q}q uh cay}hja kykba B`D ` ]qo`jh|}wq B`D `uc`k ywk ea prapkrqla lhlk ya kwhe prkbjan nkoa r` ea|`}`* ch pr`. near lrku qbruhcea war`glhi` ea iac}rhjca aw`maci` ea cay}hj`d kyk. bh }a y}whrhcea raf`kchjc`d rhmc`d frqph uh ca`mac}`glk whch }` eajh# @IN_ ca uhky}h ea q }ay}`rhceq quk. rhlh ` ca pky}k e` nkfq~cky} mh pk. nk~ mrqf`n uanjehnh prkqurks` `lhlhw aalh} ch ch|q pknk~ B`D* `y}`sq q @IN_.q* h n` ya pr`yea~h. nk prk|jkfkm`|cea moachua q Krh. |iq lkm B`dh~h lhmh ea qlkphck 96 kykbh# Yw` yq al ydqn`rhc` 8006#
A# LHNAC@IH
Uhd}eaw YM_.h q 82 }hshlh
YM_ ksalqea mh chmjaoca `cy}`}qi`ea lkchsck`yp`}heq kp}qoba ` chwkma Yqjaenhch ]`d`~h `YMH lkea y}hwjeheq ch }ara} YM_.q ` ceafkwknpramyeamc`lq* h kcmh ` kck |}k ya y}hwjeh ch}ara} sajc`|}wq YMH
UHQY]HWJEHCEA CH _Q]Q Q AQ @ CH]KQ rhujku`nh uh yneacq ch wkm` ya mh  ea ]`d`~ kmb` ehcean mh fjhyh uh bqmoa}B`D `u pkj` }`lhc }yl`d rhujkfh uhqy }h w`k ch|q mroh wq ch pq }q pranh AQ ` CH]K.q
Chlkc w`eay}` k ckwkn hcfhonhcq @IN_.h
Fkm`|ceh wr`eamcky} ywhlkf km }`d pkeam`chsc`d prkealh}h whr`rh
@c`i`ehjc` 248 qukrhl pkynr}c`d ky}h}hlh yh L`prh mky}hwjeac q Yhrheawk
Lh}drca Bknbarfar5
@ mhjea ch sajq
 
Yhrhmceh y mrohwc`n`cy}`}qi`ehnh
Y kbu`rkn ch fjhy`ca k ca|}k mq. oan kmyqy}wq Lh}drca Bknbar. far `u Yhrh eawh* p`}hj` ynk mh j` ea kch ek| facarhjch m`ral}kr`ih @I. N_.h ` mkb`j` pk}wrmhc kmfkwkr# ]rho`j` ynk ` prkwearq `cgkrnhi` ea mh ea @IN_* chwkmck* kmb`k qsay. }wkwh}` q pklracq}ke prkiamqr` `ubk. rh ckwkf rqlkwkmy}wh @cy}`}q}h uh cay}hja# ‚Kwk ea q pk}pqcky}` y}whr B`D# @IN_ ea nazqchrkmch* capr`y. }rhych krfhc`uhi` eh# Ksalq eank chy}hwhl qypea|ca yhrhmcea yh @CK ` mrqf`n mrohwc`n `cy}`}qi` ehnh lk ea rhma ch rea|hwhceq kwkf prkbja. nh„* lhoq q @IN_.q#
 
Q O@O@
KYJKBKZACEA
pkcameajehl*
89
#hqfqy}+lkjkwku2?82#
9
_KOHR@ \@RKN BKYCA @ DARIAFKW@CA
Wh}rq fhya ` jkwi`
 Wh}rach y}`d` eh q Dariafkwhslk.cara}whcylkn lhc}kcq ch jklhj`}a}`nh Lq}` . Yjeana . F# Wrhps`. ~` |`r` ya ck|ach ehl`n wea}rkn* rasack ea eqsar uh Yrcq q Kparh}`wckn iac}rq Gamarhjca i`w`jca uh. |}`}a# Daj`lkp}ar Krqohc`d ychfh B`D meajkwhk ea q ra ekcq Lq}` . Yjeana . _jksck* uh}`n Lq}` . Mk. brs . _kje`ih* h pk}kn ea qsay}wkwhk q fh|aceq wh. }ra `uchm yajh Mkbrs#Q Kparh}`wckn iac}rq Gamarhjca i`w`jca uh|}`}a ch. wkma mh ya eamch wh}rkfhych eam`c`ih wrh}`jh praly`. ck~ yh Fjkfkwh ` Ehyacehch* fmea ea yh nea|}hc`nh ` pr`phmc`i`nh Jkwhslkf qmrqoaceh fhy`jh wh}rq ch pjh}kq Fjkfkwa# _kohr* prh~ac ehl`n wea}rkn* uhdwh. }`k ea waj`l` prky}kr ch }kn pkmrqseq# Y}hcea ch }a. racq eqsar ea b`jk bau wa~`d prkneach# Q kp~`c` Lkce`i hl}`wch yq mwh waj`lh |qnylh pk. ohrh# _kohr q Yp`jehc`nh chy}hwjeh ya |`r`}` pranh r`.  eai` ` chyajeq Jeq}h* }a brmq Uwalq|h# Nea|}hc` yq pra. ly`ck~ fhy`j` wh}rq `uchm uhyaklh Mqrhckw`~`# Wh}rh bql}` ` q ra ekcq Bqlkwa fjhwa . _hljach* Ehowa . Y`. b`la ` qfrkohwh raf`kchjc` pq} Lkce`i . Fjhwh}`sawk# Fkr` w`yklh |qnh bqlwa ` bkrh# Chewa~h bkrbh yh wh}rackn y}`d` ekn ea ch m` eajq pq}h Wrhbhs . Ehowa lhlk b` ya ypr` eas`k ceac pra. jhuhl ch mrqfq y}rhcq pq}h#  Wh}rkfhyi` q Shpje`c` `c}arwac`yhj` yq ch fh|aceq sa}`r` nhceh pkohrh# Q B`dh~q wh}rkfhyi` yq `c}arwac`yhj` q neay}q Drfhr* fmea ea fkr eajh |qnh# Q Uac`slk.mkbkeylkn lhc}kcq wh}rkfhyi` yq q Mk. ceke Frhshc`i` fhy`j` c`ylk rhy}`cea ` yqdq }rhwq* h q chyajeq Jqlkwk _kjea pkohr ch mapkc` e` yna~h#  Wh}rh ea q kp~`c` Uhw`mkw`~` prkfq}hjh lq~q* h pk. wr` eazac`d c` ea b`jk# _r`s`ceach ea waj`lh nh}ar` ehjch |}a}h# _kohr ea qurklkwhk lwhr ch ajal }rk`cy}hjhi`.  ehnh* h jklhj`ukwhc ea q yqbk}q#
RHMKE@S@^ @ Y]AGHCKW@^ MHCHY Q BAKFRHMQ
Yhrhmceh phrjhnach}h
_ramyeamc`l Chrkmca ylqp|}`ca Rapqbj`la Yrpyla @fkr Rhmk e`s`~ rhufkwhrh~a mhchy q Bakfrhmq yh pram. yeamc`lkn phrjhnac}h Yrb` ea Cabke|kn Y}aghckw`~an k mhjean qchprazaceq nazqphrjhnac}hrca yhrhmcea# Rhmk e`s`~ ea rhc` ea uh Yrcq `uehw`k mh ea i`je pramy}k ea. ~af yhy}hclh chy}hwhl mkbra yhrhmcea Chrkmca ylqp|}`ca Rapqbj`la Yrpyla ` Ylqp|}`ca Yrb` ea# ‚I`je chn ea ` mh qypky}hw`nk j`scq lknqc`lhi` eq* ear mk yhmh c`ynk `nhj` pr`j`la mh ya yra}cank„* ralhk ea Rhmk e`s`~ ` mkmhk mh ~a ch yhy}hclq b`}` r` eas` ` k hl}q. ajc`n ma|hwhce`nh q Yrb` e`* Rapqbj`i` Yrpylke ` B`D# Kc ea pkmyea}`k ch }k mh mwh phrjhnac}h `nh eq pk. }p`yhc ypkrhuqn k yhrhmce`* lk e`n ea* ky`n ylqp|}`c. yl`d rqlkwkmy}hwh* pramw`zach yhrhmceh ` pk eam`c`d phrjhnac}hrc`d kmbkrh# ‚Q prk}alja }r`.sa}`r` fkm`ca y}hjck ynk `cy`y}`rh. j` mh ya yqyra~q phrjhnac}hrch rhmch }` eajh# ]rabh kbckw`}` }he m`k pkyjh* ear ea Chrkmch ylqp|}`ch Yrb`.  ea mkb`jh ckwa pkyjhc`la ` gkrn`rhjh ckwh rhmch }`.  eajh„* mkmhk ea Rhmk e`s`~# Y}aghckw`~ ea rhc` ea `uehw`k mh ~a yh Rhmk e`s`~an rhu. fkwhrh}` k mhjean qchprazaceq nazqphrjhnac}hrca yh. rhmcea* pkfk}kwk `nh eq~` q w`mq pkyabca waua lk ea pky. }k ea `unazq Yrb` ea ` Rapqbj`la Yrpyla# ‚Ywhlhlk mh ~ank `nh}` w`|a uhc`nje`w`d }anh* lh. lk mh knkfq~`nk ` cala ckwa m`nacu` ea phrjhnac. }hrca yhrhmcea lk ea ya }`sq alkckn` ea* hj` chrhwck ` mh w`m`nk |}h ea ywa kck |}k q ch|`n b`jh}arhjc`n kmcky`nh nkoa mh bqma klkyc`ih ch|a ywa bkjea bq. mq~a yhrhmcea„* ralhk ea Y}aghckw`~# Y}aghckw`~ ~a pramyeamc`lh Chrkmca ylqp|}`ca Ra. pqbj`la Yrpyla pr`n`}` q ywkn lhb`ca}q q Mknq Ch. rkmca ylqp|}`ca* h pkyj` ea yhy}hclh ch ehwjeack ea kbrh. ~hcea ckw`chr`nh# Rhmk e`s`~q ~a kwk b`}` prwh uwh. c`sch pkyea}h Bakfrhmq pk `ubkrq ckwa Wjhma ` gkr. n`rhceq ylqp|}`cylkf yhu`wh Yrb` ea#
Nkfq~a ea mh Lkn`y` eh  Wjhma GB`D uh war`glhi` eq ` q} wrz`whcea yp`ylh ` y}h}qyh krfhc`uh}krh pklra}hsh k}pkrh ` mkb`}c`lh Ypknac`. ia Namhjea k}pkrh mk 81# hqfqy}h kwa fkm`ca kbeh w` yp`yhl prwkbkrhih lk e` ~a uh uhyjqfa mkb`}` namhjeq* lhoa @rhc Jea whlk w`~* pram. yeamc`l ypknacq}a lkn`. y` ea# Ck* k brk eq kc`d lk e` ~a ya uhl`}`}` namhjekn* c` eamca c` ea d}`k ra~`;(
_rwkbkri` baupr`nhceh
‚_rh w`jc`l lhoa mh Namh. jeq k}pkrh nkfq mkb`}` ph}r`. k}a lk ea yq krfhc`u`rhja ` lk. krm`c`rhja kmbrhnbaca pr`. prana ch c` wkq mroh wa* ra. f` ea* mk c` wkh kp~`ca# Mhlja* ca kc` lk e` yq krfhc`uk whj` k}pkr qcq}hr kp~`ca* ch c`.  wkq neayca uh eamc`ia# _km. yea~hn* b`jk ea ma wa} raf` eh* mw` ea pkmraf` ea### Uhmh}hl  Lkn`y` ea eay}a mh q} wrm` y}whrc` yhy}hw fjh wckf |}hbh* cal`d krnhi` eh lk ea yq ch c` wkq mroh wa krfhc`uk whja k}pkr* yhy}hw raf`kchjc`d |}h. bk wh* ce`dk wa lkkrm`ch}kra# Chrh wck* uh namhjeq mkjhua q kbu`r yhnk kc` lk e` `nh eq lkc}`cq`}a} q kmbrhc` B`D km pksa}lh mk lrh eh rh}h„* kbeh|ceh wh Jea whlk w`~# Yhm* `nh eq~` ch qnq kck|}k ea ralhk* nkfjk b` yauhljeqs`}` mh b` Namhjeq k}pkrh nkfjk mh mkb` ea ca  w`|a km =?? `jafhjhih* s` eh ~a `nach kbeh w`}` nam` e` lhm Lkn`y` eh y}h w` }hslq ch yp`. yhl# _r` eamjkf ea* lhoa Jea wh. lk w`~* mh mkb`}c`i` Namhjea k}pkrh nkfq chmjaoc`n pkmc` ea}` uhd}eaw uh nea. yasch ckw shch pr`nhceh qlkj`lk `n }k kmfk whrh# ‚Mkb`}c`i` namhjea lk e` `nh eq n`c`nhjcq pacu` eq b`} ~a q pr`j`i` kpram` eaj`}` ya uh neayasch pr`nhceh lk.  eh y}`sq pk mkb` whceq na. mhjea# @nh}a jeqm` lk e` ~a che weark wh}c` ea b`}` ch yp`y. lq krfhc`uh}krh k}pkrh h mh c`yq uhpkyjac`* canh eq pacu` ea c`}` mrqf`d pr`nh. ceh# @ ce`nh ~a mkbrk mk~` pr`nhceh pk kyck wq Namh. jea k}pkrh„* n`yj` Jea whlk w`~# C` ea Jea whlk w`~ bh| rh. ypkjkoac pr`sh}` k }kna dk. ~a j` sjhck w` Lkn`y` ea lk e` pramy}hw jeh eq bkrhslh qmrq. oaceh $Yach`m Nan`~ ` Hb. mqrhdnhc \as`~ . Qmrqoa. cea Krfhc`uh}kr` ` pklra}h. s` k}pkrh GB`D* Nqdhnam \wrhl`~ ` Anyhm Nqrh}yph. d`~ . Uajaca bara}la* Hw mk Dab`b ` Yhjlk Dhj`jk w`~ . _h}r`k}ylh j`fh B`D* Mrhfhc _`ceqd ` _a}hr Uajac`lh . DWK) b`}` ch yp`ylq krfhc`. uh}krh k}pkrh( Uhc`nhjk chy ea ` eayq j` ypknacq}` sjhck w` Lkn`y` ea lk e` yq kr. fhc`uk whj` k}pkr* ph uh wr|`. j` m`jean Awrkpa* mkc` eaj` php`ra ch lk e`nh p`|a mh yq rh} ` B`D chpqy}`j` y mkuwk. jkn wjhy}`;‚Yw` sjhck w` Lkn`y` ea c`. yq mky}h w`j` mklqnac}hi` eq„*  ehyck ~a Jea whlk w`~* kbeh. |ceh wh eq~` lhlk ‚ca b` k ma. }hje`nh„# ]`n pr` ea |}k ~a qbruk chmjaoc`n pkmc` ea}` `u wea|}he k rhmq ` |}k ea y}hw  Lkn`y` ea mh k `nac`nh lhc. m`mh}h uh Namhjeq k}pkrh ca fk wkra mk lkchsckf kbehw . je` whc eh yp`ylh#
Rhm`k yhn y ]`d`~an
Ck* lhlk ea eamhc km sjh. ck wh Lkn`y` ea `urhu`k kfkr. sacea nkfq~ck|~q mh Yq. jaenhc ]`d`~* pramyeamc`l  YMH* bqma ch yp`ylq krfh. c`uh}krh* Jea whlk w`~ ea kbehyc`k lhlk ea kc $Jea wh. lk w`~) b`k uhmqoac uh lkkr. m`chi` eq y mkbkeylkn raf`.  ekn ` mh ea ch krfhc`uhi` e` k}pkrh q Bkyhcylkn \hn. iq yhrhz`whk yh Yqjaenh. ckn ]`d`~an* lk e` ea }hmh b`k pramyeamc`l Kp~`cylkf kmbkrh YMH* lhyc` ea pk}. pramyeamc`l Raf`kchjckf kmbkrh YMH#‚Yram`ckn hpr`jh —02# ]`. d`~ ea qdhp|ac* uh}whrhc ` nqsac q calkj`lk jkfkrh# Rhun` eaceac ea hqfqy}h —02# _k uhmh}lq ` qu kmkbracea }hmh|ce`d wjhy}`* hcfhok.  whc ea q Drwh}ylke* pk}knq Ceanhslke# B`k ea yalra. }hr q Hnbhyhm` B`D q Cea. nhslke* rhm`k lkcuqjhrca pkyjk wa# Ywa q qcli` e` km. brhca B`D# Lhm ea yhw pkjk. njeac `uh|hk `u jkfkrh* c`.  ea b`k ypkykbhc uh wkeylq„* kbeh|ceh wh Jea whlk w`~#
H# BAS@RKW@^
Namhjekn k}pkrh ~a yauhl`}`}` =?? `jafhjhih
 Yp`yhl krfhc`uh}krh k}pkrh 81# hqfqy}h
Nkfq ea mkb`}` yhnk ph}r`k}a lkea yq krfhc`u`rhja ` lkkrm`c`rhja kmbrhnbaca pr`prana ch c`wkq mrohwa* raf`ea*mk c`wkh kp~`ca# Mhlja* ca kc` lke` yq krfhc`ukwhj` k}pkr qcq}hr kp~`ca* ch c`wkq neayca uheamc`ia
Lr`}ar`e`* c`|}h mrqfk
• Uajaca bara}la yq uh}rho`ja Wh|q ` yneacq Yach`mhNan`~h ` Hbmqjrhdnhch \as`~h# Uh|}k;
. Nhjkpr` ea y}a ypkn`cehj` pr`}`yla ch rhm Lkn`y` ea# _r`}`. yhl ea lhm whn sjhc Lkn`y` ea cach ehwjeack ch yhy}hchl mk. wama pa}.|ay} jeqm` mh qsay}wq eq ch yhy}hclq Lkn`y` ea# _r`. }`yhl ea lhm sjhc Lkn`y` ea lk e` c` ea kwjh|}ac mh mh ea `uehwa* lkc}hl}`rh y nam` e`nh ` pr`sh ca|}k |}k c` ea y}hw Lkn`y` ea ` |}k Lkn`y` eh c` ea c` rhunh}rhjh# Nk eq ky}hwlq pramy}hwc`i` Uajac`d bara}l` q Lkn`y` e` }rhoa uh}k |}k km yw`d ceac`d sjh. ckwh }rho`n mh bqmq qprhwk }k* h ca pramy}hwc`i` ywk e`d qmrq. oaceh# \}k }rho`n mh ch kyckwq lr`}ar` eh q}wrma lk eay}a kr. fhc`uh}kr k}pkrh* h ca mh pr`sh eq k }kna mh kwk `j` kck qmrq. oacea }rabh ch yp`ylq mh `nh }kj`lk ` }kj`lk ywk e`d krfhc`uh. }krh k}pkrh# Canh }kfh(
@rghc Jeawhlkw`~5
C` yw` sjhckw` Lkn`y`ea c`yq mky}hw`j` mklqnac}hi`eq
CH UHMH]LQ Yram`ckn hpr`jh —02# ]`d`~ eaqdhp|ac* uh }whrhc ` nqsac qcalkj`lk jkfkrh# Rhun` eaceac ea hqfqy }h —02#_k uhmh}lq `qu kmkbracea }hmh|ce`d wjhy }`* hcfhok whc ea q Drwh}ylke* pk }knq Ceanhslke

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->