Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vlastnymat

vlastnymat

Ratings: (0)|Views: 2,938|Likes:
Published by Dennik SME

More info:

Published by: Dennik SME on Aug 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2012

pdf

text

original

 
 Návrh
 
Z
ÁKON
 z ............. 2012
o štátnom rozpočte na rok 20
13
 
 Národná
 
rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:§ 1
 
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 20
13
sa rozpočtujú sumou
13 600 182 777eur
. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 20
13
sa určujú sumou
16 917 069 195 eur.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 20
13
sa určuje sumou
3 316 886 418 eur.
(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a
 
výdavkov štátneho rozpočtu na rok 20
13
 je uvedený v prílohe č. 1.(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a
 
výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivýchkapitol štátneho rozpočtu na rok 20
13
 je uvedené v prílohách č. 2 a
3.
Výdavky štátnehorozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v
 
 prílohe č. 4.
 
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 20
13
 poskytujú do rozpočtov obcí a
 
do rozpočtovvyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v
 
 prílohe č.
5, v celkovej sume1 068 295 178 eur; z
toho do rozpočtov obcí
679 652 190 eur a
do rozpočtov vyššíchúzemných celkov
388 642 988 eur.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 20
13
rozpočtujú v celkovej sume
21 942 336eur
; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č.
6.
 
§ 2
 
(1) Vláda
Slovenskej republiky
alebo na základe jej splnomocnenia minister financiíSlovenskej republiky môţe v priebehu roka
 
upraviť záväzné ukazovatele štátnehorozpočtu na rok 20
13
uvedené v
 
 prílohách č. 2
6.
Vláda
Slovenskej republiky alebo na
základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v
roku 2013
úpravy v systemizácii podľa
osobitn
ých
predpisov.
(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 20
13
uvedenév § 1 ods.
 
1 môţu prekročiť najviac o
1 %
. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiťschodok štátneho rozpočtu na rok 20
13
 podľa § 1 ods. 2.
 
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o
 
štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnejsluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky a
 
Ţelezničnej polície v znení zákona č.
212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o
 
štátnej sluţbe colníkov a
o zmene a
doplnení niektorých ďalšíchzákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
 
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o
 
Hasičskom a
 
záchrannom zbore v
 
znení neskorších predpisov
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->