Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
B1968 Rapport Arsenik,Mm

B1968 Rapport Arsenik,Mm

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Micke Skribent

More info:

Published by: Micke Skribent on Aug 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
 
RAPPORT
Nationell Miljöövervakning - Luft
Data t.o.m. 2009
Rapporten godkänd:2011-04-06John MuntheForskningschef 
Karin Sjöberg, Gunilla Pihl Karlsson, Annika Svensson, IngvarWängberg, Eva Brorström-Lundén, Annika Potter, KatarinaHansson, Erika Rehngren, Karin Persson,IVL Svenska MiljöinstitutetHans Areskoug, ITMJenny Kreuger, SLU
B 1968April 2011
 
 
 
 
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
RapportsammanfattningProjekttitel
Nationell Miljöövervakning - LuftData t.o.m. 2009
 
Adress
Box 21060100 31 Stockholm
Anslagsgivare för projektetTelefonnr
08-598 563 00Naturvårdsverket
Rapportförfattare
Karin Sjöberg, Gunilla Pihl Karlsson, Annika Svensson, Ingvar Wängberg, Eva Brorström-Lundén, Annika Potter, Katarina Hansson, Erika Rehngren, Karin Persson, IVL Svenska MiljöinstitutetHans Areskoug, ITM Jenny Kreuger, SLU
 
Rapporttitel och undertitel
Nationell Miljöövervakning - LuftData t.o.m. 2009
Sammanfattning
På uppdrag av Naturvårdsverkets Miljöövervakningsenhet bedrivs mätningar av luftens ochnederbördens sammansättning, främst i bakgrundsmiljö, inom olika mätprogram. IVL SvenskaMiljöinstitutet har ansvar för genomförandet av merparten av verksamheten inom luftområdet. Därtillombesörjer både Institutionen för Tillämpad Miljöteknik (ITM) vid Stockholms universitet ochInstitutionen för Mark och Miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) delar av övervakningen.De samlade resultaten från mätningarna till och med 2009 redovisas i denna rapport. Det har generelltsett skett en avsevärd förbättring avseende såväl halter i luft som deposition i bakgrundsmiljö förflertalet av de luftföroreningskomponenter som övervakas inom den nationella miljöövervakningensedan mätningarna startade för mellan 10 och 30 år sedan. Utvecklingen har dock varierat i något olikautsträckning beroende på komponent och lokalisering i landet. Föroreningsbelastningen är oftast lägreju längre norrut man kommer.För de flesta de ämnen som det finns miljökvalitetsnormer (MKN) respektive miljömål för liggerhalterna avsevärt lägre än angivna gräns- och målvärden. Halterna av ozon överskrider i dagslägetMKN för hälsa. För såväl ozon som bensen (i urban bakgrund) och eten finns risk för haltnivåer somöverstiger miljömålen.
 
Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgrenBibliografiska uppgifter
IVL Rapport B 1968
Rapporten beställs via
Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31Stockholm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->