Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Napoleon Hill - A nehézségek nagy haszna

Napoleon Hill - A nehézségek nagy haszna

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Alexovics Miklós
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Alexovics Miklós on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
 Napoleon Hill: A nehézségek nagy hasznaPrológusMinden viszontagság, minden kellemetlen helyzet, minden kudarc, sőt
minden testi fájdalommagában hordja valamilyen vele egyenértékű jótétemény csíráját 
. Ralph Waldo Emersonlegnagyszerűbb esszéje, a „Kompenzáció”, ezt az igazságot teljes részletességgel bizonyítja;nekem pedig olyan tapasztalatokban volt részem, amelyek nem csupán bizonyítékokkalszolgálta, de megadták az eszközöket is, amelyek által emberek millióit segíthetem hozzá,hogy a testi fájdalmat saját, nem csekély hasznukat szolgáló, épíjellegű közjátékkáalakítsák át.Egy fogorvosi székben ültem Los Angelesben, arra várva, hogy az utolsó kilenc fogamat iskihúzzák, hogy aztán ideiglenes műfogsorral lássanak el. Fogorvosom mind felső, mind pedigalsó állkapcsomat érzéstelenítette, majd várakozott – úgy véltem arra, hogy az érzéstelenítőhasson. Mintegy percenként a számba helyezett valamilyen eszközt, látszólag azért, hogy afogínyemet megvizsgálja. Miután ez már jó ideje folyt, megkérdeztem: ”Doktor úr mikor kezdi már kihúzni a fogaimat?”Meglepetés tükröződött az arcán, amikor válaszolt: „Ugyan miről beszél? Majd’ mindetkihúztam, már csak három maradt. Ott vannak ön előtt az asztalon.Megnéztem, és semmi kétség – hat fogamat kihúzta anélkül, hogy észrevettem volna: már  javában zajlik a műtét. Ezután egy beszélgetés következett köztem és a fogorvos között, sennek során fogalmazódott meg bennem „az egyenértékű jótétemény elve” – mint annak aszájműtétnek a kompenzációja, amin akkor keresztülmentem. Emberek millióinak lehetsegítségére, akik történetemet elolvassák, és annak tanulságaiból erőt meríthetnek, amikor afogorvosuknál járnak. Ennek az elvnek, amely a jelent kötet tengelyében áll, annak egyszerreterve és célja – ez a beszélgetés az ihletője.Fogorvosom, miután az utolsó három fogat is eltávolította, kérdezősködni kezdett:-Hol járt maga, amikor hat fot kiztam?-Gondolatban odakint voltam, a KFWB dióállomásl feleltem. Épp a vasárnapi műsoromat próbáltam.-Nocsak! – kiáltott fel a fogorvosom – harminc esztendeje vagyok gyakorló fogász, desoha nem volt még olyan páciensem, aki a székemben ülve, miközben a fogait húztam,erre ügyet sem vetett. Hogy az életbe’ tudta ezt megtenni?-Nem volt valami nehéz – feleltem -, g az előtt felkéstettem az elmet erre aműtétre, mielőtt maga hozzálátott volna. Ez a felkészülés abból állt, hogy teljesenkülönváltam a helyzettől, a lelkemet valami kellemes dologra összpontosítottam, amimagától a műtéttől jó messzire van.-Ember! – válaszolta a fogász. – Ha tudná, hogyan lehet másokat megtanítani, hogyelméjüket a fogorvosi munkára kondicionálni tudják, hogy félelmeiket a fogorvosiszobán kívül hagyják, s közzétenné egy könyvben ezt a javaslatot, ennek az országnak a fogászai segítenék, hogy egy éven belül milliónyi példányt eladjon belőle.Még aznap, mielőtt elhagytam a fogorvos rendelőjét, már előttem lebegett ez a könyv, s már tisztáztam magamban a módszert, amely a fogászati rendelőtől való félelmet egy nagyszerűközjátékká változtatja, és emberek millióinak ad kezébe eszközt – egy formulát –, mellyelúrrá lehetnek testi fájdalmaikon.Eembermilliókat hozzásegítettem, miként tegyék alkalmassáelméjüket az anyagi fellendülésre. A formula kialakítása több mint ötven évig tartott. Akkor vette kezdetét, amikor Andrew Carnegie megbízott, fogalmazzam meg a világ első, az egyéniteljesítményeket taglaló gyakorlati filozófiáját. Ennek részletezése során Amerika több mintötszáz, élvonalbeli vállalkozójával köthettem személyes ismeretséget, akik segítségemrevoltak e filozófia tökéletesítésében.
 
Mielőtt e formulát közreadnám, elengedhetetlen, hogy az olvasó segítségére legyek, mikéntkészítheti fel elméjét annak befogadására. Ahogyan birtokba kell venni az elemi matematikaalapjait, mielőtt valaki a magasabb matematikának nekivágnak, éppúgy kell lépésről lépésreelsajátítani az elme kondicionálásának ismeretét, megtanulva az e tudáshoz tartozó alapvetőenfontos tárgyköröket, ahogyan ezek kifejtésre kerülnek az egymást követő fejezetekben.Ha olyan új világára fogsz rátalálni, amiről nem is sejtetted, hogy a birtokodban van. Világosés tiszta nyelven, bárki számára érthető módon fogom leírni a formulát, amely segítségemrevolt, hogy a szájsebészeti műtétet egy olyan közjátékká alakítsam át, ami teljességgel mentesa fájdalomtól.De ez még csak a kezdet!Az elme kondicionálásának a jelen könyvben feltárandó rendszere segít az embernek abban,hogy számos, általa nem kívánt életkörülmény – mint amilyen a testi fájdalom, a szomorúság,a szorongás és a kétségbeesés – fölött átvegye az uralmat. Arra is felkészíti, hogy olyankívánatos dolgokat tegyen magáévá, mint a lélek nyugalma, önmaga megértése, anyagifellendülés, és az emberi viszonylatokban megmutatkozó harmónia.Előző könyveimben (magyarul megjelent: Gondolkozz és gazdagodj! Bagolyvár, 1996.) aztmutattam meg, hogyan tegye valaki vedelmebbé ált, munkáját vagy üzletitevékenységét, s a becslések szerint könyveim emberek millióinak segítettek az anyagifellendülésben. A jelen kötetben az a szándékom, hogy az emberek ÉLETÉT tegyemkifizetődőbbé saját döntéseiket illetően, az önfegyelem egy olyan rendszere által, amelymeghökkentő előnyökkel jár, ha megbízhatóságát e kötet olvasója mérlegre teszi.Végül, e könyvet azok számára írtam, akik általuk eddig megoldhatatlannak bizonyultszemélyes problémáktól, vagy kezelhetetlennek tűnő életkörülményektől szenvednek, abban areményben, hogy számottevő haszonnal jár majd mindazok számára, akik elolvassák, svisszaigazolja orvos és fogász barátaim bizalmát, akik pácienseiknek javasolják.Kezdetben csupán olyan könyvet akartam írni, amely abban segíthet az embereknek, hogylelküket fogászati vagy műtéti beavatkozásokra felkészítsék; de amint kezdtem a könyvvázlatát kialakítani, lelki szemeim előtt az eredetinél jóval nagyratörőbb elképzelések kezdtek lebegni – egy olyan célkitűzés, hogy az olvasó megismerkedhessék mindannak a több mintnegyven éven át tartó kutatás gyümölcseivel, ami a siker és a kudarc, a boldogság és a boldogtalanság okaival foglalkozott; lényeges tudásanyagot halmoztam fel a Siker Tudományának megalkotása során, ami napjainkban számos különböző címszó alatt fut, s avilág minden táján olvasható.Az elkövetkefejezetekben ismertetni fogom a gondolkodás egyik-másik csodáját,amelyeket az olvasó maga is felfedezhet, s magáévá teheti a Tizenkét Nagy Kincset is, melyek leírására majd egy későbbi fejezetben kerül sor. Azokról a módszerekről is számot fogok adni,amelyek által a félelem, a nyomorúság, a bánat és a testi fájdalom komoly haszonnal járóinspiráló erőkké változtathatók át.Olvasd nyitott lélekkel az elkövetkefejezeteket, s fel fogod fedezni minden csolegcsodálatosabbikát azt, amelyet le nem írhatok, mert azt csupán te magad ismerheted, samely
mindenestől a te parancsnokságod alatt 
áll! Ebben a csodában olyan jelszó vanelrejtve, amely szabaddá tehet, és segíthet magadévá tenni az Élet Tizenkét Nagy Kincsét.Elhozhatja neked a lélek békéjét, és kiegyensúlyozott életre lelhetsz általa, amely magábanfoglal minden olyan körülményt, minden olyan tárgyi-anyagi feltételt, amelyre szükséged van,s amelyre vágyakozol.E kötetben a csodák leírása révén megadtam neked a jelszó egyik felét; a másik fele azonbana te birtokodban van, s azt hozzá kell kapcsolni az általam nyújtott töredékhez. Amint afejezeteket olvasod, a jelszó nálad levő fele meg fog világosodni előtted. Mikor pedigfelismered, végképp a tied lesz, s az önmagad által kialakított teljes életté fogod átalakítani.
 
Meg fogod érteni, hogy ez a kötet sokkal többről szól, minthogy miként lehet megszabadulnia fogásznál vagy a műtőben fenyegető testi fájdalom félelmétől.Így azáltal, hogy megtanultál
néhány egyszerű dolgot 
uralni,
 sokkal nagyobb dolgoknak 
isurává leszel.----- NAPOLEON HILL
I. fejezetMindenki képes „csodákra”
Egy reménybeli apa fel-le baktatott a kórház szülőszobájának előterében, kíváncsianvárakozva, vajon gyermeke fiú lesz-e vagy lány.Kinyílt az ajtó, és két ápolónő lépett oda a várakozó apához, anélkül, hogy ránéztek volna.Majd megérkezett az orvos, s egy pillanatig habozott, mielőtt a türelmetlen apát a bejárathozintette volna.-Mielőtt bemegy – kezdte a doktor –, el kell mondanom egy riasztó hírt. A gyermek fiú,és fülek nélkül született. A füleinek még a csökevényei is hiányoznak, és persze süketmarad egész életére.-Lehet, hogy fül nélkül született – kiáltott fel az apa –, de nem fogja süketen leélni azéletét!-Ne izgassa fel magát – felelte az orvos –, de hozzá fog szokni a gondolathoz; ezen akörülmények nem lehet változtatni. Az orvostudomány egyéb olyan esetekről is tud,mint az ön fiáé, de hallani még egyetlen így született gyermek sem tanult meg.-Doktor úr, nagyra becsülöm az ön orvosi jártasságát, de bizonyos értelemben magamis orvos vagyok – egy olyan hatékony gyógymódot fedeztem fel, ami bármely emberiszükségletet ki tud elégíteni, jóformán tetszőleges körülmények között. E gyógymódalkalmazásának első lépése, hogy semmiképpen ne tekintsünk elkerülhetetlennek olyan tényezőket, amelyeket nemkívánatosnak tartunk.
 Itt és most közölnöm kell önnel, hogy a fiamat ért csapást sohasem leszek hajlandó megváltoztathatatlannak tekinteni.
Az orvos nem felelt, de az arckifejezésén tükröződő döbbenettől egyértelműen kiviláglott: „Teszegény örg, rmennyire is sajnállak, fogsz majd nni, hogy vannak olyanéletkörülmények, amelyeket az ember kénytelen elfogadni.” Karon fogta az apát és bevezettea szülőszobába, ahol már várt rá az anya és a gyermek. Visszahajtotta a takarót, s csendesenállva várta, hogy az apa szemügyre vegye azt, amiről ő maga komolyan úgy gondolta, olyanténye az életnek, „amit az ember kénytelen elfogadni”.Gyorsan szálltak az évek. Huszonöt évvel később egy másik orvos mosolyogva lépett ki alaborariul, keben ny ntgen-felvétellel. „Ez csoda! kiáltott fel. – Megröntgeneztem ennek a fiatalembernek a fejét minden lehetséges szögből, és semmiolyasmit nem találtam, ami bármilyen hallószervre utalna. A vizsgálataim mégis azt mutatják,hogy hatvanöt százalékban normális hallása van.”Az orvos New York City egyik ismert specialistája volt, s a kezében tartott röntgen-felvételek annak a fiatalembernek a fejéről készültek, aki kétségkívül süketen élte volna le az életét, hanem lép közbe az apja, aki elutasította ezt a lehetőséget, s aki tett egyet-mást a természet e ballépésének helyrehozataláért.Mindezek igazságáért már csak azért is kezeskedhetek, mert én magam vagyok az apa, akimég egy olyan természeti csapás gyógyíthatatlanságát sem volt hajlandó elfogadni, mint afülek kialakulásának teljes hiánya.zel kilenc esztendőn át időm tetemes nyadát annak az erőnek az alkalmazásárafordítottam, amely végül fiam normális hallásának hatvanöt százalékát helyrehozta. Ezelengedő volt számára az általános iskola, a középiskola és egy egyetem elvégzéséhez, olyan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->