Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dong Luc Hoc Vat Ran

Dong Luc Hoc Vat Ran

Ratings:
(0)
|Views: 199|Likes:
Published by Huynh Lê

More info:

Published by: Huynh Lê on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2015

pdf

text

original

 
Vt lí 12 (nâng cao) Đng lc hc vt rnCHỦ ĐỀ I.CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNHA. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Toạ độ góc
Khi vật rắn quay quanh một trục cố định (hình 1) thì :- Mỗi điểm trên vật vạch một đường tròn nằm trong mặt phẳngvuông góc với trục quay, có bán kính
bằng khoảng cách từ điểm đóđến trục quay, có tâm
O
ở trên trục quay.- Mọi điểm của vật đều quay được cùng một góc trong cùng mộtkhoảng thời gian.Trên hình 1, vị trí của vật tại mỗi thời điểm được xác định bằnggóc
φ
giữa một
mặt phẳng động 
 
 P 
gắn với vật và một
mặt phẳng cố định
 
 P 
0
 
(hai mặt phẳng này đều chứa trục quay Az). Góc
φ
được gọi là
toạ độ góc
của vật. Góc
φ
được đo bằng
rađian
, kí hiệu là
rad 
.Khi vật rắn quay, sự biến thiên của
φ
theo thời gian
thể hiện quyluật chuyển động quay của vật.
2.Tc đgóc
Tốc độ góc là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động quay của vật rắn.Ở thời điểm
, toạ độ góc của vật là
φ
. Ở thời điểm
t + Δt 
, toạ độ góc của vật là
φ + Δφ
. Như vậy,trong khoảng thời gian
 Δt 
, góc quay của vật là
 Δφ
.
Tốc độ góc trung bình ω
tb
 
của vật rắn trong khoảng thời gian
 Δt 
là :
tb
=
ϕ ω 
(1.1)
Tốc độ góc tức thời ω
ở thời điểm
(gọi tắt là tốc độ góc) được xác định bằng giới hạn của tỉ số
ϕ 
khi cho
 Δt 
dần tới 0. Như vậy :
=
ϕ ω 
0
lim
hay)(
'
ϕ ω 
=
(1.2)Đơn vị của tốc độ góc là
rad/s
.
3.Gia tc góc
Tại thời điểm
, vật có tốc độ góc là
ω
. Tại thời điểm
t + Δt 
, vật có tốc độ góc là
ω + Δω
. Như vậy,trong khoảng thời gian
 Δt 
, tốc độ góc của vật biến thiên một lượng là
 Δω
.
Gia tốc góc trung bình γ
tb
 
của vật rắn trong khoảng thời gian
 Δt 
là :
tb
=
ω γ  
(1.3)
Gia tốc góc tức thời γ
ở thời điểm
(gọi tắt là gia tốc góc) được xác định bằng giới hạn của tỉ số
ω 
khi cho
 Δt 
dần tới 0. Như vậy :
=
ω γ  
0
lim
hay)(
'
ω γ  
=
(1.4)Đơn vị của gia tốc góc là
rad/s
2
.
4. Các phương trình động học của chuyển động quaya)
Trường hợp tốc độ góc của vật rắn không đổi theo thời gian (
ω
= hằng số,
γ
= 0) thì chuyểnđộng quay của vật rắn là
chuyển động quay đều
.Chọn gốc thời gian
t = 0
lúc mặt phẳng
 P 
lệch với mặt phẳng
 P 
0
một góc
φ
0
, từ (1) ta có :
φ = φ
0
+ ωt 
(1.5) 
b)
Trường hợp gia tốc góc của vật rắn không đổi theo thời gian (
γ
= hằng số) thì chuyển động quaycủa vật rắn là
chuyển động quay biến đổi đều
.Các phương trình của chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn quanh một trục cố định :
γ  ω ω 
+=
0
(1.6)
Đinh Trọng Nghĩa Giáo viên trường THPT chuyên Khiết - ĐT : 0914 907 407 Trang 1/15
P
0
PAzHình 1
φ
O
 
Vt lí 12 (nâng cao) Đng lc hc vt rn
200
21
γ  ω ϕ ϕ 
++=
(1.7)
)(2
0202
ϕ ϕ γ  ω ω 
=
(1.8)trong đó
φ
0
là toạ độ góc tại thời điểm ban đầu
t = 0
.
ω
0
là tốc độ góc tại thời điểm ban đầu
t = 0
.
φ
là toạ độ góc tại thời điểm
.
ω
là tốc độ góc tại thời điểm
.
γ
là gia tốc góc (
γ
= hằng số). Nếu vật rắn chỉ quay theo một chiều nhất định và tốc độ góc tăng dần theo thời gian thì chuyểnđộng quay là
nhanh dần
. Nếu vật rắn chỉ quay theo một chiều nhất định và tốc độ góc giảm dần theo thời gian thì chuyểnđộng quay là
chậm dần
.
5.Vận tốc và gia tốc của các điểm trên vật quay
Tốc độ dài
v
của một điểm trên vật rắn liên hệ với tốc độ góc
ω
của vật rắn và bán kính quỹ đạo
của điểm đó theo công thức :
v
ω 
=
(1.9) Nếu
vật rắn quay đều
thì mỗi điểm của vật chuyển động tròn đều. Khi đó vectơ vận tốc
v
của mỗiđiểm chỉ thay đổi về hướng mà không thay đổi về độ lớn, do đó mỗi điểm của vật có gia tốc hướng tâm
n
a
với độ lớn xác định bởi công thức :
va
n
22
ω 
==
(1.10) Nếu
vật rắn quay không đều
thì mỗi điểm của vật chuyển động tròn không đều. Khi đó vectơ vậntốc
v
của mỗi điểm thay đổi cả về hướng và độ lớn, do đó mỗi điểm của vật có gia tốc
a
(hình 2) gồmhai thành phần :+ Thành phần
n
a
vuông góc với
v
, đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của
v
, thành phần nàychính là
 gia tốc hướng tâm
, có độ lớn xác định bởi công thức :
va
n
22
ω 
==
(1.11)+ Thành phần
a
có phương của
v
, đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của
v
, thành phần nàyđưc gi là
 gia tốc tiếptuyến
, có độlớn xác định bởi công thức:
γ  
va
==
(1.12)Vectơ giatốc
a
củađiểm chuyểnđộng tròn không đều trên vật là :
n
aaa
+=
(1.13)Về độ lớn :
22
n
aaa
+=
(1.14)Vectơ gia tốc
a
của một điểm trên vật rắn hợp với bán kính OM của nó một góc
α
, với :
2
tan
ω γ  α 
==
n
aa
(1.15)
Đinh Trọng Nghĩa Giáo viên trường THPT chuyên Khiết - ĐT : 0914 907 407 Trang 2/15
v
a
n
a
a
O
α  
Hình 2
 
Vt lí 12 (nâng cao) Đng lc hc vt rnB. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCâu 1:
Một vật rắn đang quay xung quanh một trục cố định đi qua vật, một điểm xác định trên vật rắnở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có độ lớn vận tốc dài là một hằng số. Tính chất chuyển động của vật rắnđó là
A.
quay đều.
B.
quay nhanh dần.
C.
quay chậm dần.
D.
quay biến đổi đều.
Câu 2:
Khi một vật rắn quay đều quanh một trục cố định đi qua vật thì một điểm xác định trên vật ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có
A.
vectơ vận tốc dài biến đổi.
B.
vectơ vận tốc dài không đổi.
C.
độ lớn vận tốc góc biến đổi.
D.
độ lớn vận tốc dài biến đổi.
Câu 3:
Một vật rắn đang quay đều quanh một trục cố định đi qua vật. Vận tốc dài của một điểm xácđịnh trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có độ lớn
A.
tăng dần theo thời gian.
B.
giảm dần theo thời gian.
C.
không đổi.
D.
 biến đổi đều.
Câu 4:
Một vật rắn đang quay đều quanh một trục cố định đi qua vật. Một điểm xác định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có
A.
vận tốc góc biến đổi theo thời gian.
B.
vận tốc góc không biến đổi theo thời gian.
C.
gia tốc góc biến đổi theo thời gian.
D.
gia tốc góc có độ lớn khác không và không đổi theo thời gian.
Câu 5:
Một vật rắn đang quay xung quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm trên vật rắn(không thuộc trục quay)
A.
quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian.
B.
ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc.
C.
ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc dài.
D.
ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc góc.
Câu 6:
Phát biểu nào sau đây là
không đúng
đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục?
A.
Tốc độ góc là một hàm bậc nhất của thời gian.
B.
Gia tốc góc của vật bằng 0.
C.
Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau.
D.
Phương trình chuyển động (phương trình toạ độ góc) là một hàm bậc nhất của thời gian.
Câu 7:
Phát biểu nào sau đây là
không đúng
đối với chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắnquanh một trục ?
A.
Tốc độ góc là một hàm bậc nhất của thời gian.
B.
Gia tốc góc của vật là không đổi và khác 0.
C.
Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc không bằng nhau.
D.
Phương trình chuyển động (phương trình toạ độ góc) là một hàm bậc nhất của thời gian.
Câu 8:
Khi vật rắn quay đều quanh một trục cố định thì một điểm trên vật rắn cách trục quay mộtkhoảng
có tốc độ dài là
v
. Tốc độ góc
ω
của vật rắn là
A.
v
=
ω 
.
B.
v
2
=
ω 
.
C.
vr 
=
ω 
.
D.
v
=
ω 
.
Câu 9:
Khi vật rắn quay đều quanh một trục cố định với tốc độ góc
ω
(
ω
= hằng số) thì một điểm trênvật rắn cách trục quay một khoảng
có tốc độ dài là
v
. Gia tốc góc
γ
của vật rắn là
A.
0
=
γ  
.
B.
v
2
=
γ  
.
C.
2
ω γ  
=
.
D.
ω γ  
=
.
Câu 10:
Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi
ω
A
,
ω
B
, γ
A
, γ
B
lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc của A và B. Kết luậnnào sau đây là đúng ?
 A.
ω
A
=
ω
B
, γ
A =
γ
B
.
 B.
ω
A
>
ω
B
, γ
A
> γ
B
.
C.
ω
A
<
ω
B
, γ
A
= 2γ
B
.
 D.
ω
A
=
ω
B
, γ
A
> γ
B
.
Đinh Trọng Nghĩa Giáo viên trường THPT chuyên Khiết - ĐT : 0914 907 407 Trang 3/15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->