Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Duc Hoc Dai Cuong 0049 6183

Giao Duc Hoc Dai Cuong 0049 6183

Ratings:
(0)
|Views: 142|Likes:
Published by Truong Xuan Loi

More info:

Published by: Truong Xuan Loi on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
GIÁO DC HC ĐI CNG
ƯƠ
1. Gii thiu
2. Chng I: Giáo Dc Hc Là Mt Khoa Hc
ươ
2.1 Giáo Dc Là Mt Hin Tng Xã Hi Đc Bit
ư
2.1.1 Giáo Dc Là Mt Hin Tng Xã Hi, Mt Nhu Cu Sng Còn
ư
2.1.2 Nhng Chc Năng Xã Hi Ca Giáo Dc
2.1.3 Tính Quy Đnh Ca Xã Hi Đi Vi Giáo Dc
2.2 Đi Tng Nhim V Và Phng Pháp Ca Giáo Dc Hc
ưươ
2.2.1 Vài Nét V S Phát Trin Ca Giáo Dc Hc
2.2.2 Đi Tng Ca Giáo Dc Hc
ư
2.2.3 Nhim V Ca Giáo Dc Hc
2.2.4 H Thng Các Ngành Ca Giáo Dc
2.2.5 Quan H Gia Giáo Dc Hc Và Các Khoa Hc Khác
2.2.6 Mt S Khái Nim C Bn Ca Giáo Dc Hc
ơ
2.2.7 Các Phng Pháp Nghiên Cu Giáo Dc Hc
ươ ứ ụ
2.3 Giáo Dc Trên Bc Đng Đi Mi
ưướ 
3. Chng II: Giáo Dc Và S Phát Trin Nhân Cách
ươ
3.1 Mt S Khái Nim V Nhân Cách Và S Phát Trin Nhân Cách
ố ệ
3.1.1 Khái Nim Con Ngi
ườ 
3.1.2 Ki Nim Cá Nn
3.1.3 Khái Nim Nn Cách
3.1.4 Khái Nim Cá Th - Cá Tính - S Phát Trin Nhân Cách
3.2 Các yu t nh hng phát trin nhân cách
ế ư
3.2.1 Vai Trò Yu T Bm Sinh Di Truyn
ế
3.2.2 Vai Trò Ca Môi Trng Sng
ư
3.3 Vai Trò Ca Giáo Dc
3.4 Đc Đim Phát Trin Nhân Cách Hc Sinh Trung Hc
4. Chng III: Mc Đích Và Nhim V Giáo Dc
ươ
4.1 Mc Đích Giáo Dc
4.1.1 Khái Nim V Mc Đích Giáo Dc
4.1.2 Mc Đích Giáo Dc Tng Quát
4.1.3 Mc Đích Giáo Dc Ca Các Ngành Hc
4.2 Nhng Nhim V Giáo Dc Nhà Trng
ườ 
4.2 Nhng Nhim V Giáo Dc Nhà Trng
ườ 
 
 
2.1 Giáo Dc Hc Là Mt Khoa Hc
2.1.1 Giáo Dc Là Mt Hin Tng Xã Hi, Mt Nhu Cu Sng Còn Ca Con
ư
 Ngi
ườ
1. Giáo dc là mt hin tng xã hi
ư
.- Giáo dc đc coi là mt hin tng xã hi, hin tng này ny sinh, tn ti,
ưưư
 phát trin và tin b cùng vi s phát trin và tin b ca xã hi loài ngi,
ế ế ư
 trong đó ni bt lên là vic các th h đi trc truyn th li các kinh nghim
ế ư
 sng, kinh nghim sn xut, kinh nghim hot đng xã hi nói chung cho các th
ế
 h sau.
- Các nhà nghiên cu lch s giáo dc hc đã chng minh rng : T thi c xa
ư 
 cho đn nay, khi nói đn giáo dc là ngi ta nói đn nhng tác đng làm phát
ế ế ụ ưế ữ ộ
 trin con ngi c v th cht ln tâm hn tc là dy d, bo ban, nuôi nng,
ư
 chăm c. hi ny càng pt trin, ni dung kinh nghim ngày ng phong
 phú và vic truyn th kinh nghim ngày càng đc chuyên môn hoá dn. Trong
ụ ệ ư
 xã hi dn dn xut hin nhng nhà trí thc ngh dy hc ra đi.
- Nh vy v thc cht, nu xét theo phng din lch s, giáo dc là hin
ư ế ươ
 tng xà hi trong đó th h trc truyn th cho th h sau nhng kinh
ưế ưế ữ 
 nghim lch s xã hi (cha đng nhng giá tr văn hoá ca xã hi, kinh nghim
ủ ộ
 xã hi bao gm: Nhng tri thc, k năng, k xo, nim tin, các thái đ Tc là
ứ 
 các chun mc, các phng thc và các phng tin ca các hot đng và giao
ươ ươ
 lu ca con ngi), th h sau lĩnh hi nhng kinh nghim xã hi đó bin nó
ư ưế ế
 thành kinh nghim ca bn thân, thành nhân cách ca mình đ có th tham gia
 vào cuc sng, tham gia vào hot đng lao đng sn xut và các hot đng xã
 hi khác, cũng nh các mi quan h xã hi. Nu xét v phng din xã hi thì
ư ế ươ
 giáo dc là s truyn th và lĩnh hi nhng kinh nghim lch s xã hi gia
ữ 
 ngi này và ngi kia.
ưư
Trong quá trình lĩnh hi và s dng nhng kinh nghim lch s xã hi , nhân cách
ộ ử
 đc hình thành và ngày càng phát trin đy đ hn. Trong quá trình đó các th
ươ ế
 h sau không ch tip thu, lu tr, gi gìn mà còn phát trin gía tr văn hoá xã hi,
ế ư
 do đó góp phn phát trin xã hi. Cho nên, s k tc các th h - đó là quy lut
ế ế
 ca s tin b xã hi.
ế ộ
Có th nói vic truyn th và lĩnh hi nhng kinh nghim đã đc tích lu trong
ư
 quá trình lch s phát trin ca xã hi loài ngi là nét đc trng c bn ca giáo
ưư ơ
 dc vi t cách là mt hin tng xã hi. Nó là nhu cu sng còn ca con
ư ư
 ngi, là chc năng không th thiu đc ca xã hi loài ngi. Giáo dc ny
ưế ưư
 sinh là do nhu cu tn ti và phát trin ca xã hi. Nh có giáo dc, các th h
ế
 đang ln mi có th tip tc duy trì và phát trin hot đng lao đng sn xut,
ế
 
 
các hot đng xã hi khác cũng nh các mi quan h xã hi. Nu không có giáo
ư ế
 dc s không có s tái sn xut ra các hot đng lao đng, các hot đng xã hi
 khác cũng nh các mi quan h xã hi. Nh vy, chính giáo dc đã tái sn xut
ư ư
 ra xã hi loài ngi.
ườ
- Các nhà giáo dc hc đã xem giáo dc nh là quá trình xã hi hóaliên tc ca
ư
 con ngi. Đc trng ca giáo dc đc th hin ch : Đc t chc và đnh
ưư ưư
 hng t m, đc tin hành trong các t chc đc hình thành vì mc đích giáo
ưưế ư
 dc con ngi, có nhng chun mc đc xác đnh mt cách tng đi.
ưưươ
Trong lch s loài ngi đã có nhiu kiu giáo dc khác nhau phù hp vi tng
ưừ 
 thi kì lch s ca xã hi loài ngi. mi trình đ phát trin ca mt xã hi
ờ ị ư
 nht đnh trong mt giai đon lch s c th bao gi cũng có mt nn giáo dc
 tng ng, trong đó mc đích, nhim v, ni dung, phng pháp và hình thc t
ươ ươ
 chc giáo dc đu th hin phn ánh tính quy đnh ca các điu kin lch s xã
ử 
 hi c th đi vi giáo dc. Vì vy, giáo dc luôn mang tính ph quát, tính nhân
 văn, phn ánh nhng gía tr văn hóa đo đc thm mĩ chung nht ca nhân loi,
 nhng xét mt cách sâu sc c th thì giáo dc mi nc, mi dân tc luôn
ư ư
 cha đng nhng yu t truyn thng, mang bn sc riêng.
ế ố ề
2. Đc đim ph bin ca giáo dc là ch giáo dc tn ti trong bt c
ế ứ 
 thi kì lch s nào ca xã hi loài ngi
ườ 
.Trong bt c mt xã hi nào, mc đích ca giáo dc đu là chăm sóc, bi dng
ư
 con ngi la tui đi hc, là truyn th mt cách có ý thc cho th h tr
ưế
 nhng kinh nghim xã hi, nhng giá tr văn hóa tinh thn ca loài ngi và
ữ ị ư
 ca dân tc nhm làm cho th h tr có kh năng tham gia mi mt ca cuc
ế ẻ ả
 sng góp phn phát trin xã hi.
Vì vy, giáo dc là mt hin tng xã hi đc bit, đm bo s tn ti và phát
ưả ả
 trin ca xã hi loài ngi, giáo dc mang tính ph bin và tn ti vĩnh vin vi
ủ ộ ưế
 xã hi loài ngi.
ườ
3. Giáo dc là hin tng riêng bit ca xã hi loài ngi
ưườ 
.Hin tng giáo dc ch xy ra trong xã hi loài ngi ch không th có trong
ưư
 gii t nhiên. Các nhà xã hi hc và tâm lý hc t sn đã da vào s khéo léo,
ư ự ự 
 tinh khôn ca mt s đng vt nh con ong xây t, con kh làm xichay đn
ư ế ơ
 gin nh mèo m tha chut v cho lũ mèo con vn, chim con tp bay và tha rác
ư
 làm t cùng chim ln vvđ cho rng đng vt cũng có giáo dc. Thc ra h đã
 đánh đng hin tng giáo dc ca con ngi vi hành đng ca đng vt.
ưư
Các nhà giáo dc hc Mác Xít Không ph nhn s khôn khéo, tinh khôn ca mt
 s đng vt. Theo h đó ch là hành đng bn năng ca đng vt da trên c
ơ
 ch lp li hành đng ca t tiên chúng. V c bn, kinh nghim sng ca đng
ế ơ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->