Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Umran Temmuz sayısı- İslamcılık, Ortadoğu, Garaudy

Umran Temmuz sayısı- İslamcılık, Ortadoğu, Garaudy

Ratings: (0)|Views: 82 |Likes:
Published by seferii

More info:

Published by: seferii on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
İ
SLÂMCILI
Ğ
IN SEYR
İ
Geçmi
ş
, Bugün ve Gelecek 
 Ayda Bir Merhaba
slâmcılık, Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesi sürecinde imparatorluğun nasıl devam ettirilebilece-ğine, nasıl kurtarılabileceğine ilişkin ortaya çıkan düşünce akımlarından, yani “üç tarz-ı siyaset”ten birtanesiydi. Fakat Osmanlı’nın dağılmasından sonra Müslüman dünyanın yaşadığı sıkıntılar mahiyeti bakı-mından arklılaştı. Cumhuriyet Türkiye’sine gelince, yeni rejim İslâm’ı bir hayat tarzı olarak kabul etmediğigibi, bir inanç olarak da neredeyse hayatın dışına çıkaracak politikalar icra etti. Netice itibarıyla Cumhu-riyet, tarih sahnesinden çekilmiş bir imparatorluğun ideolojisi veya inancı pozisyonunda olan İslâm’ın, oimparatorluğun yıkılmasına vesile olduğu gibi bir düşünce üzerinden kendisini meşrulaştırmaya ve dinidışlayarak yepyeni bir dünya inşa etmeye çalıştı. Bu dönem, İslâm’ın, devletin yakınlığından mahrumkalarak ahalinin dini haline geldiği, ahalinin de içine kapanıp kendi dünyasında İslâm’ı yaşamaya devamettiği bir dönemdi. Bunun akabinde, fkirleriyle İslâm coğrayasında önemli etkiler uyandıran, İslâmcı ha-reketlerin yerleşik rejimlerle mücadelelerinde fkirsel altyapı sunan, bugün artık Mısır’da tarihinde ilk deaiktidar olma imkanını elde eden (İhvân-ı Müslimin) Müslüman Kardeşler hareketi kuruldu. Böylece buminvaldeki hareketler Müslüman dünyanın değişik coğrayalarında birbirinden etkilenerek ivme kazandı.rkiye açısından bakıldığında 1950’ler Said Nursi’nin, Necip Fazıl’ın kendilerini ideolojik ve siyasiolarak nispeten daha serbestçe iade ettikleri bir dönemdi. Zira ahalinin inançlarına saygı duyan DemokratParti iktidarının kısmi müzahereti vardı, en azından baskı azalmıştı. Siyasi iktidar içinde Müslüman kitle-nin irtibat kurabileceği kanallar ortaya çıkmıştı. 1960 ihtilalinden sonra hazırlanan yeni anayasanın sağla-dığı nispi özgürlükler cümlesinden olmak üzere Müslüman dünyadan tercüme aaliyeti başladı. Mısır’dan,Pakistan’dan, ağırlıklı olarak da İhvân literatüründen yapılan tercümelerle İslâm’ın sosyal hayatta bironksiyon icra eden, hayatı biçimlendirmeye dönük bir inanç olduğunu ortaya koyan eserler yayınlandı.1960-80 dönemi, tercüme aaliyetleri anlamında olduğu kadar bugünkü İslâmcı entelektüellerin oluştuğuyıllar olması bakımından da önemlidir.Devrimlerin son bulduğu varsayılan bir dönemde, dünyanın sıkı sıkıya korunduğu zannedilen birdüzenin içinden kendini İslâm’la iade eden bir devlet ortaya çıkmıştı, İran İslâm Cumhuriyeti. Tabiatıylabu devrim bütün İslâm dünyasını heyecanlandırdı. Devrimin bir olumlu etkisi de, tarihsel husumetlerdolayısıyla pek muhabbet duyulmayan, “Acem palavrası” babında sohbetlere konu olan ve kimilerinin“Bunlar Hıristiyanlardan da beter” dediği Şiiliğe yönelik dışlayıcı, önyargılı bakışı değiştirmesiydi. Fakatgelinen süreçte İran devriminin de tıkandığı görüldü. Bu sadece İran’a özgü bir sıkıntı değil. Son yıllardaİslâmcı entelektüeller ve İslâmi hareketler gerek teorik gerekse pratik alanda bir kriz ve belki de bir ara-yış yaşıyorlar. İslâmcı düşünce, artık dindar kitleler arasında eskisi gibi heyecan uyandırmıyor. Türkiyebağlamında bir düşünce akımı olarak İslâmcılığın ne iade ettiğini, İslâmi hareketlerin gelişme serüveniniele alan bir sayı hazırladık. Elbette “krizi” ve imkânları bütün boyutlarıyla ele almak gibi bir iddiamızyok. Fakat en azından bir muhasebe imkanı olması bakımından bazı meseleleri tekrar gündeme getirmekve tartışmak önemli. İslâmcılığın doğuşu, tarihsel seyri, nesi müdaaa oluşu kadar İslâmcılık dediğimizsiyaseti çok deruni olarak kavrayamayışımızdan ve o derinliğe ilişkin bir yapılanma oluşturamayışımızdankaynaklanan bazı sıkıntıları da ele alan dergimizin bu sayısının temel meselelerimizi, önceliklerimizigündeme getirmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, AKV’de yapılan İslâmcılıkbaşlıklı Abdurrahman Arslan ve Ali Bulaç’ın iki ayrı koneranslarının metni ile Cevat Özkaya, ŞemseddinÖzdemir ve Mustaa Tekin’in konuştuğu bir açıkoturum yer alıyor.Gündem kısmında, Ortadoğu’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri arklı bakış açılarından ele alanyazılar yer alıyor. Özellikle Suriye’de yaşanan katliamları ve Mısır İhvân’ının zaeriyle sonuçlanan gergincumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ele alan yazıların, İslâmcılığın yeni durumlar karşısındaki muhte-mel tavır ve tutumları bakımından dikkatle okunması gerekiyor. Önemli birçok eseri seksenli yıllardanitibaren Pınar Yayınları taraından yayınlanan Roger Garaudy geçtiğimiz ay veat etti. Bu vesileyle kalemealınan, Garaudy’nin eserlerini ve ikirlerini muhasebe imkânı sunan yazılar dikkat çekici. Garaudy’ninocağındaki külü değil közü öne çıkarmak aslolan.Evet bu ayın sonlarında idrak edecek olduğumuz Ramazan’ın, teekkür, tezekkür, tezkiye ve insanlı-ğın ve İslâm dünyasının esattan, galetten, çürümüşlüklerden, çatışmalardan, baskıcı rejimlerden kurtuluşayı olmasını ve Kur’ân’la düşünüp Kur’ân’la dirilmeye vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Yeni sayımızda buluşmak üzere. 
Umran
 
GÜNDEM
Ahmet KAVAS
36
 
İslâmcılığın Oluşumu, Gelişimive Bugünkü Durumu
ALİ BULAÇ
48
 
İslâmcılık Modern DünyayıNasıl Anlamlandırıyor?
ABDURRAHMAN ARSLAN
64
 
Geçmişten Geleceğe İslamcılık 
CEVAT ÖZKAYAŞEMSEDDİN ÖZDEMİRMUSTAFA TEKİN
80
 
Roger Garaudy’nin Ardından
CEVAT ÖZKAYA
87
 
Roger Garaudy Bir Asrı Kapattı
HAŞİM SALİH
90
 
‘Müslüman Marksist’ Filozof Garaudy
SEYYİD VELED ABAH
92
 
“Geleceğimizin şekillenmesişu andaki hayatımızınamaçlarına bağlıdır”
ROGER GARAUDY
 
[gündem][dosya][roger garaudy]
648020
13
 
Modern Suriye Tarihi ÜzerineBir Analiz
M. HÜSEYİN MERCAN
18
 
Suriye’de İyi İhtimal Kaldı mı?
ZAFER SAĞIROĞLU
20
 
Her Kürtaj Bir Uludere midir?
M. ÖNAL MENGÜŞOĞLU
24
 
Ahlak Bir Savaş Alanıdır
MESUT KARAŞAHAN
28
 
Hem Yaşam Hakkı, Hem İnsanHakkı: Kürtaj ve Nüfus Denetimi
DİLAVER DEMİRAĞ
34
 
Uludere Anneleri İstanbul’da
MEHMET DEMİR
TEMMUZ
 
3
Umran
 
 TEMMUZ2012
 
Devrimin Absürdlü
 ğ 
ü
 
Sahibi
Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş. Adınaİlhan Gündoğdu
Genel Yayın Yönetmeni
Şemseddin Özdemir
Sorumlu Yazı İşleri Mü
Metin Çığrıkcı
İdare Merkezi
Halıcılar Cad. Kocaoğlu Ap. No: 38/1 Kat: 3Fatih/İstanbulTel: (0212) 631 12 50Fax: (0212) 631 16 21www.umrandergisi.comumran@umrandergisi.comabone@umrandergisi.com
Temsilcilik ler
Ankara: (0312) 435 94 48İzmit: (0542) 250 75 77Trabzon: (0462) 321 95 44Isparta: (0246) 223 24 87
Nasıl Abone Olabilirsiniz?
1. Abone olmak için bir telefon açmanız yeterli.Umran Dergisi’ne abone olmak ve aboneliğiniziyenilemek için0212 631 12 50nolu telefonnumarasını arayabilirsiniz.2.abone@umrandergisi.comadresine isim,adres ve telefon bilgilerinizi bildirmek suretiyle deabone olabilirsiniz.Abone ÜcretleriYurt içi abone ücreti (1 yıllık): 60 TL (KDV dahil)Yurt dışı abone ücreti (12 sayı, 1 yıllık):Avrupa 60 EUROABD: 80 USD, Avustralya: 85 AUDAbone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?1- Kredi kartı numaranızı telefon ile bizebildirerek.2- Bir PTT şubesine giderek POSTA ÇEKİhesabımıza ücreti yatırarak. (Lütfen posta çekiüzerine abone adını yazmayı unutmayınız.)
POSTA ÇEKİ HESAP NO
: 654482ALICI ADI: PINAR YAYINLARI TİC. SAN. LTD. ŞTİ.3- Ayrıca aşağıdaki BANKA HESAP numaralarına daabone ücretinizi ödeyebilirsiniz.
BANKA HESAP NUMARASI
Garanti BankasıÇemberlitaş Şb. TL Hesabı Ş.Kodu: 44Hesap No: 6298359 (Pınar Yayınları Tic. San. Ltd. Şti.)
IBAN : TR95 0006 2000 0440 0006 2983 59
Fiyatı: 5 TL
Görsel Yönetmen
Tekin Öztürk 
www.tekinozturk.com.tr
Baskı: 
Şan Ofset Matbaacılık 
Cendere Yolu No: 23 Ayazağa Şişli/İstanbulTel: (212) 289 24 24 Pbx Faks: 289 07 87
 Yaygın Süreli. Ay da bir ya yım la nır.Temmuz 2012 Sayı: 215
Yayımlanan ilanların ve yazıların sorumluluğusahiplerine aittir.Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.
[krtk - yaşayan slam][kültür-sanat]
103
 
İhsan Eliaçık ve(Yeni) İslâmi Sosyalizm
BEKİR KARAKOÇ
114
 
Fethi Ahmet Polat:“Kur’ân’ın Ana GayesiHidayettir.”
ALİ TEMİZ
120
 
Değerlerin Yapı BozumuSonrası Yeni Zımni DinArayışları mı?
NACİ CEPE
123
 
Hayatı İslâmlaştırmadaBazı Köşe Taşları
VAHAP YAMAN
126
 
Necip Fazıl, Şair Olmak veSınırlı Muhabbet
M. ÖNAL MENGÜŞOĞLU
130
 
II. Meşrutiyet DönemiOrdu-Siyaset İlişkisi
GÜNGÖR GÖÇER
136
 
KİTAPLIK 
123126

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
seferii liked this
seferii liked this
Gulsen Ulker liked this
erdem102 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->