Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shinjleh Uhaan Tehnologiin Tusul

Shinjleh Uhaan Tehnologiin Tusul

Ratings: (0)|Views: 1,267|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
 
ТЕСТИЙН ПРОГРАМ
 
ХАНГАМЖ
 
БҮЛЭГ 1: УДИРТГАЛ
 
1.1
Оршил
 
XXI зууны эхэнд амьдарч буй бид мэдээлэл, мэдээллийнтехнологийн эрин үед хөл зэрэгцэн амьдарч буй билээ. Шинэ технологиуднэвтэрсээр хүн төрөлхтөн мэдээллийг маш хурдан шуурхай боловсруулж,тодорхой хугацаан дахь бүтээмжээ эрс дээшлүүлж байна. Энэ нькомпьютер зөвхөн хүний хэрэгцээ болоод зогсохгүй зайлшгүй хэрэглээболох нь эргэлзээгүй тодорхой болохыг илтгэж байна.
 
 Аль ч салбарт хүний үйл ажиллагааг аль болох амар хялбар, хурданшуурхай байлгах явдалыг нэн тэргүүнд тавьж эхэллээ. Энэ нь мэдээллийнтехнологийн салбарын тэргүүлэх зорилтуудын нэг мөн. Уламжлалт бичигцаасны ажлыг хялбарчлах, боловсруулалтын хугацааг багасгах зэргээрхүний үйл ажиллагааг хөнгөвчилж үр бүтээл дээшлүүлэх олон аргахэмжээнүүдийг энэ салбараар дамжуулан хэрэгжүүлж байна.Сургалтын хэлбэрүүд зайн хэлбэрээр явагдаж байгаатай холбоотойшалгалтын энэ хэлбэрийн хэрэгцээ ч гэсэн өссөөр байна. Электроншалгалтыг сүлжээ болон компьютер ашиглан авдгаараа онцлог.
 
Миний бие өөрийн төгсөлтийн ажлын сэдвийн хүрээнд багш нартзориулсан Тестийн програм хийхээр зорилоо. Энэхүү системийн голзорилго нь тест боловсруулах механик ажиллагааг автоматжуулах хийгээдүр дүнг нэн даруй гарган авснаар багшийн ажиллагааг асар их
 
хөнгөвчилж,цаг хугацааг хэмнэхэд оршино.
 
 
БҮЛЭГ 2: СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ
 
Энэ бүлэгт тестийн программын талаарх ойлголт болон өмнө нь хийгдэжбайсан ижил, төстэй системүүдийн судалгаа мөн тестийн программ хийхэдашиглах технологи, арга хэрэгсэл, програмчлалын хэлний талаар судалсанболно.
 
2.1 Тестийн шалгалтын тухай
 
Тестийн шалгалт нь тест өгөгчийн мэдлэг чадварыг хэмжихэд зориулагдсаншалгалтын нэгэн төрөл юм. Шалгалт нь 3 хэлбэртэй. Эдгээр нь цаасааравах, компьютер ашиглан авах болон тодорхой хүрээнд хэд хэдэн урчадварыг гүйцэтгүүлэх маягаар авах зэрэг болно.
2.1.1 Тестийн шалгалтын төрөл
 
Стандартчилсан тест
 
Стандартчилсан тест гэдэг нь онооны нэгдсэн стандартын дагууавагдаж, үнэлэгддэг тодорхой хэсэг асуултуудаас бүрдсэн тестийг хэлдэг.Нормативыг тогтоохын тулд ижил төрлийн төлөөллөөс уг тестийг авчтуршиж үзсэн байх шаардлагтай. Ихэнх стандартчилсан тестийг тестболовсруулдаг компани (жишээ нь, Сургалтын тестийн үйлчилгээний алба,Сэтгэл судлалын корпораци зэрэг), хэвлэл нийтлэлийн компани
 
(жишээ нь,Хоутон Миффлин, Макмиллан) зэрэг газраас хэвлэн, тараан түгээдэг баэдгээр газрууд нь гол төлөв өөрсдийн гаргасан сурах бичгийг дагалдууланунших болон тооны хичээлийн тестүүдийг боловсруулдаг. Заримдаа ихдээд сургуулиуд тодорхой чиглэлээр сурагчийн ахиц хөгжил болон IQ
-
гшалгах тестүүдийг боловсруулан, баталгаажуулдаг. Стандартчилсантестийг сургуульд өргөн хэрэглэдэг. Стандартчилсан тестийг жишихтөлөөлөл дээр туршиж үздэг тул ийм төрлийн тест нь үндэслэл сайтай,итгэлцүүрийн коэффициент өндөртэй байдаг. Баталгаагүй, үндэслэл
 
муутай асуултууд нь олон жилийн туршилтын явцад илрэн, хасагддагбайна. Хувь сурагчийн тестэн дээр авсан оноог тайлбарлах, тест өгсөн жиших бүлгийн хүмүүсийн оноог жагсаан байрлуулахад нормативын тухаймэдээлэл хэрэг болдог. Тестийн дагалдаж ирдэг шарын авлага доторнорматив үзүүлжлтүүдийг гаргаж авахад хэрэглэх процедуруудын маштодорхой тайлбарлаж өгсөн байх шаардлагатай. Стандартчилсан тестийнагуулга нь тэр болгон тодорхой нэг сургууль, анги танхимд заагдаж байгааагуулгатай тохирдоггүй буюу өөрөөр хэлбэл, тухайн анги болон сургуулийнхувьд үндэслэл муутай байдаг. энэ төрлийн тестийг боловсрол, мэргэжлийнсертификат, сэтгэл судлал болон цэрэг армид ашигладаг.
Стандартчилагдаагүй тест
Стандартчилагдаагүй тест буюу ихэнхдээ багшийн өөрийнболовсруулсан буюу анги танхимын тест хэмээн нэрлэдэг тест нь жишихбүлэг дээр туршигдаагүй учраас норматив үзүүлэлт нь тогтоогүй байдаг.энэ төрлийн тестүүд нь стандарттай харьцуулахад, эсвэл арай олон тооныхүмүүсийн хүрээтэй харьцуулахад уг сурагч нь ямар байр эзэлж байгаагхэлж өгч чадахгүй. Стандартчилсан тестийг жилдээ нэг юмуу хоѐр л удааавдаг бол багшийн боловсруулсан тест нь арай олон удаагийн үнэлгээггаргаж өгдөг. Багшийн боловсруулсан тест нь тухайн сургууль болонбагшийн зорилтууд, зааж буй агуулгатай уялдаа нь илүү байдаг. Ямарагуулга заагдсан, түүнээс юуг нь чухалчилсан, тийм ч учраас шалгагдахѐстой гэдгийг багшаас илүү сайн мэдэх хүн хэн байгаа билээ? Сурагчийнхэрэгцээ, сонирхол, давуу талуудыг багшаас илүү мэддэг хүн хэн байна?Хэзээ, яаж сурагчдыг шалгах, тестийн үр дүнгээс харж байгаад хэзээ ньдараагийн бүлэг сэдвийг эхлэх вэ гэдгийг багшаас илүү хэн мэдэх вэ?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->