Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tuluwluguuu.pdf

tuluwluguuu.pdf

Ratings: (0)|Views: 357|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
Төлөвлөгөө
 
Оршил
………………………………………………………...………1
 
Валютын ханш түүний эдийн засгийн нөлөөлөл …………………………………..2
 
 Үндэсний валют……………………………………………………………………
 
Гадаад валют………………………………………………………………………
 
Мөнгөжсөн алт……………………………………………………………………..
 
Валютын үнэт зүйлс……………………………………………………………….
 
Цэвэршүүлсэн алт…………………………………………………………………
 
Валютын зах зээл ………………………………………………………………………3Валютын
 
гадаад
 
зах
 
зээл………………………………………………………..
 
Валютын ханш………………………………………………………………………….4
 
Валютын
 
чөлөөт
 
буюу
 
уян
 
ханш………………………………………………
.
Валютын
 
хатуу
 
ханш……………………………………………………………..
 
Валютын нэрлэсэн ба бодит ханш……………………………………………………5Валютын
 
гүйлгээ…………………………………………………………………..
 
Валютын
 
нэрлэсэн
 
ба
 
бодит
 
ханш……………………………………………..…6
 
Валютын
 
чөлөөт
 
ханшинд
 
нөлөөлөх
 
хүчин
 
зүйлс………………………………………………………………..7
 
 
Дотоод
 
гадаадын
 
үнийн
 
түвшиний
 
өөрчлөлт……………………………….....
 
Худалдааны
 
балансын
 
өөрчилөлт………………………………………………
 
Улс
 
орны
 
дотоод
 
дахь
 
зээлийн
 
хүгийн
 
түвшин………………………….........
 
Санхүү
,
мөнгө
-
зээлийн
 
бодолго…………………………………………………
 
Валютын
 
зах
 
зээл
 
дэх
 
төрийн
 
зохцуулалт……………………………………..
 
Гадаад
 
валютын
 
солилцооны
 
хэрэгсэлүүд
,
ханш
 
тогтооолт……………………………………………………...........8
 
Судалгааны
 
хэсэг…………………………………………………………………….9
 
Дүгнэлт………………………………………………………………………..…….…10
 
1& Оршил
 
Монгол улс 1990 оноос хойш төвлөрсөн эдийн засгаас зах зээлийн эдийнзасагт шилжсэнээс хойш гадаад харилцаагаа өрөгжүүлж олон улс орнуудтайтүнш болж эдийн засгийн, соѐл урлар, спорт болон улс төрийн харилцагаархарилцдаг болсон. Аль ч улс орон гадаад улс оронуудтай харьцахын тулдвалют хэмээх ухагдахууныг хэрэглдэг. Монгол улс ч гэсэн валютыг нийтээрдагаж мөрдөхөөр хуулчилж, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд болонарилжааны банкуудын валюттай харцах үйл ажиллагааг зохцуулж өгсөн
.
Ямар
 
ч
 
улс
 
орны
 
үндэсний
 
мөнгөн
 
тэмдэгт
 
нь
 
валют
 
мөн
 
боловч
 
олон
 
улсын
 
худалдаа
,
эдийн
 
засгийн
 
харилцаа
,
төлбөр
 
тооцоонд
 
гүйцэтгэж
 
буй
 
үүргээрээ
 
янз
 
бүр
 
байдаг
.
Энэхүү
 
курсын
 
ажилдаа
 
монгол
 
улсын
 
хэмжээнд
 
валютыг
 
хэрхэн
 
ангилдаг
,
яаж
 
хэрэглдэг
,
Эрх бүхий банк, бирж, брокерийн компаниас хийж буйвалютын худалдааны эрэлт нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх, яаж
 
хувиарлдаг
 
талаар
 
дэлгэрэнгүй
 
бичэхийг
 
зорьсон
 
юм
.
 
Валютын
 
ханш
 
түүний
 
эдийн
 
засагийн
 
нөлөөлөл
 
Монгол
 
улс
 
Валютын
 
зохицуулалтыг
 
нэг
 
мөр
 
шийдвэрлэж
,
зохицулахын
 
тулд
 
Валютын
 
тухай
 
хуулийг баталсан
.
 Үүний
 
гол
 
зорилт нь валютын
 
зохицуулалтынталаарх төрийн зохих байгууллагын бүрэн эрхийг тодорхойлж, аж ахуйн нэгж,байгууллага, иргэд валютын гүйлгээ хийх, валютын гүйлгээнд хяналт тавих,Монгол Улсын үндэсний валютыг үнэгүйдлээс хамгаалахтай
 
холбогдсон харилцаагзохицуулдаг
.
Дэлхий
 
хавтгай
 
болсон
 
өнөө
 
үед
 
гадаад
 
худалдаа
 
дэлхий
 
нийтээд
 
голлох
 
байр
 
суурь
 
эзлэх
 
ба
 
тухайн
 
улс
 
орны
 
хөгжилийн
 
үндэс
 
болдог
.
Гадаад
 
худалдаа
 
нь
 
өнөөдөр
 
дэлхийн
 
аль
 
ч
 
улс
 
орны
 
эдийн
 
засгийн
 
амьдралын
 
салшгүй
 
нэг
 
хэсэг
 
болж
 
байна
.
Гадаад
 
худалдааг
 
эрхэлэн
 
явуулахын
 
тулд
 
Валют
 
хэмэх
 
ухагдахуун
 
зайлашгүй
 
хэрэгтэй
 
болдог
.
Валютыг
 
тодорхойлвал
:
"Валют"
 
гэжМонгол Улсын үндэсний валют, гадаад валют, улс хоорондын
 
худалдаа, эдийн засгийн харилцааны төлбөрт хэрэглэгдэж буй тооцооны нэгж,мөнгөжсөн алт болон валютын үнэт зүйлсийг хэлнэ
.
Валютанд
 
дараах
 
нэр
 
томъѐнууд
 
байдаг
:
 
"
Үндэсний валют
" гэж эргэлтэд байгаа төлбөрийн чадвар бүхий МонголУлсын мөнгөн тэмдэгт төгрөг, түүгээр илэрхийлэгдсэн бөгөөд олон улсынтөлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг үнэт цаас, төлбөрийн хэрэгслийгхэлнэ
 
 
"
Гадаад валют
" гэж эргэлтэд байгаа төлбөрийн чадвар бүхий нэг буюу хэдхэдэн гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт, тэдгээрээр илэрхийлэгдсэн бөгөөд олонулсын төлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг үнэт цаас, төлбөрийнхэрэгслийг хэлнэ. Гадаад валютыг олон улсын хэмжээнд хүлээнзөвшөөрснөөр чөлөөтэй хөрвөдөг ба чөлөөтэй хөрвөдөггүй гэж ангилна.
 
 
. "
Мөнгөжсөн алт
" гэж олон улсын жишигт хүргэн цэвэршүүлж, олон улсын
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ulzii Fist liked this
Daka Dashka liked this
Kindness Prince liked this
Naraa Erdenebat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->