Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
P. 1
Juegos Dramaticos Para Adolescentes

Juegos Dramaticos Para Adolescentes

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 25,455|Likes:
Published by Maria Pilar Carilla
Técnicas teatrales para la clase de ELE
Técnicas teatrales para la clase de ELE

More info:

Published by: Maria Pilar Carilla on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2015

pdf

text

original

 
O}mjks bplgìrfcks xlpl il cilsm bm MIM
XfilpCLPFIIL<
Mi rmlrpk ms }e lrlok xmbljójfck
Ambmpfck Jlpcçl Ikpcl
 MOMPCFCFKS BM CLIMERLGFMERK? LCRFQFBLBMSXLPL RPL@LOLP MI IMEJ]LOM CKPXKPLI V JMSR]LI
Lcrfqlpsm me gkqfgfmerk 
 
M
Clgfelp bm x}erfiils) sk`pm iks rlikems‡
M
Msrfplpsm dlsrl mi x}erk gìtfgk%
M
Gkqmp iks `plzks me bfsrferls bfpmccfkems%
M
Gkqmp mi rkpsk sfe gkqmp iks xfms%
M
Qkilp) clzlp gkscls%
M
Clgfelpxkp mi l}il bm bfampmerms akpgls?' rple|}filgmerm)' cke }el gkcdfil xmslbçsfgl)' cke xpfsls xkp|}m qlgks l xmpbmp mi l}rk`ÿs)' m}aópfcks xkp|}m msrlgks melgkplbks' mea}pmcfbks xkp|}m eks dle lc}slbk bm lijk |}m ms gmerfpl' bmxpfgfbks' gmcìefclgmerm ckgk pk`krsSm x}mbm lülbfp }el aplsm $xkp momgxik }e bfcdk k pmapìe& |}m sm bm`m fpbfcfmebk bm lc}mpbk l il akpgl me il |}m msrlgks leblebk%
Fgfrl gfs leblpms 
Mtxif|}m l iks li}geks |}m rfmeme |}m clgfelp xkp mi l}il me rkbls ilsbfpmccfkems) bfpfjfæebksm l iks msxlcfks qlcçks v sfe cdkclp cke elbfm% C}lebk}srmb sm xlpm rmebpìe |}m dlcmpik miiks rlg`fæe% C}lebk bæ }el xliglblrmebpìe |}m clg`flp bm bfpmccfóe% C}lebk bfjl ’bmxpfsl‗ rmebpìe |}m lcmimplpv c}lebk bfjl ’bmsxlcfk‗ leblp l clgfel imerl%
Dljk il glimrl 
Rkbks sm xkeme me cçpc}ik% Me mi cmerpk dlv }el glimrl fgljfelpfl% Mi xpfgmpkmgxfmzl bfcfmebk? ’Dljk il glimrl v gm iimqk%%%‗ v li gmecfkelp mi k`omrk) ilxpmebl bm pkxl) mrc% |}m sm iimql) dlcm }e jmsrk% Xkp momgxik) sf ske ils jlals)dlcm mi jmsrk bm |}frlpsm ils jlals v gmrmpils me il glimrl%Mi sfj}fmerm bfcm? ’Dljk il glimrl v gm iimqk ils jlals v%%%‗ v q}miqm l dlcmp iksjmsrks% Lsç sm qle lc}g}ilebk k`omrks v cksls |}m dlv |}m iimqlpsm) cke s}sckppmsxkebfmerms jmsrks%
 
O}mjks bplgìrfcks xlpl il cilsm bm MIM
XfilpCLPFIIL0
Skv ik |}m dljk 
Sm merpmjl l clbl li}gek }e xlxmi cke }el lccfóe? ckppms ckgk }e lrimrl)mpms }e xmi}|}mpk v msrls xmfelebk l }e cifmerm) sli}bl l rkbks iks bm ilcilsm) mpms mi bfpmcrkp m fermerls |}m rkbks iks li}geks sm sfmerme) `lppmmeæpjfclgmerm) msrls b}pgfmebk v rfmems xmslbfiils) fermerl |}m lij}fme `lfimckerfjk) gkerls l cl`liik bfsap}rlebk bmi xlfslom) o}mjls li `likecmsrk)ifgxfls ils jlals l rkbk mi g}ebk l}e|}m ek ils iimqme) rm xfcl il msxlibl vxfbms |}m rm il pls|}me) mpms }e xlelbmpk v msrls dlcfmebk xle‡Clbl msr}bflerm rfmem |}m gkqmpsm xkp il cilsm pmlifzlebk il lccfóe v ligfsgk rfmgxk k`smpqlp ik |}m dlcme iks bmgìs xlpl ckgmerlpik bmsx}æs%Li r}pek sfj}fmerm) iks msr}bflerms bmcfbme |}æ lccfóe pmlifzle
MOMPCFCFKS BM K@SMPQLCFÓE V SFECPKEF_LCFÓE
O}jlp li msxmok 
$xkp xlpmols&? sm rplrl bm fgfrlp rkbks iks jmsrks |}mdlcm mi ckgxlümpk%
Sf rÿ dlcms%%%% vk dljk%%%
Ckgfmezl }e msr}bflerm |}m bfcm?
Vk dljk%%%
v dlcm }e jmsrk k }egkqfgfmerk bmrmpgfelbk% Sm bfpfjm l krpk msr}bflerm cke msm gkqfgfmerk% Mimsr}bflerm bfcm?
Sf rÿ dlcms 
$pmxfrm mi gkqfgfmerk bmi krpk&)
 vk dljk 
$dlcmkrpk gkqfgfmerk&% V lsç s}cmsfqlgmerm%
Fgfrl ik |}m qms 
Sm bfqfbm il cilsm me bks? lcrkpms+msxmcrlbkpms% Rkbks iks lcrkpms slime bmi l}ilmtcmxrk }ek% Mi xpkamskp im bfcm |}æ mscmel bm`m bmslppkiilp $xkp momgxik slclpbfempk bmi clompk l}rkgìrfck) dlcmpsm il clgl) ilqlp mi ckcdm%% &% Merpl }exlprfcfxlerm v qm il mscmel% I}mjk merpl }e rmpcmpk) v mi smj}ebk bm`mpmxpmsmerlp il mscmel rli ckgk il dl qfsrk xlpl msl rmpcmpl xmpskel% Lsç dlsrl miÿirfgk% Li afeli) ekpgligmerm il mscmel ms g}v bfampmerm l il mscmel fefcfli% Clbl}ek ckgmerl |}æ dl dmcdk v |}æ dl qfsrk%
Mscmels fgxpkqfslbls 
Bks xmpskels slime li mscmelpfk v pmxpmsmerle }el mscmel ckrfbflel% C}lebklij}fme bfcm ’srkx‗) ils xmpskels sm |}mble me akrk afol v }el xmpskel $xkpmomgxik il |}m dl bfcdk ’srkx‗& rfmem |}m s}srfr}fp l }el bm miils) rkglp ilxksfcfóe me il |}m dl`çle |}mblbk v ckgmezlp }el e}mql mscmel l xlprfp bm ilxksr}pl k xksfcfóe |}m dl lbkxrlbk li s}srfr}fp l il krpl xmpskel%
 
O}mjks bplgìrfcks xlpl il cilsm bm MIM
XfilpCLPFIIL3
MOMPCFCFK BM SFECPKEF_LCFÓE V CKDMSFÓE JP]XLI
Clgfelebk cke smerfgfmerks 
 Rfmeme |}m clgfelp xkp mi msxlcfk meclpelebk il lcrfr}b |}m }srmb imsxpkxkem $ckermerks) rpfsrms) fi}sfkelbks) bmcmxcfkelbks) lcrfqks+bmsjlelbks)ckecmerplbks+bfsrplçbks) rple|}fiks+empqfksks) bfqmprfbks+l`}ppfbks)lifqflbks+lej}srflbks) smj}pks+fesmj}pks‡&Xpfgmpk) skiks> i}mjk) me xlpmols> xkp }irfgk) me jp}xks bm 2
Msrlr}ls bm smerfgfmerks 
Me jp}xks bm 2) rfmeme |}m cpmlp }el msc}ir}pl |}m momgxifaf|}m il mgkcfóemscpfrl me il rlpomrl% Iks ckgxlümpks rmebpìe |}m lbfqfelp bm |}æ mgkcfóe smrplrl%
MOMPCFCFKS BM FGXPKQFSLCFÓE
<&
 
Rfplp pkxl me mi s}mik) v cke il xpmebl rfmeme |}m feqmerlpsm }e xmpskelom%Rfmeme |}m xmeslp l`ski}rlgmerm rkbk bmi xmpskelom? mblb) lüks) j}srks)ekg`pm) xpk`imgls) mrc%0&
 
Rfmeme |}m pmxpmsmerlp cke jmsrks ik |}m dfcfmpke bmsbm |}m sm imqlerlpkedlsrl |}m iimjlpke l cilsm $ k il qçsxmpl k mi bkgfejk k me qlclcfkems& viks ckgxlümpks rfmeme |}m lbfqfelp |}æ lccfkems pmlifzó v mtxifclpils meqkz lirl%3&
 
Me xlpmols qle l fgxpkqfslp smerlbks me }e `leck% Iks bks skebmsckekcfbks v rfmeme |}m dlcmp xiìrfcl g}r}lgmerm% Rfmeme |}m xilermlpbmerpk bm il fgxpkqfslcfóe |}fæems ske) bóebm msrìe v |}æ msrìe dlcfmebkldç% ]ek rfmem |}m ckeqmecmp li krpk bm |}m ik lckgxlüm l }e sfrfk%2&
 
Me jp}xk? Merpl }e lcrkp l mscmel v xilerml me bóebm msrì v |}fæe ms% Sm}em }e smj}ebk lcrkp v rfmem |}m smj}fp m fermplcr}lp cke ik |}m mixpfgmpk msrl`imcfó sm fermjpl }e rmpcmpk v msrl`imcm pmilcfóe cke ikslermpfkpms sfj}fmebk mi gfsgk o}mjk)%%% v lsç sm qle feci}vmebk }ek l }ekdlsrl dlcmp }el mscmel jp}xli%=&
 
Qfsfrl j}flbl? }e j}çl ckeb}cm l }eks qfsfrlerms $}e jp}xk bm li}geks& l}e g}smk bm msc}ir}pl) xfer}pl k mrekikjçl v ckgmerl clbl c}lbpk)msc}ir}pl) afj}pl) xmpskelom) lxkvìebksm me ils xksr}pls) lcrfr}bms vckgxksfcfkems xpkx}msrls xkp iks afj}plerms $krpk jp}xk bm li}geks&%

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
Luce Cano liked this
anitarey78 liked this
Maxxxx! liked this
Thelma Cázares liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Maria Beltran liked this
Fabiola Cabral liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->