Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vanløse_15012009

Vanløse_15012009

Ratings: (0)|Views: 676 |Likes:
Published by ankerdal

More info:

Published by: ankerdal on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
akupunktoeren.
dk 
Fod- og knæproblemerRygsmerter
Akupunkturklinikken i Vanløse
Grøndals Parkvej 110 Tlf.3874 2000
VANLØSE POSTEN
GRØNDALS POSTEN
Talent 2720 –det bliver stortog sjovt !Læs side 26Bevar de lokalebutikker –handl i de lokalebydeleLæs side 22Et traditionsrigt oganerkendt firma iVanløse har skiftetejer Læs side 6
TORSDAG
15. JANUAR 20098. ÅRGANG • NR. 3
Dinlokalemægler finder duhver uge idenlokale avis!
 ALSTRUP & INGEMANN
WWW.DANBOLIG.DK WWW.BOLIGSIDEN.DK 
 VANLØSEJERNBANE ALLÈ 58 · 2720 VANLØSERING: 3879 1444
Herreur med stopurHardlexglas og stållænke
Kr. 995,-
Bedst med det VIGTIGSTE 
 w w w.dinlokala vis.dk
Forbud mod parkering i den eneside af Bogholder Allé, ensret-ning af Jernbane Allé, vejbump,gå-gade på Jernbane Allé fraJydeholmen til Vanløse Allé.Det er nogle af de mange for-slag, som borgerne kom fremmed på mødet sidste år om blø-de trafikanter i Vanløse. - Og deter nogle af de forslag, somVanløse Lokaludvalg nu bringervidere i den endelig bydelsplanfor Vanløse, fortæller tovholder iLokaludvalgets trafik- og miljø-gruppe, Kåre Press-Kristensen.- Der kom jo et væld af forslagind på vores møde, og vi kanikke love, at de alle bliver tilnoget, men nu kommer de med ibydelsplanen, og så kan vi mås-ke arbejde videre på dem.- Når skolerne og cykelparke-ringen ikke er med i bydelspla-
Den bløde trafik i bydelsplanen
 En dobbeltrettet cykelsti på Jyllingevej, mellem Tryggevældevej og Højstrupvej er med i bydelsplanen. Det vil lette forholdene forcyklisterne, hvoraf flere i dag allerede kører modsat retningen på cykelstien.. En helle på Ålekistevej ved Herlufsholmsvej er blevet foreslået. Det kan være nødvendig for krydsende cyklister pga den brede vej ogtrafikken.
nen, er det fordi, KøbenhavnsKommune selv har en plan forde to områder.Den endelig bydelsplan liggersandsynligvis færdig inden som-meren i år.
 JD
 
Vor kære søn, bror, svoger og onkel
Mogens Torben Nielsen
* 16. juni 1945 † 3. januar 2009
Familien
Bisættelsen finder sted lørdag den 17. januarkl. 10.00 i Adventskirken, Sallingvej
Lokal@viserne.dk
2
Torsdag 15. Januar 2009
annoncer 3879 3400
Bedemanden
ved Uglen
-et nærliggende valg
Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV-genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium
3582 1830
også efter lukketid.
Lokale Kirketider 
Adventskirken
Søn 18.1 kl 10.30J Rønkilde
Frikirken Betlehem
Søn 18.1 kl 10.30R Andersen-Hoel
Grøndalskirken
Søn 18.1 kl 10.30E Bøtkjær
Hyltebjerg Kirke
Søn 18.1 kl 10.30F Vejlgaard
Vanløse Kirke
Søn 18.1 kl 10.30E Diderichsen
Ansgarkirken
Søn 18.1 kl 10.30B Knudsen
Bellahøj Kirke
Søn 18.1 kl 10PM Jensen
Brønshøj Kirke
Søn 18.1 kl 8.30N H Brønnum+ kl 10 K AWoll
Emdrup Kirke
Søn 18.1 kl 10.30H List
Grundtvigskirke
Søn 18.1 kl 10PPKongsgaard
Husum Kirke
Søn 18.1 kl 10.30N K Johansen
Husumvold Kirke
Søn 18.1 kl 10 S Boel
Kapernaumskirken
Søn 18.1 kl 10ASkudeMørkhøj KirkeSøn 18.1 kl 10I E Jørgensen
Tagensbo Kirke
Søn 18.1 kl 10 VAndersen
Tingbjerg Kirke
Søn 18.1 kl 10.30 U Vogel
Utterslev Kirke
Søn 18.1 kl 10
VANLØSEGRØNDALBRØNSHØJ
Jyllingevej 55 - 57
2720 VANLØSETelefon3879 3400
Telefax 3879 3410
Mail: lokal@visen.dkwww.dinlokalavis.dk
- her finder de vore medarbejdere.
Redaktion Vanløse:Tlf. 3879 3400Redaktion Brønshøj:
Fr.sundsvej 301, 2700 Brh
.
Tlf. 7023 3410Annoncer:Tlf. 3879 3400lokal@viserne.dkKontortid: 10 - 16,00Deadline annoncer:Mandag kl. 14,00Tryk:
Rotationen a/s
Oplag: 42.734 ekspl.Distribution:Får du ikke avisen:
Post Danmark 8020 7030Mail: skrivpost@post.dk
Udgiver:
Lokalaviserne ApS
.Ansvarshavende:
Ib Helge
Lokalaviserne påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer og tekst, samt for billeder og tekst der indsendes uopfordret. Erhvervsmæssig affotografering af Lokalavisernes annoncer og text/billeder er IKKE tilladt.
 
Oplag:45.059 ekspl.
Tlf. 7027 3410
www.vanloeselokaludvalg.kk.dk 
MØDE I VANLØSELOKALUDVALG
Vanløse lokaludvalg afholder ordinært møde
torsdag den 15. januar 2009 kl. 18.30.
Mødet indledes med en halv times åben spørgetid,hvor borgerne i Vanløse kan stille spørgsmål ogforslag til lokaludvalget.Mødet afholdes i Kultursalen i Vanløse Kulturhus,Frode Jakobsens Plads 4 i Vanløse.
Alle er velkomne.
ænkt ogskrevet
 Af Steen Ankerdal
 
Prof’s og amatører 
HVIS JEG ikke tager meget fejl sidder også Du, kære læser, forantv-skærmen søndag aften klokken 20, når DRTVlukker op forspændingen i tv-serien ”Livvagterne”.Sådan må det være, når omkring halvanden million danskere, følgermed i den nye drama-serie på den licensfinansierede kanal. Jeg erselv en af dem, selvom jeg af flere grunde også følger med i TV2’sStjernetræf. I den sammenhæng er genudsendelser og dvd-video-optager en glimrende opfindelse.”Livvagterne” lever flot op til den tradition, DR har for at lave danskdramatik, der både har kvalitet og er underholdende. Som sådan lig-ger den nye serie i forlængelse af sidste års seer-succes ”Sommer”,selvom historien og den elementært fængende spænding iLivvagterne” er en helt anden. Og de professionelle skuespillerenogle helt andre.I ENDNU højere grad end i ”Sommer” har DR i ”Livvagterne”valgt dygtige og professionelle skuespillere til hoved- og biroller, ogde bidrager alt overvejende til at få den dramatiske historie til at vir-ke troværdig. Derimod ville ”Livvagterne” efter min smag ikke bli-ve dårligere af at blive fortalt lidt hurtigere. Lad være, at man i detførste afsnit giver sig tid til at introducere personerne i et tempo, såman er sikker på, at selv de ”tungeste elever i klassen” har kunnetfølge med.Men lidt mere fart ville nu ikke skade det tredje afsnit, som tidligstgøres færdigt i fjerde kapitel på søndag. I øvrigt med det meget aktu-elle problem om stærkt højreorienterede danskeres reaktion på, at enkvindelig pendant til Naser Khader bliver udnævnt til kulturminis-ter. Det er dansk racisme, når den er kørt længst ud i det ekstreme,vi her får serveret til aftenkaffen. Værsgoog tag stilling – det er fik-tion, når den er aktuel og vedkommende, og lavet af professionelle.LIGE MODSATforholder det sig med de syng og dans-program-mer, der i mere end et år har hærget tv-skærmen fredag aften. Havdevi kunnet slippe med ”Vild med dans”, der rummer det minimum af grin og skæg med en nogenlunde tålelig kombination af professio-nelle og amatører, hvor de bedste dilettanter faktisk lærer megetdans på kort tid, så var det til at leve med.MEN hvad skal vi med et program som Danmarks Radios X-Factor, der udstiller de mest amatøragtige sider af de optrædenesmangel på selvkritik og selverkendelse. Bevares, der er da nogle, derikke er direkte pinlige, men ærlig talt: Hvad skal jeg som seer medden endeløse række af amatører, der kun undtagelsesvis kan få migtil at grine, fordi det bare ikke kan være sandt? Og hvad bilder dom-merpanelet med den ellers begavede og sjove Thomas Blachmanni spidsen sig ind direkte at sidde håne de dårligste deltagere. Som omderes udstilling af sig selv og deres amatøragtige performance ikkevar galt nok i sig selv?DETER ubegribeligt, hvad programmet X-factor laver på DR, derikke er tvunget af kommercielle grunde til at gå under laveste bund-grænse og fællesnævner for at få seere. Det kan ikke være mening-en med DRTVat lægge scene til det mest talentløse og amatøragti-ge, der kan sættes på en scene. Og slet ikke, når vi har så mange dyg-tige, talentfulde og professionelle skuespillere, sangere og dansere,der ligesom i Sommer, Livvagterne og mange tidligere tv-serier ogprogrammer leverer professionelle præstationer af høj klasse.SPAR MIG for amatører og dilettanter - og dermed for smagsdom-mere som Remy, Rafn og Blachmann, der i virkeligheden ikke ved,om de skal le eller græde over det, de – og vi – præsenteres for. Stopdette fedteri for såkaldt almindelige danskere – og den dårlige smag – og giv scenen til de professionelle. Når nu vi har så mange rigtigescenekunstnere, og de faktisk kan så meget - bare de får overladtscenen som i ”Livvagterne”, hvorfor skal jeg så på DRTVplagesmed dilettanter, der i bedste fald kan kalde på det skæve, mildt over-bærende smil. X Factor og den slags har intet med DR’s alsidighedog public service at gøre. Det er for plat og amatøristisk - og hvor-for spilde min tid med det, når de professionelle står lige foran os!
Vi fortalte i sidste uge om dekolonihavehuse, der var gået opi røg eller var blevet antændt ligefør nytår, men vi fik desværreikke plads til billede. Her er så,hvad der er tilbage af det ene af husene, der ligger ved C.F.Richsvej og Flintholm StationEjerne søger naturligvis vidnertil hændelsen, der skete dels søn-dag den 28. december om afte-nen (det ene af husene) og dels2-3 dage inden (det andet hus).Der er ingen tvivl om, at der ertale om hærværk. Og der er ikkebare tale om en raket, der er ble-vet affyret, men om decideretildspåsættelse inde i husene.Ejeren af det ene hus kan se, atder har været antændt bål inde ihuset.Ejerne søger naturligvis vidnertil brandene – så skulle du liggeinde med oplysninger, der kanføre til opklaring, kan du ringe tilpolitiet på 38 10 14 48 eller evt114 og bede om BellahøjPolitistation.
 JD
Søger vidne til brandi kolonihaver 
 Et kolonihavehus brændte ned til grunden – et andet blev så øde-lagt, at det næppe kan betale sig at bygge det op igen.
Nytårskur-tur 
Søer og moser er ikke frosset såmeget til, at man kan løbe påskøjter – ikke før end skiltenemed ”Færdsel på isen forbudt”er taget ned. Flere steder er børnrendt ud på isen, bl.a. i UtterslevMose. Det er bestemt ikke engod idé, for det er muligt, at denkan bære inde ved bredden, mennæppe længere ude. SÅ fat i ste-det skøjterne og tag til Nordensstørste kunstige skøjtebane påGenforeningspladsen. Her kandu løbe frit og kvit. Du kan ogsåleje skøjter, få dem slebet ogkøbe en varm kop kaffe ellerkakao.
 JD
På med skøjten
Dronningen har sine nytårskure – og det har Vanløse Lokal-udvalg såmænd også. Lørdagtog Vanløse Lokaludvalg på nyt-årskur, som bestod i en tur rundtfor at kigge på kunstgræsbaner,haller, huse, bygninger osv.
 
Lokal@viserne.dk
3
Torsdag
15. Januar 2009
OFFICIELT
5. til 10. klasse kan opleveHistorien om Universets byg-gesten –en spændende trin-for-trin kemisk forklaring på, hvor-for atomer kan kaldes bygges-ten. Med morsomme og pudsigehistorier bliver det illustreret,hvad kemi kan bruges til i prak-sis. Der tages udgangspunkt inogle af de atomer, elevernekender fra deres hverdag, og dervil blive snakket om udvalgtegrundstoffers historie: Hvordanman har opdaget grundstoffet,hvordan man har brugt visse ato-mer tidligere, og hvorfor gørman det ikke mere. Desuden fåreleverne lov til at se og føle påflere af grundstofferne samt legedetektiver, hvor de skal regne udhvilket grundstof, der er hvad.7. til 10. klasser får lejlighed til atfå besvaret spændende spørgs-mål som: Hvorfor ligner vi voresforældre? Hvorfor har nogenmennesker brune øjne? EllerHvorfor er drenge og mændoftere farveblinde end piger ogkvinder? Med Genetik forBegyndere sætter CirkusNaturligvis eleverne til at kiggepå sig selv og klassekammera-terne igennem ”genetikbriller-ne”. Derudover får de indblik igenetikkens mange mulighederog etiske dilemmaer, hvor deskal debattere, hvor langtforskningen i genetik må gå,inden den bliver etisk uforsvar-lig. Er det for eksempel i ordenat få en sen abort, hvis det visersig, at fostret har en genetisksygdom.Vanløse Kulturhus samarbejdermed Dansk NaturvidenskabsFestival om at arrangere naturvi-denskabelige tilbud til bydelensskoleelever. De sidste to år harder været stor interesse for akti-viteterne, der har vist sig som eneffektiv og spændende måde atskabe begejstring for naturvi-denskab på. Dansk Naturviden-skabsfestival afholdes i år fra21.-25. sep.Historien om Universets byg-
Naturvidenskab der skaber begejstring
I år tyvstarter Kulturhuset den årligeNaturvidenskabsfestivalmed toundervisningstilbud fraCirkus Naturligvis, der inddrager eleverne ipraktisk naturvidenskabog etiske debatter:
gesten, mandag d. 26. jan kl.10.00. Genetik for begyndere,torsdag d. 29. jan kl. 10.00. Frientré til begge arrangementer.
Tilmeldingvkhusboern@kff.kk.dk 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->