Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maurois, Andre - Istoria Angliei 2

Maurois, Andre - Istoria Angliei 2

Ratings:

4.25

(1)
|Views: 51|Likes:
Published by buftea ionut
ISTORIA ANGLIEI - LUCRARE DE PPOPULARIZARE
ISTORIA ANGLIEI - LUCRARE DE PPOPULARIZARE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: buftea ionut on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/24/2009

 
André Maurois
Istoria Angliei
Histoire d'Angleterre, 1967vol.2
CARTEA A CINCEA TRIUMFUL PARLAMENTULUI
 
IIACOB I
STUART ŞI PROBLEMA RELIGIOASĂ
I.
Regii dinastiei Tudor fuseseră nişte zei naţionali. Ca să le fie pe plac,supuşii lor, clerul, chiar şi episcopii şi-au schimbat de mai multe ori religia. Laun cuvânt de-al lor, seniorii şi miniştrii îşi puneau fără împotrivire capetele pebutuc. Parlamentul înmpina doriele lor uneori cu umile critici, alteorimormăind, dar nu le respingea niciodată. Am arătat care au fost resorturileacestei uimitoare puteri: după o lungă perioadă de anarhie, supuşii simţeau oaprinevoie de autoritate: Henric al VH-lea şi Elisabeta aveau geniulregalităţii şi un tact care le-a permis să prevadă, în cea mai mare parte acazurilor, reacţiile opiniei publice. Numai consimţământul acesteia a făcutposibilă paradoxala vigoare a unei monarhii neînarmate. "Dacă
beefeater 
-ii
196
palatului puteau asigura paza unei corăbii în care vreun nobil răzvrătit sauvreun ministru îndepărtat de la putere era condus la Turn, aceasta se datorafaptului ucenicii din Londra nu încercau le smulprizonierul". Nicisuveranul, niciConsiliul privat n-ar fi putut constrânge la supunere o populaţie de cincimilioane de suflete, obişnuită de secole să păstreze arme în casă şi antrenată în mânuirea arcului şi a săbiei. De la urcarea pe tron a lui Henric al VII-lea, forţadinastiei Tudor nu a fost o forţă militară, ci una psihologică şi sentimentală.Acest succes de durată, cât şi supunerea voluntară a poporului englez aveau sădea naştere în mintea succesorilor Elisabetei unor periculoase iluzii.
II.
În ziua morţii reginei (24 martie 1603), o mare nelinişte cuprinsese ţara.Străzile Londrei erau strătute de patrule. Marinari protestanţi părăsiserăporturile pentru a opri – în cazul când s-ar fi produs – o invazie papistă venitădin Flandra. Îndată ce se află că Iacob al Vl-lea, calvinistul, urma să descindădin regatul său scoţian pentru a deveni Iacob
I
al Angliei şi a uni cele douăcoroane
, se restabili calmul. Călătoria noului rege începând de la frontieră şipână la Londra a fost un neîntrerupt triumf. În toate satele sunau clopotele; înoraşe o mulţime entuziastă îl aştepta pe suveran în piaţa centrală; în castele,
Iacob I,
obişnuit cu sărăcia scoţiană, se minuna de splendoarea serbărilor. Ungest al său nu fu pe placul poporului şi produse nelinişte: Iacob, ignorândlibertăţile engleze, porunci să fie spânzurat fără judecată un hoţ prins deescortă pe drum. Dar înainte de a întâlni vreo rezistenţă, el putea să epuizezevastul fond de încredere pe care i-l lăsaseră moştenire predecesorii săi.III. Era un bărbat de treizeci şi şapte de ani. Destul de ridicol ca înfăţişare
1
96
 
Mâncători de carne de vită
(în limba engleză) – poreclă a gardienilor de la Turnul Londrei.
¬
¬
Denumirea de Marea Britanie, desemnând unirea Angliei, a Scoţiei şi a Ţării Galilor, a fostfolosită pentru întâia oară în mod oficial în 1707. dar unii scriitori o folosiseră cu m
ult înainteaacestei date – 
n.a.
2
 
şi maniere, lipsit de orice distincţie; vorbea mult, dar greoi, şi limba i se împleticea în gură. Modul său ridicol de a vorbi masca substanţa celor spuse,care nu era niciodată lipsită de savoare. S-a spus că englezii, proclamându-l peIacob Stuart urmaşul Elisabetei Tudor, au urcat pe tron un caracter feminin înlocul unui caracter masculin. Într-adevăr, petrecându-şi copilăria în mijloculasasinatelor şi al comploturilor, Iacob Stuart rămăsese cu groaza de oameni înarmaţi.
Beati pacifici 
era deviza sa. Purta haine vătuite pentru a se feri delovituri de pumnal şi când vedea o sabie se îmbolnăvea. Destul de cultivat, era însă mai curând un intelectual decât un om inteligent. Adolescent precoce,scrisese versuri, tratate de teologie şi două cărţi de doctrină politică:
Basilikon Doron 
şi
True Law of Free Monarchies 
197 
, în care demonstra că regii sunt destinaţide Dumnezeu să guverneze, iar supuşii să asculte de ei. Regele era, aşadar,deasupra legii, dar trebuia să i se supună şi el ca să fie un exemplu pentruceilalţi, în afară doar de cazuri excepţionale pe care era singur în măsură să leaprecieze.
IV.
Doctrină orgolioasă, care se dovedise utilă în Scoţia pentru a ţine larespect un cler arogant şi redutabil. Iacob
I
venea în Anglia primejdios deconvins de superioritatea lui. Îşi închipuia în mod sincer că este un teologgenial menit -i dupe englezii ciţi pe drumul adevărului. Nu ştiaa-proape nimic despre caracterul noilor i supuşi şi nici nu uta să-i înţeleagă. Cum veni, începu să peroreze în adunările lor, să spumege, să sebâlbâie, amuzându-şi auditorii, fără să-şi dea seama, cu accentul său scoţian.El se aştepta să fie "înălţat până la ceruri cu laude" pentru elocvenţa şi erudiţiasa. Dar avea de-a face cu un popor care nu era dispus să asculte cu respect unmoralist străin.
V.
Deşi a fost crescut în religia calvină, noul rege a făcut casă bună cubiserica anglicană. El suferise în Scoţia din cauza libertăţii democratice apresbiterienilor; nu-l supăra faptul că a găsit în Anglia o biserică ce recunoşteao ierarhie în vârful căreia se afla regele. Elisabeta impusese supuşilor săi unconformism la fel de riguros ca odinioară biserica romană. Toţi trebuiau să facăo mărturie de credinţă cu privire la cele "treizeci şi nouă de articole"; clerul nuputea folosi det Cartea de ruciuni oficială, comisiile ecleziastice sedovedeau tot atât de severe ca odinioară tribunalele romane, în ochiiadevăratului anglican, Reforma n-a însemnat o ruptură cu trecutul şi biserica luirămânea pentru dânsul "catolică", adică universală. "Prote
stantul mijlociu – scrie lady Hutchinson
198
– renunţase la papism pentru că nu mai era la modă,dar în adâncul inimii sale înclina de partea aceasta". Doctrina anglicană, careera aceea a statului, se vedea atacată pe ambele flancuri, şi de catoliciiromani, şi de puritani.
VI.
În partea a doua a domniei Elisabetei, catolicii romani suferiseră dinpricina prigoanei, pe care războiul cu Spania şi conspiraţiile iezuiţilor au înăs-prit-o. Nu aveau acces la nici o funcţie locală sau naţională; nu aveau voie să se
1
97
 
Darul suveranului 
(în limba greacă) şi
 Adevărata lege a monarhiilor libere
(în limba engleza).1
98
 
Lucy Apsley soţia omului politie antiregalist John Hutchinson (1615—1664), femeieinteligentă şi cultă, care a lăsat valoroase memorii, unele sub forma biografiei soţului ei.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->