Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
32Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[YRC]-Chuoi Cung Ung Mat Hang CA Tra Xuat Khau Khu Vuc Dong Bang Song Cuu Long

[YRC]-Chuoi Cung Ung Mat Hang CA Tra Xuat Khau Khu Vuc Dong Bang Song Cuu Long

Ratings:
(0)
|Views: 1,823|Likes:
Published by YRCFTU

More info:

Published by: YRCFTU on Aug 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
 
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
 ---------o0o---------
CÔNG TRÌNH DỰ THI CUỘC THI
 
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG NĂM 2009
 
Tên công trình:
XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG MẶT HÀNG CÁ TRA XUẤT KHẨUKHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 
NHÓM NGÀNH :
KHOA HỌC XÃ HỘI 1A
- XH1a
Họ tên sinh viên
:
Mai Thùy Dung
 
 – 
 
 Nữ – 
 
Dân tộc : Kinh
 
Lớp
: Anh 4 - Khóa: K45A
 – 
 
Khoa : Kinh Tế Đối Ngoại
 
Họ tên sinh viên
: Thanh Phong
 – 
Nam
 – 
 
Dân tộc
: Kinh
Lớp
: Anh 4 - Khóa: K45A
 – 
 
Khoa : Kinh Tế Đối Ngoại
 
Họ và tên ngƣời hƣớng dẫn
:
Th.S Nguyễn Thế Anh
 
 Hà Nội, tháng 07 năm 200
 9
 
 
http://svnckh.com.vn
2
TÓM TẮT CÔNG TRÌNH
 
Với thời gian trên dƣới 15 năm để một sản phẩm chƣa từng đƣợc biết đến, sảnxuất từ một loài cá vốn có giá trị không cao, nhờ sức sáng tạo của ngƣời lao độngViệt Nam kết hợp với đƣờng lối mở cửa, hội nhập của Nhà nƣớc, trở thành một “thếlực” trên thị trƣờng cá thịt trắng toàn cầu, với sản lƣợng sản phẩm xuất khẩu năm
2008 trên 640.000 t
ấn, giá trị xuất khẩu gần 1,5 tỷ USD. Xét một cách toàn diện, cátra phải đƣợc xếp đầu danh sách ít ỏi những sản phẩm nông sản có lợi thế của Việt Nam trên thị trƣờng thế giới, bởi trong khi chúng ta tra xuất khẩu thì khôngnƣớc nào khác có. Trung Quốc và Ấn Độ cũng xuất khẩu sản phẩm cá nheo tƣơngtự nhƣng sản lƣợng không đáng kể và chiếm một thị phần không đáng kể so với cátra của Việt Nam. Với giá trị xuất khẩu cao và vai trò ý nghĩa quan trọng của cá trađối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nƣớc nói chung, chính phủ đã xác định cá tra là sản phẩm xuất khẩu chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao trênthị trƣờng quốc tế, đồng thời chính phủ yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo sản xuất, tiêuthụ cá tra do Bộ trƣởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đứng đầu.
 
Đây lànhững bƣớc đi ban đầu nhằm đƣa con cá tra trở thành sản phẩm xuất khẩu chiếnlƣợc của ngành thủy sản Việt Nam.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế vốn có vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long vànhững nỗ lực của các thành phần trong ngành sản xuất cá tra xuất khẩu, thực trạnghoạt động của ngành lại đang bộc lộ nhiều biểu hiện phi hiệu quả, đe dọa nghiêmtrọng đến vị thế của sản phẩm cá tra xuất khẩu. Trong đó, những vấn đề nổi bật nhất bao gồm sự yếu kém trong công tác quản ngành, tình trạng phát triển tự phát,manh mún, thiếu quy hoạch và thiếu sự liên kết giữa các thành phần trong ngành;những khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc cũng nhƣ việc kiểm soát chất lƣợngđầu ra ở mỗi khâu do tính tự phát của hoạt động sản xuất; sự thiếu đồng
 
 bộ về cơ sở vật chất hạn chế sự trao đổi và xử lý thông tin giữa các thành phần của ngành. Giải pháp hợp nhất theo ngành dọc đƣợc các công ty chế biến áp dụng chỉ mang lại hiệuquả trong ngắn hạn, trong dài hạn tính khép kín các công đoạn sản xuất trong mộtchủ thể từ quy hoạch vùng nguyên liệu, xây dựng hệ thống phân phối, thậm chí sảnxuất con giống và thức ăn chăn nuôi sẽ bộc lộ nhiều nguy cơ đe dọa tính bền vững
 
 
http://svnckh.com.vn
3
và hiệu quả, không phù hợp với xu hƣớng phát triển hiện đại, ở đó tính chuyênnghiệp và chuyên môn hóa là ƣu tiên hàng đầu.
 
Xét trong bối cảnh xu hƣớng của cạnh tranh quốc tế, khi mà sự cạnh tranhkhông chỉ đơn thuần là giữa các doanh nghiệp, mà là giữa các chuỗi cung ứng, thìxây dựng chuỗi cung ứng đƣợc xem nhƣ là một tài sản chiến lƣợc, có tác động quyếtđịnh đến sƣ thành công trong công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác,nếu xét góc độ quản lý và vận hành hoạt động sản xuất cá tra xuất khẩu ở Đồng
b
ằng
s
ông Cửu Long, việc xây dựng mô hình chuỗi cung ứng sẽ cơ bản giúp giảiquyết những hạn chế, tồn tại, từ đó đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của ngành.Trong phạm vi bài nghiên cứu, doanh nghiệp chế biến đƣợc xem là ngƣời khởixƣớng và giữ vai trò chủ đạo, do lợi thế về quy mô, tổ chức, tín dụng cũng nhƣ khảnăng tiếp xúc và chi phối nguồn thông tin cho toàn bộ hoạt động của chuỗi so vớicác thành phần khác nhƣ ngƣời sản xuất con giống hay các trang trại nuôi cá. Trêncơ sở đó, việc xây dựng chuỗi cung ứng cho mặt hàng cá tra xuất khẩu ở Đồng BằngSông Cửu Long đƣợc tiếp cận theo hƣớng
 
tạo dựng cơ chế hợp tác trên năm lĩnhvực – 
 
thông tin, sản xuất, hàng tồn kho, vận tải và định vị
-
giữa các thành phầntrong hoạt động sản xuất thông qua việc thiết kế một mạng lƣới phân phối chochuỗi, từ đó khơi thông ba dòng chảy chính của chuỗi cung ứng – 
dòng thông tin,
dòng hàng hóa và dòng tài chính. Cách tiếp cận này đảm bảo vừa tận dụng đƣợcnhững cơ sở vật chất hiện có của hoạt động sản xuất cá tra xuất khẩu, vừa khắc phụcđƣợc tính phi hiệu quả, thiếu bền vững của hoạt động sản xuất hiện tại.
 D
ựa trên cơ sở lý thuyết về chuỗi cung ứng và xây dựng chuỗi cung ứng thôngqua việc thiết kế mạng lƣới cung ứng phù hợp, kết hợp với những đặc trƣng củahoạt động sản xuất cá tra ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhóm nghiên cứu đã đềxuất một mô hình chuỗi cung ứng khả thi gắn kết các thành phần tham gia sản xuất,từ đó khắc phục những tồn tại cho ngành. Để thục hiện mục tiêu này, đề tài kiếnnghị hai nhóm giải pháp đồng bộ, bao gồm nhóm giải pháp vi mô đối với từng thành phần tham gia vào chuỗi nhóm giải pháp đối với các Bộ Ban ngành liênquan đến hoạt động sản xuất cá tra xuất khẩu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vấn đềcốt lõi khi đƣa ra nhóm giải pháp vĩ mô là phải tách bạch giữa vai trò hỗ trợ về mặthoạch định chính sách chủ trƣơng, khung pháp ly của các cơ quan chức năng đối với

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ngân Nguyễn liked this
doxuanphiht liked this
Hang Cao liked this
thanhthoakt liked this
Vo Quan liked this
Lã Mạnh Chung liked this
Thuy Tuoi Le liked this
trocbobo liked this
Trần Vũ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->