Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir- Vel Asr Suresi

Tefsir- Vel Asr Suresi

Ratings:
(0)
|Views: 46|Likes:
Published by lisanx
İmam İskender Ali Mihr
İmam İskender Ali Mihr

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: lisanx on Aug 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Vel asr(asri).Asra yemin olsun.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR  1.
ve: andolsun, yemin olsun
2.
el asrı: asr, zaman
ASR SURESİ 1. AYET AÇIKLAMASIBismillâhirrahmânirrahîm
Asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki...
 
İnnel insâne le fî husr(husrin).Muhakkak ki insan, gerçekten hüsrandadır.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR  1.
inne: muhakka
2.
el insâne: insan
3.
le: gerçekten, mutlaka
4.
fî: içinde, de
5.
husrin: hüsran
ASR SURESİ 2. AYET AÇIKLAMASIBismillâhirrahmânirrahîm
İnsan muhakkak ki insan mutlaka hüsrandadır. Bu durumda gideceği yer ise cehennemdir.
 
 
İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr(sabrı).Ama âmenû olanlar (ilk 7 basamağı aşanlar), nefs tezkiyesi yapanlar (ikinci 7 basamağıaşanlar), Allah'a ruhu ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler (üçüncü 7 basamağı aşanlar) ve sabrı tavsiyeedenler (dördüncü 7 basamağı aşanlar) hariç.
İMAM İSKENDER ALİ MİHR  1.
illâ: hariç
2.
ellezîne: onlar, olanla
3.
âmenû: âmenû oldula
4.
ve amies sâliti: ve salih amel işlediler, nefs tezkiyesi yaptıla
5.
ve tevâsav: ve tavsiye ettile
6.
 bi el hakkı: hak
7.
ve tevâsav: ve tavsiye ettile
8.
 bi es sabrı: sabrı
ASR SURESİ 3. AYET AÇIKLAMASIBismillâhirrahmânirrahîm
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse âmenû olur ve Allah'a ulaşmayı dileyen âmenû olarak İslâm'ıyaşamaya başlar (3. basamak). 28 basamaklı İslam merdiveni bu âyette ifade edildiği şekilde7'şerli 4 grup olarak şu şekilde sıralamamız gerekir:1. safha:1. basamak: Olaylar yaşanır ve değerlendirilir.
2 / BAKARA - 216:
 Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrehû şey’en vehuve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâta’lemûn(ta’lemûne).
Savaş, o sizin için kerih olsa da (hoşunuza gitmese de) üzerinize farz kılındı. Vehoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, osizin için bir şerrdir. Ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz.2. basamak: Başkalarının hidayetine mani olmayanları Allah seçer.
42 / ŞÛRÂ - 13:
Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâvassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muşrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh'a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin(ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm'e, Hz. Musa'ya
 
ve Hz. İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları,kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğiniKendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).3. basamak: Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşır (Şura-13).4. basamak: Allah Rahmân esması ile tecelli eder. Ve o kişiye furkanlar verir.
8 / ENFÂL - 29:
Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği)sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevabaçevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.5. basamak: Daha önce gözlerine hicab-ı mesture ve/veya gışavet koyulanlardan bu engeller kaldırılır.
17 / İSRÂ - 45:
Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhıretihicâben mestûrâ(mestûren).
Sen Kur'ân'ı kıraat ettiğin (okuduğun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah'a ulaşmayave kıyâmet gününe) inanmayanlar arasına hicab-ı mesture kıldık (gözlerinin üzerine, seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk).
17 / İSRÂ - 46:
Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran),ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûren).
O'nu (Kur'ân'ı), fıkıh (idrak) etmelerine karşı, (fıkıh edemesinler diye) kalplerinin üzerineekinnet ve onların kulaklarına vakra (işitme engeli) kıldık. Ve sen, Kur'ân'da Rabbinin tekliğinizikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler.
2 / BAKARA - 6:
 İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn(yu’minûne).
Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir (birdir), mü'minolmazlar.
2 / BAKARA - 7:
 Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim, ve alâ ebsârihim gışâveh(gışâvetun), ve lehum azâbun azîm(azîmun).
Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme (sem'î) hassasının üzerini mühürledi ve görme(basar) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Onlar için azîm (büyük) azap vardır.
45 / CÂSİYE - 23:
 E fe reeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin vehateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveh(gışâveten), fe men yehdîhi minba’dillâh(ba’dillâhi), e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzeredalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme)hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir?Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
7 / A'RÂF - 179:
Ve lekad zere’nâ li cehenneme kesîren minel cinni vel insi lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ ve lehum a’yunun lâ yubsırûne bihâ ve lehum âzânun lâ yesmeûne bihâ, ulâikekel en’âmi bel hum edallu, ulâike humul gâfilûn(gâfilûne).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->