Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kuran meali, okunuşu ve anlamı

Kuran meali, okunuşu ve anlamı

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:
Published by lisanx
imam iskender ali mihr
imam iskender ali mihr

More info:

Published by: lisanx on Aug 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

 
1
KUR’ANMEALİ
OKUNUŞU VE ANLAMIİMAM İSKENDER ALİMİHR 
www.mihr.com
 
2
FÂTİHA
1/FÂTİHA-1: Bismillâhir rahmânir rahîm.
 Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.
1/FÂTİHA-2: El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).
 Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.
1/FÂTİHA-3: Er rahmânir rahîm(rahîmi).
 Rahmân'dır, Rahîm'dir.
1/FÂTİHA-4: Mâliki yevmid dîn(dîne).
 Dîn gününün mâlikidir.
1/FÂTİHA-5: İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi)isteriz.
1/FÂTİHA-6: İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).
(Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).
1/FÂTİHA-7: Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).
 O yol (SIRATI MUSTAKÎM) ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur.Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların (Allah'a ulaşmayıdilemeyenlerin) yolu değil.
BAKARA
Bismillâhirrahmânirrahîm
2/BAKARA-1: Elif, lâm, mim.
 Elif, Lâm, Mim.
2/BAKARA-2: Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
 İşte bu Kitap ki, O'nda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için birhidayettir.
2/BAKARA-3: Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte vemimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
 Onlar (takva sahipleridir) ki, gaybe (gaybte Allah'a) îmân ederler,namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler(başkalarına verirler).
2/BAKARA-4: Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzilemin kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
 
 
3
Onlar (takva sahipleri) ki, sana indirilene ve senden önce indirilenlere(bütün semavî kitaplara) îmân ederler ve onlar ahirete yakîn hasıl ederler(yakîn seviyesinde kesin olarak inanırlar).
2/BAKARA-5: Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
 İşte onlar, Rab'lerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar,onlarmuflihundurlar (felâha, kurtuluşa erenlerdir).
2/BAKARA-6: İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum emlem tunzirhum lâ yu’minûn(yu’minûne).
 Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar içineşittir (birdir), mü'min olmazlar.
2/BAKARA-7: Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim, ve alâebsârihim gışâveh(gışâvetun), ve lehum azâbun azîm(azîmun).
 Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme (sem'î) hassasının üzerinimühürledi ve görme (basar) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti.Onlar için azîm (büyük) azap vardır.
2/BAKARA-8: Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).
 Ve insanlardan bir kısmı derler ki: “Biz Allah'a ve ahiret gününe (hayattaiken ruhun Allah'a ulaşacağı güne) îmân ettik.” Ve onlar mü'mindeğillerdir.
2/BAKARA-9: Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûneillâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).
 (Zannederler ki) Allah'ı ve âmenû olanları aldatırlar. Ve onlar,kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar.
2/BAKARA-10: Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhumaradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânûyekzibûn(yekzibûne).
 Onların kalplerinde maraz (hastalık) vardır. Allah da bu sebeple onlarınhastalığını arttırdı. Tekzip etmiş olmaları (Allah'a ulaşmayı yalanlamaları)sebebiyle onlar için elîm bir azap vardır.
2/BAKARA-11: Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemânahnu muslihûn(muslihûne).
 Onlara (Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarınıhidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara): “Yeryüzünde fesat çıkarmayın (başkalarını Allah'ın yolundan menetmeyin)!” denildiği zaman: “Biz sadece ıslâh ediciyiz.” dediler.
2/BAKARA-12: E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâyeş’urûn(yeş’urûne).
 Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar, onlar değil mi? Ve lâkin farkındadeğiller.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Celaleddin Bozok liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->