Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TCVN hoặc QCVN về các loại nguồn nước

TCVN hoặc QCVN về các loại nguồn nước

Ratings: (0)|Views: 165 |Likes:
Published by thanhvalan

More info:

Published by: thanhvalan on Aug 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2012

pdf

text

original

 
TCVN hoặc QCVN về các loại nguồn nước (tính đến 8/2012)
Quy chuẩn về nước
1.QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp (thay thế QCVN 24:2009)QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biênsoạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.Chi tiết »2.QCVN 39:2011/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước dùng cho tưới tiêuQCVN 39:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biênsoạn, ban hành theo Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường, thay thế TCVN 6773:2000.Chi tiết »3.QCVN 38:2011/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinhQCVN 38:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biênsoạn, ban hành theo Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường, thay thế TCVN 6774:2000.Chi tiết »4.QCVN 35:2010/BTNMT - QCKTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của dầu trong nước khai thác khi thải xuống biển củacác công trình khai thác dầu khí. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đếnhoạt động thải nước khai thác từ các hoạt động khai thác dầu khí xuống vùng biển thuộc chủ quyềncủa Việt Nam.Chi tiết »5.QCVN 29:2010/BTNMT - Nước thải của kho và cửa hàng xăng dầuQuy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho vàcửa hàng xăng dầu trên đất liền khi thải vào các nguồn tiếp nhận.Chi tiết »6.QCVN 28:2010/BTNMT - Nước thải Y tếQuy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất ô gây nhiễm trong nướcthải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quanđến hoạt động thải nước thải y tế ra môi trường.1
 
Chi tiết »7.QCVN 25:2009/BTNMT - Nước thải bãi chôn lấpQuy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãichôn lấp chất thải rắn khi xả vào nguồn tiếp nhận.Chi tiết »8.QCVN 24:2009/BTNMT - Nước thải công nghiệpQuy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệpkhi xả vào nguồn tiếp nhận. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt độngxả nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận.Chi tiết »9.QCVN 14:2008/BTNMT - Nước thải sinh hoạtQuy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khithải ra môi trường. Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lýnước thải tập trung.Chi tiết »10.QCVN 13:2008/BTNMT - Nước thải công nghiệp dệt mayQuy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệpdệt may khi thải ra môi trường. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân li ên quan đến hoạtđộng thải nước thải công nghiệp dệt may ra môi trường.Chi tiết »11.QCVN 12:2008/BTNMT - Nước thải công nghiệp giấy và bột giấyQuy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệpgiấy và bột giấy khi thải ra môi trường. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân li ên quanđến hoạt động thải nước thải công nghiệp giấy và bột giấy ra môi trường.Chi tiết »12.QCVN 11:2008/BTNMT - Nước thải công nghiệp chế biến thủy sảnQuy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệpchế biến thủy sản khi thải ra môi trường. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quanđến hoạt động thải nước thải công nghiệp chế biến thủy sản ra môi trường.Chi tiết »13.QCVN 10:2008/BTNMT - Chất lượng nước biển ven bờ 2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->