Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1945.06.29 - Science - Actiunea Rotativa a Materiei Intr-Un Fascicul de Lumina.

1945.06.29 - Science - Actiunea Rotativa a Materiei Intr-Un Fascicul de Lumina.

Ratings: (0)|Views: 111 |Likes:
Published by sadang
Referitor la articolul citit de mine la întrunirea Societății Americane de Fizică, din data de 19 Ianuarie 1945, G. F. Hull a înțeles cu claritate că afirmațiile mele sunt noi, așa după cum el spune “că el (Ehrenhaft) a susținut că poate demonstra că un fascicul de lumină naturală (nepolarizată), creează o acțiune de rotație asupra materiei,” în timp ce, așa precum Hull afirmă mai târziu, conform textului acestuia, “acțiunea rotativă dintr-un fascicul de lumină polarizată circular, este extrem de mică, iar într-un fascicul de lumină naturală aceasta nu există, oricum.”
Referitor la articolul citit de mine la întrunirea Societății Americane de Fizică, din data de 19 Ianuarie 1945, G. F. Hull a înțeles cu claritate că afirmațiile mele sunt noi, așa după cum el spune “că el (Ehrenhaft) a susținut că poate demonstra că un fascicul de lumină naturală (nepolarizată), creează o acțiune de rotație asupra materiei,” în timp ce, așa precum Hull afirmă mai târziu, conform textului acestuia, “acțiunea rotativă dintr-un fascicul de lumină polarizată circular, este extrem de mică, iar într-un fascicul de lumină naturală aceasta nu există, oricum.”

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: sadang on Aug 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
676
SCIENCE 
 
VOL.
101,
No.
2635
 
DEZBATERE
 
AC
ȚIUNEA ROTATIVĂ A MATERIEI
ÎNTR-
UN FASCICUL DE LUMINĂ
1
 Referitor la articolul citit de mine la întrunirea
Societății Americane de Fizică, din data de 19 Ianuarie
1945, G. F. Hull a în
țeles cu claritate că afirmaț
iile melesunt noi, a
șa după cum el spune “că
el (Ehrenhaft) asus
ținut că poate demonstra că un fascicul de luminănaturală (nepolarizată), creează o acț
iune de rota
ț
ie asupramateriei,” în timp ce, a
șa precum Hull afirmă mai târziu,
conform textului acestuia, “ac
țiunea rotativă dintr 
-unfascicul de
lumină polarizată circular, este extrem de mică,
iar într-
un fascicul de lumină naturală aceasta nu există,
oricum.”Când Lebedev
2
 
ș
i Nichols
ș
i Hull
3
au experimentat, au
 putut fi măsurate
4
for
țe doar până la 10
-5
sau 10
-6
dyne. În
1909 eu am dezvoltat o metodă de măsurare a forț
elorexercitate asupra unui singur corp microscopic sau
submicroscopic, care permit măsurarea unor forț
e miciegale cu 10
-10
dyne, si am folosit-o la determinarea
mărimii ș
i sarcinii electrice a unei singure particule
sferice, de o densitate bine cunoscută
5
.
Această metodă afost apoi utilizată de K. Przibram
6
 
la măsurarea sarciniielectrice a unei singure picături de ceață, iar mai târziu decătre alții a picăturilor de ulei. Această metodă, de 104 ori
mai
sensibilă decât metodele anterioare, a permis detecț
iafenomenelor referitoare la interac
ț
iunea dintre radia
ț
ie
ș
imaterie, pe care eu am denumit-
o “fotoforeză”
7
. Într-unfascicul concentrat
de lumină naturală, corpurile de teste
cu aceia
și mărime ș
i acelea
și proprietăț
i fizice, se mi
șcă
simultan cu direc
ț
ia de propagare a radia
ției (lumină pozitivă), ș
i împotriva direc
ției acesteia (lumină negativă).
 
1.
Comment on Gordon Ferrie Hull's article "The Torque orRotating Action in a Beam of Light,'' SCIENCE, 101: 220,1945.
2.
P. Lebedew,
 Astr. Ges. St. Petersbourg,
37: 220, 1902.
3.
E. F. Nichols and G. F. Hull,
 Ann. der Phys.,
12: 223, 1903;F. Ehrenhaft,
 Ann. der Phys.,
56: 103, 1918;
 Ann. de Phys.,
13:171, 1940.
4.
D. K. Konstantinowsky,
Physik. Ztschr.,
21: 698, 1920.
5.
F. Ehrenhaft,
Wiener Akad. Anz.
VII, March 4, 1909; X,April 21, 1910;
Wiener Berichte,
119: 815, 1910;
Physik. Ztschr.,
11: 619, 1910, etc.,
Physik. Ztschr.,
39: 673, 1938;
Philosophy of Science,
N.Y.C., 8: July 3, 1941. ''TheMicrocoulomb Experiment, Charges smaller than theElectronic Charge.' '
6.
K. Przibram,
Physik. Ztschr.,
11: 630, 1910.
7.
F. Ehrenhaft,
 Ann. der Physik.,
56: 81, 1918; Comp. Rend.,190: 263, 1930; see literature about photophoresis:
 Ann. dePhysique,
13: 151, 1940;
 Jour. Frank. Inst.,
233: 235, 1942.
For
ț
ele radiometrice de tip Crookes sau efecte similare, nupot fi considerate pentru rezultatele observate.
8,9
Mi
șcările de mai sus
pot fi influen
ț
ate de suprapunereacâmpurilor omogene magnetice
ș
i electrice (magnetoforeza,
electroforeza). Particulele iradiate de lumină se mișcă cuadevărat, într 
-un câmp magnetic omogen,
ș
i î 
și inversează
direc
ț
ia de mi
șcare cu inversarea câmpului, atât de des după
cum se dore
ș
te. Trebuie concluzionat
, că acestea transportă
 un
exces de sarcină magnetică nord sau sud. Multe dincorpurile de test, prezentând o sarcină magnetică în lumină,
re
țin această sarcină în întuneric, ș
i-
și continuă miș
carea în întuneric.
10
Astfel, extinzând terminologia lui Faraday,
există un ion magnetic
 în general,
ș
i prin urmare, un curent
magnetic. A fost demonstrată acțiunea electrică a curenț
ilormagnetici, corespondenta ac
ț
iunii magnetice a curen
ț
ilorelectrici.
11
 
Aceasta înseamnă că o singură sarcină electrică
(un pol) se rote
ș
te în jurul curentului magnetic,
și că osingură sarcină magnetică (un pol) se roteș
te în jurulcurentului electric (Oersted-Ampere).
În măsurătorile mele recente ale unei singure sarcini
magnetice a particulelor microscopice, am separat influen
ț
aluminii fa
ță de influenț
a câmp
ului magnetic, măsurând
aceste sarcini în întuneric.
12
 
Dacă se introduc particule ș
i li
se permite căderea într 
-un fascicul proiectat vertical, deexemplu de Cr, Fe, Mn, Cu
2
O, cele având dimensiunea
lungimii de undă a luminii sau mai mici, cad vertical, în
 
timp ce cele mai mari decât lungimea de undă a luminiidescriu în cădere traiecte elicoidale distincte în fasciculul delumină, aș
a cum a fost deja observat de mine
ș
i de clasamea din Viena, precum
și de către Whytlaw
-Gray (Leeds)
8
  în fascicule orizontale. Whytlaw-Gray a repetatexperimentele mele
ș
i a ob
ț
inut rezultate identice.
8.
R. Whytlaw-Gray and H. S. Patterson; ''Smoke, a Study of Aerial Disperse Systems.'' London: Edward Arnold andCompany, 1932. P. 126;
 Leeds Phil. Lit. Science,
Sect. 1, 70,1926.
9.
F. Ehrenhaft,
 Jour. Frank. Inst.,
233: 239, 1942.
10.
F. Ehrenhaft and Leo Banet, Science, 96: 228, 1942.
11.
F. Ehrenhaft,
 Nature,
154: 426, 1944;
Phys. Rev.,
65:287,1944.
12.
F. Ehrenhaft,
 Bull. Am. Phys. Soc.
(New York Meeting) 6;1945. See H. S. Renne,
 Radio Electronic Engineering (Radio News),
4: 22, 1945.
Tradus de SaDAng19/08/201

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->