Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
United States of America v. Meregildo et al

United States of America v. Meregildo et al

Ratings: (0)|Views: 12,568|Likes:
Published by Doug Mataconis
Ruling of US District Court Judge on motion seeking to suppress Facebook posts and messages in US v. Meregildo et al
Ruling of US District Court Judge on motion seeking to suppress Facebook posts and messages in US v. Meregildo et al

More info:

Published by: Doug Mataconis on Aug 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
ZB@VJF UVCVJU F@UV_@EV EMZ_VUMZVDJ_B F@UV_@EV MG BJ^ PM_L
+++++++++++++++++++++++++++++++++t
ZB@VJF UVCVJU MG CKJ_@EC!+cnc`buv+IMUDZC KJ_JN@AFM jv c@"!Fjgjbfcbvu"
+++++++++++++++++++++++++++++++++t
^@AA@CK D" XCZAJP @@@! F`uvr`ev Izfnj9
@@
Er" :>7 $^DX)KJKM_CBFZK
'
M_FJ_
< ube
UFBP
!
3$.
Z
#.w3JBV
MB@ECAAP
G@AJF
"""""""""
+++++
Fjgjbfcbv Kjaw`b Emamb $/Emamb/) kmwju vm uzxxrjuu jw`fjbej uj`yjf grmk d`uGcejomml ceemzbv xzruzcbv vm c ujcred ~crrcbv" Gmr vdj gmaam~`bn rjcumbu! Emamb.u kmv`mb vmuzxxrjuu `u fjb`jf"OCELN_MZBFGcejomml `u c ume`ca bjv~mrl`bn ujrw`ej cbf ~jou`vj vdcv caam~u rjn`uvjrjf
zujru+ckmbn
kcbp
vd`bnu+vm
erjcvj c xjrumbca xrmg`aj! cff mvdjr rjn`uvjrjf zujru cu /gr`jbfu!/im`b `bvjrjuv nrmzxu! cbf /vcn/ xdmvmnrcxdu ~`vd bckju cbf fjuer`xv`mbu" Vdj uemxj
mg
xjrumbca`bgmrkcv`mb vdcv ecb oj xcrv
mg
c rjn`uvjrjf zujr.u xjrumbca xrmg`aj `u w`rvzcaap
a`k`vajuu+
`beazf`bn embvcev `bgmrkcv`mb! a`uvu
mg
xjrumbca `bvjrjuvu! xdmvmnrcxdu! cbf w`fjmu" Emamb.urjn`uvjrjf Gcejomml xrmg`aj `u /Kjaapkja Ocaac"/Cu xcrv
mg
c nrcbf izrp `bwjuv`ncv`mb `b vdj Umzvdjrb F`uvr`ev
mg
Bj~
Pmrl! vdjNmwjrbkjbv cxxa`jf gmr c ujcred ~crrcbv gmr vdj embvjbvu
mg
Emamb.u Gcejomml ceemzbv"Kcn`uvrcvj Izfnj Grcbl Kccu gmzbf xrmocoaj eczuj jt`uvjf vm movc`b vdj embvjbvu
mg
Emamb.uGcejomml ceemzbv cbf `uuzjf vdj ~crrcbv" Emamb fmju bmv embvjuv vdj kcn`uvrcvj
izfnj.u
g`bf`bn
Ecuj 3933+er+88:>7+^DX Fmezkjbv 378 G`ajf 84-38-3? Xcnj 3 mg :
 
mg
xrmocoaj eczuj" @buvjcf! dj cvvcelu vdj xrmxr`jvp
mg
vdj Nmwjrbkjbv.u kjvdmf
mg
emaajev`bnjw`fjbej vm uzxxmrv vdcv xrmocoaj eczuj fjvjrk`bcv`mb" Kmrj uxje`g`ecaap! Emamb xrjujbvu cGmzrvd Ckjbfkjbv edcaajbnj vm vdj Nmwjrbkjbv.u zuj
mg
c emmxjrcv`bn ~`vbjuu ~dm ~cu mbj
mg
Emamb.u Gcejomml /gr`jbfu/ cbf ncwj vdj Nmwjrbkjbv ceejuu vm Emamb.u Gcejomml xrmg`aj"F@UEZUU@MBVdj Gmzrvd Ckjbfkjbv nzcrcbvjju vdcv caa xjmxaj udcaa oj /ujezrj `b vdj`rxjrumbu! dmzuju! xcxjru! cbf jggjevu! cnc`buv zbrjcumbcoaj ujcredju cbf uj`yzrju"/ Z"U"
EMBUV"
ckjbf" @W" C xjrumb dcu c embuv`vzv`mbcaap xrmvjevjf rjcumbcoaj jtxjevcv`mb
mg
xr`wcep ~djbvdjp dcwj omvd c uzoijev`wj jtxjevcv`mb
mg
xr`wcep cbf vdcv jtxjevcv`mb `u mbj vdcv ume`jvprjemnb`yju cu rjcumbcoaj" Ujj Zb`vjf Uvcvju
w"
Lcvy! 540 Z"U"
573
$307>) $Dcracb!
I"
embezrr`bn)" Njbjrcaap! xjmxaj dcwj c rjcumbcoaj jtxjevcv`mb
mg
xr`wcep `b vdj embvjbvu
mg
vdj`rdmkj emkxzvjru" Ujj Zb`vjf Uvcvju
w"
A`gud`vy! 570 G"5f 3>5! 308 $?f E`r" ?886)" Ozv vd`ujtxjevcv`mb `u bmv coumazvj! cbf kcp oj jtv`bnz`udjf ~djb c emkxzvjr zujr vrcbuk`vu`bgmrkcv`mb mwjr vdj @bvjrbjv mr opj+kc`a" Ujj A`gud`vy! 570 G"5f cv 308< ujj caum Nzjuv w" Aj`u!?:: G"5f
5?:!555
$7vd E`r" ?883)"
Gcejomml+cbf
ume`ca kjf`c
njbjrcaap+xrjujbv
bmwja szjuv`mbu rjncrf`bn vdj`rzujru. jtxjevcv`mbu
mg
xr`wcep" Gcejomml zujru kcp fje`fj vm ljjx vdj`r xrmg`aju emkxajvjapxr`wcvj! udcrj vdjk mbap ~`vd /gr`jbfu/
mr
kmrj jtxcbu`wjap ~`vd /gr`jbfu
mg
gr`jbfu!/
mr
f`uujk`bcvj vdjk vm vdj xzoa`e cv acrnj" $Ujj Gcejomml Djax Ejbvjr!dvvx9--~~~"gcejomml"emkIdjax-xr`wcep$acuv w`u`vjf Czn" 38!?83?)") ^djvdjr vdj Gmzrvd
+?+
Ecuj 3933+er+88:>7+^DX Fmezkjbv 378 G`ajf 84-38-3? Xcnj ? mg :
 
Ckjbfkjbv xrjeazfju vdj Nmwjrbkjbv grmk w`j~`bn c Gcejomml zujr.u xrmg`aj coujbv c udm~`bn
mg
xrmocoaj eczuj fjxjbfu! `bvjr ca`c! mb vdj zujr.u xr`wcep ujvv`bnu"^djb c ume`ca kjf`c zujr f`uujk`bcvju d`u xmuv`bnu cbf `bgmbbcv`mb vm vdj xzoa`e!vdjp crj bmv xrmvjevjf op vdj Gmzrvd Ckjbfkjbv" Ujj Lcvy! 540 Z"U" cv
5:3
$307>) $e`vcv`mbumk`vvjf)" Dm~jwjr! xm uv`bnu zu`bn kmrj ujezrj xr`wcep ujvv`bnu rjgajev vdj zujr.u `bvjbv vmxrjujrwj `bgmbbcv`mb cu xr`wcvj cbf kcp oj embuv`vzv`mbcaap xrmvjevjf" Ujj Lcvy! 540 Z"U" cv5:3+:? $e`vcv`mbu mk`vvjf)"Djrj! Emamb kc`bvc`bjf c Gcejomml xrmg`aj `b ~d`ed dj xjbb`vvjf d`u Gcejomml/gr`jbfu/ vm w`j~ c a`uv
mg
caa
mg
d`u mvdjr Gcejomml /gr`jbfu!/ cu ~jaa cu kjuucnju cbfxdmvmnrcxdu vdcv Emamb cbf mvdjru xmuvjf vm Emamb.u xrmg`aj" $Ujj Fjg".u Kjk"
mg
Ac~! Jt"
G9
Cgg`fcw`v `b Uzxxmrv
mg
Gcejomml Ujcred ^crrcbv $/Gcejomml Cgg"/) cv 4+0") Vdj Nmwjrbkjbvw`j~jf Emamb.u Gcejomml xrmg`aj vdrmznd vdj Gcejomml ceemzbv
mg
mbj
mg
Emamb.u /gr`jbfu/ ~dm~cu c emmxjrcv`bn ~`vbjuu" $Ujj Gcejomml Cgg" cv 37") Op vdcv kjcbu! vdj Nmwjrbkjbv ajcrbjf!`bvjr ca`c! vdcv Emamb xmuvjf kjuucnju rjncrf`bn xr`mr cevu
mg
w`majbej! vdrjcvjbjf bj~ w`majbejvm r`wca ncbn kjkojru! cbf umzndv vm kc`bvc`b vdj ampcav`ju
mg
mvdjr caajnjf kjkojru
mg
Emamb.uncbn" $Ujj Gcejomml Cgg" cv 30") Ceejuu vm Emamb.u Gcejomml xrmg`aj gmbbjf vdj emrj
mg
vdjNmwjrbkjbv.u jw`fjbej
mg
xrmocoaj eczuj uzxxmrv`bn `vu cxxa`ecv`mb gmr vdj ujcred ~crrcbv"^djrj Gcejomml xr`wcep ujvv`bnu caam~ w`j~jrud`x
mg
xm uv`bnu op /gr`jbfu!/ vdjNmwjrbkjbv kcp ceejuu vdjk vdrmznd c emmxjrcv`bn ~`vbjuu ~dm `u c /gr`jbf/ ~`vdmzv w`macv`bnvdj Gmzrvd Ckjbfkjbv" Eg" Zb`vjf Uvcvju
w"
Ocrmbj! 035 G"?f
67!60
$?f E`r" 3008) $g`bf`bnvdcv c xjrumb fmju bmv dcwj c ajn`v`kcvj xr`wcep jtxjevcv`mb `b vjajxdmbj ecaau rjemrfjf op vdjNmwjrbkjbv ~`vd vdj embujbv
mg
cv ajcuv mbj xcrvp mb vdj ecaa") ^d`aj Emamb zbfmzovjfap
+5+
Ecuj 3933+er+88:>7+^DX Fmezkjbv 378 G`ajf 84-38-3? Xcnj 5 mg :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->