Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
140Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CR 1-1-4-2012 - Normativ vant

CR 1-1-4-2012 - Normativ vant

Ratings:
(0)
|Views: 8,874|Likes:
Published by Marinescu Alina
COD DE PROIECTARE
EVALUAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ASUPRA
CONSTRUCŢIILOR
Indicativ CR 1-1-4/2012
COD DE PROIECTARE
EVALUAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ASUPRA
CONSTRUCŢIILOR
Indicativ CR 1-1-4/2012

More info:

Published by: Marinescu Alina on Aug 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

 
1
PROIECT
COD DE PROIECTAREEVALUAREA AC
Ţ
IUNII VÂNTULUI ASUPRACONSTRUC
Ţ
IILOR
Indicativ CR 1-1-4/2012
 
2
CUPRINS 
1
 
ELEMENTE GENERALE.................................................................................................................................5
 
1.1
 
Scop
ş
i domeniu de aplicare..............................................................................................5
 
1.2
 
Referin
ţ
e normative...........................................................................................................6
 
1.3
 
Ipoteze...............................................................................................................................6
 
1.4
 
Proiectarea asistat
ă
de încerc
ă
ri........................................................................................7
 
1.5
 
Defini
ţ
ii
ş
i simboluri.........................................................................................................7
 
1.6
 
Combinarea ac
ţ
iunii vântului cu alte ac
ţ
iuni...................................................................12
 
2
 
VITEZA VÂNTULUI. PRESIUNEA DINAMIC
Ă
A VÂNTULUI..............................................................13
 
2.1
 
Elemente generale...........................................................................................................13
 
2.2
 
Valori de referin
ţă
ale vitezei
ş
i presiunii dinamice a vântului.......................................13
 
2.3
 
Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei
ş
i presiunii dinamice a vântului............16
 
2.4
 
Turbulen
ţ
a vântului. Valori de vârf ale vitezei
ş
i presiunii dinamice a vântului............18
 
3
 
AC
Ţ
IUNEA VÂNTULUI ASUPRA CL
Ă
DIRILOR
Ş
I STRUCTURILOR................................................21
 
3.1
 
Elemente generale...........................................................................................................21
 
3.2
 
Presiunea vântului pe suprafe
ţ
e.......................................................................................23
 
3.3
 
For
ţ
e din vânt..................................................................................................................25
 
3.4
 
Coeficientul de r
ă
spuns dinamic al construc
ţ
iei..............................................................26
 
3.4.1
 
Generalit
ăţ
i...............................................................................................................26
 
3.4.2
 
Evaluarea coeficientului de r
ă
spuns dinamic...........................................................27
 
4
 
COEFICIEN
Ţ
I AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUC
Ţ
IUNE
Ş
I DE FOR
ŢĂ
....................................29
 
4.1
 
Generalit
ăţ
i......................................................................................................................29
 
4.2
 
Cl
ă
diri..............................................................................................................................31
 
4.2.1
 
Generalita
ţ
i...............................................................................................................31
 
4.2.2
 
Pere
ţ
i verticali ai cl
ă
dirilor cu form
ă
dreptunghiular
ă
în plan.................................32
 
4.2.3
 
Acoperi
ş
uri plate......................................................................................................35
 
4.2.4
 
Acoperi
ş
uri cu o singur
ă
pant
ă
................................................................................38
 
4.2.5
 
Acoperi
ş
uri cu dou
ă
pante.......................................................................................40
 
4.2.6
 
Acoperi
ş
uri cu patru pante.......................................................................................42
 
4.2.7
 
Acoperi
ş
uri cu mai multe deschideri.......................................................................43
 
4.2.8
 
Acoperi
ş
uri cilindrice
ş
i cupole...............................................................................45
 
4.2.9
 
Presiuni interioare....................................................................................................47
 
4.2.10
 
Presiunea pe pere
ţ
i exteriori sau pe acoperi
ş
uri cu mai multe straturi de închidere.................................................................................................................................49
 
4.3
 
Copertine.........................................................................................................................51
 
4.4
 
Pere
ţ
i izola
ţ
i, parapete, garduri
ş
i panouri publicitare....................................................58
 
4.4.1
 
Pere
ţ
i verticali izola
ţ
i
ş
i parapete.............................................................................58
 
4.4.2
 
Factori de ecranare pentru pere
ţ
i
ş
i garduri.............................................................59
 
4.4.3
 
Panouri publicitare...................................................................................................60
 
 
3
4.5
 
Coeficien
ţ
i de frecare......................................................................................................61
 
4.6
 
Elemente structurale cu sec
ţ
iune rectangular
ă
................................................................62
 
4.7
 
Elemente structurale cu sec
ţ
iuni cu muchii ascu
ţ
ite........................................................64
 
4.8
 
Elemente structurale cu sec
ţ
iune poligonala regulat
ă
.....................................................65
 
4.9
 
Cilindri circulari..............................................................................................................66
 
4.9.1
 
Coeficien
ţ
i aerodinamici de presiune / suc
ţ
iune exterioar
ă
.....................................66
 
4.9.2
 
Coeficien
ţ
i aerodinamici de for
ţă
.............................................................................69
 
4.9.3
 
Coeficien
ţ
i aerodinamici de for
ţă
pentru cilindrii verticali a
ş
eza
ţ
i în linie.............70
 
4.10
 
Sfere.............................................................................................................................71
 
4.11
 
Structuri cu z
ă
brele
ş
i e
ş
afodaje..................................................................................73
 
4.12
 
Steaguri........................................................................................................................76
 
4.13
 
Zvelte
ţ
ea efectiv
ă
 
λ
 
ş
i factorul efectului de cap
ă
t
ψ 
λ 
..................................................77
 
5 PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE R
Ă
SPUNS DINAMIC.............................80
 
5.1
 
Turbulen
ţ
a vântului.........................................................................................................80
 
5.2
 
Procedura detaliat
ă
de determinare a coeficientului de r
ă
spuns dinamic........................81
 
5.3
 
Procedura simplificat
ă
de determinare a valorilor coeficientului de r
ă
spuns dinamicpentru cl
ă
diri...................................................................................................................83
 
5.4
 
Deplas
ă
ri
ş
i accelera
ţ
ii corespunz
ă
toare st
ă
rii limit
ă
de serviciu a constructiei.............85
 
5.5 Criterii de confort............................................................................................................86
 
6 FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTIC
Ă
GENERATE DE VÂRTEJURI........................88
 
6.1
 
Generalit
ăţ
i......................................................................................................................88
 
6.2
 
Considerarea efectului desprinderii vârtejurilor..............................................................88
 
6.3
 
Parametrii de baz
ă
pentru desprinderea vârtejurilor.......................................................88
 
6.3.1 Viteza critic
ă
a vântului,
v
crit,i
.......................................................................................88
 
6.3.2 Num
ă
rul lui Strouhal,
St 
...............................................................................................89
 
6.3.3 Num
ă
rul lui Scruton,
Sc
................................................................................................91
 
6.3.4 Num
ă
rul lui Reynolds,
 Re
.............................................................................................91
 
6.4
 
Ac
ţ
iunea produs
ă
de desprinderea vârtejurilor................................................................92
 
6.5
 
Calculul amplitudinii deplas
ă
rii produse pe direc
ţ
ie transversal
ă
vântului.....................92
 
6.6 Efectele vârtejurilor la cilindri verticali dispu
ş
i în linie sau grupa
ţ
i...............................97
 
ANEXA A (NORMATIV
Ă
)
 
ZONAREA AC
Ţ
IUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA........................................100
 
ANEXA B (NORMATIV
Ă
)
 
EFECTELE TERENULUI..................................................................................112
 
B.1
 
Tranzi
ţ
ia între categoriile de rugozitate 0, I, II, III,
ş
i IV..............................................112
 
B.2
 
Calculul numeric al factorului orografic.......................................................................112
 
B.3
 
Cl
ă
diri
ş
i/sau structuri învecinate..................................................................................115
 
B.4
 
În
ă
l
ţ
imea de deplasare a planului de cot
ă
zero..............................................................116
 
ANEXA C (INFORMATIV
Ă
)
 
CARACTERISTICI DINAMICE ALE STRUCTURILOR..........................117
 
C.1
 
Generalit
ăţ
i....................................................................................................................117
 
C.2
 
Frecven
ţ
a proprie fundamental
ă
....................................................................................117
 
C.3
 
Vectorul propriu fundamental.......................................................................................119
 
C.4
 
Masa echivalent
ă
...........................................................................................................120
 

Activity (140)

You've already reviewed this. Edit your review.
Silviu Ionescu Lupeanu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
pop_sorin6 liked this
doruk1964 liked this
Ealangi Ionut liked this
Vasilică Grădinaru liked this
Pruteanu Marian liked this
Pruteanu Marian liked this
Mihail-Alexandru Dontu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->