Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Love Covers a Multitude of Sins (Sermon)

Love Covers a Multitude of Sins (Sermon)

Ratings: (0)|Views: 795|Likes:
Published by tsupasat
Expository sermon on 1 Peter 4:7-8 encouraging Christians to think clearly about their priorities in light of the "end of all things" being near, especially in terms of agape love among believers.
Expository sermon on 1 Peter 4:7-8 encouraging Christians to think clearly about their priorities in light of the "end of all things" being near, especially in terms of agape love among believers.

More info:

Published by: tsupasat on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
Lnth @nthrp f Bxlyjyxih nd Pjap
[hyhr jp srjyjac yn `gxr`ghp ja ygh {rntja`h nd Fpjf yn ha`nxrfch yghb ixrjac f yjbh nd ijddj`xlyz! Ja gjp pgnry lhyyhr, gh fpmp yghb ygrhh yjbhp yn oh phld"`nayrnllhi fai flhry! Djrpy,
gh fpmp yghb yn “cjri ygh lnjap nd yghjr bjaip fai oh pnohr‒ fai lfyhr 
 
yn oh “phld 
"
`nayrnllhi fai flhry‒ oh`fxph ygh ihtjl {rnslp frnxai ljmh f rnfrjac ljna!
Ynifz, J sfay yn lnnm fy ygh ygjri pyfyhbhay, sghrh [hyhr fpmp ygh @grjpyjfap yn oh `lhfr"bjaihi fai phld"`nayrnllhi pn ygfy yghz `fa f`y {rn{hrlz, `napjihrjac ygh hai nd fll ygjacpjp ahfr!
6 [hyhr 953"7
Ygh hai nd fll ygjacp jp ahfr! Yghrhdnrh oh `lhfr bjaihi fai phld"`nayrnllhi pn ygfy znx`fa {rfz! Fonth fll, lnth hf`g nyghr ihh{lz, oh`fxph lnth `nthrp nthr f bxlyjyxih nd pjap!
Ygh hai nd fll ygjacp jp ahfr ․
 Nah ifz, sh sjll bhhy ygh nah sgn bfih xp! Pnnahr nr lfyhr, sh bxpy fll hjyghr `rnpp yghygrhpgnli nd ihfyg nr oh rhfiz dnr ygh rhyxra nd Ehpxp! Ghrh, [hyhr jp yflmjac fonxy ygh haind fll ygjacp, nr ygh hai nd ygh snrli!
 ? [hyhr 057"6;
 Oxy in any dnrchy ygjp nah ygjac, ihfr drjhaip5 Sjyg ygh Lnri f ifz jp ljmh f ygnxpfai  zhfrp, fai f ygnxpfai zhfrp frh ljmh f ifz! Ygh Lnri jp any plns ja mhh{jac gjp {rnbjph,fp pnbh xaihrpyfai plnsahpp! Gh jp {fyjhay sjyg znx, any sfayjac faznah yn {hrjpg, oxy hthrznah yn `nbh yn rh{hayfa`h! Oxy ygh ifz nd ygh Lnri sjll `nbh ljmh f ygjhd! Ygh ghfthap sjll ijpf{{hfr sjyg f rnfr= yghhlhbhayp sjll oh ihpyrnzhi oz djrh, fai ygh hfryg fai hthrzygjac ja jy sjll oh lfji ofrh!
Ja ? [hyhr, gh srjyhp ygfy ygh hlhbhayp sjll bhly fai ygh hfryg sjll oh lfji ofrh! Ygh snrli
fp sh mans jy sjll oh cnah dnrhthr, fai fll ygfy sjll rhbfja jp nxr p{jrjyp! Ehpxp‚ rhyxra jp
ahfr fy gfai, srjyhp [hyhr, oh`fxph jy `nxli `nbh fy faz yjbh! @grjpyjfap pgnxli hw{h`y jy,fai jaihhi lnnm dnrsfri yn Gjp rhyxra&Dnr @grjpyjfap, ygh hai nd ygjp snrli jp any f ofi ygjac! Cni iji any jayhai dnr xp yn ljth jaygjp snrli fp sh gfth hw{hrjha`hi jy pn dfr! Sh frh ljtjac ja f snrli ygfy jp xaihr f `xrphpn ygfy sh pxddhr drnb ygh hddh`yp nd pja5 sfr, ijphfph, pyrjdh, fai {nthryz! Oxy Cni gfp
pnbhygjac ohyyhr ja pynrh dnr gxbfajyz! Ygh rhfpna gh gfpa‚y ornxcgy jy of`m zhy jp
oh`fxph Gh jp {fyjhay, sfjyjac dnr fp bfaz yn oh pfthi fp {nppjolh!In znx mans sgz znx sjll ahthr oh pfyjpdjhi fai fy rhpy ja ygjp snrli> Oh`fxph znx shrhany bfih dnr ygjp snrli& Znx shrh bfih yn ljth sjyg Cni ja f ahs snrli!Yghrhdnrh oh `lhfr bjaihi fai phld"`nayrnllhi pn ygfy znx `fa {rfz
 
Jd sh mans ygh hai nd fll ygjacp jp ahfr fy gfai, sgfy pgnxli sh in> Sh pgnxli chyrhfiz! [hyhr ha`nxrfchp yghph @grjpyjfap yn `lhfr yghjr bjaip nd ijpyrf`yjnap fai yn ohbhayfllz ijp`j{ljahi pn ygfy yghz `fa `nbbxaj`fyh sjyg Cni fai ghfr sgfy Gh jp yhlljacyghb!Sh bfz oh ljtjac f cnni ljdh fai any `nbbjyyjac faz ojc pja, oxy frh anahyghlhpp pnijpyrf`yhi oz nxr enop nr gnoojhp ygfy sh frh bjppjac sgfy Cni jp yhlljac xp yn in!
 Lxmh 69564"?;
[frfolh nd ygh Crhfy Ofavxhy 
Sh ahhi yn oh rhfiz yn ghfr drnb Cni! Ygjp oh`nbhp bnrh `gfllhacjac fp sh chy oxpzsjyg ljdh! Jd sh frh px``hppdxl fy nxr eno, sh ahhi yn bfmh pxrh ygfy sh lhfth yjbh yn`nbbxah sjyg Cni na f ifjlz ofpjp! Jd nxr oxpjahpp jp injac shll fai crnsjac, sh ahhi
yn oh pxrh ygfy sh‚rh pyjll ljpyhajac yn sgfy ygh Gnlz P{jrjy jp pfzjac!
6 @nrjaygjfap 35?:"06
Sgfy J bhfa, ornyghrp, jp ygfy ygh yjbh jp pgnry! Drnb ans na ygnph sgn gfth sjthppgnxli ljth fp jd yghz gfi anah= ygnph sgn bnxra, fp jd yghz iji any= ygnph sgn frh gf{{z,fp jd yghz shrh any= ygnph sgn oxz pnbhygjac, fp jd jy shrh any yghjrp yn mhh{= ygnph sgnxph ygh ygjacp nd ygh snrli, fp jd any hacrnpphi ja yghb! Dnr ygjp snrli ja jyp {rhphay dnrbjp {fppjac fsfz!
Ja 6 @nrjaygjfap 3, [fxl jp any pfzjac sh pgnxli jcanrh nxr p{nxphp nr rhlfyjnapgj{p, oxy
rfyghr gh‚p sfrajac fcfjapy yghph ygjacp oh`nbjac ijpyrf`yjnap!
Znxac {hn{lh
5 _jcgy ans, znx‚rh {rfzjac dnr f cnni `frhhr fai f cnni p{nxph! Ygfy‚pcnni, fai znx pgnxli {rfz ygfy sfz! Oxy ina‚y lhy ygnph
olhppjacp oh`nbh f pafrh yn znx!J lnth p{haijac yjbh sjyg bz dfbjlz, oxy ygh ifachr jp ygfy jy snxli oh thrz hfpz dnr xp ynoh`nbh srf{{hi x{ ja nxr nsa japxlfyhi `n`nna! Sh ahhi yn rhbhbohr ygh yjbh, ygfy yghhai jp ahfr fy gfai!Fonth fll, lnth hf`g nyghr ihh{lz, oh`fxph lnth `nthrp f bxlyjyxih nd pjap!Ghrh, [hyhr pfzp ygfy an bfyyhr sgfy hlph yghph @grjpyjfap in, yghz pgnxli bfmh pxrh ynlnth nah fanyghr dhrthaylz, hfrahpylz, fai jayhaphlz! Sgz jp ygjp pn jb{nryfay>Ygh Ojolh pfzp ygfy lnth jp ljmh ygh `naah`yjth yjppxh ygfy gnlip ygh {fryp nd ygh onizynchyghr! Sjygnxy lnth, ygh `gxr`g oniz sjll any oh folh yn gnli ynchyghr fai dxa`yjna!Lnth gnlip xp ynchyghr fai oxjlip xp x{! Lnth jp ljmh njl ja fa hacjah
 ’ 
jy jp fopnlxyhlzhpphayjfl!Hf`g nd xp g
fp ijddhrhay cjdyp, fojljyjhp, fai {fppjnap! Jd sh frha‚y `frhdxl yn lnth, sh bfz
oh`nbh {rjihdxl nd sgfy Cni gfp cjtha xp fai lnnm insa na ygnph sgn in any gfth yghpfbh fojljyjhp nr {fppjnap! Sh bfz ygjam ygfy sgfy Cni gfp `fllhi xp yn in jp ygh bnpyjb{nryfay fp{h`y nd ygh `gxr`g fai ihtflxh ygh snrm fai `flljac nd nyghrp!
 
Nr, sh bfz exich nyghrp na ygh {njayp sghrh sh frh pyrnac, oxy yghz frh shfm! Sh bfzoh folh yn `nayrnl nxr ynacxh fai flsfzp pfz ygh rjcgy ygjac
 ’ygfy‚p crhfy& Oxy sh pgnxli
any lnnm insa na ygnph sgn pyrxcclh sjyg ygjp nr exich yghb! Sh bfz oh hw`hllhay fy
phrtjac nyghrp fai lnth yn snrm gfri, oxy sh pgnxli any lnnm insa na ygnph sgn frha‚y
folh yn snrm dnr fp lnac nr fp gfri fp sh in!Hf`g nd xp gfp nxr nsa pyrhacygp fai shfmahpphp, oxy jd sh gfth lnth, sh sjll snrm 
ynchyghr yn oxjli nah fanyghr x{! [fxl pfzp, “Manslhich {xddp x{, oxy lnth oxjlip x{!‒
Lnth lnnmp nxy dnr ygh jayhrhpyp nd ygh nyghr {hrpna fai phhmp yn pgfrh yghjr oxriha!Sjygnxy lnth ygh `gxr`g snxli oh ljmh fa hacjah sjygnxy njl!Gfth znx hthr snrmhi sjyg pnbhnah sgn sfp flsfzp lnnmjac yn {rnbnyh yghbphlthpfai bfmh nyghrp lnnm ofi> Jbfcjah snrmjac ja f eno sghrh hthrznah sfp injac ygfy!
Snxlia‚y znx oh bjphrfolh>
 Pfyfa jp ygh bnpy bjphrfolh {hrpna ja ygh xajthrph! Fai bjphrz lnthp `nb{faz! Sgha@!P! Lhsjp jbfcjahi ihbnap snrmjac ynchyghr ja
Ygh P`rhsyf{h Lhyyhrp
, gh xphi yghjllxpyrfyjna nd f afpyz cnthrabhay oxrhfx`rf`z nr oxpjahpp nddj`h sghrh hthrznah jp rhfizyn {nxa`h na ygh shfmahpp nd nyghrp!Ygjp jp sgz [hyhr pfzp ygfy, fonth fll hlph, sh bxpy lnth nah fanyghr! Ygjp lnth inhp any`nbh hfpjlz! Sh bxpy fllns ygh P{jrjy nd Cni yn snrm ja xp pn ygfy sh lnth nah fanyghrsjyg Gjp lnth, any nxr nsa! Znx `faany lnth hthrznah afyxrfllz, nr lnth faznah{hrdh`ylz!
Yn gfth ygjp {hrdh`y lnth, znx ahhi yn bfmh f sjlldxl ih`jpjna yn `nn{hrfyh sjyg Cni‚p
P{jrjy! Ygfy ih`jpjna jp ljmh f phhi {lfayhi ja znxr ghfry, fai Cni sjll `fxph ygfy phhi yn
crns x{ jayn f {lfay fai ohfr drxjy afyxrfllz! Znx `fa‚y bfmh yg
h {lfay crns nr ohfr drxjy,oxy znx `fa {lfay ygh phhi!
 _hfi drnb Yrfb{ dnr ygh Lnri 
oz @nrrjh Yha Onnb, @gf{yhr 3, “Lnth Znxr Hahbz‒
 
Ygh lnth ygfy [hyhr fpmp dnr jp any fa hfpz ygjac! Jy jp any f `ghf{ hbnyjna ljmh znx chysgha sfy`gjac f rnbfayj` irfbf nr fa hw`jyjac pn``hr cfbh! Ygjp lnth `npyp pnbhygjac!
6 Enga 953"6?
 Ihfr drjhaip, lhy xp lnth nah fanyghr, dnr lnth `nbhp drnb Cni! Hthrznah sgn lnthp gfpohha onra nd Cni fai mansp Cni! Sgnhthr inhp any lnth inhp any mans Cni, oh`fxphCni jp lnth! Ygjp jp gns Cni pgnshi gjp lnth fbnac xp5 Gh phay gjp nah fai nalz Pnajayn ygh snrli ygfy sh bjcgy ljth ygrnxcg gjb! Ygjp jp lnth5 any ygfy sh lnthi Cni, oxy ygfy gh lnthi xp fai phay gjp Pna fp fa fynajac pf`rjdj`h dnr nxr pjap! Ihfr drjhaip, pja`hCni pn lnthi xp, sh flpn nxcgy yn lnth nah fanyghr! An nah gfp hthr phha Cni= oxy jd shlnth nah fanyghr, Cni ljthp ja xp fai gjp lnth jp bfih `nb{lhyh ja xp!

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Panha Ross liked this
Basem Kabar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->