Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NSSM 004 - Fabricarea, Transportul Si Depozitarea Acetilenei

NSSM 004 - Fabricarea, Transportul Si Depozitarea Acetilenei

Ratings:
(0)
|Views: 22|Likes:
Published by SoloBogdan

More info:

Published by: SoloBogdan on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2012

pdf

text

original

 
NSSM 4Norme pentru fabricarea, transportul sidepozitarea acetilenei
I. DISPOZITII GENERALE
Continut
Art. 1.
- Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetileneicuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale pe baza pericolelor specificeacestor activitati si cerintelor desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.
Domeniul de aplicare
Art. 2.
- Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor activitatilor de fabricare, transport si depozitarea acetilenei, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.
Art. 3.
- Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare fabricarii, transportului si depozitarii acetilenei sevor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activitati.In anexa 1 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot fiaplicate pentru activitatile nespecifice si/sau auxiliare in vederea asigurarii conditiilor de securitate amuncii.
Art. 4.
- Prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul sidepozitarea acetilenei se aplica cumulativ cu Normele Generale de Securitate a Muncii.Echipamentele de munca (instalatii, utilaje, conducte) utilizate in activitatile de fabricare, transport sidepozitare a acetilenei prin care circula acetilena vor fi inscriptionate, la loc vizibil, cu vopsea neagra pefond galben "ATENTIE ! ACETILENA, PERICOL DE EXPLOZIE !", conform. STAS 297/1 - 88 si.STAS 297/2 -80.
Revizuirea prezentelor norme
Art. 5.
- Prezentele norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitareaacetilenei se revad penodic si se modifica de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de naturalegislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si particularitatilemetodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punct de vedere al securitatii muncii.
II. FABRICAREA ACETILENEI1. Generalitati. Elemente comune
Art. 6.
- Prevederile din acest subcapitol se refera la activitatea desfasurata in unitati independente siunitati integrate de obtinere a acetilenei.
Art. 7.
- Proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea elementelor componente ale unitatilor independente si unitatilor integrate de acetilena se va face numai de catre unitati autorizate in acest sens,conform legislatiei in vigoare.
 
Incadrarea si repartizarea personalului
Art. 8.
- Personalul care efectueaza operatii de munca legate de fabricarea acetilenei si de pregatireamateriilor prime necesare va avea pregatirea profesaonala corespunzatoare locului de munca (operatorichimisti, sudori etc.) si va fi admis la lucru numai in baza controlului medical solicitat prin prevederileMinisterului Sanatatii pentru lucrul in medii cu pulberi si substante toxice si va fi controlat periodic.
Instruirea personalului
Art. 9.
- (1) Personalul va fi special instruit pentru executarea, in conditii de securitate a muncii, atuturor operatiilor de munca legate de fabricarea acetilenei.Instructajul va fi lunar si va cuprinde si verificarea cunostinltelor privind:a) proprietatile materiilor prime si substantelor cu care lucratorii vin in contact, modul de actiune asupraorganisinului, efectele posibile si masurile de prevenire necesare fiecarui tip de interventie, materie prima sau substanta utilizata; b) proprietatile importante din punct de vedere al securitatii muncii pentru acetilena;c) sursele de accidentare posibile si modul de actionare in fiecare caz pentru prevenirea acestora.(2) Personalul va fi instruit suplimentar privind respectarea normelor P.S.I. si acordarea primului ajutor in caz de accidentare sau intoxicare.(3) Personalul care executa lucrari de revizii, reparatii, interventii va fi special si suplimentar instruit,verificat si autorizat pentru efectuarea acestora conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 10.
- In cazul in care este detasat personal pentru efectuarea operatiilor de descarcare, transport,depozitare in statiile de cale ferata, acesta va fi instruit suplimentar pentru respectarea normelor siinstroctiunilor de securitate a muncii specifice lucrului in zonele caii fecate.
Echipamentul individual de protectie
Art. 11.
- (1) Personalul va purta obligatoriu in timpul executarii operatiilor de munca echipamentulindividual de protectie adecvat, care se va curata si mentine in stare buna.(2) Este interzis accesul la locul de munca a persoanelor care poarta lenjerie din fibre sintetice.
Art. 12.
- Dotarea personalului cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se va facein conformitate cu prevederile "Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individualde protectie", aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Departamentul ProtectieiMuncii nr. 58/1991.
Disciplina in munca
Art. 13.
- Persoanele care conduc activitatea de fabricare a acetilenei la diverse niveluri (sefi de echipa,de formatie, de instalatie etc.) trebuie sa asigure, masurile luate, respectarea riguroasa a disciplinei inmunca, neadmitand nici o abatere.
Art. 14.
- Persoanele care conduc activitatea de fabricare a acetilenei, de la toate nivelurile, vor impunerespectarea riguroasa a disciplinei tehnologice, respectiv a regulamentului de fabricatie si ainstructiunilor de lucru la toate locurile de munca, pentru a asigura desfasurarea activitatii in conditii desecuritate a personalului si instalatiilor.
 
In acest scop, se vor lua masurile necesare pentru ca tot personalul care efectueaza operatii de muncalegate de activitatea de fabricare a acetilenei sa cunoasca toti factorii periculosi existenti in instalatii (indiverse faze ale proceselor tehnologice); in cadrul controalelor efectuate la locurile de munca, se vaverifica respectarea stricta a masurilor stabilite pentru utilizarea corecta si in conditii de securitate amuncii a instalatiilor 
Art. 15.
- Este strict interzis personalului autorizat sa efectueze operatii de munca (in special interventiila utilaje, instalatii, echipamente) din proprie initiativa, fara informarea prealabila si aprobarea persoanelor competente, fara ca restul personalului care-si desfasoara activitatea la locul de muncarespectiv sa cunoasca operatiile ce trebuie executate si fara luarea masurilor de securitate necesare:
Art. 16.
- Este obligatoriu ca la fiecare loc de munca sa fie afisate la loc vizibil instructiunile specificede securitate a muncii si instructiunile P.S.I., insotite de schemele instalatiilor si utilajelor (cu indicareaconductelor, ventilelor, punctelor de masura si control a parametrilor tehnologici normali) si modul deactionare in caz de dereglari tehnologice, avarii, inceputuri de incendii sau explozii.
Art. 17.
- Pentru asigurarea securitatii personalului si a mijloacelor de productie, in timpul activitatii defabricare a acetilenei se vor efectua obligatoriu operatiile de predare-primire a schimbului si controlullocului de munca conform legislatiei in vigoare din sectorul chimic si petrochimic.
Purjarea gazului inert
Art. 18.
- (1) Este obligatorie purjarea cu gaz inert (azot) a tuturor utilajelor si conductelor prin carecircula acetilena sau lichide inflamabile inainte de pornirea instalatiei.(2) Este obligatorie purjarea cu gaz si in urmatoarele situatii:a) dupa oprirea instalatiei, dupa interventii sau pentru perioade mai mari de timp (stabilite prininstructiunile lucru); b) inaintea intrarii personalului in oricare din spatiile inchise ale instalatiei, se va purja si cu aer, panacand concentratia oxigenului ajunge la minimum 18%.
Art. 19.
- Purjarea cu gaz inert se considera terminata cand continutul de acetilena si alte gazeinflamabile in gazul purjat scade sub 1% volume.
Art. 20.
- Este obligatoriu ca tot in timpul purjarii cu gaz inert, arzatoarele pilot de la facle sa fie aprinsein permanenta.
Verificarea inainte de punerea in functiune
Art. 21.
- Este obligatorie, inainte de punerea functiune, verificarea:a) etanseitatii la toate imbinarile; b) starii dispozitivelor de siguranta;c) starii aparatelor de masura, control si semnalizared) scoaterii blindelor, care au fost montate pentru revizii sau reparati si izolare prin blinde a traseelor care nu se utilizeaza in timpul functionarii instalatiei;e) nivelul de apa din gazometru;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->