Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
qua tao

qua tao

Ratings: (0)|Views: 245|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vanthiep50 on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
3DsMax
 – Bài th
ực hành
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
T
ẠO QUẢ TÁO
- Modeling an Apple
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
(d
ịch theo tài liệu Tutorial của 3dsMax 2009
)
 
Trong ph
ần này chúng ta tạo ra quả táo, cuống táo.
 
Chúng ta ph
ải thực hiện:
 S
ử dụng lệnh
 
Taper
- vu
ốt thon hình.
 T
ạo các đối tượng con của khối được chọn.
 
 
Dùng các nút để biến đổi lưới bề mặt đối tượng.
 Dùng l
ệnh
 
Displacement
- d
ời chỗ để thay đổi lưới.
 Dùng l
ệnh
 
Bend
- u
ốn để tạo cuống.
 
M
ức độ thành thạo:
 
 Người mới bắt đầu.
 Th
ời gian: 25 phút
.
1 T
o hình d
ng c
ơ
b
n c
a qu
táo - Creating theBasic Apple Shape
A - T
ạo hình quả táo
 
Th
ực hiện lệnh:
 
File
Reset
:
thi
ết lập lại màn hình
.H
ộp thoại hiện ra.
 Nh
ấn
 
Yes
.Nh
ấn nút
trên thanh công c
ụ để kích hoạt thanh tạo hình
-
Create panel
.Ch
ọn
ki
ểu đối tượng :
 
Standard Primitives
- các hình kh
ối chuẩn.
 Nh
ấn chọn nút
 
Sphere
- v
ẽ hình cầu.
 Trên khung nhìn ph
ối cảnh
-
Perspective
, nh
ấn trái chuột, giữ và rê chuột được một hình
 
Autodesk Revit Architecture
 – Curtain Panel Pattern
Nguy
ễn Văn Thiệp
ầu có kích thước bất kỳ.
 T
ại ô
 
Name And Color
, thay
Sphere01
thành
apple 
(ho
ặc tên t 
 
iếng việt không dấu
Qua_tao).
 Trong h
ộp thoại
 
Parameters
, cho các giá tr
ị:
 
Radius:
 
bán kính
. Gõ
10mm
.
Segments:
 
s
ố phần
. Gõ 32.T
ại góc thấp nhất bên phải màn hình, nhấn nút
 
, đưa h
 ình kh
ối chiếm gần kín khung
nhìn.
2
Thay đổi kết xuất màu nền
- Change the renderingbackground color
Màu n
ền tốt nhất để làm nổi bật hình quả táo là màu trắng. Chúng ta sẽ đổi màu nền thành màu
tr
ắng.
 
Ra l
ệnh trên trình đơn:
 
Rendering
Environment
.H
ộp thoại hiện ra.
 
 
3DsMax
 – Bài th
ực hành
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
ọn các thông số:
 T
ại nhóm
 
Background
, nh
ấn vào ô
 
Color
, h
ộp thoại tiếp th
 
eo hiện ra.
 Ch
ọn giá trị
 
255.
 Nh
ấn
 
OK
, đóng hộp thoại.
 
Đóng hộp thoại
 
Environment and Effects
.
3 T
ạo chất liệu cho quả táo
- Apply an apple material
M
 
trên bàn phím để mở hộp thoại
 
Material Editor
-
biên t 
ập vật liệu
.N
ếu chúng ta dùng tệp
 
tut_apple_start.max 
t
ừ thư mục học
t
ập
\tutorials\intro_to_modeling 
thì v
ật liệu đã được tạo sẵn.
 N
ếu tự tạo tệp mới thì chúng ta phải tạo vật liệu như đã làm trong bài tập tạo các hành
tinh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->