Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informacion për IAL Private

Informacion për IAL Private

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by shefdomi

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: shefdomi on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
INFORMACION SHPJEGUES PËR INSTITUCIONET E ARSIMIT TËLARTË PRIVAT
Drejtoria e Zhvillimit të Asimit Jopublik (Privat) i sqaron të gjithë kandidatët qëdëshirojnë të regjistrohen e të ndjekin studimet në Institucionet e Arsimit Lartë Jopublik (Privat) dhe i njeh me procedurat e liçencimit, të hapjes sëprogrameve të studimit dhe të akreditimit të tyre si dhe me llojet e Institucionevetë Arsimit të Lartë Jopublik (Privat) si më poshtë:
 
 Institucionet e Arsimit Lartë (IAL) Jopublik (Privat) njihen Republikën eShqipërisë pas liçencimit tw tyre nga Këshilli i Ministrave. Liçencimi i IAL-ve private dokumentohet me një Vendim Këshillit të  Ministrave.Veprimtaria e IAL-ve private fillon pas marrjes së lejës nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH). IAL-të private duhet kenë miratim për hapjen e programeve studimit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Miratimi i hapjes programeve nga MASH dokumentohet me Urdhër të  Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.Përpara lëshimit të diplomës, programi i studimit i IAL-së duhet të jetë iakredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Akreditimi dokumentohet meUrdhër të Ministrit për akreditimin e programit dhe të institucionit. Në varësi liçencës, Institucionet e Arsimit Lartë Jopublik mund jenë universitete, akademi, shkolla të larta apo kolegje.Universitetet ofrojnë programe të të gjitha cikleve të studimit (bachelor, master dhe doktoratë), përfshijnë shumë disiplina studimore dhe janë të orientuara për nga kërkimi shkencor e aplikativ. Akademitë gjithashtu ofrojnë të gjitha ciklet e studimit, por ato janë të kufizuaranë një ose dy disiplina studimore si në atë të kulturës, të mbrotjes apo të një  profesioni caktuar, dhe bëjnë kërkime aplikuara (applied research) apokërkime artistike (artistic research).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->