Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ggm 1344934129

Ggm 1344934129

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by haitromhoarung_nd

More info:

Published by: haitromhoarung_nd on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2012

pdf

text

original

 
ĐẠI
H
ỌC
HU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 
GIÁO TRÌNH
LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH
BIÊN SOẠN: NGUYỄN KIM TUẤN
Huế 06/2004
 
MỤC LỤC
Trang
Chương I: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Chức năng và lịch sử phát triển của hệ điều hành .....................................1
I.1.1. Chức năng của hệ điều hành ...............................................................1I.1.2. Lịch sử phát triển của hệ điều hành ....................................................3
Một số khái niệm của hệ điều hành .............................................................5I.2.1.......................................
Tiến trình (Process) và tiểu trình (Thread)5
I.2.2........................................................................
Bộ xử lý lệnh (Shell)5
I.2.3.........................................
Sự phân lớp hệ thống (System Layering)6
I.2.4.......................................
Tài nguyên hệ thống (System Resources)7
I.2.5......................................................
Lời gọi hệ thống (System Calls)7
Hệ điều hành và phân loại hệ điều hành .....................................................8I.3.1..........................................................................
Hệ điều hành là gì?8
I.3.2.
Phân loại hệ điều hành .......................................................................9
Thành phần và cấu trúc của hệ điều hành ................................................12I.4.1....................................................
Các thành phần của hệ điều hành12
I.4.2.
Các cấu trúc của hệ điều hành ..........................................................16
Hệ điều hành Windows95 ...........................................................................21I.5.1...........................................
Giới thiệu về hệ điều hành Windows9522
I.5.2..................................................................
Cấu trúc của windows9524
I.5.3............................................................
Bộ nhớ ảo trong windows9525
Hệ điều hành Windows 2000 ......................................................................26I.6.1.....................................
Giới thiệu về hệ điều hành Windows 2000
 
26
I.6.2.................................................
Một số đặc tính của Windows 200027
I.6.3..........................................
Một số khái niệm trong Windows 200028
I.6.4..........................................................
Kiến trúc của Windows 200031
Hệ điều hành Linux .....................................................................................37
Chương II: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH
Tổng quan về tiến trình...............................................................................41I.1.1........................................................
Tiến trình và các loại tiến trình41
I.1.2............................................................................
Mô hình tiến trình42
I.1.3.....................................................................
Tiểu trình và tiến trình45
I.1.4...................................................................
Các trạng thái tiến trình46
 
I.1.5....................................
Cấu trúc dữ liệu của khối quản lý tiến trình50
I.1.6....................................................
Các thao tác điều khiển tiến trình52
Tài nguyên găng và đoạn găng ..............................................................53
II.2.1.
Tài nguyên găng (Critical Resource) ..............................................53
II.2.2.
Đoạn găng (Critical Section) .........................................................57
II.2.3.
Yêu cầu của công tác điều độ qua đoạn găng ................................59
Điều độ tiến trình qua đoạn găng ...........................................................60
II.3.1....................................................................
Các giải pháp phần cứng60
II.3.2............................................................
Các giải pháp ng biến kh62
II.3.3.
Các giải pháp được hỗ trợ bởi hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình63
II.3.4.
Hai bài toán điều phối làm ví dụ ......................................................72
Tắc nghẽn (Deadlock) và chống tắc nghẽn ................................................79

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->