Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Declaración de Interés cultural y social del Citycamp Buenos Aires

Declaración de Interés cultural y social del Citycamp Buenos Aires

Ratings:
(0)
|Views: 7,684|Likes:
Published by Gabriela Seijo
Declárese de interés cultural y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el evento CityCamp Buenos Aires, a realizarse el 8 de septiembre de 2012.
Declárese de interés cultural y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el evento CityCamp Buenos Aires, a realizarse el 8 de septiembre de 2012.

More info:

Published by: Gabriela Seijo on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/17/2014

 
?3<?( Lüm ei` Okaihuihlrkm ei `l Arilakñh ei `l Olheirl Lrjihukhl
Þ`ukfm alfokm> ?<-37-?3<? <?>51 & Alhukele ei alrlauiriq> 2:<5 & Alhukele ei sl`lorlq> <<;1Sìj(
<-9
S_M[IAUM EI EIA@L_LAKÑHEIA@L_LAKÑH EI KHUI_ËQ EI@ AKU[ALFS OYIHMQ LK_IQ
Eia`ìriqi ei khuirëq ay`uyrl` { qmakl` ei `l Akyele Lyuñhmfl ei Oyihmq Lkriq, i` iihum
Aku{Alfs Oyihmq Lkriq
, l ril`k~lrqi i` 7 ei qisukifori ei ?3<?(
 
 
?3<?( Lüm ei` Okaihuihlrkm ei `l Arilakñh ei `l Olheirl Lrjihukhl
Þ`ukfm alfokm> ?<-37-?3<? <?>51 & Alhukele ei alrlauiriq> 2:<5 & Alhukele ei sl`lorlq> <<;1Sìj(
?-9
BYHELFIHUMQ
Qrl( Sriqkeihui>I` sriqihui srm{iaum ukihi amfm moniukm eia`lrlr ei khuirëq ay`uyrl` ei `lAkyele Lyuñhmfl ei Oyihmq Lkriq i` iihum
Aku{Alfs Oyihmq Lkriq
, l ril`k~lrqi i`qìolem 7 ei qisukifori ei ?3<? ih bmrfl amfs`iulfihui jrluykul { ei laaiqm `kori(Olnm i` `ifl
‐Aku{Alfs iq emhei `lq akyeleiq qi ihqlfo`lh, eiqei `m`mal` glakl `m j`mol`, amhqury{ihem yhl akyele qmakl`‖
qi ``ilrì l alom yh eælamfs`ium ei amhbirihaklq, ul``iriq { laukkeleiq |yi smherìh flhmq l `l morl ih `l ulrilei amhqurykr yhl hyil akyele, ls`kalhem uiahm`mjæl { slrukakslakñh akyelelhl slrl yhlal`kele ei kel finmr(Aku{Alfs iq yh iihum |yi qyrji ih ?3<3 olnm i` bmrflum ei
eiqamhbirihai
‖, amh
i` moniukm aihurl` ei `l khhmlakñh ei `mq fyhkakskmq {amfyhkeleiq(
Amfm ih umel ‐eiqamhbirihakl‖ `lq laukkeleiq hm iquìh sihqlelq slrl
yhl lyekihakl slqkl( @mq amhuihkemq qmh arilemq { mrjlhk~lemq smr `mq slrukakslhuiq {ammrekhlemq smr blak`kulemriq(Qi iqsirl |yi `mq slrukakslhuiq qi eiqifsiüih ih yh slsi` laukm ih `lqqiqkmhiq( Iqum srmsmrakmhl yh bmrflum iwai`ihui slrl i` khuiralfokm arilukm, lokirum {mrkihulem glakl `l laakñh(I` bmrflum lsyhul l riyhkr ih yh fkqfm iqslakm l byhakmhlrkmq eijmokirhm { fyhkakskmq, ifs`ilemq, iwsirumq, srmjrlflemriq, ekqiülemriq, akyelelhmq {sirkmekqulq slrl amfslrukr sirqsiauklq { syhumq ei kqul slrl finmrlr `l akyele ihemhei kih(Aku{Alfs riamhmai |yi `mq jmokirhmq `mal`iq { `lq amfyhkeleiq ukihih `lfìq ekriaul khb`yihakl i kfslaum ih `l kel amukeklhl ei `lq sirqmhlq, iq lqæ |yi i` iihumqi srmsmhi arilr amfyhkeleiq |yi qi eiek|yih l ekqiülr, srmaiqlr { |yi yuk`kaih `lquiahm`mjælq slrl glair `lq akyeleiq finmriq { fìq lfkjlo`iq slrl `mq akyelelhmq( Ihiqui flram ihumhaiq qi arilh { flhukihih slurmhiq ei yuk`k~lakñh ei `l zio |yi blak`kuih`l urlhqslrihakl ei `l jiqukñh ei `mq jmokirhmq `mal`iq, iqukfy`ih ih `lq amfyhkeleiq i`yqm ei uiahm`mjælq zio, fmok`i { msih elul ih `lq akyeleiq( [ qi urlolnl amh slrukay`lrkhuirëq ih i` yqm { slrukakslakñh ih fiekmq qmakl`iq(
 
?3<?( Lüm ei` Okaihuihlrkm ei `l Arilakñh ei `l Olheirl Lrjihukhl
Þ`ukfm alfokm> ?<-37-?3<? <?>51 & Alhukele ei alrlauiriq> 2:<5 & Alhukele ei sl`lorlq> <<;1Sìj(
1-9Aku{Alfs iws`mrl { rijkqurl keilq, finmriq srìaukalq { slurmhiq |yisyieih qir kfs`ifihulemq eihurm ei `l akyele { `yijm syieih qir amfslrukelq amh murmqfyhkakskmq ei` fyhem(I` srkfir Aku{Alfs qi ril`k~ñ i` ?5 ei Ihirm ei ?3<3 ih Agkaljm( I` 7ei Qisukifori ei ?3<? qi eiqlrrm``lrì i` srkfir Aku{Alfs ei @lukhmlfërkal ih `lakyele ei Oyihmq Lkriq(@mq aylurm moniukmq ei yh Aku{Alfs qmh>& _iyhkr l `mq byhakmhlrkmq `mal`iq ei` jmokirhm, ifs`ilemq fyhkaksl`iq,iwsirumq, srmjrlflemriq, ekqiülemriq, srm{iaumq `mal`iq, akyelelhmq { sirkmekqulq slrlamfslrukr sirqsiauklq { syhumq ei kqul qmori `lq akyeleiq ih `lq |yi kih(& Arilr { flhuihir `mq slurmhiq ei yqm ei `l Zio slrl blak`kulr `lurlhqslrihakl ei` jmokirhm `mal` { `l jmoirhlh~l `mal` ibiaukl(& Srmfmir `lq amfyhkeleiq ei srìaukal { `l srmfmakñh ih i` slsi` ei `lZio, `lq amfyhkalakmhiq fñk`iq, khbmrflakñh ih `æhil, { `mq elumq lokirumq ih `lqakyeleiq(& Eiqlrrm``lr srm{iaumq qmori `mq |yi lauylrìh `mq slrukakslhuiq eìhem`iamhukhykelel l `l khkaklukl(Ih i` alqm ei Oyihmq Lkriq, `l khkaklukl oyqal riyhkr l iqsiakl`kqulq ihuiahm`mjæl, khhmlakñh qmakl` { l umelq l|yi``lq sirqmhlq |yi ril`kaih srm{iaumq slrlfinmrlr qy akyele( @lq uifìukalq qmh ekirqlq, amfm urlhqsmrui, qyquihulok`kele, msihelul { iam`mjæl, smr fihakmhlr l`jyhlq(Aku{Alfs iquì sihqlel slrl riyhkr l sirqmhlq lqmaklelq l `l uiahm`mjæl'eiqlrrm``lemriq ei qmbuzlri, zio { ls`kalakmhiq fñk`iq+ { `l khhmlakñh qmakl`'srmeyaumriq, ekqiülemriq, arilukmq, amlagq, fihumriq+( Ulfokëh slrukakslrìhlyumrkeleiq ei jmokirhmq `mal`iq, khqukuyakmhiq qkh bkhiq ei `yarm, laleëfkamq {ifsriqlq amh riqsmhqlok`kele qmakl` ifsriqlrkl` '_(Q(I(+(
Aku{Alfs iq lokirum
Aku{Alfs iq yhl ‐flral ei añekjm lokirum‖ |yi iwkqui ih `l `kaihakl
Ariluki Amffmhq( I` añekjm lokirum lqijyrl |yi Aku{Alfs qi flhukihi amfm yhslurñh |yi iq bìak`fihui risiuko`i { ei yuk`k~lr smr ayl`|ykirl( @l flral lqijyrl |yi i`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->