Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mustafa İslamoğlu - Üç Muhammed (İki Tasavvur Bir Gerçek)

Mustafa İslamoğlu - Üç Muhammed (İki Tasavvur Bir Gerçek)

Ratings: (0)|Views: 344 |Likes:
Published by neofenerli
mustafa islamoğlunun dilinden son peygamber muhammed
mustafa islamoğlunun dilinden son peygamber muhammed

More info:

Published by: neofenerli on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
Mustafa İslamoğlu _ Üç Muhammed İki Tasavvur Bir GerçekKitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.UYARI:www.kitapsevenler.comKitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar...Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarakgördüğümüz sitemizdekitüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesineistinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıylaekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartmaekranvebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibiformatlarda, tarayıcı ve OCR (optikkarakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için,hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdekie-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaçgözetilmeksizin, tamamen gönüllülükesasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeğisayesinde, görme engelli kitap sevenlerinistifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veyakanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz.Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizinamacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir.www.kitapsevenler.comweb sitesinin amacı görme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmekve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir.Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi,bilginin de paylaşıldıkçapekişeceğine inanıyorum.Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitapokuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan veyaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum.Bilgi paylaşmakla çoğalır.Yaşar MUTLUİLGİLİ KANUN:5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EKMADDE 11" : "derskitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyateserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksahiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veyaüçüncü bir kişi tek nüsha olarakya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibikuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeriformatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesibu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbirşekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz vekullandırılamaz.Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerinbulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir. Kitabı Tarayan ve DüzenleyenArkadaşaçok çok teşekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen,zahmet verici bir iştir. Ne mutlu ki, bir görmeengellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğusevinci paylaşabilmektüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızıtarayıp,kitapsevenler@gmail.comAdresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz.Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfenbu açıklamaları silmeyiniz.
 
Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağanediniz...Teşekkürler.Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.Tarayan kardeşimize Teşekkürler.Mustafa İslamoğlu _ Üç Muhammed İki Tasavvur Bir Gerçekuç MUHAMMED iki tasavvur bir gerçekMustafa İslâmoğluİÇİNDEKİLERÖNSÖZYERİNE..............................................................................................................8BİRİNCİ BÖLÜM AŞIRI YÜCELTMEĞİ PEYGAMBER TASAVVURU- Bakın, tebliğ ettim mi?- İşittik ve itaat ettik ya Rasulallah!- Şahid ol ya Rab!(Veda hutbelerinden)Ondan 14 yüzyıl soma gelen ve kendisine ümmet olmayı hayatının en büyükbahtiyarlığı bilen bu zavallı şahidin şehadeti, Sevgili Nebi için bir değerifade ederse, Allah şahid olsun ki o, risalet görevini hakkıyla yapmıştır.Bu kitabı, şehadetimin bir belgesi olmak üzere, o insanlık güzeli ÎNSAN'a,EFENDİM'e ithaf ediyorum.A. AŞIRI YÜCELTMECİ PEYGAMBERTASAVVURU..........................................................171 İnsan veBilgi..........................................................................:....................................212 Anlama problemi insanoğlunun en ezeliproblemidir...............................................223 Aşırı yüceltmenin sonucu "hayattandışlama"dır.......................................................264 "Yatay ilişki"den "dikey ilişki"ye, "makul"den"mahsus"a.........................................28I. AŞIRI YÜCELTMENİN PSİKOLOJİK ARKAPLÂNI..........................................................31a. İbn Sayyadörneği..................................................................................................31b. Değerleri tüketmeli mi, üretmelimi?.....................................................................34II. AŞIRI YÜCELTMENİN SOSYOLOJİK ARKAPLÂNI........................................................36a. Cahiliyyeaklı..........................................................................................................36b. Cahiliyye aklı "makul" olana değil "mahsus" olanaçağırır..................................37c. Kur'an "seçicilik"e, cahiliyye "toptancılık"açağırır...............................................39B. BİR 'HIRİSTİYANLAŞMA TEMAYÜLÜ' OLARAK AŞIRIYÜCELTME..................'...........431 Hz. İsa örnekolayı......................................................................................................442 Kur'an ve Meryem oğluİsa.........................................................................................453 İncil ve İsa'ya karşı "İnciller" ve "Tanrıİsa"...............................................................47
 
4 Mecazdan hakikate: "Baba-Oğul"...............................................................................515 "Makyavel'den önce Pavlusvardı".............................................................................536 Günah üzerine din, zulüm üzerine iman inşaetmek...............................................577 Kilise: İsa'yı öldürdük, yaşasın'İsa'...........................................................................608 Kilisenin toprağı ateistyetiştirir..................................................................................619 Hıristiyanlaşma bireğilimdir.......................................................................................63C. HZ. PEYGAMBER VE AŞIRI YÜCELTME................................1 Kur'an'da geçen beş put, başlangıçta beş veli miydi?........2 "Efdaliyet" düşüncesi ve Hz. Peygamber'in tavrı...............3 Hz. Peygamber'den sonra ortaya çıkan aşırı yüceltme......a. İlk nesiller arasındaki anlayış ve kavrayış farklılıkları..b. Aklî anlamaya mukabil "hissi anlama"..c. Müslüman olan ve olmayan kitap ehlinin İslâm'a taşıdığı eski kültür.........d. Siyasî rivayetlerin peygamber tasavvuru alanındakullanılması...................4 Peygamber tasavvurunu inşa eden literatürün oluşması ve ikikitap........................64........64........66........67........67........72...77 ...80ŞİFA VE HASAİS'İN ÇİZDİĞİ PEYGAMBERPORTRESİ.....................................................911 Haberlercleki müteşabih sembollerin yüceltmeci mantığatahvili............................912 Hz. Peygamber'in bedenî atıklarının aşırı yüceltmeye konuedilmesi..........:...........923 Irkî ve beşerî niteliklerinin aşırı yüceltmeye konuedilmesi......................................964 Cinselliğinin aşırı yüceltmeye konuedilmesi.............................................................995 Her peygamberin mucizesine bir nazirearayışı.......................................................1016 "Mucize olarak, bu kitabı sana indirmemiz onlara yetmedimi?".............................1047 Peygamber: Yaşamış bir kişi mi, "oluşturulmuş bir imaj"mı?..................................1099 "Miraçta ne oldu?" üzerine kadim birpolemik.........................................................11510 Kur'an ayetlerinin aşırı yüceltmeye uygunyorumlanması.....................................119SONUÇ...............................................................................................................................121İKİNCİ BOLUM İNDİRGEMECİ PEYGAMBER TASAVVURUA. İNDİRGEMECİ AKLA GENEL BİRBAKIŞ.....................................................................125

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->