Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Hoces Biti Zdrav - Proc s Kuhinjskim Loncem

Hoces Biti Zdrav - Proc s Kuhinjskim Loncem

Ratings: (0)|Views: 388|Likes:
Published by MojjoPin

More info:

Published by: MojjoPin on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
Ljcizt ]agdiakj 
LNăJŢ O@T@ XD_AU>
R_Nă
V KZL@GHVK@I
CNGFJI!
Rnvjoga `xdaha ju`hj
 AZ_A 100: 
 
@ @c i` a ]AGD I AK J_LNăJŢ O@T@ XD_AU> R_Nă V KZL@GHVK@I CNGFJI! Rjujdjc Jagf OZ_MA_Gavcnu n`m`gaca8 Ljcizt ]AGDIAKJ_]@CCVT DZ MJVZGD VJ@G> UJ_M@VV DJG KNFLTNRE! 
]acdtlazvjg Ujcam 
AZ_A xa `xdahj# u vcnujgvkji hjx`kz
Kakšgn knc` gjrnnocašĉjgn axignŷjuaghj ojvjd`ca tj kgh`mj u fjcnt`# ac` u djc`l#g` dnunchjgn `g rnijg` kš`tju autnvkj rau`fj'F@R  Katacnŷg` xar`v n rzoc`kaf`h`Gandga `g zg`ujx`tjtga kgh`ŷg`fa# Chzochaga516'? ]AGDIAKJ_# LjciztLnĉjš o`t` xdau> Rnĉ
v
kzl`ghvk`i cngfji! . Ljcizt ]agdiakj;,rjujdjc) Eagf Ozma; `czvtaf`hj @jga Vrjgdjch'[ 1'rngat`v'Y  Chzochaga8 Aza# 100:' ,Rnvjoga `xdaha ju`hj Aza# @VVG 161<20:0)Rjund djca8 ]`cvt dz mjvzgd vj`g> Ujm`Þ djg Knfltnre!!@VOG 05152<=2?0
R_Nă V KZL@GHVK@I CNGFJI!
R_JDMNUN_
Rua gakcada kgh`mj LNăJŢ O@T@ XD_AU> R_Nă VKZL@GHVK@I CNGFJI! Ljcizta ]agdiakjha hj o`ca xjcn l`tnaxrndaga `g rntjoga hj gnua `xdaha' Ljcizt ]agdiakj g` xdaug`k# hjtmnujf# ndc`knuag rjlntg` ĉavtg`k# k` hj o`c u dzm` vujtnug` unhg` lzdnaghjg' Iav`kah hj vai rjvkzv`c ga vjo` `g ghjmnun rnxgauaghj c`tjatzj nxdauhz `x gjiškjma `g aij`škjma rnvtna hj tnc`kšgn# kakn r` gnojgjidzmji ijg` xgagji autnhz!Ghjmnua kgh`ma hj u Gjiĉ`h` rnuxnĉ`ca raun vjgxaf`hn `g hjrnvtaca ijhg`k u xmndnu`g` ax`vknuagha rau`cgj rjlagj! Ignm`i chzdji hj ndrca nĉ` xa xdauhj `g šj onch xa rau`cgn rjlagn' Kgh`mn# k` i` hn hj xa onŷ`ĉ 10<<' cjta rnda`c xgagjf# vji rjoac x `xjdg`i xag`iaghji' Xadjuagaijĉ rndnĉhj# katjjiz vji rnvujt`c dnon rncnu`fn vunhjma ŷ`uchjgha8xdauvtujgn rjujgt`un!Ljcizta ]agdiakjha rnxgai nd cjta 10:?# kn ijhj do`vkac u inhji ruji vagatn`hz u Accmazz' Takat vj hj# takn knt hax# rnvujt`c ]ajcagdnujiz gaĉ`gz ŷ`uchjgha' ]ajcagdnu` ijtnd` hj dncmn nvtac xujvt# ujgda ra hj vrnxgac# da ta gaĉ`g rjlaghjuagha g` rnuvji rau`cjg' Dnjgakjma jxzctata vji rn t`djvjt`l cjt`l r`šjc tzd` vai' ]ajcagd g` vtn`cxadghjma knaka k ĉ`vt`
gaaug` rjlag`#
xatn hj zic xmndah# ŷj x =0 cjt`'
Xagh hj o`ca zvndga kzlaga laga `x ŷ`ta`f `g rjonmat` icjĉg` `xdjck`#k` vn r`rjchac` dn rjxmndghj vit` xaad` kar`'
Kchzo tjiz hj icjĉgn
 ojxijvga laga ignmn onchša nd dagjv takn xjcn luachjgj
rncgnujdgj
lagj' A tn ujgda šj xdacjĉ g` rau`cga laga# kaht` šj xijah `ia uvjrjujĉ kzlag`l ŷ`t' Hj v`fj knak garjh# ujgda ra gav gj on g`knc` jš`calzd`l oncjxg`# xaad` katj`l tr`in! Gaaua gj rnxga knirni`vnu# hjdjhac Mnjtlj' Kdn lnĉj o`t` xdau `g xdau`t` jvga noncjgha# ina vtn`t` šjgavcjdgh` knak `g v`fj k lag`# kakšgn hj Vtuag`k gaijg`c ĉcnujkz' Tjmag` tjŷkn zu`djt`# ĉj cj rnmcjdatj u Vujtn r`vin' U Xmndo` n vtuahjghz#FHjgjx`# hj rnuvji havgn rnujdagn# katja laga hj r`ijga xa ĉcnujškn
cjcn' Tai hj jĉjgn8
/Mcjhta# dac vji uaia uvj xjcjgn o`chj# k` nhjua vjijga
:
 
LNăJŢ O@T@ XD_AU>
ga uvjh xjich`# uvj djuhj# ga katjji hj vad v vjijgni# tn gah uaia on u
 ŷ`ujŷ!/ 
Dn dagjv vj tn g` rau g`ĉ vrjijg`cn# kakn vj tzd` ĉcnujknun tjcn ut`vnĉcjth`l g` g`ĉ vrjijg`cn' Nmjgh# kzl`ghvka rnvnda `g rjkaĉ# rncjm tjmara dagdagjv šj nšt`ch `g i`knuacnuga rjĉ`fa vn ĉcnujkz u rnmzon! Itua#axkzlaga laga# rjduvji ijvga laga vkzrah x `gdzvt`hvkn rjdjcag`i`ŷ`u`cvk`i` at`kc` hj chzdji r`gjvca uvj rncgn oncjxg`# xaad` katj`l tr`hn'Da hj tn jv# uj gahonchj xdaug`k u vunh` nd`gaf`h`# `g v`fj t`vt`# k` šj xga
gniacgn `g havgn
i`vc`t`'
Kn vj ĉcnujk ugj k vunh` rau` gaaug` lag`# vj k ghjiz ugjxdauhj `g uvj oncjxg` `xm`gjhn! Gaša dagašgha ijd`f`ga# k` vj v štju`cg`i`kji`ĉg`i` vjdvtu` zoada cj x noaugaun v`irtninu# gj inj rjrjĉ`t`
 uxnknu oncjxg`!
Xatn g`kda gj r`dj dn vunhjma f`cha# tn o` inacn o`t`dagjv havgn ŷj rau uvakniz' Uvjcjh vn ijd chzdi` ŷ`ujc` ujc`k` xdaug`k`# k` vn vj zkuahac`tzd` x urašaghji rjlagj' Tzkah i`vc`i ga L`rnkata# ga O`fljOjggjha`g Knccatla# ra tzd` ga ignmj ca`kj# ga r`ij ]actjha Vniijha# AdnceaHzvta# _`flada Zgmjuu`tta# Djoojha `g xdah tzd` ga Ljcizta]agdiakjha#vaij rcndnu`tj djcaufj' Uv` vn vj tzd`c`# da o` ĉcnujštun r`ujdc` gaxah k gaaug` rjlag`' Ujgda ra vj h`i hj tn rnvjĉ`cn cj u iaghš` ij`# kaht` ndrn zg`ujx`tjtgj ijd`f`gj `g `gdzvt`hj hj o`c rjinĉag' Garjdjk onin ŷjc`
tjdah#
kn on ijd`f`ga xinŷga rji`vcjka n vai` vjo` `g kn vj ondn
rnc`t`k` tj i`g`vtvtun xa xdauvtun uv` vkzrah xauxjc` xa raun vtua!
Ga ŷacnvt vj štzdjgthj ga zg`ujxal gj gazĉj g`ĉjva n rjlag`' Ka xadjuaxdauchjghj# ra h`l xiagju`ahn ga rndnĉhj e`x`kj `g kji`hj' Kavgjhj ra vj u vunh` rakv` jgakn knt tzd` actjgat`ug` xdaug`k` lzdn `xnm`oahn tjma# da o`mnun`c` n lag`# kj vj onh`hn# da o` `xmzo`c` raf`jgtj!Knt xdaug`k vj
rnuvji
vt`ghai x i`vc`i` Ljcizta/UUagdiakjha# kaht` u vunhji dncmji ŷ`uchjghz ,kdn ra vj šj calkn rnluac` x01 cjt`>) vji h`l rjvkzv`c ga cavtgji tjcjvz' Dnkax` xa tn vn tzd` vtnt`gjinh`l raf`jgtnu' Rnujdat` jvg`fn ujgda g` mjl# ujgda ra calkn ĉcnujk xaad` ghj xjcn calkn xa`dj u lzdj tjŷauj' Ujgdacj#
ĉcnujštun ina vc`šat`
jvg`fn `g gašcn hn on u kgh`m` Ljcizta UUagdiakjha!
Tn `xhauchai knt
xdaug`k `g ĉcnujk# k` v` r`xadjua xa dnon ĉcnujštua'R`xadjuac v` oni# da on kgh`ma r`šca u nkj ĉ`iujĉ chzdji#kaht`
ghjh hj ujc`kn jvg`fj' Xatn hj r`rnnĉai uvji# k`
`šĉjhn raun
jvg`ĉgn xdauhj `g k` vj lnĉjhn nvunond`t` oncjxg`' Tn hj raua rnt'
Ojfltjvmadjg# rncjt` 10<0
D' ijd' E`tx Ojfkj
`gtjg`vt# xdaug`k xa gaaugn xdauchjghj
iw
/Jd`gncj gjkzlaga# gjijvaga `g gjxaĉ`ghjga laga hjgaauga laga!/ 
Ljcizt ]agdiakj 
R_Nă V KZL@GHVK@I CNGFJI!
R_JDMNUN_ K D_ZM@@XDAH@
Gjr`ĉaknuagn l`tn hj rnšca rua gakcada' Kgh`ma hj o`cavrjhjta x gaudzšjghji# kaht` tn hj o`ca rua kgh`ma rn kgh`m` ]actjhaVniijha Dav Zmjvjtx dj gatóc`fljg Jgälzgm ,Runo`tg` xakng gaaugjrjlagj)
?4
u gjiškji hjx`kz# k` ojxknirni`vgn xamnuaha gaaun knt
gahonchšn
zĉ`tjch`fn'
 Uvak dag rjhjiai štju`cga r`via# u katj`l i` chzdhjgaudzšjgn rnnĉahn n
daiat`ĉg`l
`xonchšaual vunhjma xdauvtujgjma vtagha'Gjka mnvra i` hj r`vaca# da inha kgh`ma und` chzd` u
undgahjun dnon#
gjka dzma hj umca u vijt` uvj dzmj kgh`mj n xdauhz' Fjcn gjkatj` xdaug`k`vn vj vt`ghac`# dahj ĉav
xjc
xa rjnoat!Xatn vji šj xcavt` ujvjc# da hj `xkzšjg xdaug`k#jga`gdjujtdjvjtcjtg` d' Ojfkj gar`vac rjdmnun k dzm` `xdah`' D' Ojfkj šj xdah und` ujĉtjdjgvkj tjĉahj nd nvi`l xhztah dn nvi`l xujĉj `g rjdauan rnvtz# lag`# d`lacg`l
`g
m`oacg`l uahal# nĉjvg` tjcnuado` `tg'
`g
uvak dag
djca vtnhn ga mcau`!
Xdaug`k`# ad`jvtjx`vt` `g uv` dzm` /xdauvtujg`
r`d`mah`/ u vtanvt` 01 cjt ac` iacn iagh# rnv`i vtn`tj jgakn# tjdah
 onvtj gahonchš` xmcjd vunh`i raf`jgtni# ojx /r`rninĉknu/! Takšgjrnštjghakj ra hj tjoa ŷac `vkat` x czĉhn r` ojcji dgjuz!
Rn vunhji `xunz hj ĉcnujk 
vadhjhjdjf#
n tji g` gnojgjmadunia! U vunh` kgh`m` xgnua `g xgnua nrnxahai# da vj v rjlndni garjvgn lagn# šj xcavt` vadgn rjvgn lagn# xaĉgj `gtjgx`ugn /ĉ`šĉjghj/tjcjva' Tjdah gavtnr`hn tjŷauj# /kagd`dat/ xa gaaugn rjlagn ra `xmzo`rnmzi `g i`vc`# dahj dn tjl rnfjvnu `xcnĉagha r`šcn xaad` vadha' Ugj vjk xijg` rjvg` xjcjghaug` lag` ac` fjcn l kzlag` lag`' Gaoagj zvjdc`gj,k` vn vj rnmnvtnia gao`acj ŷj nd ntnštua) vj ugjhn u vunha ndcamac`šĉa,juiat`xji)' @g vrjt xaš`hj vngfj! Ujgda ra hj nodŷac vunhj oncjxg`#xamntnun iz mnx` rnvcaošaghj `g rjlnd u kng`ĉg` vtad`h! Fjcn ugjt`
=

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marko Fišer liked this
Mirjam Jogic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->