Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vội vàng - Xuân Diệu

Vội vàng - Xuân Diệu

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by tapdoanpl

More info:

Published by: tapdoanpl on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
Vi vàng - Xuân Diu
Th m, 26/05/2011, 06:50 CH | Lt xem: 2134
ư ợ
Bài vit hay
 VI VÀNG
Xuân Diu
I. Kin thc c bn.
ế ư ơ
1. Nhng nét chính v s nghip văn hc ca Xuân Diu.
"Qcha Hà Tĩnh đt hp khô rang,
ẹ 
Đói bao thu, cm chia phn tng bát.
ơ ừ  
Quê m gió nm thi lên ti mát,
ồ ổ ươ  
Bình Đnh lúa xanh ôm bóng tháp Chàm" 
 ị 
(
"Cha Đàng ngoài M Đàng trong" 
ẹ ở  
)H n là Ngô Xn Diu, bút danh là Xuân Diu. Ông sinh năm 1916, mt năm 1985. Đon th trên nh
ơ  
 mt li t thut ca thi sĩ nói v quê m đt cha. Thi hc trung hc Hu và Hà Ni, Xuân Diu đã làm
ế
 th, và ni ting v th.
ơ ế ơ
 
Ông là nhà th mi nht trong các nhà th mi.
ơ ơ ớ  
Tình yêu la đôi, yêu cuc sng và
ư ố 
 ni cô đn rn ngp ca cái Tôi cá nhân trc thi gian vô tn và không gian bao la là hn th Xuân Diu
ơ ơ ệ
 trong
"Th Th
ơ ơ  
(1938) và
"Gi hng cho gió
ươ  
(1944):
- "Tôi mt con chim không t,
ổ  
Lòng cô đn hn mt đa m côi".
ơ ơ ồ 
("Di trá"
ố  
- "Anh ch có mt nh u th nht,
ấ  
 Anh cho em, nên anh đã mt ri".
ồ 
("Tình th nht"
ấ  
Xuân Diu chào đón Cách mng tháng Tám và nc Cng hòa vi hai trng ca:
 
"Ngn quc kì
ố  
(1945)
"Hi ngh non sông
ị 
(1946). Sau Cách mng, hn th Xuân Diu dào dt nim vui, đã t cái Tôi đn cái
ơ ế 
 Ta, t
ừ 
 
Riêng 
đn
ế 
Chung 
,
t chân tri ca mt ngi đn chân tri ca tt
ủ ộ ưế ả 
. Tiêu biu cho s nghip thi ca
 ca ông là các tp th:
ơ
"Ngôi sao" 
(1955),
"Riêng chung" 
(1960),
"Mũi Cà Mau - Cm tay" 
ầ 
(1962)...
"Hn tô
ồ 
 đôi cánh" 
(1975),
"Thanh ca" 
(1980)...Xn Diu là
 
ông chúa th nh 
ơ  
đã đ li trên 400 bài th tình. Ông là ngi vit tiu lun v Th hay nht,
ơ ế ơ ấ 
 đc sc nht qua tác phm
 
"Các nhà th c đin Vit Nam
ơ ổ ể ệ 
.Hn na th k cm bút, ông đ li trên 50 tác phm (th, tùy bút, bút kí truyn ngn, tiu lun, dch th).
ơ ế ơ ơ
 Xuân Diu là mt thi sĩ cc kì tài hoa, phong tình, mt ngun sáng to văn chng vô cùng to ln, mt
ơ
 
"Hy Mã Lp Sn
ơ  
trong nn văn hc Vit Nam hin đi:
 ề
"Ta lên cao nh mt ý siêu phàm 
ư ộ 
Nhìn vũ tr mun tranh phn cao vt".
ầ ọ 
(
"Hi Mã Lp Sn
ơ  
- Gi hng cho gió)
ơ
2. Xut x ch đ.
ấ ư
a. t trong tp
 
"Th th
ơ ơ  
, tp th ca Xuân Diu, xut bn năm 1938.
ơ
b. Tui tr rt đp, rt đáng yêu. Mt đi ngi ch có mt ln tui tr. Phi bit quý trng và sng ht
ế ố ế 
 mình vi tui tr và thi gian.
3. Ni dung cm nhn:
a.
Tôi không ch nng h mi hoài xuâ
ớ  
.- Thiên nhiên rt đp đy hng sc ca hoa "
ầ ơ
đng ni xanh rì 
ộ 
", ca lá "
cnh t ph ph
ơ ơ ấ  
"; "
Tun tng 
ầ 
 m
ậ 
" ca ong bm. "
ớ
Khúc tình si 
" ca yn anh. "
ế 
Và này đây ánh sáng chp hàng mi 
ớ  
". Ch "
ữ 
này đây 
" đc
ợ
 5 ln nhc li din t s sng ngn ngn phi bày, thiên nhiên hu tình xinh đp tht đáng yêu. Vì l đó
 ầ ơ
 nên phi vi vàng "
tt nng đ
ắ 
" và "
buc gió l
ạ 
". Trong i phi lí có s đáng yêu ca mt tâm hn lãng
 mn.
-
Tui tr rt đp rt đáng yê
ấ  
. Bình minh là khonh khc ti đp nht ca mt ngày, đó là khúc "
ơ
Th
ầ 
 Vui hng gõ c
ử  
". Tng gng là tng khi đu ca mùa xn, "
ngon nh mt cp môi g
ư ầ 
". Mt ch
ữ 
 "
ngon 
" chuyn đi cm giác thn tình, mt cách so sánh va l va táo bo. Chic môi y chc là ca giai
ế ấ
 nhân, ca trinh n. Đây là câu th hay nht mi nht cho thy màu sc cm giác và tâm hn yêu đi, yêu
ơ ấ ắ
 cuc sng đn cung nhit ca thi sĩ Xuân Diu.
ế
Chc là Xuân Diu vit bài th này trc năm 1938, lúc ông trên di 20 tui - cái tui thanh xuân bng
ế ơ ừ 
 ng, nh thi sĩ đã "
 
vi vàng mt n
ử  
" - cách nói rát th - chng cn đn tui trung niên (nng h) mi
ơ ế
 luyn tic tui hoa niên. Du chm gia dòng th, rt mi, th c không h có. Nh mt tuyên ngôn v
ế ế ơ ơ
 "
vi vàn
ộ 
":"
Tháng giêng ngon nh mt cp môi gn,
ư ầ 
Tôi sung sng. Nhng vi vàng mt n
ưư ử  
 
Tôi không chi nng h mi hoài xuâ
ớ  
". Vi vàng vì thiên nhiên quá đp, vì cuc sng quá yêu, vì tui tr quá th mng. Đang tui hoa niên mà đã
ơ
 "
vi vàng mt n
ử  
"... Cm thc ca thi sĩ v thi gian, v mùa xuân, v tui tr rt hn nhiên, mi m.
ư
b.
Mau đi ti mùa cha ng chiu hô
ư ề 
.- Quan nim v thi gian có nhiu cách i. Thi gian là vàng ngc. ng ng lng ta. Thi gian vun t thoi
 đa, nh bóng câu (tun mã) vút qua ca s, nh nc chy qua cu. Thi gian mt đi không tr li. Xuân
 Diu cũng có mt cách nói rt riêng ca nhà th; tng phn đi lp đ ch ra mt đi ngi ch có mt
ơ ơ
 tui xuân; tui tr mt đi không tr li.
"
Xn đang ti, nga là xn đng qua,
ươ  
Xuân còn non, nghĩa là xuân s già.
ẽ 
xuân ht, nghĩa là tôi cũng m
ế ấ  
Lòng tôi rng, nhng lng đi c ch
ư ưậ 
Không cho i thi tr ca nn gia
ủ 
i làm chi rng xn vn tun hoàn 
ầ 
Nu tui tr chng hai ln thm li...
ế ổ ầ ắ ạ 
Ging th sôi ni nh nc t mch ngun tuôn ra. Mt h thng tng phn đi lp
ơ ố ơ
 
ti - qua, non - g,
ớ  
 ht - mt, rng, cht hoàn toàn - bt phc hoàn, vô hn - hu hn
ế ạ 
 
đ khng đnh mt chân lý - trit
ế 
 lí:
tui xuân mt đi không tr l
ạ 
. Phi qtui xuân.
- Cách nhìn nhn v thi gian cũng rt tinh t, đc đáo, nhy cm. Trong hin ti đã bt đu có quá kh và
ế ư 
 tng lai, cái đang có li đang mt dn đi...
ơ
 Và mi tng giao mu nhim ca cnh vt, ca to vt hình nh mang theo ni bun "
ơ ầ ệ
chia phôi 
" hoc
 "
tin bi
ệ 
", "
h
ờ  
" vì xa cách, "
ợ  
"
vì phai tàn sp sa
ử  
. Cm xúc lãng mn dào dt trong cái v đi. Nói cnh
 vt thiên nhiên mà là đ nói v con ngi, nói v nhp sng khn trng. "
ơ
vi vàn
ộ 
" ca to vt. Vi Xuân
ạ ậ
 Diu, hu nh cuc sng ni "
ơ
vn tr
ườ ầ 
" đu ít nhiu mang "
 ề
bi kch 
 ị 
" v thi gian.
 ề
"
Mùi tng m đu rm v chia phô
ơ ị 
Khp sông núi vn than thm tin bi
ệ 
".Cũng là "
gió 
", là "
chim 
"... nhng gió "
 
thì thào 
" vì "
h
ờ  
", "
chim 
" bng ngng hót, ngng reo vì "
ừ 
ợ  
"! Câu hi
 tu t xut hin cũng là đ làm ni bt nghch lí gia mùa xuân - tui tr và thi gian:
ể ổ
"
Con gió xinh thì thào trong lá bi
ế  
Phi chăng hn vì ni phi bay đi
ả 
Chim rn ràng bng dt ting reo th
ế  
Phi chăng s đ phai tàn sp sa
ử  
"Thi sĩ bng tht lên li than. Tic nui. Lo lng. Cht tnh "
ế ố ắ
mùa cha ng chiu hô
ư ề 
", nghĩa là vn còn tr
 trung, cha già. Lên đng! Phi vi vàng, phi hi h. Câu cm thán vi cách ngt nhp bin hóa làm ni
ờ ả ế
 bt ni lòng va lo lng băn khoăn, va lung cung tic r, bâng khuâng:
ế
"
Chng bao gi / ôi / chng bao gi na...
ữ  
Mau đi thôi / a cha ng chiu hô
ư ề 
".Xa kia, Nguyn Ti vit trong chùm "
ế 
Th tic cn
ơ ế ả 
":- "
Xn xanh cha d hai phen l
ư ạ 
Thy cnh càng thêm tic thiu niê
ế ế  
"(Bài s 3)
ố 
- "
Tic xuân cm đuc mng chi đê
ế ả ơ  
"(Bài s 7)
ố 
Nhng vn th ca Nguyn Trãi giúp ta cm nhn sc điu tr tình trong "
ơ ả ậ ữ 
Vi vàn
ộ 
" v màu thi gian, v
 ề
 sc thi gian và tui tr. Tht yêu đi. Tht ham sng.
ố 
c.
Hi xuân hng, ta mun cn vào ng
ươ  
.- M đu bài th là cái Tôi hăm h: "
ơ
Tôi mun tt nng đ
ắ 
". Kt thúc bài th "
ế ơ
Ta 
", là mi tui tr. Mt s
ổ ẻ ộ ự 
 hòa nhp và đng điu trong dòng chy thi gian: Sng mãnh lit, sng ht mình. Sng nng nàn say mê.
ế
 Ngh thut trùng đip trong din t. Ngôn t đm màu sc cm giác, xúc giác, ro rc: "
ự 
Ta mun ô
ố  
", "
Ta mun rit... Ta mun say... Ta mun thâu...
ế ố  
""
Ta mun ô
ố  
C s sng mi bt đu mn m
ơ ở  
Ta mun rit mây đa và gió l
ế ư ượ  
Ta mun say cánh bm vi tình yê
ướ  
Ta mun tu trong mt cái n nhi
ề 
Và non nc, và cây và c rn
ưạ 
"Sng cũng là đ yêu, yêu ht mình. Th hay vì màu sc lãng mn. Vì ging th sôi ni. Ngh thut "
ế ơ ơ
v
ắ 
 dòng 
" vi ba t "
ừ 
và 
" xut hin trong mt dòng th làm ni bt cm xúc: say mê v vp cnh đp, tình đp
ơ ổ
 ni vn trn. Tt c mùi thm, ánh sáng, thanh sc, xuân hng... đu là khao khát ca thi nhân:
ơ ơ
 
"
Cho chnh chng i thm, cho đã đy ánh sán
ế ơ ầ 
Cho no nê thanh sc ca thi t
ươ  
- Hi xuân hng, ta mun cn vào ngi
ươ  
"Sng vi vàng không có nghĩa là sng gp, ích k trong hng th. "
Vi vàn
ộ 
" th hin mt tâm hn yêu
 đi, yêu sng đn cung nhit, Bit quý trng thi gian, bit quý trng tui tr, bit sng cũng là đ yêu;
ế ế ế ế
 tình yêu la đôi, tình yêu to vt. Tình cm y đã th hin mt quan nim nhân sinh mi m, cp tin. By
ư ế
 thp k sau còn làm cho không ít ngi ng ngàng! Xuân Diu đã sng "
ố 
vi vàn
ộ 
" nh vy. 50 tác phm,
 hn 400 bài th tình, ông đã làm giàu đp cho nn thi ca Vit Nam hin đi.
ơ ơ
Bài th "
ơ
Vi vàn
ộ 
" cho thy mt cm quan ngh thut rt đp, rt nhân văn, mt giong th sôi ni, dâng
ơ
 trào và lôi cun, hp dn. Có cht xúc giác trong th. Cách dùng t rt bo, cu trúc câu th, đon th rt
ơ ơ ơ ấ 
 tài hoa. "
Vi vàn
ộ 
" tiêu biu nht cho "
ấ 
Th m
ơ ớ  
", th ng mn 1932 - 1941.
ơ
II. Bài văn t lun, tham kho.
Bài th nht
ư ấ 
Phân ch i th Vi vàng” ca thi sĩ
Xuân Diu
Bài làm
... "Mi bui sm thn vui hng gõ c
ử  
Tháng giêng ngon nh mt cp môi gn"...
ư ầ 
(...) Ta mun ô
ố  
C s sng mi bt đu mn mn...".
ơ ở  
Mi ln đc nhng dòng th trên, nhc điu,vn điu
ơ
 
"Vi vàng
ộ 
c ngân vang dào dt mãi trong lòng ta,
ư
 tình yêu đi, yêu sng nh tát mãi không bao gi vi cn... Cm thc v thi gian, v mùa xuân, v tui
ơ ư
 tr... nh nhng lp sóng v vào tâm hn ta.
 
"Vi vàng
ộ 
là bài th đc đáo nht,
ơ ấ 
 
"mi nht
ấ  
ca thi Xn
 Diu in trong tp
 
"Th Th
ơ ơ  
(1933-1938) - đóa hoa đu mùa đy hng sc m rng danh môt tài th th
 ầ ơ ơ ế 
 k.
Bài th
ơ
 
"Vi vàng
ộ 
nói lên nhp điu sng, khát vng sng ca tui tr rt đp, rt đáng yêu. Mt đi ngi
ố ủ
 ch có mt ln tui tr. Phi bit trân trng, quý trng và sng ht mình vi tui tr, vi mùa xuân và vi
ỉ ộ ế ế
 thi gian.
Trong
"Tiu dn
ẫ  
v bài th
 ề ơ
 
"Vi vàng
ộ 
y (n 11) Giáo s Nguyn Đăng Mnh vit:
ế 
"Đây là ting nói ca mt tâm hn yêu đi, yêu sng đn cung nhit. Nhng đng sau nhng tình cm y,
ế ế ồ ệ ư ấ  
 có mt quan nim nhân sinh mi cha thy trong th ca truyn thng".
ư ơ ề ố  
Thiên nhiên rt đp đy hng sc ca hoa trên
ầ ơ ắ ủ
 
"đng ni xanh rì
ộ 
, ca lá
 
"cành t ph pht". "Tun thán
ơ ơ ầ 
 mt" 
ậ 
ca ong bm.
ớ
 
"Khúc tình si" 
ca yn anh.
ế 
 
"Và này đây ánh sáng chp hàng mi
ớ  
. Ch
ữ 
 
"này đây" 
đc
ợ
 5 ln nhc li din t s sng ngn ngn phi bày, thiên nhiên hu tình xinh đp tht đáng yêu. Vì l đó
 ầ ơ
 nên phi vi vàng
 
"tt nng đi
ắ 
"buc gió li
ạ 
. Trong cái phi có s đáng u ca mt tâm hn lãng
 mn.
Tui tr rt đp, rt đáng yêu. Bình minh là khonh khc ti đp nht ca mt ngày, đó là lúc
ơ
 
"thn Vu
ầ 
 hng gõ ca
ử  
. Tháng giêng là tháng khi đu ca mùa xuân,
 
"ngon nh cp môi gn
ư ầ 
. Mt
 ch
ữ 
 
"ngon" 
chuyn đi cm giác thn tình, mt cách so sánh va mi l va táo bo. Chic môi y chc là
ạ ế ấ
 ca giai nhân, ca trinh n. Đây là câu th hay nht, mi nht cho thy màu sc cm giác và tâm hn yêu
ủ ữ ơ
 đi, yêu sng đn cung nhit ca thi sĩ Xuân Diu.
ế
Chc là Xuân Diu vit bài th này trc năm 1938, lúc ông trên di 20 tui - cái tui thanh niên bng
ế ơ ừ 
 ng. Nhng thi sĩ đã
 
 
"vi vàng mt na
ử  
, mt cách nói rt th - chng cn đn tui trung niên
ơ ế
 
(nn
ắ 
 h
ạ 
mi luyn tic tui hoa niên. Du chm gia dòng th, rt mi, th c không h có. Nh mt tuyên
ế ế ơ ơ
 ngôn
"vi vàng
ộ 
:
"Tháng giêng ngon nh cp môi g
ư ầ 
Tôi sung sng. Nhng vi vàng mt n
ưư ử  
Tôi không ch nng h mi hoài xuân".
ớ  
 Vi vàng vì thiên nhiên quá đp, vì cuc sng quá yêu, vì tui tr quá th mng. Đang tui hoa niên
ơ
 đã
"vi vàng mt na
ử  
.. cm thc ca thi sĩ v thi gian, v mùa xuân, v tui tr rt hn nhiên, mi m.
ư
Quan nim v thi gian có nhiu cách nói. Thi gian là vàng ngc. Bóng ng lng ta. Thi gian vun vút thoi
 đa, nh bóng câu (tun mã) vút qua ca s, nh nc chy qua cu. Thi gian mt đi không tr li. Xuân
 Diu cũng có mt cách nói rt riêng: tng phn đi lp đ ch ra cái
ơ ả
 
"lng tri
ượ ờ  
cho mt đi ngi ch có
ộ ờ
 mt thi xuân xanh mà tui tr mt đi qua không bao gi tr li:
"Xuân đang ti, nghĩa là xuân đang qua,
ớ  
Xuân còn non, nghĩa là xuân s già 
ẽ 
xuân ht, nghĩa là tôi cũng m
ế ấ  
Lòng tôi rng, nhng lng tri c ch
ư ưậ 
Không cho i thi tr ca nn gia
ủ 
i làm chi rng xn vn tun hoàn 
ầ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->