Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Egipt Nowy Swit

Egipt Nowy Swit

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by zezorro
Sytuacja na rynku nieruchomości po odejściu Mubaraka
Sytuacja na rynku nieruchomości po odejściu Mubaraka

More info:

Published by: zezorro on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2012

pdf

text

original

 
Nowy świt w Egipcie w 2012
Peter Mitry
 
 
Ostatni rok przyniósł Egiptowinaprzemiennie fale uniesień iupadków. Po styczniowej rewo-lucji 2011 i w jej następstwie –euforii - przyszło otrzeźwienie, awraz z nim świadomość, że nieda się szybko naprawić efektów60 lat represyjnych rządów,które doprowadziły m.in. doznikomych inwestycji w infra-strukturę i nowe budownictwow kraju nad Nilem.
Brutalna prawda jest taka, że po 60 la-tach dyktatury nie było nikogo, kto mógł-by przejąć władzę. A bez następcówobalonego reżimu, nie można było wpro- wadzić zmian, nie tylko w sferze politycz-nej, ale i gospodarczej np. dokonywać wielkich inwestycji. W efekcie władzęprzejęło wojsko, które starało się przy- wrócić porządek, ale ostatecznie ogło-szono strategiczny plan prowadzący do wyborów prezydenckich w czerwcu 2012.Plac Tahrir w Kairze, na którym skoncen-trowała się rewolucja, nadal przyciągałzainteresowanie światowych mediów.Stał się platformą, na której Egipcjanieniezadowoleni z powolności zmian mogli wyrazić swój sprzeciw, teraz obracającysię przeciwko nieugiętej postawy wojska.Oczy świata zwracały się w każdy piątek w stronę stolicy, w oczekiwaniu dalszychspektakularnych zamieszek.Skutkiem zaognionej sytuacji zmalałaliczba turystów, a w umysłach wielu ludzi,do niedawna wspierających awansEgiptu i Morza Czerwonego w szczegól-ności do superligi inwestycyjnej nierucho-mości świata, powstała niepewność i lęk.W efekcie Egipt w ciągu kilku miesięcyspadł ze świecznika.Co kryje przyszłość? Jak naprawdę wygląda Egipt po rewolucji? Otóż – oczym media nie informują – zaledwiekilka dni po odejściu Mubaraka milionyEgipcjan wszystkich wyznań wraz z tysią-cami turystów wyszło na ulice w wielkiejmanifestacji narodowego triumfu.Uzbrojeni w miotły i worki na śmieci prze-prowadzili największą operację sprząta-nia, jaką widział ten kraj, w bezpreceden-sowym pokazie narodowej dumy. Niebyło też dziennikarzy podczas kiedyniejednokrotnie chrześcijanie ochranialimodlących się muzułmanów i odwrotnie.Ostatnie wybory przebiegły spokojnie i większość obywateli, ale także obserwa-torzy międzynarodowi, są zadowoleni zpostępu.Podczas rozmów z wieloma Egipcjanamize wszystkich środowisk politycznychniewielu wątpi, że po wyborze prezyden-ta armia wróci do koszar, do swojej tra-dycyjnej roli obrońcy narodu.Oczywiście sukces wyborczy BractwaMuzułmańskiego w parlamencie ponow-nie obudził upiora państwa islamskiego zcałym represyjnym sztafażem do deko-racji.
Zakaz alkoholu, bikini i inne środki,cofające Egipt na etap turystycznejdziczy. Moim zdaniem czas obudzićświatowe media. To się nie wydarzy.Muzułmanie i chrześcijanie stali pod-czas rewolucji ramię przy ramieniu i jest wiele przykładów wzajemnejpomocy między społecznościami.Byłoby nie do pomyślenia w krajuliczącym 84 miliony mieszkańców,przeważnie muzułmanów, aby nieuzyskali przewagi w wyborach.Oczywiście, gdy zdarzają się krwawezamieszki na tle wyznaniowym, poja- wiają się w nagłówkach, ale z całą pewnością nie stanowią częścicodziennego życia w Egipcie.
Turystyka
Turystyka w Hurgadzie, Sharm elSheikh, Marsa Alam i innych centrach wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego wciągu ostatniego roku funkcjonowałanormalnie. Nie było zakapturzonychbojowników, społecznej milicji, żołnierzy zautomatyczną bronią gotową do strzału, jedynie spokojni, szczęśliwi ludzie pilnu- jący swoich codziennych spraw, ale z jedną wielką różnicą: z odzyskaną dumąz bycia Egipcjanami i nadzieją na jaśniej-szą przyszłość - w kraju przygotowują-cym się do odzyskania należnegomiejsca na arenie międzynarodowej idającym szansę, a tym samym większydobrobyt wszystkim obywatelom. W każdej grupie wyznaniowej, podobnie jak we wszystkich ugrupowaniach poli-tycznych, znajdziemy zawsze elementyskrajne, o radykalnym poglądach, czy toz lewa, czy z prawa opinii większości. Wdemokracji wszak przyszłość kształtująpoglądy większości, a przywódcy gospo-darki światowej już zdecydowali, że przy-szłość Egiptu będzie pomyślna. Przedtygodniem [artykuł z kwietnia 2012]ekonomia Egiptu prześcignęła wszystkiepozostałe w regionie, wraz z zasobną wropę Arabią Saudyjską. 
Przed kilkoma tygodniami BractwoMuzułmańskie zagwarantowało, że niebędzie starać się o wprowadzenieścisłych ograniczeń dla turystów za-granicznych, aby wesprzeć turystykę.Na ostatnim spotkaniu z członkamiZwiązku Przedsiębiorców Egiptu panAhmed Suleiman, szef komisji ds.turystyki partii
Wolność i Sprawiedli-wość
zapewnił, że turyści będą mogliubierać się, jeść i pić tak, jak zechcą.„Przykro nam, że rewolucja dotknęła turystykę” dodał Suleiman.
Minister ds. Turystyki Mounir FakhryAbdel Nour stwierdził, że przychody zturystyki spadły w 2011 do 8,8 mld.$ z

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->