Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Forest Information Update Vol 13 No 8 - August 2012

Forest Information Update Vol 13 No 8 - August 2012

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by Mike Smith
Welcome to this edition of FIU –

Our relationships with forests are highlighted in this edition. The discussion around the merits of impacts of fire on natural resources is loaded with views from managers, policy-makers, lobbyists and just plain citizens. Articles on the topic are included below. In the Miscellaneous section below find out how forests are increasingly seen as one way as reducing the large burden on national public health budgets through prevention. Biodiversity includes a FAO Progress report of 2011 on the data availability of the two Nutrition Indicators for Biodiversity.
Welcome to this edition of FIU –

Our relationships with forests are highlighted in this edition. The discussion around the merits of impacts of fire on natural resources is loaded with views from managers, policy-makers, lobbyists and just plain citizens. Articles on the topic are included below. In the Miscellaneous section below find out how forests are increasingly seen as one way as reducing the large burden on national public health budgets through prevention. Biodiversity includes a FAO Progress report of 2011 on the data availability of the two Nutrition Indicators for Biodiversity.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mike Smith on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

 
LHPAW_ IELHPFJ_IHE Q]OJ_A \HC% :7 EH% 2Jqdqwt 0=:0Tacghfa th tbiw aoitihe hl LIQ
Hqp pacjtihewbi}w itb lhpawtw jpa bidbcidbtao ie tbiw aoitihe% _ba oiwgqwwihe jphqeo tba fapitw hl if}jgtwhl lipa he ejtqpjc pawhqpgaw iw chjoao itb |iaw lphf fjejdapw# }hcigy&fjkapw# ch``yiwtw jeo nqwt }cjiegiti~aew% Jptigcaw he tba th}ig jpa iegcqoao `ach% Ie tba Fiwgaccjeahqw wagtihe `ach lieo hqt bh lhpawtwjpa iegpajwiedcy waae jw hea jy jw paoqgied tba cjpda `qpoae he ejtihejc }q`cig bajctb `qodatwtbphqdb }pa|aetihe% @ihoi|apwity iegcqoaw j LJH ]phdpaww pa}hpt hl 0=:: he tba ojtj j|jicj`icity hl tbath Eqtpitihe Ieoigjthpw lhp @ihoi|apwity%]cajwa lieo `ach hqp cjtawt `jtgb hl jptigcaw# ciwtied# faatiedw jeo a` witaw lhp tba ejtqpjc pawhqpgawagthp% ]cajwa laac lpaa th ghetjgt fa lhp fhpa ielhpfjtihe%Kieo padjpowFika Wfitb# Aoithp jeo Oipagthp  ielhMwhqtbaf%ghf 
IE_PHOQG_IHE
Lhpawt Ielhpfjtihe Q}ojta "LIQ) iw j lpaa fhetbcy afjic eawcattap waet th }ah}ca ietapawtao ie tbaie|aethpy jeo fheithpied hl ejtqpjc pawhqpgaw jeo pajgbaw j`hqt 00#=== ejtqpjc pawhqpga w}agijciwtwjeo htbap pagi}iaetw hpcoioa% LIQ iw }phoqgao `y _pjoa jeo Faoij Wap|igaw Cto "%whqtbaf%ghf)jeo iw wq}}hptao `y hpdjei~jtihew# jdaegiaw jeo ieoi|ioqjcw hpkied ie tba ejtqpjc pawhqpgaw liaco%
CIEK IE _H LIQ
Lhcch q} tbiw aoitihe itb oiwgqwwihew jeo eaw itafw jt tba ea Lhpawt Ielhpfjtihe Ciekao&ie dphq} jt>btt}>((%ciekaoie%ghf(dphq}w8dio607=?=77,tpk6fydXqdp}Xh|p  
 YJBHH DPHQ]
& Ohechjo tbiw jeo }pa|ihqw aoitihew tba Lhpawt Ielhpfjtihe Yjbhh dphq} jt>btt}>((tagb%dphq}w%yjbhh%ghf(dphq}(lhpawtXielhpfjtiheXq}ojta(8ydqio600?77<2<4 
LJGA&_H&LJGA
 J ea Ljga`hhk }jda bjw `aae awtj`ciwbao wh yhq gje }apwhejci~a yhqp ghetjgtw itb htbap LIQ qwapwjeo ghetpi`qthpw%btt}>((%ljga`hhk%ghf(}jdaw(Lhpawtpy&ielh(:?7:029?:9:?8pal6tw 
LIQ W]HEWHPW
LIQ hllapw jo|aptiwapw itb jggaww th ielcqaetijc pajoapw w}jeeied tba dch`a% _biw ielcqaetijc dphq} hl pajoapw iw jgti|a ie jcc jw}agtw hl tba lhpawtpy# ejtqpjc pawhqpgaw# jeo gcifjta gbjeda wagthp# lphfawtj`ciwbfaet# fjejdafaet jeo fjpkatied th oa|ach}faet jeo tpjoa% Lhp fhpa ielhpfjtihe# ghetjgt>wjcawMwhqtbaf%ghf]cajwa |iwit hqp w}hewhpw’ a` witaw# cajpe j`hqt bjt tbay oh jeo qtici~a tbaip wap|igaw%
CJWAP _AGBEHCHDY# IEG% OJPAW JCC JPG]JO QWAPW
‗ _JKA _BA CjwapDIW GBJCCAEDACjwap _agbehchdy# Ieg% "C_I)# tba oawideap jeo fjeqljgtqpap hl tba fhwt }h}qcjp ciea hl fj}}ied cjwapwjeo pjedalieoapw# iw ojpied jcc Jpg]jo¥ qwapw th tjka j DIW fh`ica fj}}ied gbjccaeda% _biw eagjf}jide jw hlligijccy jeehqegao jt tba h}aeied ojy hl Awpi’w Qwap Ghelapaega# Nqcy 01tb 0=:0% _bagbjccaeda iw th tawt hqt je C_I _pq]qcwa¥ 7<= fj}}ied cjwap jeo tba CjwapDIW¥ Jpg]jo¥ artaewiheghf}catacy piwk lpaa itbhqt jey q}lphet ghwtw hp h`cidjtihe% _biw gjf}jide iw oawideao th }apwqjoa DIW}phlawwihejcw th wif}cy tpy whfatbied tbjt icc }ph|a th wj|a tifa jeo fheay jeo hllap je iffaoijtaPHI% Lieo hqt fhpa jt>btt}>((%cjwaptagb%ghf(Cjwap&_agbehchdy&Ojpaw&Jcc&Jpg]jo&Qwapw&th&_jka&tba&CjwapDIW&Gbjccaeda%jw}r
AWPI
 
LHPAW_PY
& _ba 0=:0 Awpi Lhpawtpy DIW Ghelapaega jw j dpajt wqggaww# bac}ao `y tbaicciedeaww hl }jptigi}jetw th wbjpa tbaip ar}aptiwa% Ta chhk lhpjpo th waaied yhq jt eart yajp$w a|aet#Fjy :?‗:<# 0=:7 ie Paocjeow# Gjcilhpeij% Lhp fhpa ielhpfjtihe# ghetjgt>lhpawtpyielhMawpi%ghf\ia }bhthw lphf tba a|aet jt>
 
OIW_PI@Q_IHE ]JP_EAPW
LIQ iw waet th ajgb hl tba lhcchied ietapejtihejc ciwtw & jcc jpa lpaa# ch |hcqfa jeo wagqpa>Lhpawt ciwt ‗ Waa btt}>((nhyr%nhaewqq%li(}i}apfjic(lhpawt&ciwt(  Dch`jc Jwwhgijtihe hl Heciea Lhpawtapw "DJHL) & waa btt}>((%lhpawtapw%hpd(}hptjc(eafaf`ap%}b}  Ietapejtihejc Lhpawt Ciwt "ILC) & btt}>((dphq}w%yjbhh%ghf(dphq}(ilc&tagb0===(  Ea}jcawa Lhpawtapw &btt}>((dphq}w%yjbhh%ghf(dphq}(ea}jcawalhpawtapw( Tatcjeolpiaeow ‗ waa btt}>((dphq}w%yjbhh%ghf(dphq}(atcjeolpiaeow jeobtt}>((%odphq}w%hpd(dphq}w(atcjeolpiaeow( Dch`jc a&Lhpqf he Gcifjta Gbjeda jeo Dch`jc Tjpfied &btt}>((dphq}w%yjbhh%ghf(dphq}(GcifjtaGhegape(  J}}ciao&DIW&PW bhfa}jda & btt}>((%fjthr%ghf(jdiwpw  Wic|ieat# ]hptqdqawa&`jwao &btt}>((`p%dphq}w%yjbhh%ghf(dphq}(Wic|iEat(Yhq fjy pagai|a LIQ `y nhieied hea hl tba j`h|a% Il yhq iwb th pagai|a LIQ hecy & waeo j `cjek afjic thlhpawtXielhpfjtiheXq}ojta&wq`wgpi`aMyjbhhdphq}w%ghf% Lhp zqawtihew# th wq`fit fjtapijc# hp thw}hewhp LIQ# }cajwa ghetjgt fa# Fika#ielhMwhqtbaf%ghf 
IE]Q_
& _biw fhetb$w ie}qt ghfaw lphf> Djpy Kpq}eigk# Eacwhe Thed# Cjega Hcwae# _iej Atbapiedthe#Djeobi| Kjlca# Jptqp Dic# Phww Fjyba# Wac|j Awgjcapj# Ghcie# Ielhwyc|j# IQLPH# Bjkif F% J`oi#@aektawb Wbjpfj jeo fjey fhpa% _bjek yhq jcc lhp wbjpied yhqp ielhpfjtihe*
BJ\A YHQ BAJPO8 EATW LPHF JPHQEO _BA THPCO_BHFWHE PAQ_APW ]JP_EAPW TI_B QWLW _H FJ] CJEO PIDB_W IE TAW_ JLPIGJ
& _baQ%W% Lhpawt Wap|iga bjw wacagtao _bhfwhe Paqtapw th fj} jeo ohgqfaet cjeo pidbtw ie Tawt Jlpigj jw}jpt hl je allhpt th }phfhta wqwtjiej`ca qwa hl ejtqpjc pawhqpgaw# }phtagt tba ae|iphefaet# jeo gpajta jwhqpga hl ieghfa lhp tba pqpjc }hhp ie tba tbpajtaeao Q}}ap Dqieaje _ph}igjc Lhpawt%btt}>((%paqtapw%ghf(jptigca(0=:0(=4(:9(ioQW:2=4:7+:9&Nqc&0=:0+BQD0=:0=4:9
Q%K% LHPAW_PY GHFFIWWIHE JTJPOW OJ_J JEO GHFFW GHE_PJG_ _H CA\AC 7
Ca|ac 7 Ghffqeigjtihew bjw `aae jjpoao j lhqp&yajp ghetpjgt itb tba Lhpawtpy Ghffiwwihe# tba QKdh|apefaet oa}jptfaet paw}hewi`ca lhp tba }phtagtihe jeo ar}jewihe hl @pitjie$w lhpawtw jeo hhocjeow%Ca|ac 7 icc oaci|ap ojtj jeo |higa eathpk# ghccj`hpjtihe jeo `phjo`jeo wap|igaw th bac} tbaghffiwwihe if}ph|a alligiaegy jgphww tba hpdjeiwjtihe# wq}}hpt je iegpajwiedcy fh`ica hpklhpga jeojgbia|a ghf}cijega itb tba ]q`cig Wap|igaw Eathpk "]WE) wtjeojpow%btt}>((ca|ac7%faoijphhf%ghf(0=:0&=2&:?&Ca|ac&7&th&_pjewlhpf&Q%K%&Lhpawtpy&Ghffiwwihew&I_&Ghffqeigjtihew&Ielpjwtpqgtqpa
PALHPAW_J_IHE TICC BAC] _H GQP@ OAWAP_ILIGJ_IHE WJYW LHPAW_PY OIPAG_HP
& _bajgtied oipagthp hl tba Oa}jptfaet hl Lhpawtpy ie Djf`ij bjw qeoapwghpao tbjt fhpa palhpawtjtihe allhptwtbphqdb tpaa }cjetied icc bac} lidbt jdjiewt oawaptiligjtihe tbjt iw $tbpajtaeied tba ghqetpy%btt}>((jccjlpigj%ghf(wthpiaw(0=:0=20:=<??%btfc
IE ]IG_QPAW> EIDAP$W BQEDAP&LIDB_IED _PAAW
&
 
Whfatbied ea iw tjkied phht ie j wfjcc jeooqwty ghpeap hl awtape Eidap# pa}hptw tba @@G% _ba qepafjpkj`ca chhkied fhpiedj tpaa bjw `aghfa jlphetciea aj}he th lidbt tba pagqppied ophqdbtw tbjt bj|a bit tba Tawt Jlpigje ejtihe% Waa tba wthpy ie}igtqpaw jt>btt}>((%``g%gh%qk(eaw(hpco&jlpigj&:2?:0:04
GJFHQLCJDA HL FH_BW> FH_BW JG_I\ACY WAAK HQ_ @AW_ BIOIED ]CJGAW
& Fhtbw jpaigheig arjf}caw hl gjfhqlcjda% _baip ied ghchpjtihe jeo }jttapew jpa wbj}ao `y ejtqpjc wacagtihe thfjtgb tba }jttapew hl ejtqpjc wq`wtpjtaw# wqgb jw j tpaa `jpk hp caj|aw# he bigb tba fhtbw pawt% @qt#jgghpoied th pagaet lieoiedw# tba fjtgb ie tba j}}ajpjega jw eht jcc ie tbaip ie|iwi`icity% WgiaegaOjicypa}hpt>btt}>((%wgiaegaojicy%ghf(pacajwaw(0=:0(=4(:0=47::0710:%btf
@J__APIAW EH_ IEGCQOAO%%%
 
_biw wagtihe iw oa|htao th pawhqpga ie|aethpy ti}w jeo fiwgaccjeahqw `cqp`w lhp bjta|ap qwaw yhq gjpath fjka% ]cajwa cifit ghetpi`qtihew th hea }jpjdpj}b hp wh% _bjekw# Fika Wfitb%
BAC]*LAAO@JGK
 
_AGBEIGJC JWWIW_JEGA
‗ –]jy it lhpjpo*‖ Il yhq gje bac} itb jey hl tba pazqawtw `ach# }cajwatjka tba tifa th oh wh% Yhqp kieo jwwiwtjega icc `a j}}pagijtao jeo pajpoao%
H]]HP_QEI_IAW 
& Wa|apjc pajoapw hl LIQ jpa waakied af}chyfaet ie tba lhpawtpy liaco% Il yhq bj|a nh`w j|jicj`ca jeo jpa ie eaao hl dhho }ah}ca# }cajwa ghewioap }hwtied yhqp |jgjegiaw ie LIQ "tbapa iweh gbjpda lhp tbiw wap|iga) jeo tba lhcchied hqtcatw>
LJGQC_Y ]HWI_IHE IE JO\JEGAO FJEQLJG_QPIED _AGBEHCHDIAW "GCHWAW HG_H@AP :1#0=:0)
& _ba Oa}jptfaet hl Thho Wgiaega ie tba Ljgqcty hl Lhpawtpy jt Qei|apwity hl @pitiwb Ghcqf`ij#\jeghq|ap# Gjejoj ie|itaw j}}cigjtihew lhp j taeqpa&tpjgk Gjejoj Pawajpgb Gbjip "_iap 0) th `adie ieNqcy 0=:7% Ta icc ghewioap arga}tihejc gjeoiojtaw ie jpajw hl fjeqljgtqpied tagbehchdiaw bh gjejo|jega lqeojfaetjc kehcaoda jeo }pjgtiga ie tba }phgawwied hl hho jeo hho ghf}hwitaw% _bagjeoiojta wbhqco bj|a oafhewtpjtao argaccaega ie hpidiejc pawajpgb%btt}>((%lhpawtpy%q`g%gj(0=:0(=2(ljgqcty&}hwitihe&ie&jo|jegao&fjeqljgtqpied&tagbehchdiaw&gchwaw&hgth`ap&:1&0=:0(
AWPI JEO ]GI DAHFJ_IGW IFJDAPY DPJE_ ]PHDPJF _H WQ]]HP_ EJ_QPJC PAWHQPGAWFJEJDAFAE_
& Awpi# ]GI Dahfjtigw# FOJ# jeo Pj}ioAya pagaetcy jeehqegao tbaip ea EjtqpjcPawhqpgaw Ifjdapy Dpjet ]phdpjf% _ba dpjet }phdpjf icc }ph|ioa QW&`jwao hpdjei~jtihew itbwhltjpa# ojtj# jeo tpjieied lhp oatagtied jeo jejcy~ied cjeo&gh|ap gbjeda tbphqdb tba ghf`ieao qwa hl dahdpj}big ielhpfjtihe wywtaf "DIW)# ifjda }phgawwied# jeo pafhta&waewied tagbehchdiaw% Oawideao thlhwtap ieeh|jti|a j}}phjgbaw tbjt whc|a ejtqpjc pawhqpgaw fjejdafaet }ph`cafw# tba EjtqpjcPawhqpgaw Ifjdapy Dpjet ]phdpjf icc }ph|ioa 0= dpjetw |jcqao jt /:==#=== ajgb% Ajgb dpjet iegcqoawtba lhcchied>& Awpi DIW whltjpa jeo tpjieied& ]GI Dahfjtigw ifjdapy }phgawwied jeo jejcywiw whltjpa jeo tpjieied& FOJ PJOJPWJ_&0 wyetbatig j}aptqpa pjojp "WJP) ifjdapy& Pj}ioAya 1&fatap fqctiw}agtpjc ifjdapyAcidi`ca hpdjei~jtihew iegcqoa jcc ty}aw hl ghf}jeiaw# aoqgjtihejc iewtitqtihew# ehedh|apefaetjchpdjei~jtihew "EDHw)# wtjta jeo padihejc dh|apefaetw# hp tpi`jc dh|apefaetw ie tba Qeitao Wtjtaw% Lhp fhpa ielhpfjtihe# }cajwa |iwit tba a`wita>btt}>((awpiqpc%ghf(?490
_BIPO H]AE WHQPGA DIW WQFFAP WGBHHC GHQPWA FJ_APIJCW EHT J\JICJ@CA
& Op Wqgbitb Jejeo pitaw |ij J}}ciao DIW jeo Pw> –Ta jpa bj}}y th ielhpf tbjt jcc cagtqpa jeo tqthpijcfjtapijcw hl tba _bipo H}ae Whqpga H}}hptqeitiaw ie DIW Wqffap Wgbhhc jt Diphej jpa eh fjoaj|jicj`ca heciea lhp tba `aealit hl tba ioap ghffqeity%‖ Oatjicw jtbtt}>((%widta%qod%aoq(wqffapwgbhhc0=:0(
BJ\A YHQ PAJO8
H`tjie lphf yhqp chgjc ci`pjpy hp lphf tba whqpgaw }ph|ioao%
JP_IGCAW HL IE_APAW_@IHOI\APWI_Y
Pqtb Gbjppheoiapa%
LJH ]phdpaww pa}hpt hl 0=:: he tba ojtj j|jicj`icity hl tba th EqtpitiheIeoigjthpw lhp @ihoi|apwit 
y> Lhho ghf}hwitihe; Lhho ghfwqf}tihe% It iw j ghccagtihe hl jejcytigjc ojtjlphf tba }q`ciwbao jeo qe}q`ciwbao citapjtqpa%btt}>((%ljh%hpd(ielhhow(`ihoi|apwity(Pa}hptied0=::thIeoigjthpw%}ol Kj`ip# F% J% Ejtb# _% K% Kif Thhk% 0=:0%
Gph}w ie bqfje cila> ghf}jpjti|a faoigiejc qwa hl }cjetw

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mike Smith liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->