Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elaborarea Strategiei de Promovare in Cadrul IMM

Elaborarea Strategiei de Promovare in Cadrul IMM

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by partyano
Elaborarea Strategiei de Promovare in Cadrul IMM, partyano, partyano.tk, partyanomedia.tk
Elaborarea Strategiei de Promovare in Cadrul IMM, partyano, partyano.tk, partyanomedia.tk

More info:

Published by: partyano on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
Elaborarea strategiei de promovare in cadrul IMM-urilor
JORZ Augustin ConstantinRezumat
 Lucrarea îşi propune să evidenţieze principalele aspecte teoretice şi practice privind activităţile promoţionale, identificând caracteristicile acestora care contribuie la dezvoltarea IMM-urilor. Studiul de caz prezintă S.C Costi & Flavius Automobile S.R.L., identificând elementeleanalizei SWOT ale activităţilor promoţionale întreprinse de aceasta, care pot genera rezultateeconomice favorabile.
Abstract
The paper aims to highlight the major theoretical and practical aspects of promotional activities, identifying characteristics that contribute to the development of SMEs. The case study presents S.C. Costi & Flavius Automobile S.R.L., SWOT analysis identifies elements of  promotional activities undertaken by it, which can generate positive economic results.Cuvinte cheie: strategii promoţionale, activităţi promoţionale, IMM-uri, publicitate,dezvoltare economică.
Noţiuni introductive
Obiectivul general al lucrării îl reprezintă reflectarea activităţilor promoţionale îndezvoltarea IMM-urilor, cu aplicaţie la
S.C. Costi & Flavius Automobile S.R.L.
Metodele de cercetare ştiinţifică utilizate se bazează pe studiul bibliografic, studiu practic şial informaţiilor electronice disponibile în domeniul temei.Prima etapă a constat din percepţia problemei activităţilor promoţionale în dezvoltare aeconomică a IMM-urilor, în etapa a doua s-a realizat documentarea-învăţarea, pentru a putearealiza explicarea fenomenelor şi proceselor direct conectate la activităţilor promoţionale. Înultima etapă verificarea ipotezelor şi concluziilor am realizat prin observare directă şi analizăSWOT, o radiografiere a mijloacelor de promovare, emiţând unele recomandări.
Concept esenţial al teoriei moderne a marketingului,
mixul de marketing 
reprezintă„ansamblul de instrumente tactice de marketing controlabile pe care firma le combină cuscopul de a produce pe piaţa ţintă reacţia dorită”.
1
Mixul de marketing joacă un rol esenţial, întrucât el creează pe de o partediferenţierea în percepţia consumatorului, iar pe de altă parte, creează instrumentelespecifice înfăptuirii obiectivelor strategice, ce se concretizează în cei “
4P 
”, care la rândul
1
 
Kotler Ph.,
Principii de marketing 
,
Editura. Teora, Bucuresti 1998
p. 134-135
1
 
lor, fiecare în parte constituie un submix de marketing ce reprezintă un joc de strategii şicombinaţii de variabile.
Submixul de produs
se detaşeaca importanţă, deoarece el constituie suportulcelorlalte submixuri. Pentru întreprindere, esenţialul este producă doar bunurile şiserviciile care posedă caracteristicile dorite de grupul ţintă, atât sub aspectul trăsăturilor sale tangibile (culoare, mărime, funcţionalitate etc.) cât şi al celor intangibile (transport,servicii secundare, facilităţi post-desfacere). Politica de produs, pe baza studierii pieţii,urmăreşte să asigure adaptarea ofertei la exigenţele cererii, prin produse care să satisfacătrebuinţele consumatorului, dar în acelaşi timp să-i aducă profit.Acesta reprezintă combinaţia de bunuri, servicii, idei pe care firma le oferă pieţei.Deci, produsul în sensul mixului de marketing nu înseamnă doar un bun fizic. Realizareafizică a produsului nu reprezintă o activitate de marketing. Totuşi, specialiştii în marketingtrebuie să studieze şi dorinţele consumatorilor pentru a se proiecta produse care să satisfacăaceste nevoi. Conceptul de produs mai cuprinde şi aspecte privind marca, ambalarea,etichetarea, precum şi serviciile post vânzare.
2
Submixul de preţ 
urmăreşte stabilirea unui nivel de preţ care să fie convingător pentrufiecare segment de piaţă, în sensul reflectării valorii produsului ce satisface mai bine decâtconcurenţii cerinţele consumatorului. El trebuie să fie acceptabil atât pentru producător (să-i aducă profit) dar şi pentru consumator (să dispună de venituri). Prin imaginea ce o induce, preţul afectează şi viitorul întreprinderii, nu numai prezentul.
Submixul de plasare (distribuţie)
are în vedere politici legate de canalele dedistribuţie, circuitele şi reţelele de transport, utilizarea intermediarilor (cât, când, ce fel, înce loc), distribuţia fizică, etc.
Submixul de promovare
realizează comunicarea cu viitorii clienţi, stabilind ce şi cuise comunică, cum să se realizeze aceasta, în ce formă şi cu ce mijloacele.Între cele patru submixuri există o interdependenţă, o intercondiţionare reciprocă decare trebuie să se ţină seama în elaborarea şi aplicarea mixului de marketing.Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată dinîntreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afacerianuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/sau deţin active totale de până la 43 demilioane de euro
3
Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol esenţial în economiaeuropeană. Ele reprezintă o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri demuncă. În Uniunea Europeană, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigură în jur de 75de milioane de locuri de muncă şi reprezintă 99% din toate întreprinderile.Totuşi, ele sunt adeseori confruntate cu imperfecţiunile pieţei. IMM-urile au de multeori dificultăţi în obţinerea de capital sau credite, mai ales în faza de start-up. Resursele lor limitate pot de asemenea să reducă accesul la noi tehnologii sau inovare.
2
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
3
Recomandarea 361/2003/CE, art. 2 (fragment)
2
 
De aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezintă una din priorităţile Comisiei Europene pentru creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi coeziune socială şi economică.
4
II. Prezentarea activităţilor promoţionale
 Activitatea promoţională
este o componentă a mix-ului de marketing având dreptobiect transmiterea către piaţă şi consumatori a informatiilor privind produsele şi serviciile pe care le realizează întreprinderea, caracteristicile şi avantajele lor.Activitatea promoţională, reprezintă un sistem deschis şi coerent de comunicare între producători şi comercianţi pe de o parte, consumatorii şi utilizatorii pe de altă parte.Sistemul de comunicare al întreprinderii are un dublu scop şi anume: să informeze şisă stimuleze consumatorii în legătură cu vânzarea produselor şi serviciilor şi să determinetot odată o serie de modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum aleacestora.Pentru întărirea imaginii şi a prestigiului produselor şi serviciilor pe care le realizeazăîntreprinderea, sursele de comunicare trebuie să răspundă unor cerinţe absolut obligatorii şianume:1. să fie suficienţi de puternici, respectiv să prezinte autoritatea necesară faţă deconsumatorul vizat;2. să fie atrăgătoare, respectiv să fie uşor selectate din multitudinea de informaţii şicomunicaţii;3. să fie credibile, adică să corespundă sistemelor de valori al destinatarului.Sistemul de comunicare prin care firma pune în circulaţie o idee, o reformă esteformat din:
sursele de informaţii care pot fi date de întreprinderea însăşi;
un mesaj, o idee, o informaţie;
un canal de difuzare, respectiv suportul mesajului;
un destinatar care poate fi un client intern sau un client extern în raport despecificul şi destinaţia produsului.
Structura activitatilor promotionale
Sub raportul coinutului, al rolului şi formei de prezentare, al activităţilor  promoţionale acestea se realizează sub 6 forme sau grupe de activităţi:
4
http://europa.eu /comm/enterprise/entrepreneurship/sme_envoy/index.htm3
 
ACTIVITĂŢIPROMOŢIONALE
PUBLICITATEA
PROMOVAREAVÂNZĂRILOR RELAŢIILEPUBLICEUTILIZAREAMĂRCILOR MANIFESTĂRILEPROMOŢIONALE
FORŢELE DEVÂNZARE
I
. Tehnici de promovare susţinute de produs:reducerile temporare de preţ primele şi cadourileconcursuri, jocuri şi loteriioperaţiuni cu caracter gratuitII. Tehnici de atragere a ţintei de către produs: punerea în valoare a produsului la locul vânzării:tehnicile de merchandising publicitatea la locul vânzării publicitatea directă
Tehnici specifice: interviurile, lansarea de ştiri, conferinţe de presă,dejunuri oficiale, discursuri, seminarii, conferinţe, linii telefonice directe. participarea la târguri, expoziţii şi saloane de specialitate
 sponsorizarea
- dublu rol: * creşterea cifrei de afaceri* prospectarea şi întreţinerea dialogului în cadrul pieţei
I. Publicitatea media:
presa, radioul, televiziunea, Internetul,cinematograful.
II. Publicitatea exterioară:
afişele publicitare (panourile publicitare)
III. Publicitatea prin tipărituri:
cataloage pliante, broşuri, prospecte,agende si calendare
IV. Publicitatea directă
-
 
 Modalităţi de realizare
:- expedierea unor scrisori publice personale- trimiterea la sediul firmelor sau domiciliul clienţilor  potenţiali a unor broşuri sau prospecte- stabilirea unui contact telefonic- distribuirea unor pliante in locurile de vânzare.
V. Publicitatea gratuită:
articole şi interviuri în mass-media.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->