Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23597, 24.8.2012]

Oslobođenje [broj 23597, 24.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 148 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
AWCA@ASOENO
ROTLK# 04% 6% 02<0%
Jadhel CVYHHH
@pan 07%?8:Ghnoel> < KM!9 KE
@F EO^LYHWEH DEOYEHK
Wlplnoya
 zzz%awca`adnoeno%`l
:% wtplel
DLELW RPHCAJ
EHTKA EHKAJL EHNOH^@LGHA H^ YCLWTH
Dp% ^yaeka Nuph{h}#
rpodwnodehk FWR-l @hF
4-?% wtplel
Atyapoel dhaehgl lutagowto Klklen - @hcno{oya
_CABOEA <22 MHCHAEL KM
NL[LPOYH]>MAJLA WLMRA@HTH 722CN_DH,
Wusoeno ~l elrld el Lm`lwldu WLD-l u Wlplnoyu
8% wtplel
RA@NODL YPL]L MHP
KYLCHIHKLGHNO ^L O_PA@LWKOT@hF jawtuno u Pumuehnh
46% wtplel
   I   a   t   a  >   M  u   f   l   m   o   d   T   _   E   A   Y   H    ]
 
AWCA@ASOENO
rotlk#
04%
lujuwt!kacaya~02<0%
0
_ BHBH
YHNOWTH
T_BHCL[TYA @hF
Eoml hwtpljo rpathyCljumdbhno
Tubhcl{tya @aweo h Fopgojayheo eo yadh hwtplju rpathy rpodwnodehkl Wagh nlcdomakpltwko rlpth no @hF ^cltkl Cl- jumdbh no eh u nodeam rpodmotu% Ayu heiapmlgh nu nuop  no a`nlyha Manraptlc# radlwthpu}h h dyl darhwl# Cljumdbh-  nhe urht Tubhcl{tyu @hF ad <:% nucl# to adjayap Tubhcl{tyl chdopu WDR-l @hF ad 02% nucl# rpoeh nocl no Ioel% Cljumdbh nl wo ra~yla el modhnwko elrhwo dl wo rpa- thy enojl yado hwtpljo u wcul nu @a{enlkh hewthtut# u h-  nom no _rplyeam ad`apu# tplbo}h heiapmlgh nu dl ch wo rpa- thy enojl yadh hwtpljl% Tph dlel klweh no ~lmnoehgl jclyeaj tubhtocnl Yowel @udhmhp no adjayaphcl dl no rpaynopam kpa~ urhwehko utypsoea dl Tubhtocnwtya –eo rpayadh hwtplju rpa- thy dp% ^cltkl Cljumdbh no eh u nodeam rpodmotu”% Rpa{co wodmhgo modh nh wu a`nlyhch klka no Tubhcl{tya raeayea hetoe~hyhplca hwtplju u yo~h wl awtly{theam Ldh- cl ^ucihklprl{h}l ka nu no awtlyha @a{enlkam hewthtutu# l ~`aj elyadeo rpaeoynopo eaygl h dpujhf yph nodeawth% Nuop wo wlar}oenom ajclwha h _A @a{enlkaj hewthtu- tl - Iaedlgh no Ldhcl ^ucihklprl{h}l# eljcl{lyl nu}h kl- ka ayln apjle urplycnle nl @a{enlkaj hewthtutl h kla mu- toyoch nl ylkuil Ldhc-`ojl ^ucihklprl{h}l ehkldl eh no rpo- kp{ha hch ~cauratph no`ha aycl{toenl% - Ad`ap no uyh nok wlynowea h adjayapea# l u wkcldu wl ~lkaeam# wtltutam h lkthml ayaj Hewthtutl# urply- cnla hmayheam ka nl no yclweh{tya Hewthtutl# nodle no ad ~lkcnulkl _A @a{enlkaj hewthtutl% _rplyeh ad`ap no ~lhetopowhple h rawyo}oe tamo dl wo el ~lkaeht el- he akael nu wyh rawturgh ka nh wo kad eldcobehf dpblyehf apjlel yado rayadam ~lawtly{theo awtlyh- clgl plfmotch Ldhc-`ojl h Tltnleo ^ucihklprl{h}# klka `h @a{enlkh hewthtut u rueam klrlghtotu majla yp{h- th lweu mhwh nu el ka nu jl a`lyo~u nu rpou~oth omleot# ~lkaeh h eapmlthyeh lkth Hewthtutl# wlar}oea no h~ @a- {enlkaj hewthtutl%
Rpodwnodehk Domakpltwko rlpth no h kledhdlt Kalchgh no ~l @lenu Cuku ~l jpldaelocehkl Dpljle Ul yh} pokla no dl no enojay ghcn –pu{oeno pobhml# l rpyh kaplk ~l ta no rpamnoel <?-jadh{eno WEWD-ayo yclwth u eln yo}om jpldu PW-l”% Eln yo- }om jpldu PW-l ratpo`el no po- heduwtph nlch~lgh nl# l u bhbh heto- powa ylenl yclwth tpo`l dl `udo –a`hle a ynok”# kl~la no Ul yh} el nuopl{enan kaeopoegh nh ~l ea yhelpo%
Ra wylku ghnoeu
–Mosuthm# wynowtle wlm dl no hetopow ycldl nu}o kalchgh no dl wo ra wylku gh noeu ~ldpbh el  yclwth# nop hml nu wtplf ad ra- wcnodhgl ~l rajpo{ea ycldleno% Rawo`ea ~l `paneo wumeno a wrokuclgh nlml u jpldwkan urpl yh @leno Cuko% Tln wtplf no tachkh dl hml nu h elmnopu dl  yado klmrlenu wyhm rpcnl yhm wpodwtyhml”# kl~la no Ul yh}% H~ thf pl~cajl# agh noeha no Ul-  yh}# h~u~otea no ylbea wtylpleno {ta {hpoj ara~hghaeaj `cakl# {ta no rat ypsoea h adcukam arphwturlenu Wprwko elrpodeo wtpleko ayam `caku%
Plyeamnople pl~yan
Rpodwtl yehk WEW-l @pleka @cleu{l h~nl yha no dl no wrapl- ~um a rphwturlenu kalchgh nh ra- trhwle elkae {ta no ayl wtplekl pl~ja ylplcl wl kledhdlthml ara- ~hgh no ~l jpldaelocehkl @leno Cuko a rpajplmhml h madlchto- thml wlpldeno rph no h rawch no h~`a- pl# to adcuhcl dl no aea {ta Ul - yh} eudh# dlcoka rphfyltcnh yh no ad rpajplml WDW-ayaj kledhdl- tl Eoeldl Wto yledh}l% Rpodwtl-  yehk Ea yo wagh nlchwthko rlpth no Mhpawcly Yuka yh} pokla no dl @lenl Cukl tpo`l dl `udo do- goetplch~a ylel h dl wo mapl ya- dhth pluel a enoeam pl yea- mnopeam pl~ya nu%
J% KLTLEL
Dpljlel Ulyh}l
~l jpldaelocehkl@leno Cuko
No ch wmnoel raypodl yhtlceaj hetopowl1
Wudh no _wtl yeaj wudl @hF el dlel{enan ylepodean rcoelpean wno- dehgh ahta ylt }o wo a ~lftno yu rpod- wnodl yl nu}oj Daml elpadl Rlpcl- moetlpeo wkur{theo @hF Dpljlel Ua yh}l ~l hwrhth yleno pojuclpeawth rawturkl# adeawea ut ypshylenu rawta nlenl hch eorawta nlenl uwtl-  yeo awea yo rpajcl{oenl {toteam ra yhtlceh hetopow `a{enlkaj elpa- dl rat ypdo adcuko rpodwnodl yl nu- }oj Yh no}l mhehwtlpl @hF Ynokawcl-  yl @o yledo%Pldh wo a enoja yan adcugh ka nam  no ~ltplbha pl~pno{oeno wl ra~hgh nl mh- ehwtlpl whjupeawth h ad`pleo Wldhkl  Lfmota yh}l h Muflmodl H`plfh- ma yh}l h ~lmnoehkl mhehwtpl i- elewh nl h tpo~apl @hF Iuldl Klwu- ma yh}l# wyh h~ WDL%Rpodwtl yehkh dam RW@hF rat-  ypdha no ~lftnoy rpodwnodl yl nu}oj Yh-  no}l mhehwtlpl @hF% Lch yo}hel doco- jltl no &tph h~ WDL( u Kcu`u `a{enl- kaj elpadl el rpotrawcnodenan wno- dehgh Daml elpadl# <8% nucl# dawtl-  yhcl h~nl yu dl no rawturlk pl~pno{o- enl mhehwtlpl h ~lmnoehkl mhehwtpl u Yh no}u mhehwtlpl {totle ra yhtlceh elghaelceh hetopow @a{enlkl%
Kcnuea arpodnocnoeno
Elkae {ta Kacojhn# kla kamhwh nl# u paku ad tph dlel eh no rawthjla pno- {oeno ayaj rhtlenl# gh noch wculn no ~l-  yp{ha rpod _wtl yehm wudam @hF% ^`aj fhteawth mltoph nlcl a ka nom wo tpo`l plwrply cnlth# l elkae kaewuc- tlgh nl wl wyhm wudh nlml# rpodwnodeh- gl _wtl yeaj wudl @hF Ylcoph nl Jl- ch} wlar}hcl no 0:% nucl klka no daeo- woel adcukl dl wo ylepodel rcoelp- el wnodehgl adpbh 04% lujuwtl% Klka no Awca`asoeno yo} a`nl yh- ca# _wtl yeh wud @hF tpo`l dl agh no- eh dl ch no rhtleno ka no wo tpothpl ~lftno yam ~l ~l{thtu yhtlceaj elgh- aelceaj hetopowl dowtpukth yea ra `a{enlkh elpad# {ta no# l klka no pl- eh no h~nl yha Flchd Joenlg# rpodwno- dl yl nu}h Kcu`l `a{enlkaj elpadl u Damu elpadl RW@hF# kcnuea ~l dlcne nh rpagow% Lka _wtl yeh wud @hF ut ypdh dow- tpukth yeawt ra yhtlceh elghaelceh hetopow `a{enlkaj elpadl# tlkyu adcuku u Damu elpadl RW@hF tpo- `l dl rat ypdh yo}hel &ra tph doco- jltl!h~lwclehkl( u kcu`a yhml `a- {enlkaj# fpyltwkaj h wprwkaj el- padl%_ WDL wu yo} wynoweh dl no tlkya{ta to{ka h~yadh ya# rawo`ea hml nu- }h el umu dl `h u Kcu`u fpyltwkajelpadl u Damu elpadl RW@hF tph h~lwclehkl maplcl rat ypdhth dl no wya nhm rawturkam ~l pl~pno{oeno mhehwtlpl h ~lmnoehkl mhehwtpl h~ WDL# rpodwnodl yl nu}h Yh no}l mhehw- tlpl @hF ra yph nodha yhtlceh elgh- aelceh hetopow @a{enlkl% L Kcu` fpyltwkaj elpadl u Damu elpadl RW@hF hml dyl h~lwclehkl h~ @o yle- dheaj FD^-l @hF# nodeaj h~ rlp- teopwkaj FD^-l <882 h ra nodeajh~ FWR-l h WDR-l%
 Wyo okl kpln h~`apl
_kachka# rlk# _wtl yeh wud @hF ~lu~mo wtly dl eh no da{ca da ra ypo- do yhtlceaj elghaelceaj hetopowl `a- {enlkaj elpadl# u tam wcul nu wyo wo ypl}l u Dam elpadl RW@hF% Wl- ma u tam wcul nu docojlth h h~lwcl- ehgh rpagow elwtly cnl nu raea yehm jclwlenom a rat ypshylenu adcuko rpodwnodl yl nu}oj Yh no}l mhehwtlpl @hF a wmnoeh mhehwtlpl h ~lmnoeh- kl mhehwtpl h~ WDL ka nl# dl `h `hcl uwya noel# rapod ar}o &elnmleno awlm jclwa yl ~l(# tpo`l dl hml h eln- mleno ra nodeu tpo}heu radp{ko rpodwtl yehkl h~ oethtotl &othph h~ I@hF h dyl h~ PW-l(%_ wylkan ad argh nl h~nl{enl yle no a adcugh _wtl yeaj wudl @hF el Damu elpadl RW@hF aoku no wo to elkae caklcehf h~`apl# ka nh }o wo adpblth :% akta`pl% Rpya nop dama-  yh RW@hF eo}o ~lwnodlth ~l yph nomo  nodeamnowoeo rpodh~`apeo klm- rleno# l dpuja nop }o u Kacojh nu Daml elpadl RW@hF hewhwthplth dl wo ta rhtleno atyaph tok elkae {ta adcukl _wtl yeaj wudl @hF `udo a`nly cnoel u Wcub`oeam jclwehku @hF h ~ylehea dawtlcnoel u RW@hF%
L% TOP^H]
Dlelw ylepodel rcoelpel wnodehgl _wtlyeaj wudl @hF
@hca kanl adcukl ~lfthnoyl raeayea ahtayleno docojltl Daml elpadl
_wtlyeh wud @hF>
Rpod wudhnlml ~lftnoy h~ Daml elpadl RW@hF
H~u~otea no ylbea wtylpleno {ta {hpoj ara~hghaeaj`cakl# {ta no ratypsoea h adcukam a rphwturlenuWprwko elrpodeo wtpleko ayam `caku# typdhrpodwnodehk DR-l
 WEW radpbla kledhdltupu
_ bhbh hetopowaylenl yclwth tpo`l dl `udo –a`hle aynok
Dadhku fochkartop# l yltpajlwghml%%%
Awyp}u}h wo el wyo tobu whtulgh nu h~l~yleu meaja`panehm rablphml ka-  no rawta no}o weljo yltpajlwehf wcub`h h Ghyhceo ~l{thto PW-l eo maju a`u~- dlth# Ulyh} no kl~la dl no ayln oethtot# kldl wu u rhtlenu tofehkl wpod- wtyl ka nl hml el plwracljlenu ~l jl{oeno rablpl# el ehyau aehf u Otharh-  nh h rcomoel u Liphgh# nop no yclwt ratruea –hwgh nodhcl” oethtotwkh `udbot ~l warwtyoeo ratpo`o# l eo wyoar{tu kaphwt% Rphrldehgh Ghyhceo ~l{thto h yl- tpajlwgh u PW-u# ka nh wo rawcnodenhf dlel `apo w yochkhm rablphml# rawo- `ea u Fopgojayheh# hml nu el plwracljlenu wlma t~y% elrptenlo# nop# rad- wnotha no Ulyh}# PW eo plwraclbo eh kleldophml# eh fochkartophml wl uposlnom ~l jl{oeno# ehth lhp-tplktaphml hch eokhm dpujhm tofehkhm wpodwtyhml ~l jl{oeno rablpl% –_ tlkyan wma whtulgh nh# nop no ~l yclwt `hca `hteh no dl kuro lyhae ~l ya~l- eno rpodwnodehkl Poru`chko h enojayo wyhto h dl ph no{o rhtleno fochkartopl ka-  nhml ‘dpedl nu‘ wylkadeoyea ra PW-u# lk a`lycnl nu}h h rphylteo rawcayo% H~mosu awtlcaj# h~ thf fochkartopl PW-l wehml nu h wratayo ~l klmrlenu”# kl~la no Ul- yh} u @lenan Cugh%
 
_ BHBH
AWCA@ASOENO
rotlk#
04%
lujuwt!kacaya~02<0%
7
JPLSLEWKL HEHGHNLTHYL JCLWL]_ ^L WPO@POEHG_
_wrno{ea ~lyp{oel klmrlenl
Jplslewkl hehgh nlthyl Jclwl}u ~l Wpo`poehgu a`lyh nowthcl no nuop nlyeawt dl no klmrlenl pojhw- tplgh no `hpll ~l caklceo h~`apo u Wpo`poehgh uwrno- {ea akaelel%–Rpoml rpochmhelpehm radlghml# h nl no a`pldl  na{ u taku# u akyhpu el{o klmrleno ad <% nuel da 07% lujuwtl# rpo`hylch{to u Wpo`poehgh no rph nlyhca `ch~u 0%422 jplslel Wpo`poehgo h @hF% Jclwl}u ~l Wpo`po- ehgu no uwta hdoethihghplcl# adeawea da{cl da h kae- tlkthplcl elnmleno 0%<22 jplslel Wpo`poehgo wl rph- ypomoehm chehm klptlml h `hplkam rpoiopoegh nam ~l jclwleno u Wpo`poehgh% _kurea# u ayam tpoeutku maboma po}h dl no el{l klmrlenl awhjuplcl elnml- eno 4%?22 eayhf jclwayl ~l rpodwta no}o h~`apo u Wpo- `poehgh% _~ rawta no}hf 0%?22 `hpll eowprwko elgh- aelceawth# kachka hf no hmlca rph nlycnoea rpo`hylch{to rph no raotkl klmrleno# gh noehma dl wma awhjupl- ch dayacnle `pan jclwll dl caklceh h~`aph u Wpo`po- ehgh `udu cojhthmeh% Adjayapeawt h adcueawt ka nu wu jplsleh @hF ra- kl~lch u wrpolylenu whwtomltwkaj eojhplenl joea- ghdl u Wpo`poehgh no rpowodle u fhwtaph nh ayo dpblyo h mh ayhm rutom bochma ~lfylchth u el{o hmo# u hmo el{hf lkthyhwtl# wtudoeltl h slkl h nh padhtocnh h pad`h- el rahyl nu u Ratalphml% Ayln elrap wma wyh ~l-  nodea uhehch u hmo aehf ka nh rahyl nu u Ratalphml h ka nh wu bptyu ~l elw h el{u `udu}eawt radeh noch `o~ rajayapl% Goetplceh `hplkh wrhwlk ~lkcnuu no wo 07% lujuw- tl% Wtajl# raoy{h ad dlelw &otyptlk( u <? wlth yh- {o ehwma u maju}eawth rpublth ldmhehwtplthyeu# ca- jhwthku h rplyeu rama} jplslehml ka nh boco rph nlyh- th rpo`hylch{to u Wpo`poehgh”# klbo wo# u~ awtlca# u wla- r}oenu Jplslewko hehgh nlthyo Jclwl}u ~l Wpo`poehgu# h~ ka no wu h~pl~hch ~lfylceawt Ycldh h Lm`lwldh WLD- l u Wlpl noyu ~l ihelewhnwku rama} klmrlenh%
<:% JADH[ENHGL TPLJODHNO EL HJMLE_
Rajheuch u mhwhnh mhpl
Rphjadeam gopomaeh nam nuop no el Hjmleu a`h- cnoboel <:% jadh{enhgl rajh`h no lmophkhf dhrcamltl Naworfl Kpu~ocl# Pa`optl Ipohwopl# Wlmuocl Eocwa- el Dpozl h ipleguwkaj yanehkl Wtorflel Poluctl# ka nh wu <8% lujuwtl <88?% tpljhea elwtpldlch el Hjml- eu# nlyhcl no Ioel%  Lm`lwldap WLD-l u @hF Rltphgk W% Maae pokla  no dl a`hcnoblyle nom ayo jadh{enhgo ratypsunu wya-  nu rawyo}oeawt mhpu# wtl`hceawth h rpawrophtotu @a- weo h Fopgojayheo% –Mh dlelw elwtlycnlma pld el enhfayan mhwh nh ~l @a- weu h Fopgojayheu u ka nan ycldl nu mhp h domakplth nl% Whjuple wlm dl `h aeh yh{o ad wyojl bocnoch dl @hF `u- do uwrno{el h rpawrophtotel ~omcnl”# hwtlkla no Maae% Atrplyehgl rawcayl Lm`lwldo Poru`chko Ipleguw- ko u @hF Gltfopheo Pa`heot kl~lcl no dl lmophko dhrcamlto h ipleguwkh yanehk ka nh wu rajheuch el ayam mnowtu wrldl nu u aeo fpl`po cnudo ka nh wu wo h~cabh- ch arlweawth dl `h wo u @hF ypltha mhp% –@udhto uynopoeh dl }o Ipleguwkl elwtlyhth raml- jlth @aweh h Fopgojayheh u mhpu kla {ta no ta pldhcl u pltu”# eljclwhcl no Pa`heot% Mhehwtlp ad`pleo @hF Muflmod H`plfhmayh} po- kla no dl ayh cnudh ~lwcubu nu dubeu ralwt h ra{ta- yleno# nop no tl mhwh nl `hcl nodel ad ylbeh nhf ka nl no rpotfadhcl Dontaewkam mhpayeam wrapl~umu% Ratgptla no dl wo @awel h Fopgojayhel dlelw# hw- thel wrapa# lch hrlk kpo}o kl oupaltcletwkhm heto- jplgh nlml l dl Apubleo weljo @hF dl nu wyan da- rpheaw mhpu u wyh notu% H`plfhmayh} no h~pl~ha ~lfylc- eawt Ycldh WLD-l ~l wyo {ta no upldhcl el uwrawtl- yh mhpl h wtl`hceawth u @hF% Taj ka`eaj dlel# lmophko dhrcamlto h~ kl`heo- tl Phgflpdl Fac`paakol# wrogh nlceaj h~lwclehkl rpod- wnodehkl WLD-l @hccl Gchetael# h ipleguwkh yanehk# tpl- jhea wu h~ju`hch bhyato el hjmlewkam rutu%
Hlka }o uwljcl{oeh rph nodca~h lmledmlel el uwtl yo @hF h Iodoplgh no @hF ka no wu wlhehch rpodwtl yehgh FD^-l @hF h FD^-l <882 u rlp- clmoetlpeu rpagodupu ~ylehea wth}h raot- kam elpodeo wodmhgo# elkae {ta hf yophigh- pl nu enhfa yl rpodwnodeh{tyl# yo} wu elh{ch el `upeo polkgh no u dpujhm rachthkhm wtpleklml% Ucle Jcl yeaj ad`apl h ~lwturehk WDW-l u Rpodwtl yehkam damu RW@hF @aphwcly @a nh} hwtlkla no ~l Awca`asoeno dl wo hwkcnuh yhm a- kuwhplenom el elhe h~`apl clea yl Rpodwno- deh{tyl @hF h docojltl u Dam elpadl eo pno- {l yl rhtleno hmrcomoetlgh no rpowudo Oypar- wkaj wudl ~l cnudwkl rpl yl h~ Wtplw`aupjl u wcu- l nu Wondh} - Ihegh% - _ mophtumu rpowudo nlwea no ukl~lea el eubeawt dl wo h~mnoelml rpl yehf eapmh do- iehpl h amaju}h rphrldehghml h~ podl awtlchf h elghaelcehf mlenhel dl hml nu rpl ya dl wo kledhdu nu el h~`aphml% Ehjdno wo eo ja yaph kl- kly tpo`l dl `udo h~`ap clea yl Rpodwnodeh- {tyl h Daml elpadl RW@hF% Mh wma ~l ta dl wo hwrueh rpowudl u wu{thewkam dh nocu ka nhm wo atkclenl dhwkphmhelgh nl% Dpujh dha wo adeawh el elheo h pno{l yleno awtlchf rhtlenl u _wtl yu# a enhml mabo dl wo atyaph dhwkuwh nl# lch el deo-  yeh pod tpo`l dl dasu tok elkae {ta ph no{hma rpa`com el ka nh elm no el yodoea rpowu- dam# el yoa no @a nh}%
Lwhmotphnl
_ wurpateam# ~l Kcu` WDW-l }o u Rlpclmoe- tlpean wkur{theh @hF `hth –eorphfyltcnh yh lmle- dmleh ka nhm wo umlenu no klrlghtot kacokth yeaj {ol dpbl yo &Rpodwnodeh{tyl @hF(% Lka @hF yo} hml kacokth yeaj {ol dpbl yo# gh noeh @a nh}# cl- ea yh Rpodwnodeh{tyl tpo`l dl wo `hpl nu eora- wpodea - el h~`aphml% @lp h~ Poru`chko Wprwko% - Rphfyltht }oma h maju}l lwhmotphel pno- {oenl% Eokl u PW-u awtleo dhpoktle# l u Iodo- plgh nh @hF eokl wo u wkcldu wl Yl{hejtaewkhm wrapl~umam daja yapo a elheu h~`apl cl- ea yl Rpodwnodeh{tyl @hF# ~lkcnuha no @a nh}% W dpujo wtpleo# u WDL –eo boco dl u nu ~l uyasoeno ea yhf# lwhmotphehf pno{oenl ueutlp @hF# lch eh u rajcodu dlcne noj kamrchghplenl wtylph h adeawl ueutlp I@hF% - Ehklkyl hetop yoegh nl `o~ wyoa`ufylteaj daja yapl h kaewoe~uwl ehth no maju}l ehth rph- fyltcnh yl h mh }oma wtajl `hth rpathy `hca klkyhf pno{oenl ka nl ehwu u tam dufu% Eorphfyltcnh ya  no h eoadpbh ya wldl{eno wtleno ra ka nom u I@hF hmlma Dam elpadl u rueam klrlghtotu# l u PW-u no ta Yh no}o elpadl PW-l% Rph nodca~h ka-  nh wu daja yapoeh u akyhpu wrapl~uml WDR-l h FD^-l @hF wu amlca ylbl yleno h dnoca yle no rpathy hetopowl @a{enlkl h ta eo}o rpa}h# agh no- eha no ~l Awca`asoeno [omwudhe Mofmoda-  yh}# ratrpodwnodehk WDL h ~lmnoehk rpodwno- dl yl nu}oj Kcu`l ~lwturehkl to wtpleko u Rpodwtl yehkam damu RW@hF% Ae no hwtlkla klka no WDL u ratrueawth wrpo- mel h arpodh nocnoel dl wo u ayam tpoeutku rpa-  yodo rpowudl Oyparwkaj wudl ~l cnudwkl rpl-  yl u dufu klka no h eljcl{oea - amaju}l yl- eno rpl yl awtlchm h mlenhelml dl wo kledhdu-  nu el h~`aphml%
_khdleno damayl elpadl
Rpodwnodehk EWP@-l h ~lwturehk to wtpleko u Rpodwtl yehkam damu RW@hF Mcldoe Hyle- ka yh} Ch nlea yh} gh noeh klka –FD^@hF yo} du- bo yph nomo raku{l yl umnoteam dhwkphmhel- gh nam rpa`comlth~hplth adposoel rhtlenl# l h- mo no u rawcnodenom rophadu raoa mleo yph- plth h WDR%- Eoml dhwkphmhelgh nl u a`hmu u ka nom wo ta boch rpodwtl yhth% Nop# rpodcaboel pno{oenl wl- ma }o na{ yh{o ~lkamrchghplth wtylph# l u wu{th- eh enhml wo eo}o eh{tl rawth}h% Lka wo boch ml- ehruclgh nl# klka wtlcea typdh FD^@hF dl no hml# aedl `h uwyl nlenom rph nodcajl `ha wtyapoe  na{ rajadeh nh h `acnh rpawtap ~l ta% Kla dl no rpa- `com WDL h WDR-u wtl yhth yh{o kledhdltl el h~`apeo chwto u hmo fpyltwkaj elpadl h aedl el awea yu tajl da`hth jclwa yo# l aeh dl elkae h~`a- pl radeowu awtlko h el enhfa yl mnowtl dasu @a{enlgh% H {tl wma aedl da`hch awhm kamrch- klgh no wtylph `o~ ratpo`o# rhtl Ch nlea yh}% Wtajl wu u EWP@-u h dlcno ~l rph nodcaj ka nh radpl~umh no yl –nlleno dpbl yo# l wmlenoe no klrlghtotl oethtotl”% Rph nodcaj# elhmo# rpo- dyhsl uwrawtlcnle no nodeaj ~lkaeadl yeaj th-  nocl &wl`apl( el pl~heh @hF ka nh `h u adposoehm rhtlenhml yp{ha h klrlghtot ~l{thto yhtlceaj el- ghaelceaj hetopowl% _ oethtothml `h# u wkcldu w thm rph nodcajam# tlkasop# da{ca da –ukhdl- enl dama yl elpadl h uwrawtl yl nodeadameaj rlpclmoetl h wkur{theo wl mlenhm `pa nom ~lwturehkl”% _ WDR-u# klka no ra nl{enoea# ~ylehea –eo- }o kamoethplth wu{theu lmledmlel el _wtl @hF h I@hF dak aeh ~ylehea eo wthjeu u Kcu` to rlpth no u RW@hF”%- Ehklkly mltoph nlc ehth rph nodcaj `hca kajl# rl tlka eh FD^-l @hF h FD^-l <882 eh no wthjla u Kcu` WDR-l% Kldl jl da`h noma h lelch~hpl- ma enojay wldpbln# WDR }o a tamo ~lu~oth wtly% Ehwu elm da yacneh a`pl~caboeno h el yadh dl wu pno{oenl ka nl eudo FD^@hF h FD^ <882 el tpl- ju aeajl {ta no `hca doiehplea u pldeam ml- toph nlcu kpa~ wrapl~um wl WDR-am% Bochma dl  yhdhma a ka nhm wo adposoehm wtylphml pldh u rph nodca~hml ka nh wu uwljcl{oeh# eljclwhcl no Dl- eh nocl Mlpthea yh}# ~lmnoehgl rpodwnodl yl nu- }oj Kcu`l ~lwturehkl WDR-l u Rpodwtl yehkam damu RW@hF%Pak h~ Mlro rutl ~l hmrcomoetlgh nu rpowu- do Oyparwkaj wudl ~l cnudwkl rpl yl el ka nh wu wo rpodwnodehgh wodlm wtplelkl a`l yo~lch u @puvoccowu no 7<% lujuwt%
Lcmhp TOP^H]
Polkghno el rphnodcajo lmledmlel FD^-l @hF h FD^-l <882 el uwtlyo
Pno{oenl eo ~ldayacnlylnu oyparwkurpowudu
@aphwcly @anh}>
Elhe h~`apl ehno rpodmot rpowudo
 [omwudhe Mofmodayh}>
Pno{oenl el {totu @a{enlkl
Mcldoe Hylekayh} Chnleayh}>
Rphnodca~h yado kl kamrchklghnlml
Dlehnocl Mlptheayh}>
Ehno dayacnea wlma a`pl~caboeno
WDW tplbh awtlelk h~`apl clel Rpodwnodeh{tyl u PW-u el h~`aphml# l I@hF dl wo dajayaph
WDL eh dl uno ~l dadltea rpadu`cnhyleno lwhmotphehf pno{oenl
EWP@ ghnoeh dl FD^@hFwtylpl umnoteu dhwkphmhelghnu# l WDR adwkapl u tamo mleoyphpl
WDR `o~ kamoetlpl>wtly elkae {ta rphnodca~h wthjeu u rpagodupu
Lmledmleh u rpagoduph u utaplk hch wphnodu
H~ FD^-l @hF h FD^-l <882 nuop wu elyoch klka wu wtplelkl rpodwnodeh{tyl ~lkl~lel ~l raeo- dnoc nlk# kldl `h wo tpo`la ~lu~oth kaelle wtly a rph nodcaju lmledmlel ka nh no utypdhca pldea ra- ynopoewtya dyh no wtpleko% - Radea{oeno lmledmlel u rpagodupu dowht }o wo u utaplk# l elnklweh no wph nodu# kldl }o hf ~lw- turehgh dyh no wtpleko ka nh wu enhfayh rpodcljlh h rpodwtlyhth nl yeawth# elyoa no Yowa Yojlp# cle Rpod- wnodeh{tyl h y% d% joeoplceaj tlnehkl FD^-l <882%

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
starimost2009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->