Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CT_30356

CT_30356

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by schimbdecarti

More info:

Published by: schimbdecarti on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
1. Intrebare:
Valoarea unui contract de leasing financiar se ia in considerare la calculuigradului de indatorare?
Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta nr. 28/26.01.2006privind reglementarea unor masuri financiar-contabile, cu modificarile si completarileulterioare, institutiile financiare nebancare pot desfasura activitati de creditare, printre care sileasingul financiar, in conditiile respectarii prevederilor actului normativ mai sus mentionatin ceea ce priveste procedura de autorizare.De asemenea, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanta 51/1997 privind operatiunile deleasing si societatile de leasing, republicata, achizitiile de bunuri imobile si mobile, in cazulleasingului financiar, sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii in conformitate cuactele normative in vigoare.Conform prevederilor pct. 63 al art. 23 din H.G. nr. 44/2003 privind normele deaplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, consideram ca
imprumuturile obtinute de la societati financiare nebancare nu se iau in calcul lastabilirea gradului de indatorare.
Leasingul este considerat un imprumut de la o institutie financiara nebancara, inconditiile respectarii prevederilor O.G. nr. 28/2006,
iar dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare si nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in functie de gradul de indatorare.
Astfel, amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing financiar seface de catre utilizator potrivit art. 24 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarilesi completarile ulterioare acesta avand si dreptul de deducere a dobanzii. ( art. 25 din actulnormativ mai sus mentionat).
2. Intrebare:
Pentru un cabinet medical individual (persoana fizica autorizata) nou infiintat,cheltuielie efectuate anterior datei infiintarii sunt cheltuieli deductibile?
Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16) din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care investesc in mijloace fixedestinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale,
 precum si infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profituluiimpozabil la data punerii in functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri deamortizare.
Astfel, consideram aceste cheltuieli ca fiind cheltuieli necesare desfasurariiactivitatii si prin urmare acestea pot fi deduse la calculul impozitului pe venit,respectand prevederile art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare si tinand cont si de prevederile art. 91 alin. 1
1
dinLegea nr. 400/2006 pentru modificarea si completarea O.G nr. 124/1998 privindorganizarea si functionarea cabinetelor medicale (pentru cheltuielile efectuate dupa dataintrarii in vigoare a legii).3. Intrebare:
Care sunt documentele justificative, conform Codului fiscal, care pot fiacceptate pentru decontarea cheltuielilor cu biletele de odihna si tratament (cazare hotel simasa restaurant)? Se accepta numai bonul fiscal?
Raspuns:
Justificarea cheltuielilor cu biletele de odihna si tratament, se face in conditiileprevazute de reglementarile privind operatiunile de incasari si plati in numerar, pentru care
 
salariatii trebuie sa prezinte documente doveditoare ( factura, nota de plata hotel, nota de plataospatar, bilete de calatorie, alte documente justificative).In conformitate cu prevederile art. (1) alin. (2) din O.M.F.P. nr. 293/2006 pentrumodificarea O.M.F.P. nr. 1714/2005 privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 831/1997 pentruaprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si anormelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
 bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi folosite incepand cu data de 1 ianuarie 2006  numai ca documente de inregistrare a platilor in Registrul de casa
.
Fac exceptie de laaceasta regula, in sensul ca stau la baza inregistrarilor in contabilitate a cheltuielilor,urmatoarele documente:
a) bonul fiscal emis conform O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de autiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, utilizatpentru justificarea taxei pe valoarea adaugata aferente carburantilor auto achizitionati invederea desfasurarii activitatii, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului sinumarul de inmatriculare al autovehiculului;b) bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat in activitatea de taximetrie, inconformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regimde inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;c) bonul fiscal emis conform O.U.G. nr. 28/1999, republicata, cu modificarile ulterioare,insotit de documentul care atesta plata prin cardurile bancare ale societatilor comerciale;d) bonul fiscal emis conform O.U.G. nr. 28/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, acarui valoare totala este de pana la suma de 100 lei (RON) inclusiv, daca este stampilat si areinscrise denumirea cumparatorului, codul unic de inregistrare al acestuia sau codul numeric,in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.Prin urmare, consideram justificata obligativitatea decontarii cheltuielilor pe baza defactura si chitanta, intrucat bonul fiscal reprezinta document ce sta la baza inregistrarii incontabilitate a cheltuielilor doar in anumite situatii (mai sus mentionate).
4. Intrebare:
Dobanda aferenta pretului de adjudecare a unui imobil cu plata in rate in cadrulprocedurii de executare silita efectuata de organul fiscal este o cheltuiala deductibila fiscal?
Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile incazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul deindatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen derambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anuluisi sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat seintelege totalul creditelor si
imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an,
potrivitclauzelor contractuale.Conform prevederilor art. 161 din OG. Nr. 92/2003, republicata, privind Codul deprocedura fiscala, in cazul executarii silite a bunurilor imobile organul de executare poate lasolicitarea adjudecatarului sa aprobe plata pretului in
 cel mult 12 rate lunare
(
1 an).
 Astfel, dobanzile percepute de organul de executare in cazul vanzarii cu plata in rate a bunurilor imobile si datorate nu se iau in calcul la stabilirea gradului de indatorare
.Totodata, in cazul imprumuturilor angajate de la alte entitati, cu exceptia celorprevazute la art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cudobanzile, se aplica limita prevazuta la art. 23 alin. (5) din acelasi act normativ.
 
5. Intrebare:
La calculul profitului impozabil cheltuielile cu utilitatile sunt nedeductibileatata timp cat contractele cu utilitatile raman pe persoana fizica chiar daca se va stipula incontractul de comodat ca utilizatorul preia toate cheltuielile?
 Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile de functionare, intretineresi reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice,folosita si in scop personal, sunt deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse ladispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop.In vederea deducerii cheltuielilor, contribuabilul va justifica cheltuielile defunctionare, intretinere si reparatii aferente sediului cu documente legale, respectiv contracteleincheiate cu furnizorii de utilitati si alte documente.
6. Intrebare:
Contractul de comodat trebuie inregistrat la administratia financiara, la notarsau la societate?
Raspuns:
Contractul de comodat nu trebuie inregistrat la Administratia Finantelor Publice,intrucat transmiterea dreptului de folosinta se face cu titlu gratuit si nu genereaza nici unvenit pentru persoana care transmite bunul, respevtiv comodant, comadatarul primind doardreptul de folosinta al bunului.De altfel, contractul de comodat reprezinta de fapt un
imprumut de folosinta.7. Intrebare:
Un contract de inchiriere incheiat intre un proprietar persoana juridica si unchirias persoana fizica se inregistreaza la organul fiscal?
Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 1411 din Codul Civil, contractul de inchiriere a unei locuinteeste conventia prin care o persoana numita locator, se obliga sa asigure altei persoane numitalocatar, folosinta temporara (totala sau partiala) a unei suprafete locative in schimbul uneisume de bani, si anume chiria.
Contractul de inchiriere incheiat intre o persoana juridica (in calitate de proprietar) si o persoana fizica ( in calitate de chirias), nu se inregistreaza la organul fiscal.
Persoana juridica, inregistreaza din punct de vedere contabil chiria incasata de lapersoana fizica cu care are incheiat contractul de inchiriere, in contul de venituri din inchirierimijloace fixe, iar din punct de vedere fiscal, calculeaza impozitul pe profit conformprevederilor legale.
8. Intrebare:
Este deductibila fiscal o cheltuiala cu prima de asigurare colectiva 24h/24hpentru accidente (orice fel)?
Raspuns:
Pentru determinarea profitului impozabil
 sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile
, inclusiv celereglementate prin acte normative in vigoare. Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii devenituri
si
cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale
. (art. 21 pct.(1) si (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal cu modificarile si completarile ulterioare).Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal cheltuielile
 reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale,efectuate potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile cu primele de asigurare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->