Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9811

9811

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2012

pdf

text

original

 
..
.
...
~.)
 
SIMPOZIONUL NATIONAL
YO
Bistrit
a '
98
in
organizareaFederatiei
Rom~lne
de
al
dituit
din
VasileD
urdeu
/
Y05BLA(arbit
ru
Radioamatorism
(secretar:
Vasile
Ciobani~al
principal
),
DanSabauIY05DGE,Jula Gheorghe}
Y03APG)
~i
a
Comisiei
J
ude!ene
de
Y03R
O,
Sergiulonescu/Y09AZD
~
i
A d
r
ian
T
ari!a
I
Radioamatorism Bistri!a -Nasaud(secretar:AdrianY08AXN astabiliturmatoarele rezultate la cele
MiholcalY05BAH) s-au
desfa~urat
la
Bistri!a,
pe
doua
ramuri:
data de
29
august 1998,cea de-aXIX-aedi!ieaRAMU
RA
A(Aparatura
~i
anexepentru
Simpozionului National
al
radioamatorilor din !aratrafic radio
in
domeniufundelor scurte):noastra.
~i
Campionatul Na!ional de crea!ie tehnica.L
ocul
I-Transceiver3,
SMH
z
~j
7MHz
Ploaiacazuta in primaparte a zileia afectat Anderco AdrianIY050EE. campion
n
a
~ional;
Inlr
·ofoarte mica masura moralulparticipantilor.L
oc
ul
II
-Transceiver3,5MHz-Gaspar
Sus~inerea
referatelor
dincadrul
ArpadIY05CYG
~i
Adri
an
Mun
teanul Y050
BL;
Simpozionului
YO
s-a desfasurat insalaCerculu;Lo
cul
III -TransceiverQRP "Tomis"- Militar Bistrila(unde a avut lac
~i
taldoculorganizat
Cuibu~
losifl Y05AT
ad-hoc
si,
in
finalul
zilei,masafestiva
l.
iar
RA
MURA
B(Aparatura
~
i
anexe pentruexpunerealucrarilorpractice pentruConcursulde trafic radio in VHF/USF/SHF): creatietehnicaa avut lac la sediulClubului Sportiv
Locull-
Transverter
144/1296
MHz-Fol
ea
MunicipalBistrita. loanIY05TE-campion national;Prezen\aradioamatorilor
la
aces! simpozion
Locull]-
TransceiverFM 10GHz
-Andru~ca
a fast masiva (peste150 de participanti), dintoateloanlY09BMB; districtele
~arjj
,
cele mai binereprezentate fiindY05Locullll-Receptor RGA-Adrian Munteanul
~i
Y08,dataritaprobabil
~i
apropieriigeografice de
Y050
BL
~i
Gaspar Arpadl
YOSCYG.
locul
desfa~urarii
actiunii.
eele
mai
valoroase
di
ntre
lucrarile
in
cadrul
Si
mpozionuluis-au prezentat,prezentate
in
cadrulCampionatuluiNalional de pentruinceput,cateva
aspecte
privindistoriacrea,ie
al
radioamatorilor
YO
vor
fi
publicateInradioamatorismuluibistri!ean, s-auacordat cuperevistaTE
HN
IUM, incepand
cu
numarul
vi
i
tor.
~i
diplome pentrurezultatele deosebite oblinute de 0 intalnire placuta a radioamatorilor din
YO,
unii radioamatori.
unde
s-a
facutschimb
de
pi
ese
~j
schemeDintre
celemai
i
nteresantereferateelectronice.deinforma!ii
privind traficul radio,s-
au
sus!inute notam:aflat nouta!ireferitoare
la
echipamentele
sau-Transceiver 10GHz
cu
dioda impatt -sistemele deradiocomunicaiii,oripur
~
i
simp
lu
,
Andru~ca
loanlY09MB;s-audepanataminti
ri.
-Antenaverti
calS.
5A1B
pent
ru
144MHz-Men!ionam
ca
fa!a de precedentele
ed
i
tH
DanAiroaieilYOBROO;ale
simpozionului cantitatea,
dar
~i
calitatea -Noutaliin lucrul
cu
reflexii pe urme de lucrarilor prezentate a crescut, dandu-ne speran!ameteori!i-loan FolealY05TE; pentruanii careyin
ca
pasiunea radioamatorilor-
Re!eaua
de
urgen!a
~i
contribupa
pentru construc!iile electronice
nu
va
disparea,
in
radioamatorilor
Ja
dezvoltarea acesteia-Toader
duda
patrunderiimasive pe pia!a a echipamentelor MariusIY07BBE.detrafic industria
e
,superperformante.LaTnceputulmesei festive s-
au
acordat Locul de
desfa~ura
r
e
al
edi!iei urmatoare auneleprem
ii
radioamatorilor
cu
rezultate deosebi
te
Simpoz
io
nul
ui
YO
afoststabilit in
o
r
a
~ul
BaiaMare, sau
...
lungistagiide activitat
e.
undesper sane intalnim
in
numar
cat
maimare.
1n
pr
ivi
n~a
lucrarilorprezentate
in
cadrulCampionatuluiNa!ionaldecrea!ietehni
ca
,
jur
iul
ge
rbanNaiculY03SB
Redactor
~e
f
:i
ng.
9ERB
AN
NAICU
Abonamente
le
la
revistaTEHNIUM se pot contracta
la
toate o
fi
ci
il
e
po~ta
l
e
d
in
lara
~i
prinfilialele RODIPET
SA,
revistafjgurandlapozi
!i
a 4385 din Catalogul Presei Inte
rn
e.P
eriodic
i
tate
: apari!ietuna
ra
.
P
re~
abonament
:6000 lei/numar de revi
sta..
• Materialele
Tn
vederea
pu
blicar
ii
5e
t
ri
mit recomandat
pe
adresa:Bucureli>ti.OP
42
,
CP
B8
.
Le
a~teptam
cu
deosebit interes.Eventual, men!iona
!i
~i
un numar de telefon
la
care pute!i
fi
contactati. Articolele nepublicate nu se restitui
e.
 
AUDIO
o
CIRCUITE INTEGRATE
R.F.T.
PREAMPLIFICATOARE
DE
AUDIOFRECVENTA (I)
o
8
ing.AurelianMateescu
Vorn
prezenta circuite
le
integratespecializatepentru semnal audiodenivel mic produsede fostul grupest german
RFT.
Acesteasuntincafoarteraspandite lanoi
in
tara.
Primu
l
circuit integral
este
A202D, avand urmatoarele
functiuni:-amplificator liniar de zgomot micpentrumicrofon;-amplificatorpentruinregistrare
Tn
aparatura declasamedie (cu
?i
farareglajautomat alnivelului); -ampiificatorde redarepentrucap magnetic.Circuitul integral are realizate
pe
cipIreielemente distincte:-un preamplificator liniar dezgomotmic;
-
un
preamplificator
pentru
inregistrare;
+
Uo
-un etajpentrucontrolulautomatal nivelului deinregis
tr
are (ALC).
Circuitul este
incapsu
l
at
in
capsulade plastic cu16 pini
(O
IL 16),avand urmatoareasemnificatie:
-1
-intrare preamplificatorliniar;
-2-
emitorulprimuluitranzistor;
-3
pin
pentrumasa
pream pificatorulu
;
-4-
ie~ire
preamplificator;-5-masa preamplificator
~i
circuit
AL
e;
-6-
ie~
i
re
circuit ALC;-7 -intrare inversoareamplificator inregistrare;-8 -intrare neinversoare amplificator inregistrare;-9-
i
e~ire
amplificatorinregistrare; -10 -masa amplificatorinregistrare
~icircu
i
t
ALC;
IN
O - 5 -
oo-....::1O~C~F
_ - 2 ! f "
-
A-:-::20~~=6D-:-11:
-
__
....,~4:~=
+
1
)JF
-=:=-
 
l00uF
K
220
Figura
1
+
Uo
2
A202D3
560K
+
33K
<:~;~~.:F
____
-1r-~iU
I
6L-~4~
___
.-.-~4'j)
~
~-.
_
-oOill
20
-:-
+-
3,9~
l()(')o.,f
5,6nF_
24K
100
Figura
2
120
+Uo"'9V
I~F
~
I
~
-11
conexiune
pentru
condensatorul deintegrare; -12-conexi
une
pentru circuituldecorectie RC;-13-intrare circuitALC; -14intrare circuitALC; -
15
a
li
mentare
amplificator
inregistrare
~i
circuitALC;-16 alimentare preamplificatorliniar.
Caracteristici
tehn
ice
tensiunea
de
alimentare
recomandata este
V=5-.;-
12V;
curentu!uconsumat"de
preamplificatorulliniar,maxim8mA;
curentul
"consumatD
de
amplificatorul deinregistrare
~
i
circuitulAL
C,
maxim16 mA;-t
ensiunea
max
ima
de
intrareapreamplificatoruluiliniar, V=5,DV;
impedan
ta
de
intrare
apreamplificatorulu!, Ri=16kQ;
ca~tigu
l
in tensiune
alpreamplificatorului, G=68dB;-tensiuneadezgomotlaintrarea
preamplif
i
catoru
lui
in
banda
de
frecven~a
f=O,3+15kHz, Uzgl=0,5).lV;
nivelde
di
storsiuni
al
preamp
li
f
icatorulu
il
inia
r
pentru
UIN1=
1,2SmV,
THD=max
1,2%(tipic0,35%);-
ca~tigul
amplificatoru
lui
de
inregistrareGAI=min.66d8;
factor
de
di
storsiuni
al
ampl
i
ficato
rului
de
inreg
i
strare
in
montajcuAL
C,
pentru
UINs=
100mV,THD=O,4%;Acestcircuitintegrat este utilizat in
special
in
casetofoane
le
~i
radiocasetofoanele de clasa medie,
dar poate
fi
utilizat
~i
de
catre
constructorii amatori.
~
..
tI!I
-:$-
NOlA:
VoIoarea
lui
Rx
stabileste
ma~meo
cost\gJ
u.
82K
Ii,
'i
UF
16
4,~uF
6K8
15
10K
2~
I
4
8
9
14
IN
..
A2020
~
"t
fL-
0K
r"
3
~-
~
l
OOUF
..
~4.7uF
J-0
7
50K
12
11
22K
.
4luF
"
100
5K"
Ai
I-
210 100<
22cF'~
15rf
I
4.7uF
..
'"
51K
,
f';4.7uF
,}
~
Figura
J
.
TEHNIUM •Nr.
11/1998
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->