Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9909i

9909i

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2012

pdf

text

original

 
AUTOMATIZĂRI
LA DOMICILIU
.-.
ntr-adevăr,
el
permite pilotarea
I
ndependentaa trei
lămpi
sau
grupuri de
lămpi.
Aprinderea
sau
stingerealampilor este
comandată
printr-un
număr
de
apăsări
exercitate
pe
unul
din
butoanele
de
comanda..
in
loIalsuntposibile opt
apăsari
succesivepentru a acoperi unciclu
complet
al
dispozitivului. Pentru asimplifica manipularea acestui
automat,
este
prevăZut
un
ordin de
.anulare
totală",
Într-adevar, oricare
ar
fi
combinatia
aleasă,
daca.
unul
din
butoane este mentinut
apăsat
peste osecunda,
lămpile
se vor
stinge.
După
o
comandă
de stingere
generală,
montajul se
pozi1ionează
pentruinceputul
unui
nou
ciclu.
După
acesteprecizari,
să
trecem
la
studiereamontajului, compus din
două
ansambluri bine definite. Primul
functioneaza
la
o tensiune
mică
(5 V);
celălalt,
fiind conectat
la
reteauaelectrica,
va
fi
realizat
cu
atentie,
el
compunându-se
din
tranzistoare
şi
trei
relee,
fi
R1
C
+--+--11
t----i
2
t----l3
+
C
ir
Ansamblul
de
joasă
tensiune
Acesta
va
fi
~inima·
montajului,
el
comandând aprinderea diverselorbecuri. Oiodele electroluminiscente,cur
ol
de semnalizare, permitverificarea bunei
functionări
aansamblului. Componenta
de
bază
amontajului este un
numărător
binş,r
de 4 bili, de tipul COB493,In
schemă,
circuitulintegrat este utilizatca un
numărător
de 3 biti, impulsurilede
numărare
fiind aplicate
pe
intrarea
1.
La
ieşirile
9,8
şi
11
se obtinsimultan
divizări
prin 2,4
şi
8,
Ieşirile
circuituluiintegrat vorcomanda trei diode electro-
5
-
 
11
1
11-----...-~
91-
-
.,-+--
810
u
RS
R7
ov
TEHNIUM
-
septembn'e 1999
 
luminiscente cu rol de semnalizare
şi
Irei relee, prin intermediul câte unui
tranzistor.Diodele electro luminis'cenle vor li conectate intremasa,rezistoarele
de
balast
şi
i
eş
i
rile
numărătorulu
i.
Impulsurile de
comandă
,
aplicate
pe
terminalul 1
(i
ntrarea de tact a circuitului), sunt
furnizate
de
butoane
de
comandă
obişnu
i
te
-
tip
sonerie.
la
apăsarea
acestor butoane,din cauza
fenomenuluide vibratie a
contactelor,
rezu
l
tă
un semnal
electric tranzitoriu. Aplicat la intrarea
numliratorului.acest semnal tranzitoriu
provoaCă
o
numărare
dezordonată
,
iar montaj
ul
va
fi
greu
de
oprit
pe
pozitia
dorita.
.
Vom
rezolva
această
problemaintercal
ând
fntre butonul de
comanda
ş
i
intrareacircuitului
integrat un dispozitiv
de
filtraj
real
i
zat
cu
ajutor
ul
componentelor CI,
R2
şi
C2
.
In
acest
fel
,
de
fiecare
dată
cândva
fi
acţ
io
nat
butonul,
un
impuls unic
va
fi
transm
islaintrarea circuitului integrat. Comanda de.anulare
totală
"
sau
de
.aducere
la
zero
·amontaj
ului
se
face prin mentinerea
apăsată
a butonuluimai mult
de
o
secundă
.
În
acest scop,
se
aduce
la
i
ntrările
2
ş
i
3 ale
ci
rcuitului integrat oparte
din
tensiunea
de
alimentareprinintermediul unui cir
cu
it
de
temporizare.Acesta este realizatcu ajutor
ul
tranZistorului
T1
şi
al
TEHNfUM
septembrie1999
-
,-----"
5
.
..
LISTA DE COMPONENTE
componentelor
R3
,
Dt,
C3
şi
C4. Într
ade
văr
,
când butonul esle liber,
C3
,plasat in baza tranzistorului,este
incărcat
prinintermedi
ul lu
i
A3
şi
Dt.
TI
este
deci
saturat,iar
potenţia
l
ul
de
la
intrările
2
ş
i
3 ale circuitului integrateste1n jur
de
OV
.
Îndată
ce se
apasă
butonul,
C3
nu
mai este alimentat
ş
i
incepe
să
se
descarce
pe
baza
lui
TI
.
După
câtva timp,
TI
iese din
saturaţie,
iar C4 se
inca
r
că
şi
aducela zero montaju
l.
Dacă
impulsul furnizat
de
buton este foarte
scurt
,
el
va
fiignorat
de
Tt
şi
,
in consecinta,
ciei
ul
de
numărare
va
continua in
mod
norma
l.
Cablaj
ul
ace
stui automat nu puneprobleme.
EI
se
va executa
pe
un
tlpu."
circuit imprimat (eventual,
ca
in
f
i
gură
),
respectând conex
iu
n
il
e
co
mponentelor
şi
po
l
arităli
l
e
di
ode
lor
ş
i
condensatoarel
or.
Pentru testare,ansamblul
se
alimentează
de
laobaterie
de
4,5 V.Punereain functi
une
ş
i
utilizarea automatuluisunt foarte si
mp
l
e.
Diversele butoane
de
comandă
vor filegatein paralel
pe
aceeaşi
pereche
de
conductoare.Poate
fi
utilizat orice
cab
lu
cu
două
conductoare.
Numărul
butoanelores
te
ne
li
mitat;in plu
s,
dat f
ii
nd
că
tensiunea
de
alimentare este
de
maximum 5 V,montajulpoate
fi
instalat dir
ec
t
pe
perete,
fără
alte
măsuri
de
protectie.
D

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->