Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium-0008

Tehnium-0008

Ratings: (0)|Views: 225 |Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
 
 
AUDIO
 
PREAMPLIFICATOARE AUDIO DE CALITATE CU LM 833
 
Aurelian Lazaroiu
 Audiofilii anilor '70 erau intere-sati de circuitele integrate LM381 siLM387, renumite pentru zgomotulredus. Pe parcursul anilor au fostelaborate si alte circuite integrateperformante, ale caror caracteristicitehnice principale sunt prezentate In
tabel
(preluat din ELEKTOR 3/1991).In acest
tabel
sunt incluse amplifica-toare operationale dedicate aplica-tiilor audio de performanta, dar sicateva amplificatoare operationalestandard pentru a sublinia unelediferenta specifice.(PMI), NE5532 (SIGNETICS) siRC4558 (Tl).In afara parametrilor inscrisi In
tabel,
Ia pozitia corespunzatoare cir-cuitului integrat LM833 sunt deretinut si altii:- distorsiuni armonice: 0,002%;- latimea de bandade putere: 120kHz;- domeniu dinamic: >140dB.LM833 admite sarcini capacitivepana Ia 50pF, pentru care caracteristi-ca de faza si stabilitatea amplifica-torului nu sunt afectate. Pentru sarcinimai mari de 50pF se recomanda sepa-20kHz, datorita rezonantei electriceformata de inductanta dozei sicapacitatea de intrare a preamplifi-catorului. La iesirea dozelor cubobina mobila, care au o inductantafoarte mica, pot aparea semnale defrecventa inalta ce pot atinge chiar150kHz. In aceasta situatie, etajelece urmeaza dupa preamplificatorulegalizor sau amplificatorul de puterepot induce distorsiuni cauzate delimitarile vitezei de urmarire aleacestora. Desi aceste semnale ultra-sonore nu sunt percepute, ele producdistorsiuni ale semnalelor audio.LM833 face parte din categoriacircuitelor integrate proiectate IaNATIONAL SEMICONDUCTOR,special pentru accentuarea perfor-mantelor In sistemele audio. LM833este un dublu amplificator opera-tional pentru a carui realizare s-aapelat Ia circuite si tehnici de proce-sare speciale, In scopul obtinemunui zgomot redus, viteza mare sibanda larga, fara a mari numarulcomponentelor externe si fara a afec-ta stabilitatea. Cele doua amplifica-toare operationale sunt compensateintern pentru orice castig In buclainchisa si sunt optimizate In vedereafolosirii lor In diferite tipuri dePreamplificatoare sau etaje de sem-nal mare, din sisteme HiFi sau PCM.Configuratia terminalelor cores-punzatoare circuitului integrat LM833este identica cu cea
a
amplifica-toarelor operationale duble standard(vezi
figura 1).
 Conform cataloagelor NATIO-NAL SEMICONDUCTOR, circuitulintegrat LM833 este echivalent cuHA5102 (HARRIS), HA12012((HITACHI), MC33078 (MOTORO-LA), NE4558 (PHILIPS), SSM2139Figura 2rarea acestora fata de iesirea amplifi-catorului operational. Cel mai simplumijloc de a obtine aceasta separareconsta In inserierea iesirii cu un rezis-tor. In acest fel, se evita si o crestereexcesiva a puterii disipate atunci candiesirea este scurtcircuitata accidental.Cele mai uzuale aplicatii ale cir-cuitului integrat LM833 vizeazaDupa cum este cunoscut, reteauaderealizarea preamplificatoarelor pen-tru doze de pick-up si pentru micro-foane de Inalta calitate.In cazul preamplificatoarelorpentru doze de pick-up se urmaresterealizarea unei curbe de egalizareRIAA cat mai precisa, concomitentcu obtinerea unui raport semnal/zgo-mot cat mai mare si a unor distor-siuni armonice reduse.Eventualele erori ale raspunsuluiIn amplitudine risca sa produca dis-torsiuni In etajele urmatoare ale unuisistem audio, datorita trecerii sem-nalelor de frecventa Inalta de Ia dozaprin egalizorul RIAA, fara o sufi-cienta atenuare. In cazul dozelor cumagnet mobil, aceasta problema nueste importanta, deoarece banda defrecventa este limitata Ia aproximativegalizare RIAA poate fi asociataunui amplificator operational utilizatIn configuratie inversoare sau nein-versoare; fara a intra In amanunte,precizam ca ambele varianteprezinta dezavantaje specifice.In schema din
figura 2,
preampli-ficatorul este realizat cu cele douaamplificatoare operationale dinstructura circuitului integrat LM833.Primul amplificator operational pro-duce egalizarea semnalelor cufrecventa cuprinsa Intre 50Hz si500Hz (x, = 3180 us si
318 us).Atenuarea semnalelor cu frecventasituata peste 2120 Hz (
T
3
 
= 75 us), seface prin intermediul retelei pasiveformata din R5, R6, C3. Cel de aldoilea amplificator operational esteutilizat pentru o amplificare supli-mentara de 10 dB.Folosirea celor doua amplifica-toare operationale In preamplifica-torul propus (spre deosebire deVarianta clasica, cu un singur am-plificator operational), prezintaurmatoarele avantaje:
 
AUDIO
 - se obtine un raspuns RIAAfoarte precis, fara crestereazgomotului specific configu-ratiei inversoare;- factorul de distorsiune armo-nica este foarte redus, deoa-rece ambele amplificatoareoperationale sunt folosite caamplificatoare cu castig redus,ceea ce nu este cazul pream-plificatoarelor An care se uti-lizeaza un singur amplificatoroperational;- deoarece retelei de reactie ne-gativa capacitiva nu i se aplicaintreaga tensiune de iesire apreamplificatorului, rezulta oreducere suplimentara adistor-siunilor armonice.Referitor Ia componentele pasiveutilizate In acest preamplificator, pre-cizam ca rezistoarele au toleranta de1% si valori standard din seria E-96.Deoarece condensatoare cu tolerantade 1% sunt mai greu de procurat, elevor fi selectate din seriile standard cutoleranta de 5% sau 10%. Conden-satorul C4 va fi unul de calitate, cumylar, polistiren sau polipropilena.Performantele preamplificatoru-lui realizat conform schemei din
figura 2
sunt:- curba de egalizare este foarteprecisa, prezentand abateri demaximum 0,1 dB fata deraspunsul RIAA ideal, In dome-niul de frecventa cuprins Intre20Hz si 20kHz (cand se folo-sesc componente cu tolerantade 1 %);- amplificarea globala este egalacu 36dB;- distorsiunile armonice se men-tin sub 0,002% pentrufrecventele situate sub 2kHz sicresc pana Ia maximum 0,01%(pentru f = 20 kHz siVo = 1 Vrms);- raportul semnal/zgomot rapor-tat Ia un semnal de intrare cuamplitudinea de 5mV sifrecventa de 1 kHz este de82dB sau 87dBA.in cele ce urmeaza vom prezentadoua scheme de Preamplificatoarepentru microfoane de uz profesional.Dupa cum se stie, gama dinamicaa semnalelor sonore este foarte larga,cuprinsa Intre 30dB SPL (zgomotulambiental dintr-o camera linistita) sipeste 130dB SPL. Tensiunea de iesireIa bornele unui microfon deimpedanta joasa (200 Ohm),cores-
TEHNIUM » Nr. 8/2000
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
floriantudor liked this
Doringa Marin liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->