Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 03 sept 2002

Tehnium 03 sept 2002

Ratings: (0)|Views: 207 |Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
"EVlsrA
)"I"'ESTRlfI~
3
septembrie
2002
FONDATĂ
IN ANUL
1970
 
Stimaţi
cititori,
Cu
părere
de
rău
c
ons
t
atămcă
unii dintre
dumneavoastră
nu
aţi
aflat nici
până
acum
că
revista TEHNIUM apare
trimestrial
Începând din acest
an.
Probabil,respectiviicititori au"ratar'
numărul
1/2002,
În
care
am
făcut
precizarea
cuvenită
,
anume
că
editorul revistei
-
SC
Presa
Naţională
SA-
a
decis realizarea
trimestrială
a
lui TEHNIUM,Într-un
număr
sporit de pagini
şi
multmai
"dens'Ş",
cu
te
rmenelede
apariţie
În
ultima
lună
a
fiecărui
trimestru.In special probleme de difuzare,de recuperare
a
banilordin vânzare
-
dar
nu
numai
-
au
condus
la
această
decizie,care,
sperăm
şi
noi,la fel ca
dv.
,
să
fie doar una provizorie.Ecourile
dv.
referitoare la
numărul
precedent sunt Încurajatoare
şi
vă
mulţumim
tuturor pentru aprecieri
şi
sugestii.Mai
puţin
pentru articolele trimise...Din
păcate,
o
bună
parte din tinerii
cărora
ne
adresăm
nici nu au auzit de TEHNIUM,ori l-au
lăsat
deliberat deoparte,
În
favoarea ':!nor hobby-urisau
preocupări
"mai
de
actualitate
",
după
opinia
lor.
Incercând
să
racolez noi colaboratori tineri, un fost coleg defacultate
-
profesor de
fizică
renumit launimportantliceu
bucureştean
-
mi-a
mărturisit
Întrepatru urechi
că
nu are
În
toată
şcoala
un elev care
să
ştie
"ţine
letconul
În
mână
".
Nu dau numele
şcolii
(mă
rog,"Colegiu
Naţional"),
dar
mă
Întreb
şi
Îi Întreb pe cei
răspunzători
de
restructurarea
Învăţămân-
tuluiromânesc
dacă
Într-adevăr
asta
şi-au
propus.
Dacă
da,
roadele muncii domniilor lor Încep
să
se
va
dă
cu ochiul liber.Desigur, calculatoarele
În
general
şi
Internetul
În
special"nebat de
la
o
poştă'
;
şi
nu numai pe noi,TEHNIUM, ci tot ceea ceapare scris pe hârtie.E
o
mişcare
freneticăinternaţională
,
o
cre
dinţă
oarbă
În
omnipotenţa
calculatoarelor. Dar, vorba distinsuluidomn academician
Radu Voi nea,
calculatorul nu ne
Învaţă
şi
să
gândim,
să
acţionăm.
S-a mers chiar
până
acoloÎncât
am
auzit pe televizor opiniaunui reprezentant
al
Guvernului României cum
că
Însăşi
Biblioteca
Naţională
ar
trebui
să
facă
Într-un fel
să
se
scape de
cărţile
pesuportclasic.
Un
domn inginer Îmi scrie (Într-un alt context)
că,
după
părerea
lui, toate
cărţile
sunt inutile,
se
fac numai
ca
să
se
facă
,
pentru
că
de fapt"totuleste pe Interner'.Nu
am
amintit aceste lucruri
În
intenţia
de
a
polemiza, de
a
trage"nostalgic"spuza
pe
turta
noastră
,
ci
din convingerea sin
ceră
că
suntem martorii
-
ba chiar actorii,mai mult sau mai
puţinconştienţi
-
ai
unei
exagerări
care ne
va
costa scump.Revenind la dialogul nostru,
vă
cerem
iarăşi
scuze
că
nu
am
putut
Încă
răspunde
la
toate
solicitările
dv.
,multe dintre ele referitoare
la
scheme publicate"cândva"
În
TEHNIUM. Trebuie
să
recunoaştem
că
nu
e
chiar atât de
uşor
să
răsfoieşti
o
colecţie
de32
de
ani,
şi
nici aceea
completă
.
Pe
rând,
Însă,
le
vom
rezolva,unele scheme
mai
frecvent solicitate le
vom
republica.De asemenea,
vom
publica
şi
tabelele
de
la
"Proiectarea incintelor acustice",
aşteptate
cu
nerăbdare
de mai
mulţi
cititori. .Domnul
Dragoş
Bora
din
Bacău
,
redactor
la
site-ul"Fotomagazin
",
http//www.fotomagazin.ro.
doreşte
să
prezinte peInternet unele din articolele publicate
În
revista
şi
almanahulTEHNIUM.
Dacă
se
menţionează
corect sursa,
redacţia
nu arenimic
Împotrivă
,
din
contră
,
se
bucură
.
Totuşi
,
vă
recomandăm,
domnl!.le Bora,
să
cereţi
În
prealabil
şi
acordul autorilor
În
acestsens.
In
măsura
În
care
mai
este posibil,
vă
vom
pune
În
legătură
cu
ei.
Aveţiperfectă
dreptate,domnuleing.
1.
Luca,
TEHNIUM trebuie
să
conţină
şi
"altceva"
În
afară
de
electronică
.
Apreciem cabinevenite propunerile
dv.
de teme
-
precum combaterea igrasiei,
automatizări
În
agricultură
,
irigaţii
etc.
-
şi
văaşteptăm
cu astfelde articole,
pe
care promitem
să
le
publicăm
.
Alexandru
Mărculescu
TEHNIUM
septembrie
2002
SUMAR
CONSTRUCTORUL
iNCEPĂTOR
.......
pag
.
4-8
Variatoare
de
tensiune
Protecţie
la scurtcircuitVariator
de
turaţie
HI-FI.......................................................................8-12Amplificator
cu
tuburi electroniceTEHNIUM-INTERNET........................................13-14Primii
paşi
spre InternetLABORATORUL UNIVERSITAR
..
...................15-16LABORATOR
......
..
..................
17-26Sintetizor de
frecvenţe
pentru radiotelefoane.Citizens Banda'
Sursă
dublă
de
tensiuneTemporizator
POŞTA
REOACŢIEI
.......................
..
..
..............27-30RADIOAMATORISM........
......
......
......................
31
-34
Transceiver
FM
pentru banda de
2
mConvertor
144-28
MHzATELIER
..
.
......
.
........
..
......
.
..
...........
......
...............35-46Proiectareaincinteor acustice
Protecţia
motoarelor asincrone laintreruperea uneifazeTransformatoare monofazatede
mică
putere
DATE DE
CATALOG.........................................47-48
CONSTRUCŢII
iN
GOSPODĂRIE
...................
49
-
56
Construiţi
un
aparat
de
sudură
Microhidrocentrală
electrică
AUTO-MOTO......................................................57-62Conducerea
economică
Tehnologia
măsurării
concent
r
aţiilor
de
poluanţi
la
inspecţiile
tehniceIndicatoare
de
consumTestarea motorului
cu
analizorul de gazeMODELISM........................................................63-66
Staţie
de
telecomandă
Troliu pentru veliere
TEHNIUM
Revistă
pentruconstructorii
amatori
Fondată
in
anul 1970AnulXXXII
,
nr.
346,
septembrie
2002
Editor
SC
Presa
Naţională
SA
Piaţa
Presei Libere
nr.
1,
Bucureşti
Redactor-şef
:
IIz.
Alexandru
Mărculescu
Secretariat
-
machetă
artistică
:
Ion
Ivaşcu
Redacţia
:
Piaţa
Presei Ubere
nr.
1,
Casa
Presei Corp
C,
etaj
1.
camera
303
Telelon
:
224
.
21
.
02 Fax
:
224
.
36
.
31
E-mail
:presanationala@yahoo.
com
Corespondentă
Revista
TEHNIUM
Plala Presei Libere nr.
1
Căsuţa
Poştală
68,
Bucureşti
-
33
Abonamente
La
orice oficiu
poştal
(Nr.
4120
din
CatalogulPresei
Române
DTP
:
Clementlna
Geambaşu
Editorul
şi
redaclia
işi
declină
orice
responsabilitate
In
privinţa
opiniilor,
recomandări
lor
şi
soluţiilor
formulate in
revistă,
aceasta
revenind
integral autorilor.
ISSN
1224-5925
C
Toate
drepturile
rezerva
te.. Reproducerea
i
ntegrală
sau
parţială
este
cu
desăvârşire
interzisă
in
absenJa
aprobării
scrise prealabile a
editoruluI.
Tioarul
Romprtnt SA
Abonamente
la
revista
,
Tehnium
'
se
pot
face
ş
i
la
sediul
SC
PRESA
NAŢIONALĂ
SA,
Piata Prese
i
Ubere nr
.1
seclor
1
Bucureşt
i,
ofic
iul
poştal
nr.
33.
~ela1ii
suplimentare
la
te
l
efoanele:
224.21.02:223.26.83
sau
la
Ft>:X
224.36.31
Conform
art
.
205-206
C.P
.
i
ntreaga
răspundere
j
u r i d
i
că
pent"J
cont
inutul articolelor
re
vi
ne
exclus
iv
autor
il
or
acestora.
'··
1
3

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tomuta Stefan liked this
Tomuta Stefan liked this
George Mucuta liked this
Serban Gheorghe liked this
Adriana Dinca liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->