Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 1 mar 2003

Tehnium 1 mar 2003

Ratings: (0)|Views: 174|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

 
FONDATĂ
IN
ANUL
1970
ANUL XXXIII,
Nr.
348
REVISTĂ
PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI
 
DATE
DE
CATALOG
Linear Technology Corporation
(LTC,
LT)
adezvoltat o
gamă
largă
de convertoare
DC/DC
(curent continuu/curent continuu) optimizatepentru alimentarea LED-urilor albe. Grupate În
două
categorii,
după
complexitate
şi
perfor
manţe
-Charge Pumps (pompe de
Încărcare)
şi,
respectiv, Boost Regulators (regulatoare cuamplificare de tensiune) -toate aceste driverede LED-uri sunt proiectate special pentru zgo-
Charge Pump
Comandă
până
la 6 LED-uri albe• Tensiuni minime de intrare• Zgomot minim• Dimensiuni minime
!
lTC3200
LTC3201
lTC3202
Mllimum
No
.
01
WhlleLEDsInputVollage
(V)
2.7
.
4.5
2.1
·
4.5 2.1
·
4.5
Input
Noi
..
Lo.
Ullra·low low
Ou"ul
Cu"enl
(mA)
100 100
125
EHlelency
(%)
55
SS
70
Olmmlng Conlnll
PWM
3·BII
OAC
2
BII
DAC
PacUge
?hlnSOT
"
MSOp·1D
MSOp·l0
MSOp
·
l0
Comrania
International Rectifier
a lansatcircuitu integrat
IRU
3037
(variantă
IRU3037
A)
care este un controller sincron destinat
realizării
unor convertoare
DC/DC
cu tensiunea de intrarede 5 V sau 12 V
şi
cu tensiunile de
ieşire
de 3,3V-2,5 V-1,8 V sau 1,25
V,
În plaja de curent (de
ieşire)
de la 4 A la 10
A.
Schema
tipică
de utilizare este
prezentată
Înfigura
alăturată,
iar "selectarea" tensiunii de
ieşire
şi
a curentului de ie,-ire se face prinalegerea
adecvată
a perechii de MOSFET-uride .tip
HEXF~Ţ,
oferite de asemenea de Inter-mot propriu redus, putând astfel fi utilizate În
aplicaţii
de
telecomunicaţii,
telecomandă
etc.Ele
asigură
un control precis al curentului prinLED-uri, cu
posibilităţi
de reducere a lumino
zităţii
(Dimming Control).
Alăturat
prezentăm
schemele tipice de utilizare pentru cele
două
categorii de drivere,precum
şi
datele de catalog ale câtorvamodele din fiecare categorie.
1
Boost Regulator
Comandă
până
la 16 LED-uri albe• Randament maxim
Plajă
mai
largă
a tensiunii deintrare
...
Boost
Regulators
i
LT1932LT1615
LT1618
Mllimum
NI
.
01
1612
32
WhilelEDs
Inpul
VoliagelV)
1.0
10
1.0
·151.6-18
Input
Noi
..
low
lI.
lowMllimum
S.lIea
36 3636
VoliagelV)
EHlelency
(%)
80
75
80
Dlmmlng Control
Yes
Ye.
Yn
Pleuge
?hlnSOT ThI.SOT
MSOp
·
1D
12Y
 
Stimaţi
cititori,
Chiar
cu
întârzierea
dictată
de
noua
noastră
periodicitate
de
apariţie,
nu
pot
să
nu
încep prin a
vă
mulţumi
tuturor celor care
ne-aţi
felicitat
cu
ocazia Anului Nou,
ne-aţi
transmis
încurajări
şi
îndemnuri
de
a merge înainte,
ne-aţi
sugerat subiecte
şi
domenii
de
larginteres,
ne-aţi
trimis articole sau doar
ne-aţi
criticat constructiv.
Vă
mulţumesc
şi
vă
doresc tuturor -
ne
doresc
nouă,
tuturor,inclusivlui TEHNIUM-
unan
2003 mai
bun!
Mai
bun
decât 2002, pentru
că
circulă
gluma cum
că
s-ar putea
să
fie
mai bun
doardecât...2004.
În
ceea
ce
priveşte
revista,personal
am
păşit
în
noul
ancu
un
bizar amestec de
speranţă
şi
decepţie.
Speranţă
pentru
că,
incontestabil, ecourile dv.sunt mai numeroase
şi
preponderentfavorabile eforturilor
pe
care
le
face editorul
nu
numai pentrucaTEHNIUM
să-şi
continue
apariţia,
dar
şi
pentru o diversificare
tematică
din mers,
pe
măsura
posibilităţilor
.
Iar epuizarea
rapidă
de pe
piaţă
aluiTEHNIUM, acolo unde
se
mai
difuzează
,
Îmi
întăreşte
acest sentiment
de
speranţă.
Dar
şi
decepţie,
pentru
că
actualul sistem
de
difuzare, coroborat
cu
acea
"
caracatiţă"
a
tranziţiei
noastre care se
numeşte
eufemistic arierate,este
pe
punctul
de
a ne
tăia
şansele
uneiveritabile
relansări.Mulţi
difuzori particulari doresc
să
iaTEHNIUM,dar nu
au
bani sa'u
au
deja importante datoriineonorate
faţă
de
editor.
Reţeaua
naţională
de
difuzareRODIPET
comandă
câtcrede ea
de
cuviinţă
şi
duce revista totacolo unde crede
de
cuviinţă.
Rezultatul este
că
o arie
extinsă
din
ţară
n-amai
văzut
de
mult TEHNIUM
pe
la
chioşcuri,
sunt
oraşe
în
care abiaacums-aaflat-
graţie
unor cititori
mai
"plim
băreţi
"
-
că
TEHNIUM mai apare.
Cu
alte cuvinte, revistei
nu
i
se
oferă
nici
şansa
elementară
de a
fi
expusă
măcar
simbolic,
cu
titlu
de
sondare a
pieţei,
lucru ce
ni
s-ar
părea
nu
numaifiresc,dar
şi
În
interesul
reţelei
de difuzare. Desigur, mai intervine
şi
preţul
mic
al
revistei, deci comisionul mic oferit difuzorului.
Editorul~resa
Naţională
nu
are posibilitatea
să-şi
creeze o
reţea
proprie de difuzare
şi
nici
nu
doreşte
să
mărească
preţul
revistei, care se
adresează
cu
precădere
tinerilor.
De
aceea,cititorilor
pasionaţi
care
au
avut probleme
În
ultima
perioadă
cu
procurarearevistei
le
recomand
să-şi
fa9ă
abonament
la
TEHNIUM prin intermediul oficiilor
poştale.
In
cazuri extreme,revista poate
fi
procurată
(contra ramburs) direct
de
laeditor.
Pe
această
cale
vă
mai
anunţăm
că
editorul a autorizat
găz-
duirea
în
paginile revistei TEHNIUM a unei rubrici
de
Mică
pu-blicitate
gratuită
,
pentru a veni
În
sprijinul constructorilor amatori care doresc
să
procure sau
să
ofere la schimbdiversepiese sau componente,reviste,
cărţi
de
profil etc.
Totodată,
au
fost stabilite tarife extrem de avantajoase pentru alocarea
de
spaţii
în
regimde
publicitate
-
bineînţeles,
pentru firme, produse
şi
servicii care
au
tangenţă
~u
domeniul
construcţiilor
de
amator-
şi
anume de
1
euro/cm
în
paginile de policromie
ş
i
respectiv 0,5euro/cm2
În
paginile
de
două
culori, negociabile.
Cu
părere
de
rău
,
nici
de
data aceasta n-am
reuşit
sărăspundem
prin
Poşta
redacţiei
decât la o parte dinapelurile
dv.
Oricum,
dl
Fănel
Nan
din
Odobeşti
-Vrancea
("oraş
în
care
I
EHNIUM
nu
mai apare
de
foarte mult timp")
sperăm
că
va
procuracumva acest
număr
şi-şi
va
găsidorinţa
împlinită
prin
informaţia
de
la
Revista revistelor.
Am
primit
şi
noile
dv.
arti-cole,domnule
lulian Nicolae
(Bordeni -Prahova), sunt interesante
şi
le-am
reţinut
spre publicare.Mesajul
dv.,
domnule
Valentin Vasilescu,
afost transmis domnului AurelianMateesqu. Era mai operativ
dacă
ne-aţi
fi
dat
şi
un
număr
de
telefon.
In
fine,
după
încheierea
Poştei
a sosit
şi
semnalul
dv.,
domnule
Aramă
Done Filip;
ne
bucurăm
că
aţi
restabilit colaborarea
cu
TEHNIUM.
Alexandru
Mărculescu
TEHNIUM
martie
2003
SUMAR
CO~STRUCTORUL
ÎNCEPĂTOR
.......
pag.
4-9
I
Incercarea
tiristoarelor
Telecomandă
porniVopritVariator
de
turaţie
Amplificator
AF
pentru
auto
LABORATORULUNiVERSiTAR
.....
......
pag
.
10-13
Studiul
atenuării
luminii in materiale semitransparente
şi
imbunătăţirea
iluminării
folosind oglinzi
Laborator
virtual
de
măsurări
electrice, electronice
şi
instrumentaţie
virtuală
www.lmeiv.go
.
ro
TEHNIUM
PC
....................
........
pag
.
14
Controlul
funcţionării
ventilatorului
procesorului
TEHNIUM
INTERNET
................
......
pag.
15
Realizarea
paginilor
de
Internet
POŞTA
REDACŢIEI
...
...
....
....
.
......
pag.
16-19
TEHNIUM
TV
.............
..
...........
pag.
20-22
Pro
şi
contrastand-by
Pornirea
televizorului
cu
telecomanda
converlorului
RADIOAMATORISM
.
....
...
...
.......
...
pag.
23-24
Receptor pentru
unde
scurteHI-FI.
...................
....
..........
pag.
25-31
Amplificator
Hi-Fi
de
60
W
cu
circuitintegratspecializat
PreamplificatQr
audio
cu
tuburielectronice
AUTOMATIZĂRI
IN
GOSPODĂRIE
.........
pag.
32-40
pontrolul
electronic
al
nivelului
Intrerupător
crepuscular
Redresoare
reglabile
cu
tiristoare
Sistem
de
alarmare
cu
3
tipuri
de
senzori
LABORATOR
...
..
..
...
................
pag.
41-49
Convertoarec.c.-c.c.Oscilator
50
Hz
Stabilizator
cu
tuncţie
de
Stand-By
Măsurarea
condensatoarelor
de
capacitate
mică
ATELIER
.....
....
.....................
pag.
50-61
Construcţia
incintei
acustice
VOIGHT
Tapered
Pipe
Trei
constructii
de
amatorRegulator
de
turatie
pomandă
releu
Incărcător
pentru microacumulatoare
şi
microelemente galvaniceConvertor simplu CCIRIOIRT
AUTO-MOTO
...... ....... . . ... . .
...
pag.
62-66
Conducerea
economică
(VII)
Alternatorul
1130
Avertizor pentru
frâna
de
mână
REVISTA
REVISTELOR
....
..
....
...
.....
...
pag.
67
TEHNIUM
Revistă
pentru constructorii amatori
Fondată
in
anul
1970
Anul
XXXIII,
nr.
348,
martie
2003
Editor
SC
Presa
Naţională
SA
Piaţa
Presei
Libere
nr.
1,
Bucureşti
Redactor-şef:
fiz. Alexandru
Mărculescu
Secretariat
-
macheta
artistică:
Ion
Ivaşcu
Redacţia:
Piata PreseiLibere
nr.
1,
CasaPreseiCorp
C,
etai
3,
camera
303
Telefon
:
223.26.83
Fax:
224.36.
31
E-mail:
presanationala@yahoo.com
Corespondenţă
Revista
TEHNIUM
Plata
Presei
Libere
nr.
1
Căsuţa
Poştală
68,
Bucureşti
-
33
Abonamente
La
orice oficiu
poştal
(Nr.
4120
din
Catalogul
Presei
Române)
OTP:
Clementlna
Geamba,u
Editorul
şi
redactia
işi
declină
orice responsabilitate
in
privinta
opiniilor,
recomandărilor
şi
solutiilor
formulate
in
revistă.
aceasta
revenind
integral autorilor.
ISSN
1224-5925
©
Toate
drepturile
rezervate.
Reproducerea
integrală
sau
pa1ială
este
cu
desăvârşire
interzisă
in
absenta
aprobării
sCrise
prealabile
a
editorului.
Ti
parul
Romprint
SA
Conform
art. 205-206C,P.,intreaga
răspundere
juridică
pentru
conlinutul
articolelor
revineexclusivautorilor
acestora.
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adriana Dinca liked this
Eugen Florescu liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->