Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 3 sept 2004

Tehnium 3 sept 2004

Ratings: (0)|Views: 125|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2014

pdf

text

original

 
FONDATĂ
TN
ANUL 1970
ANUL
XXXIV
Nr.354
REVISTĂ
PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI
Număr
editat
cu
sprijinul
Ministerului
Educaţiei
şi
Cercetării
 
Semnalăm
În
rubrica de
faţă
câteva
construcţii
practice prezentate derevista
"Conex Club"
În
ultimele sale numere.Suntem
convinşi
că
ele vorstârni interesul multora dintre cititorii
noştri
,
deoarece
pe
aceste subiecte
am
primit
şi
noi la
redacţie
numeroase
Întrebări
şi
solicitări
.
La care,
iată
,
răspundem
inclusiv prin
această
informare
"
telegrafică
"
.
Cei
interesaţi
sunt
rugaţi
să
apeleze direct la sursele citate.
ANEMOMETRUI
,
R
ElECOMANDA
vitezei
2
canale
Nr.
59
,07-08/2004,
pag
.
60-61
Este
descrisăconstru
c ţ i
a
aparatului,
cu
schi
ţ
e
,
fotografii,desenulcircuitului imprimat. Schema
electrică
este
prezentată
sub forma unei
interfeţe
pentru
PC
,
comunicaţia
realiz~ndu-se
pe
portul serial,din care
se
face
ş
i
alimentarea.
"
RECEPTOR
TElECOMANDA
CONVERTOR
UUS
CCIR-OIRT
2
canale
Nr.
57
,
OS
/2004,
pag
.
40-41
Acest convertor oferit
de
fi
rma
Conex Electronic
permite
recepţionarea
posturilor
de
radio
ce
emit
În
banda CCIR,folosind receptoare radio
prevăzute
cu
bandaOIR
T.
v
MINIEMITATOR
FM
Nr.45,
OS
/2003,
pag
.50Acest
miniemiţător
FM
,realizat
cu
circuitulintegrat MAX2606, poate asigura,deexemplu,
legătura
Între
un
sistem audio"home"
ş
i
un
aparat
de
rad
ioportabil.
Nr.
58,06/2004,
pag
.Montajele sunt realizate
de
firma
ConexElectronic
sub
for
m
ă
de
ki
turi,având numerele de cod CNX202
ş i
,
respectiv,CNX203.
 
.
În
numărul
de
faţă
nu
am
reuşit
să
includem rubrica
"
Poşta
redacţiei
"
,
darastanu
Înseamnă
că
au fost ignoratenI.!meroasele dv.propuneri, sugestii
şi
solicitări
,
chiar unelecritici
pe
care
ni
le-am
însuşit,
fiindpertinente
şi
bine
intenţionate.
Mai
puţin
ne
interesează
semnalele indirecteprimite
dela
câţiva
foşti
colaboratori
apropiaţi
de-ai
lui
TEHNIUM,care de doi-trei anitot
"cântă
prohodul" revistei
şi
para
fi
dezamăgiţi
că
ea nua "murit",
totuşi
,
după
ce domniile lor au
hotărât
să
nu
o mai sprijine.
Fără
comentarii.
Ne
pare
rău
că
în
unele
oraşe
şi
municipii, cititorii
noştri
mai
întâmpină
încă
dificultăţi
cu procurarearevistei.
Dumneavoastră,
domnilor
Ion Petreanu
(mun.
Oei),
AlexandruBot
(Lugoi),
Mircea Alin
Bărbulescu
(com.
Bogaţi,
jud.
Argeş)
ş
.
a.
veţi
primi contra ramburs numerele solicitate.
Soluţia
ceamai
bună,
acolo unde mai
există
probleme cu difuzarea, este
să
vă
abonaţi
la
revistă,
fielacel maiapropiatoficiu
poştal,
fie
la
S.C.
Presa
Naţională
SA
Preţul
şi
adresa editoruluisunttrecute
pe
revistă,
domnule
Jozsef Bereczki.
Scrisorile dv.,domnilor
Valentin Mircea Neagoe
(Târgovişte),
Constantin Duca
(Sibiu),
Mircea Alin
Bărbulescu
(com.
Bogaţi,
jud.
Argeş),
Stamatin Radu
(Galaţi)
ş
.
a.
au fostdate
specialiştilor
noştri
pe respectivele domenii
şi
urmează
să
primiţi
răspunsurile
prin
poştă
.
Nu
deţinem
cataloage cu
preţuri
pentru componente electronice banale,domnule
AdrianMârza
(Moineşti).
Acumfiecare magazin are
preţurile
lui,
pe
care
le
"indexează"
după
cursul valutar, dar adeseori
şi
după
bunul plac,
căci
legea permite.
Aşa
se
face
că
una
şi
aceeaşi
piesă
o
poţi
cumpăra,
de
exemplu, cu10.000lei, dar
şi
cu20.000
lei
sau chiar cu30.000 lei.
Aşadar,
vizitaţi
magazine mai multe,
comparaţi,
şi
abia apoi
cumpăraţi.
Căr1i
şi
reviste de
electronică,
la
preţuri
foarte convenabile,
găsiţi
în
anticariate
şi
prin târgurile de vechituri, domnule
Petru
Zaiţ
(Argel,jud. Suceava).
Ne
pare
rău,
domnule
ing.Mihai
Huluţă
(loc.
Agăş,
jud.
Bacău)că
v-aţi
supărat
pe TEHNIUM pentru cele peste
80%
articole de
electronică.
Este
adevărat,
din
păcate,
că
pondereaaltordomenii a
scăzut,
dar aceasta
nu
înseamnă
că
redacţia
nu
vrea: este o
rezultantă
a"jocului"
cerere-ofertă.
Desigur,
vom
mai publica(atuncicând vom primi de
la
colaboratori)
şi
construcţii
de generatoare electricesaumicrohidrocentrale.
Cealaltă
sugestie a
dumneavoastră
-
instalaţii
pentru brichetarea
rumeguşului
-este
şi
ea
tentantă,
dar dincâte
am
reuşit
săaflăm
deocamdată,
în
ţară
la noi
nu
s-aurealizat
încă
astfelde proiecte
(există
câteva
instalaţii
dinimport). Pentru o documentare
preliminară,
vă
sfătuim
să
luaţi
legătura
cu Institutul
Naţional
alLemnuluidin
Bucureşti,
tel.2331556, fax 2331514.
Aveţi
dreptate, domnule
Ilie Stoica
(Urziceni),reluarearubricii foto ar
fi
bine
venită.
Am dat
şi
noi
"sfoară-nţară
"
,
aşteptăm
oferte
de
articole.Din
păcate,
numeroasele
dumneavoastră
propuneri dearticole, domnilor elevi
Cătălin
Macovei
(Botoşani)
şi
Alexandru Bot
(Lugoi),
nu
inspiră
încrederepentru a fi publicate
în
TEHNIUM.
Excepţională
propunerea dv., domnule
Ion Petreanu
(Oei),
de
a
iniţia
o
rubrică
privind
întreţinerea
şi
repararea aparaturiielectrocasnice.TEHNIUM a maiavutasemenea tentativeîn decursul timpului, dar nu a prea
găsit
"meseriaşi"
deîncrederecare
să
o
susţină,
date fiind
precauţiile
deosebite
ce se
impun(pericol de electrocutare),ca
şi
riscul unor eventuale
eşecuri
costisitoare, pentru care autorii
soluţiilor
propuse pot
fi
traşi
la
răspundere
.
Desigur,
agreăm
ideea
de
a încerca din nou
şi
aşteptăm
articole peacestdomeniu, cu
condiţia
ca autorii
să
îşi
asume
răspunderea
pentru corectitudinea celor prezentate.Alexandru
Mărculescu
TEHNIUM
septembrie
2004
SUMAR
CONSTRUCTORUL
INCEPĂTOR
.
........
.
pag.
4·16
Factorul
beta
şi
măsurarea
luiVaIoI1le normalizate ale
rezlsl8nţelor
Circuitul besculant SchmlttMlnlt8ster pentru LED·url
HI·R
•.•••.•••••••••.
.
•...•.•.••..
peg.
17·20
Incinte ecu8llce
-tendinţe
şi
noută1l
pe
piaţa
romAnească
PROIECTUL
DE
ABSOLVIRE
...
.
..
.
...
peg.
21·
25
Proiectarea unul ampllftcator audio
HI·A
LABORATOR
....•...•........
.......
..
.peg.
26
Etalonarea
punţilor
de
măsurA
RLe
LA CEREREA
ClmORILOR
.......
......
pag. 27-42
CItItor1I1ntreabă
-
specialiştii
rAspundDepanarea mu/llmelrulul digital DT83OB28Sistem
automat
de
menţinere
a
poziţiei
Acumulatoare: utilizareregenerareAplicajii practioe ale circuitului integrat 556C&padmatru digital
AUTOMATIZĂRI
.
•.••.
...
•.•..•....
.peg.
43·51
Releu
de
tlmp
cu
TntArziere
la
cuplareApllcajil practice
cu
relee
de
tlmpEchipament
da
automatizarea cuptoarelor
de
pâineCITITORII
RECOMANDĂ
....•.•.•.•.•..
peg.
52-61
Un amplificator economicPractica
realizirji
bobinelor cu
miez
de
ferită
Un cAntar
uşor
de
oonstrun
Ampliftcator
AFTDA
1910
TEHNIUM MODELlSM
•....•......
..•..
pag.62-66Aparat
da
protecţie
a modelelor teleoomandatB
Alarmă
sonorii
pentru
aeromodeleConector automat
pentru
navornodeleREVISTA REVISTELOR
••••.•.••.•••.•.•••
peg.67
TEHNIUM
Revistă
r!:rntru
constructorii
amatori
ondată
in
anul
1970
Anul XXXIV,
nr.
354
,
septembrie
2004
Editor
SC Presa
Natională
SA
Piaţa
Presei Libere nr.
1,
Bucureşti
Redactor·şef
:
fiz. Alexandru
Mărculescu
Secretariat· macheta
art
istic
ă:
Ion
Ivaşcu
RedacJia:
P
i
aţa
Presei Libere nr.
1,
Casa Presei Corp C,etaj
1,
camera
121
Telefon:
224
.
21
.02
Fax
:
222.
48
.32
E·mail:presanationala
@
yahoo.
com
Corespondenţă
RevistaTEHNIUM,Piata Presei Libere
nr
.
1
Căsuţa
Poştală
,
Bucureşti
-
33
Abonamente
La
orice oficiu
poştal
(Nr
.
4120
dinCatalogul
Presei Române)
OTP:
Clementina
Geambaşu
Editonul
şi
redacţia
işi
declină
orice responsabilitatein
pri
v
inţa
opiniilor,
recomandări
lor
şi
soluţ
i
ilor
klfmulate
În
revist
ă,
aceasta revenind integral autorilor.
ISSN
1224·5925
C>
Toate drepturile rezervate.Reproducerea
integrală
sau
parţială
esle cu
desăvârşire
i
nterzisă
in absenta
aprobării
scrise prealabile a
ed
itorulu
i.
Tiparul
Romprint
SA
~~~~~5.:ru=~r.',":~~
Buru,.,.u,
UI~
nr.
33.11Uf.JlmenIarII
la
tel8loanele:
224.2.
;224.38.22
&aU
la
AX
222.48.32
Conform
art.
205·206C.P., Tntreega
riapundenl jurldlci
pentru
I
ontinutul artIooIeIorrevine
excIueIv
autorilor
1ICOIIIIonI.
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alexandru Marcu liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->