Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0504

0504

Ratings: (0)|Views: 297|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
FONDATĂ
TN
ANUL 1970
~
ANUL
XXXVI
Nr.359
REVISTĂ
PENTRU CONSTRUCTORIIAMATORI
Număr
editat
cusprijinul
Ministerului
Educaţiei
şi
Cercetării
 
articole din
apariţii
ale
revistei
care,
sperăm,
voastră.
-
.
Ci
• OvertureTM
-
High
-
Performance
Audio
Power
Amplifier
Series (IV),
autor Croif
V.
Constantin, pag. 44-47, de
fapt
un serialdeosebit de interesant
şi
practic
referitor la
utilizare~
amplificatoarelor din
seriaOverture
TM,
care
În
acestepisod
prezintă
posibi-
..
Iitătile
de crestere aputerii debitateÎn
sarcină
p
rin
~
,
/'
01<f1
'
con
e c -tarea În paralel sau În
punte
amai
multor
amplificatoare.Din
numărul
10/2005
vă
sem
nalăm
articolul
Sursă
de tensi-une În
comutaţie,
1,2S
..
3SV/3A,
pag. 19-20, o
prezentare
akit-ului cu
numărul
de
cod
10125
oferit
de firma
Conex
Electronic.
S.C. DIFUZOARE S.R.L. -Drobeta Turnu Severin,
Strada
D.
Grecescu
nr.
12,
cod 220097
-
judetul Mehedinti,tel./fax: 0252
-312.381,
E
-
mai!: dan
@
difuzoare. roeste
UNIC IMPORTATOR al
produselor
următorilor
furnizori:
P.
AUDIO (ATON
Acoustics
Co, Ltd.) -
difuzoare de
uz
profesional
şi
HI
FI;SELENIUM (SUA) -
difuzoare deuzprofesional
şi
caraudio;Grupul
DST (Danemarca)
ce include firmele
SCANSPEAK,VIFA
şi
PEERLESS -
difuzoare pentru
incinte
HI
FI
pentru audiofili.
Vizitaţi
site-ul: www.difuzoare.ro
 
Nu dorim
să
facem din aceasta un moment
aniv~rş~r
"f~S
2
tiV
ist:,
<jar
ni~.i
nu putem omite
pur
şi
S
.
i m. p
U
..
·
~
·
ă
.·
..
vă
a m 
n
li
.m:
.
fa
P
;,
.
.'.!;
tul
cal.
mcepandcu acest
număr;
4/2005, revista
TEHNIUMa
,i.ntrat
In
cel de-al 36-lea an de
apa
 
J
.
iţie
.
ne
1ntreru~
.
tă
.
:
p
.
. 
.
m 
UI
.
s
.
a
.
~
..
n~m~r
yăz~n~
.!umina tiparului
~In
dec~mbri~
1~7q.
Aşa<!ar,
cup[lleJullmphmrll
c~lor.35
de a
..
m d
~,
.
e 
x 
Is
.
t.en
.
ţ
:
a;·sa
......
 I
....
:a.
.
: d r.e·
S:8
..
·
:.
m
tu·
.
n 
calduros
,La
mulţ
i
am,
TEHNIUM!.
",'ii"
:(i
}{·'k
:n"\:;
Mulţi
dintre
dumneavoastră
'
;rnai
tineri
saumai
:v(;}chi'eilltqri.
~i
revistei,
aţi
subliniat -
cu
div~rse
.
q9a~ii
r
:
1I'ldiye~$emodqri
~
;
,Iongevitatea"
luiTEHNIU."'
Qf;J
\f,
iflt
':'
:,
~
g.
prea elogioase,
dar
la
care~tl
r
':./
.
jl
~
\i
a~
.
..........(..~
t
~
;
t
p.~
;:
care
v-o
p'r9voa~~
acttJala
î!
S?l
lj
a~~rfţ!e
iii
frim~
.......
ia
.1
..
isp
'
q
;
~
":
ntia,unor rubnci
tradiţionale,
preCşl1m
:
şllr;tqetarea
J1\lmanabului
TEH.NIUM.
~AVf?ti
dreptat~,
(
y
.
ă
.......
:
..•.
1
.
nteleg
.
~Jtl
.
..
..
~ş
.·.
t~
.
p
.
~
.
?
.
r
.
J
.•.
le
..
,
.
d
.
a r;deocamdata ata se poate:
Sa
'
ne
T
t5ucuramca revista a
.
con~
tinuat
să
apară
,
chiar
şi
aşa,
să
..
i
mulţumim
editorului pentru
ef~rturil~
pe care
le:,a
f~cutşil
.
~fqc~
Ţr,l~cest
.
sefls,dar1n
pnmul.rand pentru ca
a
Inţele~
';
;
P9at~şld!n
mesat9.e
dv;
desimpatie
ş.i
solidaritate,
din
·
int~resulpe
;
.
.care
;
Ît
.
manifestaţi
i
faţă
de ea -
~
rev!sta
TEHNJl!M
t
ny
.;j
C}r
.
e
Ly()ie
i
ş~G1ispar~
;
[}Ot1!tnuJ
i
pan Crihan
din
Bucureştb
"
oepllda,
ne
aminteşte
'ferrr
l'
ca"in. d.iferentde
preţ1_aceastare
.
v
.
iŞtă
i
ţr
.,
fŞ
.
b
uie
,
s
;
a
.
~
,
\
~p
..
a
.
·
.r~
.
!f
 
.·.···
n
~
.·
u
..
atinge astfel
ŞI
celalalt asgect sensibil,cel
al
J)reţulul
.
de
·
van.:
zare. Desigur, pentru mul i·cititori,actlJalulprElt.e
9
i;)ivalentCIJ
al
unui pachet de
ţigări
d
işnuite
sau
.
atrelbiret~
şi
jumătate
'
de tramvai!) este perfect accesibil,
dar
avem printre
potenţialii
.
noştri
cititori
şi
oameni cu venituri foarte mic1 care efectiV'fac
un
efortfinanciarpentru a
cumpăra
revista.
usoluţie
posibilă
pentru
aceştia
din
urmă
ar
fi
sa ne scrie
unu
-
două
articoleInteresante pe an, iar din drepturile
de",
autor.cuv,enite
să"ş!
aC
 hite abonamentul anual la TEHNIUM.
Haşt~pt
ă
.
m
.
c
.
J,Ldr
.
~g.
,
.
·
..
O
veste
bună
pentru dv.,domnule
Negruşa
Dănilă
.
(r:g~
Mureş):
prinamabilitatea colaboratorului nostru dr. ing. Andrei·Ciontu,
vă
putem oferi
1n
acest
număr
unadintre schemelesolicitate, anume aceea a radioreceptorului Darclee (pag. 28).
'"
Dumn~avoastră,
dq~nule
V~rro
Ştefan
(Bocş.a)
veJI
prim!raspunsrn numarul vIItor refentor laacele boblne
ŞI
tubunelectronice care
vă
interesează.
_
Intr-adevăr,
cam
lungă
scrisoarea dv., domnule
ViorelMelinte
(Haret, jud. Vrancea),
dar
vă
1nţelegem
Rerfect ofurile.
şi
chiar
"nostalgia'~
după
o
perioadă
1ncarese
,
făcea
.
incom-
parabil mai mult pentru e 
~ucaţ.i,a
..
ţe
.
h
n
..
i
.
C
.
ă
a·
•.•.•.
t
...
~
i
.
I'l
.•...
:
.
:
..
e
....
·re
I. 
U·
........
u'
....
'
I ;
Ji
.
o
.
.t
u
.
:
ş
.........
i!
....
.nu suntem de acord
cu
afu;mal"Jedv~cum
caelectronJcR;ardt,
o
meserie pe cale de
:
disparill
.
e:~ov~:l(~~sul'lţ
'
p1iil~
.·~
âe
:
tin~l'ti
'
electronişti,
automatişti;
calc~lat()riştt
c~re;
;
fc:>rtp$ţtla.
hoJ
~
şi-aLJ
'
f~cut
canere
excepţionaleJrtg)9c!(j~nt
pr~ct!câqdq
7
şi
~ceste
.
.Rr9fesii. Si
informaţii
de
specialitat~
.
Qncluşivj
sau mai
aleS,
·
11)
(jgrl)eniufcalculatoarelor)
J?Plf)ţigă§i
t
ln
.
nulJ1~r9asele
.
r~yisţe
.
şl
carjl care apar,
darcar!3,IQtr7ad~va.r,
:
coşi
a
mult,'sunt.ll'ltlraJe reduse
şi
nu
pătrund
pe'ste
t91îQU
,
q:ra
;o
~
.
c
·
ejaşi
lucru
şLcu
corn.
'
ponEtntele electronice.
E?CisţăîlJşa.tnaga~il)e
i
;p~J~
I
ljy~ează
i
prir
l.
'
poşta,
contra
rşmburs
.
..
1}~
.
e~f3r;pRlu,
s
P~nt:ru
+
ar1]lJlhftc
.
atoa~el~
·l
Integrate
menţJ(;>nat~
V€i
'.
sf
.
a
.
tu
·
.Irn
sa
..
9 
onta.ctatrma
..
g
·
·
.
a~ln
ul
:"Conex ElectrOnic"
~In
Bucur
.
eştl;
telefon
;
~42~
,
22.06
;
i~\;
".Pentru adevem
colaborate>n
;la<gehmum,dOl1:mulelqll?fl
Magirescu,
nutrebuie
d~câtsăn~trimiteţipropunşride
;
arti
~
cole, cudesenele
implica.te,şi;bine1nţeles,
cu
"coordonatele'"
dy.
(nume,
adresă,
tel~f()n
r
,\
R
:
?g
...•
p~m
;.
~
.
~
i~per,~o~a.t~
.;
\l~
....
~şţ~p'~
tam..'.
...
.
.........
.
\
:.'
'
...
t
··
...
:}.·.
:::
..
:
.....
:?·
'
• /.:::
.•
..;:;; ............
'·}:<
·X
..
Da,qomnyle
AU9LJŞţ{Q
'
,şţşnqqJ
i
lJ
l
·
Jr;9P
,
!a.j
"
..._.
·
t~
;
~
,
fiţi
puteţi
fq!osl
foa~e~lrl~mQg~
r~
.
I~
r
'....
.
'.'
ţp
;
~'
;
j
r
valoarea fIInd mal
puţlm
1000pgrtafil
'
ro
.
..
.
f:1~
3
dimensionarea
ade.cvat~
',
a.
....
i
r~~ist
<
.•...
....
.
e.
ta.biit
. 
.
~Î1')
'
resp.ectivuldivizor):ln. a'ce·
I~
.,.
Ş
. 
·
trI
.
o.
..
nt 
.•..
j·.
:
p
LJ
·
t:
.
~!LŢPIO
.
·.
c..
.
:t.r
,
a 
p
z
· 
S. 
t;.
·.
~r
..
u,1
2N2907 cu 2N2905.
.:..
":.\.,
.........................
<:
:..
.
.".:.,:.::"::::
".
:ti'
,
:......
··i)·';'·······:·
·:"'·
·,··:;:
....
".
Am primit noul.
dv.artic.ol,Clom[)uleBuk;ar~stÎ
.
Geza
;;
(J:g.
~~~Tif6r~i
vă
mUlţumim~ă"ţi~
-
e~
;
i
.
~proape".II~f~
,
PU~!i
~
~
'!
I
?
După
părerea
noastră,dorril'luleloT);~
)
(re~tuJe~teinae$
f
cifrapil),nu
merită
s.?pi~rd~ţi
··.
~
·
rp
",
ulpentr~;a,.
:.
;
;
rf3rlicarna.:"4~
m 
ultlm~try
L.J
435
..•.
fa
.
c
...
u
....
t
".}..
;,t
?.
Fl
'
..
~
:
a..I
.
~.
~
.•
·.'j!
.
LtŞ
.
()
RP·t
.
 
..
1 
...
.
construI singur
(saucurnp~a
.
r~
i
:
·.
:
R®NI
'llltl-
metru performant,
cu
"
aflşaJ:~r
·
.
Ita. ,
r
Cu acestea, În
numelş
>
tp
e~lab_oraţori
şpropi.aţişi
····
ş,l;
,
J
J
; ' ,
Sarbaton Fenclte
ŞI
"t-a
mLVn
(1"
"
TEHNIUM
decembrie
2005
SUMAR
CONSTRUCTORUL
ÎNCEPĂTOR
...........
pag. 4-13Comparatoarele
de
tensiune
Aplicaţii
În
miniautomatizări
Dublor
de
tensiune"ajustabil"
Ce
ar
fi
util
să
mai
ştim
despre diodeleredresoare, pentru optimizarea
performanţelor
montajelorPENTRU
ANUL
INTERNAŢIONAL
AL
FIZICII pag. 14-16Bobinele Helmholtz
MINIAUTOMATIZĂRI
ÎN
GOSPODĂRIE
....
pag.17-19
Automat pentrurezervoarelede
apă
Receptor auxiliar pentru
telecomandă
TEHNIUM
PC
.....
.
.....
.
..............
.pag.20Portul paralel
LA CEREREA
CITITORILOR
.........
.
..
pag. 21-28Transformatoare electrice toroidalecu miez feromagneticHI-FI.
...............................
pag. 29-47Filtre pentru difuzoare
potenţiometru
digital stereoInregistrarea
şi
redarea
magnetică
a semnalelor audio
Incintă
Voigt cu woofer de 10"Filtru audio cu
funcţii
multipleDe ce unele amplificatoare audio
costă
multATELIER
............................
pag. 48-51
Construcţia
cutii or din material plasticRADIOAMATORISM
...................
pag. 52-53
Antenă
FD4
modificată
Grid-dip-metru
TEHNIUM MODELISM
..............
.
..
pag. 54-65
Staţia
de
telecomandă
WEBRA
FMSITroliupentruveliere
DIVERTISMENT
.........................
pag.
66
Când oamenii
de
ştiinţă
zâmbescInventatorul Traian Vuia
TEHNIUM
Revistă
pentru constructorii amatori
Fondată
În
anul 1970Anul XXXVI,
nr.
359, decembrie 2005
Editor
SC Presa
Naţională
SA
Piaţa
Presei Libere nr. 1,
Bucureşti
Căsuţa
Poştală
11,
Bucureşti
-33
Redactor-şef:
fiz. Alexandru
Mărculescu
Secretariat
-
macheta
artistică:
Ion
Ivaşcu
Redacţia:
Piaţa
Presei Libere
nr.1,
Casa Presei Corp
C,
etaj
1,
camera
121
Telefon:317.91.23; 317.91.28
Fax:
222.48.32E-mail: presanationala@yahoo.com
Abonamente
La
orice oficiu
poştal
(Nr.
4120
din
Catalogul Presei
Române)
OTP:
Clementina
Geambaşu
Editorul
şi
redacţia
Îşi
declină
orice responsabilitateÎn
privinţa
opiniilor,
recomandărilor
şi
soluţiilor
formulate
În
revistă,
aceasta revenind integral autorilor.ISSN 1224-5925
©
Toate drepturile rezervate.Reproducerea
integrală
sau
parţială
este
cu
desăvârşire
interzisă
În
absenţa
aprobării
scrise prealabile a editorului.
Tiparul
Romprint SA
.
~
Abonamente la revista.1ehnium"se pot face
şi
la sediulSC PRESA NA
ŢIONALA
SA,
Piaţa
Presei Libere
nr.1,
sector
1,
Bucureşti,
oficiul
poştal
nr.
33.
Relaţii
suplimentarelatelefoanele:
317.91.23; 317.91.28
FAX
222.48.32
Cititorii din
străinătate
se pot abona prin
S.C.
Rodipet
SA,
cu
sediulÎn
Piaţa
Presei Libere
nr.1,
Corp
B,
Sector
1,
Bucureşti,
România, la
P.O.
Box
33-57,
la fax
0040-21-2224.05.58
sau e-mail: abonamente@rodipet.ro; subscriptions@rodipet.ro sauon-line la adresa www.rodipet.ro
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
manuela88 liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->